• формат pdf
  • размер 2,79 МБ
  • добавлен 01 октября 2012 г.
Бегма В.М., Мокляк С.П. та ін. Офсетна політика держав в умовах глобалізації. Оцінки та прогнози
Монографія. – К.: НІСД, 2011. – 352 с. ISBN 978-966-554-161-5
Монографія присвячена проблемам формування та оцінки офсетної політики держав на міжнародних ринках при торгівлі озброєннями в умовах глобалізації. Проаналізовано основні по- няття сфери офсету, показано взаємозв’язки цих понять, у тому числі роль офсетних механізмів на ринку державних закупівель для розвитку економіки, інвестицій та інновацій. Оцінено особливості офсетної політики провідних експортерів та імпортерів товарів військового призначення. На основі системного аналізу зроблено прогнози розвитку офсетних механізмів при імпорті та експорті озброєння. Розраховано на працівників органів державного управління, науковців, політиків і фахівців з проблем воєнної безпеки, військово-технічної та оборонно-промислової політики, викладачів, аспірантів та інших, хто цікавиться такими п роблемами.
Визначення понять сфери офсетної діяльності
Офсетна політика США та Канади, Російської Федерації, Франції, Великої Британії та ФРН
Офсетна політика Індії, Південно-Східної Азії; основні принципи Програми воєнно-промислової участі; сучасна практика офсету у країнах-імпортерах товарів військового призначення Близького Сходу, що розвивають власну воєнну промисловість або економіку
Офсетна політика Австрії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії
Офсетна політика Туреччини, Бельгії, Греції, Іспанії, Італії, Португалії. Офсетна практика в країнах Центральної та Східної Європи, що вступили до НАТО.
Умови застосування офсетної практики в Україні. Аналіз нормативно-правової бази формування та реалізації офсетної політики в Україні. Офсетна політика в Україні як чинник інвестиційного та інноваційного розвитку оборонної промисловості та економіки України. Характеристика можливих підходів до розробки науково-методичної бази формування та реалізації офсетної політики. Актуальність дослідження ризиків у сфері офсетної діяльності. Характеристика ризиків у сфері офсетної діяльності. Управління ризиками у сфері офсетної діяльності.
Додатки
Глосарій понять нормативно-правової бази України, що апов’язані з офсетною діяльністю.
Офсетні коефіцієнти, що застосовуються для визначення вартості офсетних вимог у галузях національної економіки.
Види компенсацій, що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами.