Блінова Н.К., Мохонько В.І., Саломахіна C.O., Суворін О.В. Екологічна стандартизація і сертифікація

Блінова Н.К., Мохонько В.І., Саломахіна C.O., Суворін О.В. Екологічна стандартизація і сертифікація
  • разное
  • pdf
  • 964.53 КБ
  • добавлен 05.04.2010
Навч. посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В Даля, 2009. - 124с.

Навчальний посібник присвячений питанням, що стосуються стандартизації та сертифікації у сфері раціонального використання та охорони навколишнього середовища. У посібнику розглядаються норми та стандарти, які регламентують екологічну діяльність підприємств, основи міжнародної стандартизації та сертифікації. Особливе значення приділяється формуванню у студентів системного підходу до вивчення стандартизації та сертифікації як складової екологічного управління.
Розрахований для студентів напряму підготовки 0708 «Екологія», спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища», які вивчають дисципліну «Екологічна стандартизація та сертифікація». Посібник може бути використаний при вивченні дисциплін «Управління природоохоронною діяльністю», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище», «Оцінка впливу на навколишнє середовище».

Зміст.
П е р е д м о в а.
Вступ. Екологічна стандартизація.
Як складова системи екологічного управління.
Правова основа системи державного екологічного управління.
Екологічна стандартизація і сертифікація в системі.
екологічного управління.
Нормативно-правова база стандартизації.
та нормування в екології.
Класифікація екологічних стандартів,
Їх види та сфери застосування.
Система стандартів у сфері охорони природи.
Історія міжнародної екологічної стандартизації.
Система міжнародних екологічних стандартів серії Iso.
Стандартизація та нормування.
Стану повітряного середовища.
Законодавча база стандартизації та нормування у галузі.
охорони атмосферного повітря.
Гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних.
речовин в атмосферному повітрі населених місць.
Оцінка забруднення атмосферного повітря населених місць.
Гігієнічні вимоги до обгрунтування санітарно-захисних зон.
Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин.
Стандартизація та нормування Раціонального.
Використання та охорони водних ресурсів.
Законодавча база стандартизації та нормування.
раціонального використання та охорони водних ресурсів.
Нормативи екологічної безпеки водокористування.
Нормативи якості води водних об'єктів З?
Санітарно-гігієнічне нормування якості води водних об'єктів і.
Екологічний норматив якості води водних об'єктів.
Стандартизація та нормування якості питної води.
Нормативи допустимого антропогенного навантаження.
на водні об'єкти.
Стандартизація та нормування у галузі.
Охорони земель.
Міжнародна стандартизація якості грунту.
Державні стандарти і нормативи в галузі охорони земель.
Нормування хімічних речовин у грунті та загальні принципи.
оцінки ступеня забруднення грунтів.
Гігієнічна оцінка грунтів, використовуваних для.
вирощування сільськогосподарських рослин.
Гігієнічна оцінка грунтів населених пунктів.
Стандартизація та нормування.
Екологічної діяльності підприЄМств.
Державна екологічна статистична звітність промислових.
підприємств.
Стандарт екологічної паспортизації підприємств.
Зміст екологічного паспорту промислових підприємств.
Паспортизація екологічно небезпечних відходів.
Інші форми екологічної паспортизації.
Система екологічного управліня згідно до.
Стандартів дсту iso.
Застосування міжнародних стандартів Iso у системі.
екологічного управління в Україні.
Загальні вимоги до впровадження системи екологічного.
управління на підприємствах.
Екологічна політика підприємства у сфері.
екологічного управління.
Цілі, завдання та програми екологічного управління.
Ідентифікація й оцінка екологічних аспектів.
Оцінка життєвого циклу як метод оцінювання.
екологічних аспектів продукції.
Екологічний аудит системи екологічного управління.
Екологічна сертифікація в системі.
Екологічного управління.
Актуальність та історія впровадження.
екологічної сертифікації.
Організація процесу екологічної сертифікації в Україні.
Екологічне маркування і сертифікація.
Декларація і маркування екологічної чистоти продукції.
ДОДАТКИ as.

Смотрите также


Блінова Н.К., Мохонько В.І., Саломахіна С О., Суворій О.В. Екологічна стандартизація і сертифікація

Блінова Н.К., Мохонько В.І., Саломахіна С О., Суворій О.В. Екологічна стандартизація і сертифікація

  • разное
  • djvu
  • 780.85 КБ
  • добавлен 13.02.2011
Навч. посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В Даля, 2009. - 124с.

Навчальний посібник присвячений питанням, що стосуються стандартизації та сертифікації у сфері раціонального використання та охорони навколишнього середовища. У посібнику розглядаються норми та стандарти, які регламентують екологічну діяльність підприємств...