• формат pdf
  • размер 1,02 МБ
  • добавлен 24 августа 2013 г.
Баранова Л.М., Борисова В.І., Жилінкова І.В. та ін. Сімейне право України
4-те вид., переробл. і допов. — X. : Право, 2012. — 320 с.
Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивільного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» на основі Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права. У ньому висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім'я, шлюб, особисті та майнові правовідносини подружжя, права та обов'язки батьків і дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо. Особливу увагу приділено новим інститутам сімейного права.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.
Зміст
І Загальні положення
Поняття сімейного права
Проблема визначення місця сімейного права в системі права
Предмет сімейного права
Метод сімейного права
Основні засади (принципи) сімейного права
Сімейне законодавство
Загальні положення
Конституція України в системі джерел сімейно-правових норм
Сімейний кодекс — основне джерело сімейного законодавства України
Закони та інші нормативно-правові акти як джерела сімейного законодавства
Цивільний кодекс у системі сімейного законодавства
Договір як джерело сімейно-правових норм
Звичаї як джерело сімейно-правових норм
Міжнародні договори України в системі сімейного законодавства
Сімейне законодавство іноземних держав у системі сімейного законодавства України
Сімейні правовідносини
Поняття та види сімейних правовідносин
Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин
Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків
Захист сімейних прав та інтересів
Строки в сімейному праві
Правовідносини подружжя
Шлюб
Поняття шлюбу та його правова природа
Умови укладення шлюбу
Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правові наслідки
Недійсність шлюбу
Визнання шлюбу неукладеним
Особисті немайнові правовідносини подружжя
Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов'язків подружжя
Види особистих немайнових прав і обов'язків подружжя
Майнові правовідносини подружжя
Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя
Правовий режим роздільного майна подружжя
Правовий режим спільного майна подружжя
Поділ спільного майна подружжя
Договірний режим майна подружжя
Шлюбний договір
Права та обов'язки подружжя по утриманню
Припинення шлюбу
Поняття та підстави припинення шлюбу
Припинення шлюбу внаслідок його розірвання
Правові наслідки розірвання шлюбу
Режим окремого проживання подружжя
Правовідносини батьків і дітей
Визначення походження дітей
Загальні підстави виникнення прав та обов'язків батьків і дітей
Визначення походження дитини від матері
Визначення походження дитини від батька, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини
Визначення походження дитини від батька, який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини
Оспорювання батьківства, материнства
Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей
Майнові правовідносини батьків і дітей
Правовідносини батьків і дітей з приводу майна
Правовідносини батьків і дітей щодо утримання. Обов'язок батьків утримувати дитину
Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами
Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина та його виконання
Припинення обов'язку батьків утримувати дитину
Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання
Правовідносини за участю інших членів сім'ї та родичів
Особисті немайнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів
Майнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів
Форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Усиновлення
Поняття та сутність усиновлення
Умови, порядок та правові наслідки усиновлення
Визнання усиновлення недійсним
Скасування усиновлення
Позбавлення усиновлювача батьківських прав
Опіка та піклування над дітьми
Поняття і значення опіки та піклування над дітьми
Встановлення опіки та піклування над дітьми
Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування
Права та обов'язки опікунів і піклувальників
Припинення опіки та піклування над дітьми
Звільнення опікунів і піклувальників дитини від їх обов'язків
Патронат над дітьми
Прийомна сім'я
Дитячий будинок сімейного типу
Колізійні норми сімейного права
Сімейні правовідносини з іноземним елементом
Колізійні питання укладення шлюбу
Колізійні проблеми шлюбу з іноземним елементом
Правове регулювання припинення шлюбу з іноземним елементом
Колізійні проблеми визначення походження дитини
Колізійні питання усиновлення
Колізійні питання опіки і піклування
Застосування законів іноземних держав. Визнання в Україні актів цивільного стану, зареєстрованих за законами іноземних держав
Предметний покажчик
Похожие разделы