Похожие разделы

Атаманенко В., Близняк М., Вєдєнєєв Д. та ін. Нариси воєнно-політичної історії України

 • формат pdf
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 11 сентября 2014 г.
Навчальний посібник. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. — 396 с. — ISBN 978-966-2254-83-9. У нарисах висвітлено головні етапи воєнно-політичної історії України з часів Київської Русі до середини ХХ ст., простежено розвиток ідеї державотворення. Окремо представлено внесок у становлення і поступ вітчизняної військової справи видатних військових діячів. Для викладачів вузів, аспірантів та студентів, всіх, хт...

Брехуненко В. Війни українських козаків з Росією до часів Богдана Хмельницького

 • формат pdf
 • размер 6,19 МБ
 • добавлен 23 июля 2014 г.
К.: ПП Наталія Брехуненко, 2007. - 64 с. Книга в науково-популярному викладі оповідає про одну із притлумлюваних сторінок української історії - війни українських козаків з Московією до часів Богдана Хмельницького. Подано хронологію збройних сутичок, розглядаються мотиви козацьких вторгнень у межі московських земель, відтінено внесок козацтва в переможні війни Речі Посполитої з Московською державою. Докладно описано знаменитий рейд гетьмана Петра...

Брехуненко В. Війни українських козаків з Росією до часів Богдана Хмельницького

 • формат djvu
 • размер 7,28 МБ
 • добавлен 04 июля 2014 г.
К.: ПП Наталія Брехуненко, 2007. - 64 с. Книга в науково-популярному викладі оповідає про одну із притлумлюваних сторінок української історії - війни українських козаків з Московією до часів Богдана Хмельницького. Подано хронологію збройних сутичок, розглядаються мотиви козацьких вторгнень у межі московських земель, відтінено внесок козацтва в переможні війни Речі Посполитої з Московською державою. Докладно описано знаменитий рейд гетьмана Петра...

Військово-історичний музей Чорноморського флоту

Презентация
 • формат ppt
 • размер 841,38 КБ
 • добавлен 17 февраля 2015 г.
Будівництво музею вся історія його створення, та музей в наші часи

Вінцковський Т., Джумига Є., Мисечко А. Українські мілітарні формування в Одесі в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.)

 • формат pdf
 • размер 2,95 МБ
 • добавлен 24 января 2015 г.
Наукові нариси. — Одеса: Фенікс, 2010. — 154 с. — ("Чорноморська минувшина" презентує: Число 5). — ISBN 978-966-438-185-4. У книзі «Українські мілітарні формування в Одесі в добу Центральної Ради» на основі масових джерел з’ясовуються актуальні проблеми військової історії України, формування національних частин, їхні організаційні структури. Хронологічно наукові нариси охоплюють період відновлення української держави у 1917 — початку 1918 років....

Владимирцев Н.И., Кокурин А.И. (сост.) НКВД - МВД в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939 - 1956)

 • формат djvu
 • размер 10,12 МБ
 • добавлен 09 декабря 2014 г.
Сборник документов. —М.: Объединенная редакция МВД России, 2008. — 640 с. Настоящий сборник содержит документы о борьбе органов НКВД с бандитизмом и вооруженными формированиями националистов в западных областях Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии и Литве в 40-х — 50-х годах XX в.

Герасимов І.О. (гол. редкол.) Загиблі на чужині: Книга Пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем

 • формат djvu
 • размер 7,94 МБ
 • добавлен 07 августа 2015 г.
Київ: Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України", 2003. — 624 с. — ISBN 966-7605-07-8. "Загиблі на чужині" — історико-меморіальний том, що започатковує серіал "Книга Пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем". Ця звитяжно-трагедійна епопея тривала понад 60 років: починаючи від збройного зіткнення на Китайській Східній залізниці (1929 р.) і включно до 1990 року. Документальне дослідження навічно закарбува...

Герасимов І.О. (гол. редкол.) Загиблі на чужині: Книга Пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем

 • формат pdf
 • размер 15,11 МБ
 • добавлен 24 июля 2015 г.
Київ: Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України", 2003. — 624 с. — ISBN 966-7605-07-8. "Загиблі на чужині" — історико-меморіальний том, що започатковує серіал "Книга Пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем". Ця звитяжно-трагедійна епопея тривала понад 60 років: починаючи від збройного зіткнення на Китайській Східній залізниці (1929 р.) і включно до 1990 року. Документальне дослідження навічно закарбува...

