Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ВНО / ЗНО
 3. ЗНО по истории Украины
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Архивоведение
 4. Архивоведение в Украине
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Военная история
 4. Военная история Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Геральдика
 5. Геральдика Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Нумизматика
 5. Нумизматика Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Крыма
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Европы и Америки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Музееведение
 4. Музееведение Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История украинской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Международные отношения
 3. Международные отношения
 4. История международных отношений
 5. История внешней политики Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Религиоведение
 3. Религиоведение христианства
 4. История христианства
 5. История христианства в Украине
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. История экономики
 4. История экономики Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Украины
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Киевской Руси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Украины
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Освободители, революционеры
 4. Освободители, революционеры Украины
 1. Документальная литература
 2. Мемуары, дневники, автобиографии
 3. Мемуары государственных и политических деятелей
 4. Мемуары деятелей Украины

Алексєєв С.В. Історія України. Національно-державне відродження України. Україна в сучасному світі

Практикум
 • формат pdf
 • размер 267,65 КБ
 • добавлен 05 марта 2016 г.
Методичні вказівки до вивчення теми. для студентів всіх спеціальностей. Краматорськ : ДДМА, 2008. – 28 с. Містять методичні вказівки до основних питань теми, основні поняття, контрольні питання, основну та загальну літературу. Передумови національно-державного відродження України в умовах перебудови (1985 – 1991рр.). Становлення політичної системи незалежної України. Конституція України 1996 р. Формування нових політичних партій та блоків в Украї...

Алексєєв С.В., Довбня О.А., Ляшенко Є.П. Історія України: короткий курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Краматорськ: ДДМА, 2006. - 214 с. Цей посібник є спробою стислого систематизованого викладу лекційного курсу історії України в вищому учбовому закладі. Готуючи посібник, автори також прагнули об’єктивно переосмислити оцінки тих чи інших подій і подолати існуючі стереотипи та ідеологічні штампи.

Алексєєв С.В., Ляшенко Є.П. Історія України: Плани семінарських занять та методичні вказівки до них

Практикум
 • формат pdf
 • размер 298,59 КБ
 • добавлен 25 февраля 2016 г.
Краматорськ: ДДМА, 2008. — 36 с. Включають тематику семінарських занять, літературу та методичні вказівки до вивчення курсу «Історія України». Вступ. Київська Русь. Польсько-литовська доба в історії України. Визвольна війна 1648-1654 рр. та становлення державності українського народу. Україна у ХVIII столітті. Національно-визвольний рух і утворення політичних партій в Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). Україна в революціях 1917 року. Політична б...

Алексєєв С.В., Ляшенко Є.П., Довбня О.А. Історія України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 413,98 КБ
 • добавлен 13 марта 2016 г.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу. – Краматорськ: ДДМА, 2007. — 60 с. Вступ Галицько-Волинське князівство Виникнення українського козацтва. Утворення Запорізької Січі Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст. Україна на початку ХХ ст. Утворення СРСР. Політика (коренізації) українізації Україна в 1927-1939 рр

Алексєєв С.В., Ляшенко Є.П., Довбня О.А. Історія України: Збірник тестів

Тест
 • формат pdf
 • размер 376,39 КБ
 • добавлен 25 марта 2016 г.
Краматорськ: ДДМА, 2004. — 65 с. Для студентів ВНЗ заочної форми навчання всіх спеціальностей. Містить тести, питання та завдання до всіх тем курсу, основну та додаткову літературу.

Алексєєв Ю.М. Історія України. Хронологія основних подій

 • формат djvu
 • размер 2,50 МБ
 • добавлен 24 ноября 2013 г.
К.: Либідь, 1995. — 112 с. Довідкове видання містить хронологію основних подій, що відбулися в українських землях, починаючи з найдавніших часів і до сьогодні. У додатку читач знайде методичні поради для абітурієнтів, які готуються до екзамену або тестування з історії України. Матеріал викладено українською та російською мовами, що стане в пригоді тим, хто перейшов на навчання державною мовою, але активно ще не володіє нею. Для вступників до вищи...

Алла Горська

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,92 МБ
 • добавлен 17 мая 2015 г.
Школа №8, Чернігів, 2012 р., уч. Кириченко О. В., 32 слайди. Урок - "Історія України", 11 клас. Батьки художниці. Дитинство. Юність. Сім'я. Творчість. Громадська діяльність. Монументальне мистецтво. Вшанування.

Аллен Уильям. История Украины. Южнорусские земли от первых киевских князей до Иосифа Сталина

 • формат fb2
 • размер 1,28 МБ
 • добавлен 18 февраля 2016 г.
Пер. с англ. Е. Ламановой. — М.: Центрполиграф, 2016. — 416 с. — ISBN 978-5-9524-5193-3. Британский ученый, работник дипломатической службы, политик и бизнесмен, Уильям Эдвард Дэвид Аллен провел тщательный геополитический анализ украинского региона от Киевской Руси до начала Второй мировой войны. Развитие Украины и ее спорные границы могут быть поняты только при рассмотрении отношений между ею и Литвой, Польшей, Австро-Венгрией, Скандинавскими ст...

Аллен Уильям. История Украины. Южнорусские земли от первых киевских князей до Иосифа Сталина

 • формат doc
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 22 февраля 2016 г.
Пер. с англ. Е. Ламановой. — М.: Центрполиграф, 2016. — 416 с. — ISBN 978-5-9524-5193-3. Британский ученый, работник дипломатической службы, политик и бизнесмен, Уильям Эдвард Дэвид Аллен провел тщательный геополитический анализ украинского региона от Киевской Руси до начала Второй мировой войны. Развитие Украины и ее спорные границы могут быть поняты только при рассмотрении отношений между ею и Литвой, Польшей, Австро-Венгрией, Скандинавскими ст...

