Статья
  • формат doc
  • размер 40,42 КБ
  • добавлен 12 мая 2013 г.
Баранцева К.К. Идиоматические измерения феномена власти: историософский контекст
Київський національний лінгвістичний університет, Україна.
Статтю присвячено визначенню тих координат дослідження влади, які знаходяться на «перетині» історіософської проблематики та специфіки постсучасного образу влади й утворюють методологічне поле аналізу ідіоматичних основ феномену влади. У статті розглядається еволюція історичних образів влади, властиві для постсучасності методологічні стратегії осягнення феномену влади, аналізується поняття «ідіоматика», визначаються рівні та складові дослідження ідіоматичних вимірів феномену влади в історіософському контексті.