• формат pdf
  • размер 1,42 МБ
  • добавлен 23 июля 2015 г.
Бакуменко В.Д., Усаченко Л.М., Тимцуник В.І., Червякова О.В. Основи адміністративного менеджменту
навч. посіб. - К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с.
У навчальному посібнику відображено сучасні уявлення про адміністративний менеджмент, що ґрунтується на аналізі вітчизняних і зарубіжних видань, а також власному досвіді авторів щодо вирішення різних завдань публічного управління.
Розраховано на студентів системи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" за спеціальностями освітнього напряму "Державне управління", зокрема за спеціальністю "Державна служба".
Концептуальні основи адміністративного менеджменту
Підходи та принципи адміністративного менеджменту
Методи адміністративного менеджменту
Організація діяльності апарату державних органів влади та управління
Організація та вдосконалення діяльності керівника органу державної влади
Аналітичне та консалтингове забезпечення адміністративного менеджменту