Гнатевич Б., Лепкий Л., Мірчук І. Українські Січові Стрільці 1914-1920

 • формат djvu
 • размер 10,66 МБ
 • добавлен 03 марта 2012 г.
Монтреаль, 1955 р.,210 с.,Видавництво: Ігоря Федіва. Напередодні світової війни. Українські Січові Стрільці. Перші бої. На Бескидах. Макіївка. Від Карпат до Серету. Семиківці. Соснів. Лисоня. Вишкіл УСС. Гуцульська Сотня. куропатки та Конюхи. Похід на Україну. Кіш УСС. УСС на Волині. Поіменний список 1-го полку УСС. Портрети і групи деяких УСС. 40-річчя УСС.

Гуржій О. Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник

Справочник
 • формат pdf
 • размер 19,97 МБ
 • добавлен 11 декабря 2012 г.
Київ, Видавництво гуманітарної літератури, 2004 р. - 520 с. Опис: Перше енциклопедичне видання, присвячене історії війн і збройних конфліктів, які безпосередньо чи опосередковано стосуються українського народу. Значна увага приділена постатям вітчизняних полководців, керівників національних змагань, а також розвитку воєнного мистецтва в Україні. Розраховане на всіх, хто цікавиться історією. ISBN 966-96500-2-Х. ББК 63.3(4УКР)-6я2.

Гуржій О. Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник

Справочник
 • формат djvu
 • размер 12,27 МБ
 • добавлен 11 декабря 2012 г.
Київ, Видавництво гуманітарної літератури, 2004 р. - 520 с. Опис: Перше енциклопедичне видання, присвячене історії війн і збройних конфліктів, які безпосередньо чи опосередковано стосуються українського народу. Значна увага приділена постатям вітчизняних полководців, керівників національних змагань, а також розвитку воєнного мистецтва в Україні. Розраховане на всіх, хто цікавиться історією. ISBN 966-96500-2-Х. ББК 63.3(4УКР)-6я2.

Денисенко Г.Г. Воєнна історія України в контексті дослідження і збереження культурної спадщини

 • формат pdf
 • размер 2,85 МБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. — 289 с. ISBN 978-966-02-5935-5 У монографії на основі архівних джерел, опублікованої фахової літератури аналізується діяльність центральних і регіональних товариств від початку ХХ ст., які досліджували пам’ятки старовини, у тому числі і об’єкти воєнної історії. Висвітлюються воєнні події періоду середньовічної історії, раннього нового, нового і новітнього часу та їх відображення у пам’ятках. Розг...

Держава та армія. Вісник Національного університету Львівська політехніка

 • формат pdf
 • размер 4,64 МБ
 • добавлен 30 сентября 2012 г.
Відповідальний редактор – проф., д-р іст. наук Л.Є. Дещинський. – Львів, видавництво Львівської політехніки. – 2012. – 263 с. - № 724. У тематичному випуску "Держава та армія" фахового Вісника Національного університету "Львівська політехніка" публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним силам. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів...

Держава та армія. Вісник Національного університету Львівська політехніка

 • формат pdf
 • размер 4,08 МБ
 • добавлен 05 октября 2013 г.
Відповідальний редактор – : доц., д-р іст. наук Терський С.В. Львів: видавництво Львівської політехніки. – 2013. – 228 с. - № 752. Тематичний випуск Держава та армія фахового Вісника Національного університету Львівська політехніка виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національн...

Карпов В., Горєлов В., Денисюк Ж., Мороз І. (ред.) Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини

 • формат djvu
 • размер 18.13 МБ
 • добавлен 07 апреля 2013 г.
Київ: Національний військово-історичний музей України, 2011. - 675 с. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, м. Дніпропетровськ, 25 травня 2011 р. У науковому збірнику опубліковані доповіді та повідомлення науковців, краєзнавців, музейних, освітніх та архівних працівників, матеріали і документи про події військової історії Наддніпрянщини та Донщини з давніх часів до сучасності. В научном сборнике опубликованы доклады...