Альбом 50-ліття Пласту (1911 - 1961)

 • формат pdf
 • размер 44,47 МБ
 • добавлен 03 октября 2015 г.
Нью-Йорк: Видання Пласту при співучасті Пластових Куренів Червона Калина та Чота Крилатих, 1964 - 269 с. Книга присвячена історії виникнення і становлення Пласту - національної скаутської організації України. Видання містить фотографії з історії оранізації українських пластунів усього світу, що розкривають його традиції, закони, правила та моральні засади.

Анархістський рух в Україні у 1917-1921 рр

Реферат
 • формат doc
 • размер 54,92 КБ
 • добавлен 01 сентября 2012 г.
Кам'янець-Подільський/Україна, 2009 - 31 с. Вступ. Розгортання роботи анархістських організацій. Діяльність Конфедерації анархістських груп «Набат». Виникнення, еволюція та крах махновщини. Висновки. Література.

Андрияшев А.М. Очерк истории Волынской земли конца XIV столетия

 • формат djvu
 • размер 11,92 МБ
 • добавлен 08 апреля 2012 г.
Киев: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1887. — 239 с. На историко-филологическом факультете Киевского университета св. Владимира в конце XIX в. велась серьёзная научная работа по изучению истории Древней Руси. Результатом этой работы явилась серия областных монографий. В эту серию входит и исследование А.М. Андрияшева. Волынская земля – юго-западная область Древней Руси, древнейшее восточнославянское население которой – дулеб...

Андрусяк М. Назва Україна

 • формат djvu
 • размер 263,16 КБ
 • добавлен 12 мая 2012 г.
Чікаго: Самостійна Україна, 1951. - 40 с. Праця Миколи Андрусяка, професора Українського вільного університету, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, присвячена дослідженню походження назви "Україна". Науковець доводить, що вона походить від загальнослов'янського слова, який означає поняття "земля, область, країна".

Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,21 КБ
 • добавлен 03 сентября 2012 г.
Кам'янець-Подільський/Україна, 2011 - 21 с. Вступ. Партизанський рух на півночі Хмельниччини. Боротьба народного підпілля в центрі області. Характеристика Руху антифашистського опору на півдні. Діяльність підрозділів ОУН-УПА на території Хмельницької області. Висновки. Література.

Антифеодальні виступи селян на Україні у другій половині XVI - першій половині XVII ст

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 79,99 КБ
 • добавлен 31 августа 2012 г.
Кам'янець-Подільський, 2009 - 72 с. План: Вступ/ Становище українського селянства в складі Речі Посполитої. Посилення феодального гніту. Дискримінація українського селянства у національних та релігійних питаннях. Основні форми пасивного протесту селян. Участь селянства у козацько-селянських повстаннях. Виступи 90-х рр. XVI ст. Козацько-селянські повстання 20-х рр. XVII. Селянство у конфліктах 30-х рр. XVII ст. Висновки. Список використаних дже...

Антонович В.Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори

 • формат djvu
 • размер 20.64 МБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Київ: Либідь, 1995. - 816 с. ISBN 5-325-00529-4 До збірки увійшли автобіографічний твір видатного українського історика, його праці з історії козацтва, життєписи історичних діячів, нариси історії церкви в Україні, дослідження з української етнографії. Значне місце посідають твори, присвячені Києву та Київській землі, історії Великого князівства Литовського. Для істориків, етнографів, археологів, усіх, хто цікавиться питаннями вітчизняної істо...

Антонович Марко. Історія України. Том 1. Княжа доба

 • формат pdf
 • размер 8,21 МБ
 • добавлен 14 февраля 2015 г.
Прага: Видавництво Юрія Тищенка, 1940 - 80 c. Вступ Початки українського народу Повстання і розцвіт Київської держави Геґемонія Києва на сході Европи Боротьба за геґемонію в Східній Европі Кінець Галицько-Волинської держави Устрій та побут княжої доби Важніша література

Антонович Марко. Історія України. Том 2. Литовсько-руська доба

 • формат pdf
 • размер 9,18 МБ
 • добавлен 24 марта 2015 г.
Прага: Видавництво Юрія Тищенка, 1941 - 80 c. Віки XIV - XVI в українській національній свідомості Початки Литовсько-Руської держави Часи могутності. Ольґерт та Витовт Межиусобиця та остаточне оформлення унії з Польщею Занепад Литовсько-Руської держави Останні Ягайлони Побут і культура за Литовської доби Важніша література

Аптекарь Р.М, Николаенко Н.И. (сост.). Молодая гвардия (комплект портретов)

 • формат pdf
 • размер 4,47 МБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
Киев: Мыстэцтво, 1990. — 25 с. Комплект портретов Лютикова П.П, Баракова М.П., Туркенича И., Земнухова И., Кошевого О., Тюленина С., Громовой У., Шевцовой Л., Левашова В., Третякевича В. с биографией на украинском и русском языках.

Аркас М. Історія України-Русі

 • формат pdf
 • размер 47,43 МБ
 • добавлен 09 января 2017 г.
Київ: Вища школа, 1993. — 413 с. (репринт 1-го видання Петербург: Товариство "Общественная Польза", 1908 з 210 малюнками і портретами та 9 картами.) Із забуття, з полону навмисного замовчування повертаються нині до нас на потеплілу землю суверенної України багатства її слави і духовності. Серед тих перлин, що гідно прикрасили національну скарбницю українського народу, почесне місце належить "Історії України-Русі" Миколи Аркаса. Книга популярних н...