Словарь
  • формат pdf
  • размер 30,47 МБ
  • добавлен 11 декабря 2015 г.
Бакуменко В.Д. Державне управління
Словник-довідник. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.
У виданні зібрано та впорядковано поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв'язки у державному управлінні, як сфери діяльності та галузі науки. В основу формування даного словника-довідника покладено концепцію визначення категоріального апарату та виділення поширених понять, виходячи з визначення системних складових державного управління та відповідних морфологічних моделей.
Видання розраховано на науковців, працівників органів державної влади, інших фахівців, які професійно займаються проблемами теорії державного управління.
Зміст
Передмова
Методологія формування словника-довідника
Текстова частина
Термінологічна абетка
Список використаних інформаційних джерел