Карпов В., Горєлов В., Мороз І. (ред.) Воєнна історія Галичини та Закарпаття

 • формат djvu
 • размер 15,72 МБ
 • добавлен 25 апреля 2013 г.
Науковий збірник. - Київ: Національний військово-історичний музей України, 2010. - 767 с. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, м. Львів, 15 квітня 2010 р. У збірнику на основі архівних джерел і новітньої історичної літератури висвілюються військово-історичні процеси, що відбувались на території Західної України від прадавніх часів до сьогодення. Военная история Галичины и Закарпатья. Сборник материалов Все...

Когут М. Командир Різун

 • формат doc
 • размер 4,80 МБ
 • добавлен 06 ноября 2014 г.
"Відродження; Дрогобич, 2001 . В центрі книжки образ легендарного командира Чорного лісу сл. п. майора (посмертно полковника) Василя Андрусяка - „Різуна-Грегота (1915-1946). Видання приурочене 55-річчю від дня загибелі героя.

Краснознаменный Киевский: Очерк истории Краснознаменного Киевского военного округа (1919-1979)

 • формат pdf
 • размер 51,19 МБ
 • добавлен 31 июля 2016 г.
Г.И. Серебряков, Б.Н. Буйских, А.А. Вовк и др.; Редкол.: И.А. Герасимов и др. — 2-е изд., испр. и доп. — Киев: Политиздат Украины, 1979. — 414 с. Авторы в научно-популярной форме излагают историю Киевского военного округа, которому в 1979 г. исполнилось 60 лет. Они приводят яркие примеры доблести, мужества и героизма воинов округа, проявленные в борьбе с врагами нашей Родины в годы гражданской и Великой Отечественной войн. На страницах книги осве...

Кубіцький С.О., Кирик В.Л., Єрмоленко А.Б., Сірий С.В., Безбах В.Г. Нариси воєнно-політичної історії України

 • формат pdf
 • размер 2,12 МБ
 • добавлен 07 сентября 2014 г.
Навчальний посібник. — К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. — 375 с. Навчальний посібник охоплює воєнно-політичну історію України від початків до сьогодення. На основі опублікованих джерел та воєнно-історичної літератури розкривається історія зародження збройних сил української держави на різних етапах історичного поступу, розглянуто розвиток організаційної структури військових формувань у різні історичні періоди, учас...

Лазарович М., Лазарович Н. Машерують наші добровольці…

 • формат fb2
 • размер 108,81 КБ
 • добавлен 01 августа 2012 г.
У монографії розглядаються причини й передумови організації леґіону Українських Січових Стрільців на початку Першої світової війни, його завдання, особовий склад, участь у бойових діях. Проаналізовано процес становлення стрілецького леґіону як національної військово-політичної формації, яка, поряд зі збройною боротьбою, активно займалася ідейно-політичною діяльністю. Значну увагу також приділено висвітленню ролі і значення стрілецтва у Листопадов...

Ляшев О.В. Житомиряни в лавах польського війська в роки Другої світової війни

 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 08 декабря 2016 г.
Монографія. Житомир 2014 року. 246 сторінок з ілюстраціями (українською та польською мовами). В книзі подана інформація про житомирян, що в роки Другої світової війни воювали в польських військових формуваннях: Польські Збройні Сили в СРСР (армія З.Берлінга), Польське Військо ІІ Речі Посполитої, Армія Крайова, польсько-радянські партизанські закони. Ці відомості були зібрані Спілкою ветеранів Польського Війська Житомирщини. Зміст. Спілка ветерані...

Мамчак М.А. Чорноморський флот. Курсом до України

 • формат pdf
 • размер 14,66 МБ
 • добавлен 24 ноября 2014 г.
Севастополь: Просвіта, 2013. — 608 с. — ISBN 978-966-97292-1-7. Широко використовуючи недавно відкриті архівні джерела, історичні матеріали, свідчення багатьох учасників подій на Чорноморському флоті в 1917—1921 рр. та часу будівництва Військово-морських сил сучасної України у час становлення її незалежності, автор досліджує процес військово-морського будівництва в Україні на початку і у кінці XX ст. та доводить їх тотожність. На цій джерельній б...

