Практикум
 • формат doc
 • размер 10.99 МБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Базилевський М. Методичні вказівки для самостійного опрацювання та контролю знань з теоретичної механіки (Кінематика)
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. - 100 с. Укладачі: Базилевський М.Є., Креймер Ю.Г., Дьомін Г.К., Матвієць Т.В.

В посібнику вміщено порядок роботи на ПЕОМ при розв'язку задач динаміки матеріальної точки та наведені приклади розв'язку задач при різних видах траєкторії точки та різних навантаженнях
Смотрите также

Базилевський М. Методичні вказівки до виконання завдань з кінематики твердого тіла для студентів будівельних та машинобудівельних спеціальностей

Практикум
 • формат doc
 • размер 18.67 МБ
 • добавлен 21 сентября 2011 г.
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2005. - 19 с. Укладачі: Базилевський М.Є., Креймер Ю.Г., Дьомін Г.К. В посібнику приведені задачі з кінематики твердого тіла, призначені для додаткової та самостійної роботи студентів будівельних та машинобудівельних спеціальностей

Базилевський М., Дьомін Г., Креймер Ю. Динаміка матеріальної точки. Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи № 6 з теоретичної механіки для студентів будівельніх спеціальностей

Практикум
 • формат djvu
 • размер 315.42 КБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
Дніпропетровськ: ПДБА, 1995. - 24 с. Укладачі: М.Є. Базилевський, Г.К. Дьомін, Ю.Г. Креймер, Т.В. Матвієць, В.А. Петрусенко, А.І. Полеся, Ю.А. Рихальський, О.В. Чепелєв Довідкові дані Порядок розв'язування оберненої задачі динаміки Приклади розв'язування задач Контрольні запитання до курсової роботи № 6 Завдання до курсової роботи Елементи НДРС Додаток

Базилевський М.Є., Матвієць Т.В. Проблеми динаміки в галузі будівництва

 • формат djvu
 • размер 4.26 МБ
 • добавлен 30 августа 2011 г.
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. - 129 с. Зміст Динаміка точки Динаміка відносного руху матеріальної точки Динаміка системи твердого тіла Загальні теореми динаміки Момент кількості руху Робота сили. Потужність. Кінетична енергія Приклади використання загальних теорем динаміки для розв'язання задач Динаміка твердого тіла Принцип Даламбера для матеріальної точки і механічної системи Елементи аналітичної механіки Вказівки та завдання до виконання кур...

Бондаренко В. Методичні вказівки та завдання до контрольніих робіт з теоретичної механіки (розділ Динаміка матеріальної точки)

Практикум
 • формат doc
 • размер 697 КБ
 • добавлен 16 сентября 2011 г.
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. - 29 с. Для студентів дистанційної та заочної форми навчання. Укладачі: Бондаренко В.Д., Дьомін Г.К., Креймер Ю.Г., Матвієць Т.В., Слободянюк С.О., Чепелєв О.В. Методичні вказівки містять загальні рекомендації по вибору варіантів, порядку виконання та оформлення контрольних робіт, короткі теоретичні відомості, пояснення до розв’язку задач та приклади їх розв’язку. Методичні вказівки призначені для студентів спеціаль...

Бондаренко В., Дьомін Г., Креймер Ю. та ін. Методичні вказівки та контрольні завдання з теоретичної механіки (Статика)

Практикум
 • формат doc
 • размер 20.07 МБ
 • добавлен 21 сентября 2011 г.
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - 43 с. Укладачі: Бондаренко В.Д., Дьомін Г.К., Креймер Ю.Г., Слободянюк С.О., Чепелев О.В., Матвієць Т.В. Методичні вказівки містять варіанти задач для контрольних робіт, загальні рекомендації щодо вибору варіантів, порядку виконання та оформлення контрольних робіт, короткі теоретичні відомості, а також для кожної задачі завдань наведені приклади їх розв’язку.

Дьомін Г. Методичні вказівки для контролю знань студентів з теоретичної механіки у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання (Динаміка матеріальної точки)

Практикум
 • формат doc
 • размер 226.84 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - 27 с. Укладачі Дьомін Г.К., Креймер Ю.Г., Бондаренко В.Д., Матвієць Т.В. В методичних вказівках наведені варіанти тестових завдань, які дозволяють проводити контроль засвоєння матеріалу із динаміки матеріальної точки як самостійно, так і під керівництвом викладача.

Дьомін Г. Методичні вказівки для контролю знань студентів з теоретичної механіки у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання (Кінематика)

Практикум
 • формат doc
 • размер 973.5 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. - 65 с. Укладачі Дьомін Г.К., Креймер Ю.Г., Бондаренко В.Д., Матвієць Т.В. В методичних вказівках наведені варіанти тестових завдань, які дозволяють проводити контроль засвоєння матеріалу із розділу кінематики як самостійно, так і під керівництвом викладача.

Креймер Ю. Методичні вказівки та завдання до виконання курсових робіт з теоретичної механіки для студентів спеціальності Прикладне матеріалознавство

Практикум
 • формат djvu
 • размер 288.2 КБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2005. - 20 с. В методичних вказівках наведені довідкові дані по кожному розділу курсу теоретичної механіки, варіанти завдань та приклади виконання курсових робіт. Для студентів, які навчаються на англійській мові, приклади виконання курсових робіт перекладені на англійську, а також наведено короткий україно-англійський тематичний словник.