Наноматериалы и нанотехнологии
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 1,55 МБ
  • добавлен 05 января 2017 г.
Бейгельзимер Я.Е. Конспект лекцій з дисципліни Наноматеріали та нанотехнології
Донецк: ДонНТУ, 2013. — 54 с.
Є всі підстави вважати, що в недалекому майбутньому нанотехнології займуть в нашому житті незрівнянно більш важливе місце, ніж мобільний телефон, Інтернет або цифрова камера. Але це справа майбутнього, а поки що далеко не кожна людина уявляє собі, що таке
нанотехнології і чого слід чекати з їх приходом в повсякденне життя. З книг або Інтернет-сайтів можна почерпнути, що серед вчених (і тим більше не вчених) відсутнє єдине уявлення про нанотехнології. Є чимало дослідників, які називають нанотехнологіями процеси атомної і молекулярної збірки з утворенням різних нанопродуктів, що володіють унікальними властивостями. Принципова можливість регулювати і контролювати процеси створення структур на атомному рівні була висловлена Р. Фейнманом в 1959 р., але знадобилося ще 17 років, щоб з'явився інструмент - атомно-силовий мікроскоп, що дозволив реально здійснити такі процеси, названі технологією «знизу-вверх». Однак, поряд з нею існує й інший шлях створення нанопродуктів та наноструктур - «зверху-вниз», який пов'язаний зі здійсненням
різноманітних процесів в об'ємних тілах, включаючи їх механічне диспергування, інтенсивні пластичні деформації або розпад твердих розчинів на основі багатокомпонентних сплавів і сталей. Все це разом узяте дозволяє визначити нанотехнології як сукупність процесів, що
дозволяють створювати матеріали, пристрої і технічні системи, функціонування яких визначається наноструктурою, тобто її впорядкованими фрагментами розміром від 1 до 100 нм.
Похожие разделы