Микитюк Д. Українська галицька армія (матеріяли до історії). Том V

 • формат djvu
 • размер 6,98 МБ
 • добавлен 24 июня 2016 г.
Вінніпег, 1976. — 194 с. Фінальний том праці Дмитра Микитюка про історію формування, функціонування та бойового шляху Українськаї Галицької армії.

Монолатій І. Українські легіонери: Формування та бойовий шлях Українських Січових Стрільців, 1914 - 1918 рр

 • формат pdf
 • размер 125.69 МБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
К.: Темпора, 2008. - 88 с.: іл. ISBN 978-966-8201-43-1. Книга присвячена першому українському національному військовому формуванню новітньої доби - Українським Січовим Стрільцям. "Український легіон" австро-угорської армії не лише брав активну участь у боях, але й став потужним осередком українського національного руху. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України та Першої світової війни. Переднє слово. Напередодні Першої світов...

Потоцький В.П. Битви за українські землі

 • формат pdf
 • размер 10,03 МБ
 • добавлен 25 апреля 2012 г.
Харків: Школа, 2010. - 160 с. У цій книзі йтиметься про знакові битви в українській історії, адже багато з них справді не мають аналогів. Тут і скіфська війна з персами, в якій уперше було застосовано тактику «випаленої землі», і війни давньоруських князів проти кочівників-половців, і численні битви запорозьких козаків, і дві безпрецедентні оборони Севастополя, і блискучий Брусиловський прорив, і героїчне форсування Дніпра. Книга розкриє багато в...

Розвиток флоту Київської Русі

Реферат
 • формат doc
 • размер 20,13 КБ
 • добавлен 19 декабря 2013 г.
ЧДУ ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна, 2013, 13 сторінок. В роботі досліджується вплив Київської Русі на міжнародне становище через морські походи, її військовий потенціал флоту та розвиток мореплавства в державі. Розвиток мореплавства та перші князі. Морські походи часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Київський флот XI-XIII століття.

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том II

 • формат doc
 • размер 476,83 КБ
 • добавлен 21 января 2012 г.
Переклад з польської Є. Петренка, Київ, Видавництво імені Олени Теліги, 2005, 359 с. Зміст Частина перша. Волинь і Галичина в політиці Лондонського табору. Великодержавна позиція вигнанців Підпалення ґнота Баланс «боротьби за польськість» Прелюдія до акції «Вісла» Частина друга. Документи. Українська справа. Рапорт Ст. Ровецького Розмова з адвокатом Горбовим Розмова з доктором Черкавським Звіт про розмови з українцями Звіт про розмови із Ст. Скри...

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том II

 • формат djvu
 • размер 2,14 МБ
 • добавлен 20 мая 2012 г.
К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. - 360 с. Автор у хронологічній послідовності зібрав, систематизував і описав відомості про історичні події за період з вересня 1939 до середини 1944 р. Той короткий, але надзвичайно бурхливий період представлений головним чином документами польського еміграційного уряду, більшість яких має позначку "Таємно".

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том II

 • формат pdf
 • размер 7,45 МБ
 • добавлен 25 мая 2012 г.
К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. - 360 с. Автор у хронологічній послідовності зібрав, систематизував і описав відомості про історичні події за період з вересня 1939 до середини 1944 р. Той короткий, але надзвичайно бурхливий період представлений головним чином документами польського еміграційного уряду, більшість яких має позначку "Таємно".

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том III

 • формат doc
 • размер 712,56 КБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Переклад з польської Є. Петренка, Київ, Видавництво імені Олени Теліги,2005, 429 с. Кожного, хто високо оцінив важливість і актуальність виходу в світ трьох томів книги Миколи Сивіцького «Історія польсько-українських конфліктів», просимо приєднатися до нашої сердечної вдячності п. Ярославі Барусевич та Дослідній фундації ім. О. Ольжича в СІЛА за сприяння у виданні цієї книги.

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том III

 • формат djvu
 • размер 2,90 МБ
 • добавлен 24 мая 2012 г.
К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. - 432 с. Автор у хронологічній послідовності зібрав і впорядкував документи про події в Закерзонні у 40-х роках XX ст. Показано, хто був винен у знищенні українського населення. Наведено історію цього регіону.

