• формат pdf
  • размер 5,16 МБ
  • добавлен 22 сентября 2015 г.
Бакуменко В.Д., Гогіна Л.М. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні
Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Монографія - За заг. ред. В.Д.Бакуменка, В.М.Князєва; Кол. авт.: В.Д.Бакуменко (кер. автор. кол.), Л.М.Гогіна, І.В.Козюра, С.О.Кравченко, Ю.Г.Кальниш, Л.Г.Штика. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 172 с.
У монографії досліджено актуальні питання адміністративного реформування в Україні на основі аналізу сучасного стану цього процесу з погляду реалізації Концепції адміністративної реформи в Україні та стратегічних цілей суспільства. Виявлено проблеми та доцільні напрями його розвитку з урахуванням досвіду реформи публічного управління в країнах Центральної та Східної Європи.