Социологические дисциплины
Словарь
  • формат pdf
  • размер 1,14 МБ
  • добавлен 12 ноября 2014 г.
Байрак І.П., Збарський В.К., Грабовський О.В., Курило В.І., Курило Л.І. Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів
К.: Міленіум, 2008. – 296 с.
Словник-довідник як навчальний посібник призначений для надання методичної допомоги студентам та слухачам вищих навчальних закладів з усіх спеціальностей. У навчальному посібнику подані основні правові, політологічні, соціологічні та економічні терміни, які використовуються у навчальному процесі та у науковій, навчальній та практичній діяльності як студентів та слухачів, так і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також фахівців гуманітарного профілю. З урахуванням навчально-наукової спрямованості Національного аграрного університету акцент у термінології зроблений на аграрну сферу. З метою висвітлення понятійного апарату з позицій представників різних наук, авторським колективом умисно допущене дублювання термінів у різних рубриках навчального посібника.