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том III

 • формат pdf
 • размер 9,55 МБ
 • добавлен 02 июня 2012 г.
К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. - 432 с. Автор у хронологічній послідовності зібрав і впорядкував документи про події в Закерзонні у 40-х роках XX ст. Показано, хто був винен у знищенні українського населення. Наведено історію цього регіону.

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том І

 • формат doc
 • размер 466,75 КБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Переклад з польської Є. Петренка, Київ Видавництво імені Олени Теліги, 2005, 340 с. Автор у хронологічній послідовності зібрав і упорядкував відомості про історичні події, які сприяли виникненню польсько-українських конфліктів. У першій частині книги «Експансія Першої Речі Посполитої» показано польську політику щодо України від подій, описаних у «Повісті минулих літ», до 1919 року. Друга частина «Репресії Другої Речі Посполитої» охоплює період...

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том І

 • формат djvu
 • размер 1,92 МБ
 • добавлен 04 июня 2012 г.
К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. - 344 с. Автор у хронологічній послідовності зібрав і впорядкував відомості про історичні події, які сприяли виникненню польсько-українських конфліктів. У першій частині книги "Експансія Першої Речі Посполитої" показано польську політику щодо України від подій, описаних в "Повісті давніх літ", до 1919 року. Друга частина "Репресії Другої Речі Посполито" охоплює період міжвоєнного двадцятиріччя і показує п...

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том І

 • формат pdf
 • размер 6,58 МБ
 • добавлен 30 апреля 2012 г.
К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. - 344 с. Автор у хронологічній послідовності зібрав і впорядкував відомості про історичні події, які сприяли виникненню польсько-українських конфліктів. У першій частині книги "Експансія Першої Речі Посполитої" показано польську політику щодо України від подій, описаних в "Повісті давніх літ", до 1919 року. Друга частина "Репресії Другої Речі Посполито" охоплює період міжвоєнного двадцятиріччя і показує п...

Стефанів Зенон. Українські Збройні сили 1917-1921 рр. ч. 1: Доба Центральної Ради і Гетьманату

 • формат pdf
 • размер 4,06 МБ
 • добавлен 31 августа 2015 г.
Б.м.: Видавництво СУВ, 1947. — 119 с. Даємо в руки українського читача першу повну історію українського війська. Наше минуле незвичайно багате на воєнні по­дії. Історія України, це в значній мірі історія воєн та історія війська. Ми завзято боронили нашу свободу, не минали ніякоі нагоди, щоб усе заново організувати свої збройні сили. І коли прийшла велика хвилина відрод­ження Держави, ми знову на позиціях з крісом у руці.

Сушинський Б. Всесвітня енциклопедія козацтва

 • формат djvu
 • размер 58,13 МБ
 • добавлен 19 июля 2013 г.
Одеса: Видавничий дім ЯВФ, 2007. - 570 с. У виданні зібрано основні відомості про всесвітній козацький рух, а також про митців, у творчості яких знайшли своє відображення подвиги козацьких звитяжців. Значну частину цього енциклопедичного видання становлять відомості про події та діячів новітнього Козацького Відродження, що започатковувалося після розпаду Радянського Союзу в Україні, Росії та в інших незалежних державах, і які - як і чимало відомо...

Сушинський Б.І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть. Том 1

 • формат pdf
 • размер 3,89 МБ
 • добавлен 26 ноября 2014 г.
Одеса : ВМВ, 2004. - 591 с. "Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст." — унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу — всього 205 імені — військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни.

Сушинський Б.І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть. Том 2

 • формат pdf
 • размер 4,64 МБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
Одеса : ВМВ, 2004. - 598 с. "Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст." — унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу — всього 205 імені — військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни.

