Энциклопедия
  • формат pdf
  • размер 107,50 МБ
  • добавлен 29 апреля 2015 г.
Bielecki R. Encyklopedia wojen napoleońskich
Warszawa: Wyd. Trio, 2001. — 640 s. — ISBN 83-85660-75-5
Внимание, представлен фрагмент книги - 204 стр. (A-G)
Dzieło monumentalne i na polskim rynku wydawniczym pionierskie. Obszea prezentacja drogi wojennej Napoleona Bonaparte: od pierwszej kampanii włoskiej aż po Waterloo. Kilkaset stron z ponad tysiącem haseł i bogatym materiałem ilustracyjnym: mapami, planami bitew, rysunkami oraz licznymi fotografiami. Dziesiątki poloników, w tym biogramy polskich generałów i oficerów oraz innych wybitnych postaci politycznych, hasła dotyczące bitew i potyczek z terenu Księstwa Warszawskiego oraz innych, w których szczególnie odznaczyli się Polacy.
Książka jest pierwszą w polskiej literaturze historycznej tego rodzaju autorską prezentacją hasłową (1300 haseł) historii wszystkich kampanii, wojen i bitew doby napoleońskiej. Uwzględnia biogramy wybitnych dowódców oraz polityków wszystkich państw uczestniczących w wojnach napoleońskich. Zawiera również imienne hasła polskich oficerów służących pod rozkazami Napoleona, polskich pułków i dywizji walczących u boku armii francuskiej oraz miejscowości na ziemiach polskich, które na trwałe wpisały się w dzieje tych wojen.
Wojny napoleońskie – seria konfliktów zbrojnych pomiędzy Francją i państwami z nią sprzymierzonymi a zmieniającą się koalicją innych państw Europy, w czasach supremacji Napoleona Bonaparte.
Наполеоновские войны — под этим именем известны, главным образом, войны, которые велись Наполеоном I с разными государствами Европы, когда он был Первым консулом и императором (ноябрь 1799 — июнь 1815).
Похожие разделы