• формат pdf
  • размер 799,28 КБ
  • добавлен 05 мая 2013 г.
Бакуменко В.Д. Методологічні аспекти прийняття сучасних управлінських рішень
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 20 с.
У навчальному посібнику запропоновано методологічний аналіз частини суспільних змін, що суттєво впливають на чинні процеси розробки та прийняття управлінських рішень у системі державного управління, зокрема висвітлено шляхи трансформації національної моделі державного управління, очікування переходу до постіндустріального (інформаційного) суспільства, основні аспекти їх впливу на прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник розрахований на використання у системі підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби України.
Зміст
Вступ
Як у сучасному менеджменті трансформується поняття «прийняття управлінських рішень»
Сутність проблемної ситуації та її зв'язок з прийняттям рішень
Як змінюватиметься національна модель державного управління у зв'язку з процесами європейської інтеграції
Як впливатиме зміна моделі державного управління і на прийняття управлінських рішень
Як впливатиме перехід до постіндустріального (інформаційного) суспільства і на процеси прийняття управлінських рішень
Висновки
Список використаної літератури