Практикум
 • формат pdf
 • размер 382.29 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Бережний Я.В., Слобожан О.В. Методичні рекомендації з використання інструментарію стратегічного планування в роботі юридичних служб органів місцевого самоврядування
За наук. ред. І. В. Козюри / Навчальний посібник. – К.: «К. І. С», 2010. – 28 c.

Методичні рекомендації підготовлено на замовлення Ізмаїльської міської ради Одеської області, Решетилівської районної ради Полтавської області, Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та розраховані для використання в роботі керівниками, спеціалістами юридичних служб органів місцевого самоврядування всіх рівнів.
Смотрите также

Афонін Е.А., Бережний Я.В., Валевський О.Л. та ін. Концептуальні засади взаємодії політики й управління

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Навч. посіб. / авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. - К. : НАДУ, 2010. - 300 с. У навчальному посібнику висвітлюються проблеми розвитку політичних процесів в Україні, здійснюється аналіз взаємозв'язку і взаємодії політики й управління, визначаються шляхи та механізми їх удосконалення і посилення. В основу навчального посібника покладено результ...

Боврон Б., Вігода А., Девідсон Г., Мамонова В., Федів І., Санжаровський І. Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону: Практичний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.9 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
/ За ред. Санжаровського І. – К.: Вид-во К. І. С. , 2008. – 214 с. У посібнику представлено послідовність кроків з розроблення та впровадження стратегісного плану розвитку регіону, описано підходи та методи залучення зацікавлених сторін. Видання грунтується на положеннях чинного законодавства України, практичному досвіді регіонів Канади й України щодо стратегічного планування розвитку територій.

Вегеш М.М. Політологія

 • формат doc
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
Політологія: підручник / М. М. Вегеш та ін. ; ред. М. М. Вегеш. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 384 с. Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Його новизна полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язан...

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія

 • формат djvu
 • размер 5.58 МБ
 • добавлен 25 апреля 2010 г.
Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — 4-те вид., випр. і доп. — Л.: Світ, 2001. — 384 с. Зміст Передмова Предмет і методи політології Розвиток політичної думки у світовому контексті Етапи розвитку політичної думки в Україні Політична система. Політична влада як основний атрибут політичної системи Політичні режими Держава як інститут політичної системи Державне управління Парламентаризм Судова система в структурі органів державно...

Кілієвич О.І., Тертичка В.В. Державна політика: аналіз та механізми впровадження

 • формат pdf
 • размер 736.26 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Методичні рекомендації. – К.: НАДУ, 2009. – 88 c. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив суспільного розвитку.

Кіпень В.П. (ред.) Поствиборчий розвиток Донеччини: місцева влада і суспільство

 • формат pdf
 • размер 3.42 МБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
«Поствиборчий» розвиток Донеччини: місцева влада і суспільство / Під редакцією В. П. Кіпеня. – Донецьк: ДІСДПА, 2007. – 184 с. У книзі аналізується політико-суспільний розвиток Донецької області впродовж року після березневих виборів-2006. Подано оцінки стану й перемін в сферах діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування, політико-партійний спектр регіону та вплив нового порядку формування представницьких органів влади на резул...

Кирилюк Ф.М. Новітня політологія

 • формат pdf
 • размер 6.64 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с. ISBN 978-966-364-868-2 У навчальному посібнику висвітлено розвиток зарубіжних політичних вчень з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. В основу покладено формування і конституювання інструментарію політології як наукової і навчальної дисципліни. Його структура включає науково-методичні рекомендації, основні поняття і категорії, питання до дискусій, теми рефератів і кваліфікаційних робіт та завдання для самості...

Лациба М.В., Боднаренко В.В. Як територіальна громада може впливати на вирішення питань місцевого значення

 • формат pdf
 • размер 985.35 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2007. – 108 с. У книзі подано аналіз практики правового регулювання місцевими радами територіальних громад порядку проведення громадських слухань, загальних зборів громадян за місцем проживання та порядку реалізації місцевої ініціативи. Автори книги пропонують типові положення про порядок реалізації вищевказаних механізмів участі громадян у розв’язанні питань місцевого значення. Видання буде...

Публічна дипломатія та лобіювання громадських інтересів на місцевому рівні. Матеріали всеукраїнської конференції за підсумками однойменного проекту у Верховній Раді України 25-го лютого 2009р

 • формат pdf
 • размер 2.89 МБ
 • добавлен 24 ноября 2011 г.
К.: ІПО, 2009., 80 с. Збірник матеріалів призначений для усіх, хто цікавиться темами публічної дипломатії та питаннями лобіювання на місцевому та загальнодержавному рівні. Стане у нагоді активістам громадських організацій, журналістам, представникам органів місцевого самоврядування та державної влади, студентам та дослідникам у сфері лобіювання та представництва інтересів. Це видання здійснено в рамках програми малих проектів Посольства Королівст...

Шаповалова А. Міжнародні стандарти сталого розвитку як чинник зміцнення інституту самоврядування в Україні

Статья
 • формат doc
 • размер 66 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Досліджено шляхи та напрямки використання міжнародних стандартів сталого розвитку, якими можуть скористатися органи місцевого самоврядування в Україні як чинниками підвищення ефективності та дієвості інституту самоврядування. Ключові слова: вплив, запровадження, інститут самоврядування, міжнародні стандарти, сталий розвиток, чинники.