Табачник Д.В. Полководцы Украины: сражения и судьбы

 • формат pdf
 • размер 11,05 МБ
 • добавлен 01 октября 2014 г.
Харьков: Фолио, 2012. — 698 с. — ISBN 978-966-03-5903-1. Монография доктора исторических наук профессора Д.В. Табачника посвящена родившимся на украинской земле выдающимся полководцам разных времен - от князей Киевской Руси до генералов и маршалов Великой Отечественной войны. Автор не делит полководцев на "своих" и "чужих" по этническому, религиозному или идеологическому признакам. Ему интересны все рожденные в Украине полководцы, многие из котор...

Табачник Дмитрий. Полководцы Украины. Сражения и судьбы

 • формат doc
 • размер 4,08 МБ
 • добавлен 29 сентября 2016 г.
Харьков: Фолио, 2012. — 698 с.: ил., карты. — (Проект «Украина»). — ISBN 978-966-03-5903-1. Монография доктора исторических наук профессора Д. В. Табачника посвящена родившимся на украинской земле выдающимся полководцам разных времен — от князей Киевской Руси до генералов и маршалов Великой Отечественной войны. Автор не делит полководцев на «своих» и «чужих» по этническому, религиозному или идеологическому признакам. Ему интересны все рожденные в...

Тинченко Я. Герої українського неба: пілоти визвольної війни 1917-1920 рр

 • формат fb2
 • размер 11,84 МБ
 • добавлен 07 мая 2013 г.
Видання серії MILITARIA UCRAINICA, 2010. — 200 c. Нове дослідження Ярослава Тинченка присвячене українській авіації доби Визвольної війни 1917–1921 рр. та її авіаторам. У книзі вміщено велику кількість світлин, частина з яких публікується вперше. Як додаток на останніх сторінках видання подано зображення якісних реконструкцій літаків, які перебували на службі УНР та ЗОУНР протягом 1917–1921 рр.

Тинченко Я. Герої українського неба: пілоти Визвольної війни 1917-1920 рр

 • формат pdf
 • размер 117,53 МБ
 • добавлен 31 октября 2013 г.
Київ: Темпора, 2010. — 200 с. — (Militaria Ucrainica). — ISBN 978-966-8201-94-3. Нове дослідження Ярослава Тинченка присвячене українській авіації доби Визвольної війни 1917—1921 рр. та її авіаторам. У книзі вміщено велику кількість світлин, частина з яких публікується вперше. Як додаток на останніх сторінках видання подано зображення якісних реконструкцій літаків, які перебували на службі УНР та ЗОУНР протягом 1917—1921 рр.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921)

 • формат txt
 • размер 2.46 МБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
Наукове видання. — К.: Темпора, 2007. — 536 с: іл. ISBN 966-8201-26-4 Книга є першим системним дослідженням біографій українських командирів часів Визвольної війни 1917—1921 pp. Біографічний довідник містить відомості більш як про тисячу генералів та старшин Армії Української Народної Республіки, а також командирів армійських з'єднань Армії Української Держави гетьмана П. Скоропадського. Наприкінці книги подається загальний список генералів та...

Удовиченко О. Третя Залізна дивізія. Рік 1919

 • формат fb2
 • размер 7,40 МБ
 • добавлен 05 декабря 2016 г.
Нью-Йорк: Червона калина, 1971. — 260 с. У книзі розповідається історія 3-ої дивізії армії УНР, яка за успішні бої з більшовиками отримала назву «Залізна», від початку її формування до трагічної загибелі у грудні 1919-го року. Автором є безпосередній командир 3-ої дивізії ген. — полк. О.Удовиченко, упорядкував і підготував матеріали до друку — колишній командир 7-го Синього полку цієї дивізії й автор багатьох історичних праць з тематики Перших Ви...

Удовиченко О. Третя Залізна дивізія. Том II

 • формат djvu
 • размер 2,64 МБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
Нью Йорк: Червона Калина, 1982. — 230 с. У книзі розповідається історія славної 3-ої Залізної дивізії армії УНР з часу її відновлення на початку 1920 року до її розформування в 1923-1924 рр. Матеріалами для II-го тому стали оригінальні накази Армії УНР, накази Дивізії, донесення її частин, накази та повідомлення польської армії, збережені командиром дивізії Олександером Удовиченком, які були опрацьовані вже після його смерті, а від ст. 97 - описи...

