• формат pdf
  • размер 796,39 КБ
  • добавлен 24 апреля 2013 г.
Берданова О.В., Вакуленко В.М. Стратегічне планування регіонального розвитку
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 96 с.
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні й практичні питання стратегічного планування, актуальність його запровадження на сучасному етапі розвитку регіонів України, сутність та переваги цього процесу, охарактеризовано нову систему планування розвитку територій, основні інструменти реалізації державної регіональної політики, досліджено особливості здійснення стратегічного планування на регіональному та місцевому рівнях.
Навчальний посібник розрахований на слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців, які займаються проблематикою планування розвитку адміністративно-територіальних одиниць, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Зміст
Вступ
Стратегічне планування: актуальність, сутність та переваги
Формування нової системи планування розвитку територій
Розробка стратегій регіонального розвитку
Організація процесу стратегічного планування на місцевому рівні
Рекомендовані джерела для вивчення
Список використаної літератури
Додатки