• формат pdf
  • размер 2,04 МБ
  • добавлен 28 февраля 2013 г.
Бабаєв В.М. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти
Монографія. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 307 с. – ISBN 978-966-695-193-2
У монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти управління сучасним великим містом. Досліджено етапи становлення теорії муніципального самоврядування, витоки та розвиток муніципальної системи управління. Проаналізовано типологію і моделі муніципального менеджменту, методи управління міським господарством. У монографії висвітлюються результати досліджень, виконаних під час роботи автора на посаді першого заступника
Харківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів, у складі міжвідомчих комісії та робочих груп.
Для науковців, які займаються проблемами державного управління та місцевого самоврядування, керівників і працівників органів державної і місцевої влади.
Зміст
Перелік умовних скорочень
Передмова
Теоретико-методологічні основи управління містом
Еволюція соціальних практик муніципального управління та етапи становлення теорії муніципального самоврядування
Типологія і моделі муніципального менеджменту
Проблеми теорії і методології муніципального самоврядування в умовах трансформаційних змін у суспільстві
Системний підхід у розв’язанні проблем функціонування та розвитку міста
Сучасне місто як системний об’єкт управління
Витоки та розвиток муніципальної системи управління
Методи муніципального управління міським господарством
Розмежування функцій і повноважень між державним управлінням і місцевим самоврядуванням у системі управління містом
Ресурсне та технологічне забезпечення системи управління сучасним містом
Кадрова проблема і формування ефективної системи забезпечення управління життєдіяльністю міста
Новітні психолого-педагогічні технології та практики в кадровій політиці органів місцевого самоврядування
Нормативно-методичне та документаційне забезпечення муніципального управління
Сучасні інформаційні технології та захист інформації у муніципальній управлінській діяльності
Методологія проектного менеджменту у системі управління сучасним містом
Післямова
Список літератури