Бобровський Т.А., Івакін Г.Ю., Толочко О.П. Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань

Бобровський Т.А., Івакін Г.Ю., Толочко О.П. Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань
 • разное
 • pdf
 • 5.58 МБ
 • добавлен 16.05.2011
Матеріали Круглого столу. – К. , 2010. – 120 c.
У збірці представлені матеріали Круглого столу за темою «Заснування Софійського
собору в Києві: проблеми нових датувань», який відбувся 7 квітня 2010 р. в м. Києві у
приміщенні Українського товариства охорони пам’яток історії та культури за участю
українських та російських вчених з Інституту археології НАН України, Інституту історії
України НАН України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН
України, Інституту народознавства НАН України, Інституту всесвітньої історії РАН,
Інституту мовознавства РАН, Інституту археології РАН, Інституту слов’янознавства РАН,
Державного Ермітажу, Санкт-Петербурзького державного університету, Національної
академії образотворчого мистецтва і архітектури України, Науково-дослідного інституту
пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України, корпорації
«Укрреставрація», медіа-видавництва «Мислене древо».

Смотрите также


Розанов Г. (сост.). Усна оповідь колишнього запорожця Микити Коржа

Розанов Г. (сост.). Усна оповідь колишнього запорожця Микити Коржа

 • разное
 • pdf
 • 360.51 КБ
 • добавлен 13.01.2012
М. Одесса, 1842, 28 стр.

Микита Леонтіойвич Корж (1731 - 1835) розповідає про життя-буття запорожців, про заснування Екатеринослава та про інше. Одне з основних джерел для праць Скальковського, Яворницького та інших істориків.

Переднє слово видавця
Про життя М. Л. Коржа
Про заснування села Михайлівки
Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь

Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь

 • разное
 • djvu
 • 3.97 МБ
 • добавлен 24.01.2010
Киев: Альтернативы, 1998. - 352 с. - ISBN: 966-7217-51-7

Четвертый том посвящен истории Киевской Руси от ее зарождения до монгольского нашествия.
Толочко П. Літописи Київської Русі

Толочко П. Літописи Київської Русі

 • разное
 • djvu
 • 1.45 МБ
 • добавлен 01.11.2011
Київ: Киевская Академия евробизнеса, 1994. - 88 с.
На основі власних спостережень та досліджень автор, видатний український історик, академік П. П. Толочко досконало проаналізував чи не найцікавіший період нашого історичного минулого - літописну традицію всієї Київської Русі. Праця грунтується на історичних та археологічний ...
Реферат - Центральна Рада. Історія становлення і падіння

Реферат - Центральна Рада. Історія становлення і падіння

 • рефераты
 • doc
 • 106 КБ
 • добавлен 13.05.2011
Зміст. Заснування та організація Центральної Ради. Організація місцевої влади. Військове будівництво. Судова система та законодавча діяльність ЦР. Останні дні Центральної Ради і повчальні уроки.
Контрольна робота Запровадження християнства на Русі та його історичне значення

Контрольна робота Запровадження християнства на Русі та його історичне значення

 • лабараторные
 • doc
 • 169.5 КБ
 • добавлен 22.10.2010
План.
Вступ.
1. Дохристянські вірування східних слов'ян.
2. Запровадження християнства в Києві: Володимир Великий.
3. Поширення християнства на Русі.
4. Історичне значення запровадження християнства на Русі.
Висновки.
Література.
18 сторінок з правильно оформленими посиланнями на використані джере...
Ткаченко І. В. Джерела з історії видавничої діяльності М. Грушевського в Києві (1907-1914 рр.)

Ткаченко І. В. Джерела з історії видавничої діяльності М. Грушевського в Києві (1907-1914 рр.)

 • разное
 • rtf
 • 34.41 КБ
 • добавлен 17.09.2010
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю:
07.00.06. – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2006.

Автореферат вперше комплексно досліджуються дже...
Котляр М.Ф. Княжа служба в Київській Русі

Котляр М.Ф. Княжа служба в Київській Русі

 • разное
 • pdf
 • 2.88 МБ
 • добавлен 07.07.2011
К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 251 с.
Розглядаються виникнення і діяльність владних органів Давньо-руської держави ІХ–ХІІІ ст. Йдеться про народження й еволюцію державності, характер і особливості княжої влади, княжі двори ХІІ–ХІІІ ст., розповідається про придворних і військових службовців у Києві та Галич...
Давня історія України: Навчальний посібник. У 2 кн. Книга 1

Давня історія України: Навчальний посібник. У 2 кн. Книга 1

 • разное
 • djvu
 • 41.09 МБ
 • добавлен 06.12.2010
/ Толочко П. П. і ін. К.: Либідь, 1994.
Висвітлюючи давню історію України, автори цього посібника дотримуються думки: менталітет українства витворювався зусиллями різних народів, котрі протягом тисячоліть розвивали традиції матеріального і духовного життя своїх попередників.
Посібник складається з двох книг.
Перша кн...
Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст

Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст

 • разное
 • pdf
 • 1.66 МБ
 • добавлен 21.08.2011
Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. - 224 с.
ISBN 966-7804-67-4

У монографії на базі здебільшого нового фактичного матеріалу простежуються процес заселення Степової України в зазначений час та основні види занять місцевого населення
(землеробство, скотарство, різні види промислів і ремесла, зародження промис...
Контрольна робота - Погіршення економічної ситуації в Україні у 2-ій половині 80-х років. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

Контрольна робота - Погіршення економічної ситуації в Україні у 2-ій половині 80-х років. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

 • лабараторные
 • doc
 • 212 КБ
 • добавлен 22.03.2011
КНЕУ, 6402, 1 курс, 31 с.

Вступ.
Стан економіки України в другій половині 80-х років.
Погіршення економічної ситуації в Україні у 2-ій половині 80-х років.
Чорнобильська катастрофа та її наслідки.
Наслідки Чорнобильської катастрофи.
Вплив Чорнобильської катастрофи на економічну ситуацію.
Типо...