Уніят В. Никифор Гірняк. Життєвий шлях отамана

 • формат pdf
 • размер 4,82 МБ
 • добавлен 08 января 2015 г.
Тернопіль: Астон, 2010. – 232 с. Ця праця є першою спробою на основі архівних документів, спогадів, діаспорних видань та інших матеріалів висвітлити життєвий шлях військовика, громадського діяча, педагога, історика, публіциста Никифора Гірняка. Щедро проілюстроване документальними світлинами, видання буде корисним для істориків, краєзнавців, громадськополітичних діячів, викладачів, вчителів, студентів та учнів, усіх, хто цікавиться історією рідно...

Харук А. Крила України: Військово-повітряні сили України, 1917-1920 рр

 • формат pdf
 • размер 65,81 МБ
 • добавлен 06 ноября 2013 г.
Київ: Темпора, 2008. — 96 с. — (Militaria Ucrainica). — ISBN 978-966-8201-71-4. Книга присвячена одній з малодосліджених сторінок історії Перших визвольних змагань 1917—1920 рр. — зародженню та розвитку української військової авіації. На підґрунті архівних джерел автор ретельно дослідив стан національних військово-повітряних сил за часів Центральної Ради, Української Держави гетьмана П. Скоропадського, Армій УНР та УГА. Видання супроводжують числ...

Харук А. Крила України: Військово-повітряні сили України, 1917-1920 рр

 • формат djvu
 • размер 16,70 МБ
 • добавлен 10 ноября 2013 г.
Київ: Темпора, 2008. — 96 с. — (Militaria Ucrainica). — ISBN 978-966-8201-71-4. Книга присвячена одній з малодосліджених сторінок історії Перших визвольних змагань 1917—1920 рр. — зародженню та розвитку української військової авіації. На підґрунті архівних джерел автор ретельно дослідив стан національних військово-повітряних сил за часів Центральної Ради, Української Держави гетьмана П. Скоропадського, Армій УНР та УГА. Видання супроводжують числ...

Хома І. Січові Стрільці

 • формат djvu
 • размер 11,78 МБ
 • добавлен 11 апреля 2013 г.
К.: Наш час, 2011. — 104 с.: іл. Книгу присвячено військовому формуванню Січових Стрільців, яке було створене і діяло у складі українських армій за Центральної Ради, Гетьманату та Директорії в 1917-1919 рр. На основі багатого історіографічного і джерельного матеріалу висвітлено створення, організацію командної вертикалі, структуру та всі реорганізаційні процеси. Приділено увагу військово-політичним подіям, які безпосередньо та опосередковано відб...

Хома І. Січові Стрільці

 • формат pdf
 • размер 25,18 МБ
 • добавлен 04 апреля 2013 г.
К.: Наш час, 2011. — 104 с.: іл. Книгу присвячено військовому формуванню Січових Стрільців, яке було створене і діяло у складі українських армій за Центральної Ради, Гетьманату та Директорії в 1917-1919 рр. На основі багатого історіографічного і джерельного матеріалу висвітлено створення, організацію командної вертикалі, структуру та всі реорганізаційні процеси. Приділено увагу військово-політичним подіям, які безпосередньо та опосередковано відб...

Шанковський Л. Українська Галицька Армія

 • формат djvu
 • размер 21,60 МБ
 • добавлен 29 июня 2012 г.
Вінніпег, 1974. Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 1999. — 418 с. Незважаючи на історичну короткочасність існування (неповних два роки), Українська Галицька Армія була унікальним мілітарним та національним феноменом, який з подивом сприймається як особливе явище воєнної історії визвольних змагань, та українського збройного чину.

Шанковський Лев. Українська армія в боротьбі за державність

 • формат djvu
 • размер 5,54 МБ
 • добавлен 14 декабря 2016 г.
Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1958. — 318 с. Зміст. Українська армія під час перших Визвольних. Змаrань 1917-1921. Керівництво української армії. Орrанізація вищих з`єднань української армії. Армія УНР в 1920 році. Українська Галицька Армія. Епілоr Перших Визвольних Змаrань. Роди зброї й тилові служби Української Армії. Піхота. Кіннота. Гapматa. Технічні війська. Панцерні (броневі) частини. Літунство (авіяція). Тилові служби. Розклад російської армії в...