• формат pdf
  • размер 140,44 КБ
  • добавлен 23 августа 2012 г.
Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку
Монографія
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009
У монографії подано результати наукового дослідження проблематики становлення, оцінки сучасного стану та шляхів розвитку системи корпоративного управління в Україні на прикладі акціонерних товариств.
Проаналізовано природу корпоративного управління та причини конвергенції світових моделей (систем) корпоративного управління в умовах глобалізації, виявлено закономірності формування індивідуальних та колективних дій груп акціонерів та інших заінтересованих осіб (стейкхолдерів) на систему корпоративного управління в Україні.
Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності системи корпоративного управління в процесі її трансформації у ринкову модель. Представлені результати найбільш важливих емпіричних досліджень та проаналізовано практичний досвід корпоративного управління, зокрема вплив структури акціонерного капіталу на прийняття управлінських рішень.
Автор пропонує нові підходи до оцінки та методологію підвищення якості корпоративного управління, розбудови сучасних форм корпоративного контролю. На переконання автора, розвиток теорії корпоративного управління повинно ґрунтуватися на міждисциплінарному підході. Автором уперше виділено складові механізму корпоративного управління та обґрунтовано наукові підходи до його удосконалення, а також запропоновано
шляхи підвищення корпоративної соціальної відповідальності.
Рекомендується науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, керівникам організацій, установ та підприємств корпоративного типу, професійним учасникам фондового ринку, фахівцям консультаційної сфери, широкому колу читачів, які цікавляться сучасними проблемами корпоративного управління.