Ономастика
  • формат doc
  • размер 92,80 КБ
  • добавлен 07 ноября 2015 г.
Багамольнікава Н.А. Антрапанімія Гомельшчыны ў кантэксце беларускай анамастыкі
Для студ. дзённай і завочнай форм навучання спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па накірунках). — Гомель: УА ГДУ імя Ф.Скарыны, 2012. — 46 с.
Практычнае кіраўніцтва ахоплівае главу Антрапаніміка як раздзел анамастыкі спецкурса Анамастыка Гомельшчыны: назвы роднага краю і накіравана на засваенне і замацаванне тэарэтычнага матэрыялу дысцыпліны. Для ўдасканалення практычных уменняў студэнтаў пададзены трэніровачныя практыкаванні, пытанні і заданні для самакантролю. У дапамогу студэнтам для авалодання тэарэтычнымі і практычнымі ведамі па дысцыпліне прапанаваны спіс асноўнай і дадатковай літаратуры, навукова-метадычныя матэрыялы.Адрасуецца студэнтам дзённай і завочнай форм навучання спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па накірунках). Дапаможнік таксама можа быць выкарыстаны навучэнцамі каледжаў, гімназій, ліцэяў і настаўнікамі агульнаадукацыйных школ, краязнаўцамі.
Змест:
Уводзіны.
Антрапаніміка як раздзел анамастыкі.
Асабовыя імёны.
Імёны па бацьку.
Прозвішчы.
Мянушкі і размоўна-бытавыя найменні.
Псеўданімы.
Літаратура.
Прыкладная тэматыка рэфератаў.