Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ВНО / ЗНО
 3. ЗНО по истории Украины
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Архивоведение
 4. Архивоведение в Украине
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Военная история
 4. Военная история Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Геральдика
 5. Геральдика Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Нумизматика
 5. Нумизматика Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Крыма
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Европы и Америки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Музееведение
 4. Музееведение Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История украинской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Международные отношения
 3. Международные отношения
 4. История международных отношений
 5. История внешней политики Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Религиоведение
 3. Религиоведение христианства
 4. История христианства
 5. История христианства в Украине
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. История экономики
 4. История экономики Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Украины
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Киевской Руси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Украины
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Освободители, революционеры
 4. Освободители, революционеры Украины
 1. Документальная литература
 2. Мемуары, дневники, автобиографии
 3. Мемуары государственных и политических деятелей
 4. Мемуары деятелей Украины

Алексєєв С.В. Історія України. Національно-державне відродження України. Україна в сучасному світі

Практикум
 • формат pdf
 • размер 267,65 КБ
 • добавлен 05 марта 2016 г.
Методичні вказівки до вивчення теми. для студентів всіх спеціальностей. Краматорськ : ДДМА, 2008. – 28 с. Містять методичні вказівки до основних питань теми, основні поняття, контрольні питання, основну та загальну літературу. Передумови національно-державного відродження України в умовах перебудови (1985 – 1991рр.). Становлення політичної системи незалежної України. Конституція України 1996 р. Формування нових політичних партій та блоків в Украї...

Алексєєв С.В., Довбня О.А., Ляшенко Є.П. Історія України: короткий курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Краматорськ: ДДМА, 2006. - 214 с. Цей посібник є спробою стислого систематизованого викладу лекційного курсу історії України в вищому учбовому закладі. Готуючи посібник, автори також прагнули об’єктивно переосмислити оцінки тих чи інших подій і подолати існуючі стереотипи та ідеологічні штампи.

Алексєєв С.В., Ляшенко Є.П. Історія України: Плани семінарських занять та методичні вказівки до них

Практикум
 • формат pdf
 • размер 298,59 КБ
 • добавлен 25 февраля 2016 г.
Краматорськ: ДДМА, 2008. — 36 с. Включають тематику семінарських занять, літературу та методичні вказівки до вивчення курсу «Історія України». Вступ. Київська Русь. Польсько-литовська доба в історії України. Визвольна війна 1648-1654 рр. та становлення державності українського народу. Україна у ХVIII столітті. Національно-визвольний рух і утворення політичних партій в Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). Україна в революціях 1917 року. Політична б...

Алексєєв С.В., Ляшенко Є.П., Довбня О.А. Історія України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 413,98 КБ
 • добавлен 13 марта 2016 г.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу. – Краматорськ: ДДМА, 2007. — 60 с. Вступ Галицько-Волинське князівство Виникнення українського козацтва. Утворення Запорізької Січі Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст. Україна на початку ХХ ст. Утворення СРСР. Політика (коренізації) українізації Україна в 1927-1939 рр

Алексєєв С.В., Ляшенко Є.П., Довбня О.А. Історія України: Збірник тестів

Тест
 • формат pdf
 • размер 376,39 КБ
 • добавлен 25 марта 2016 г.
Краматорськ: ДДМА, 2004. — 65 с. Для студентів ВНЗ заочної форми навчання всіх спеціальностей. Містить тести, питання та завдання до всіх тем курсу, основну та додаткову літературу.

Алексєєв Ю.М. Історія України. Хронологія основних подій

 • формат djvu
 • размер 2,50 МБ
 • добавлен 24 ноября 2013 г.
К.: Либідь, 1995. — 112 с. Довідкове видання містить хронологію основних подій, що відбулися в українських землях, починаючи з найдавніших часів і до сьогодні. У додатку читач знайде методичні поради для абітурієнтів, які готуються до екзамену або тестування з історії України. Матеріал викладено українською та російською мовами, що стане в пригоді тим, хто перейшов на навчання державною мовою, але активно ще не володіє нею. Для вступників до вищи...

Алла Горська

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,92 МБ
 • добавлен 17 мая 2015 г.
Школа №8, Чернігів, 2012 р., уч. Кириченко О. В., 32 слайди. Урок - "Історія України", 11 клас. Батьки художниці. Дитинство. Юність. Сім'я. Творчість. Громадська діяльність. Монументальне мистецтво. Вшанування.

Аллен Уильям. История Украины. Южнорусские земли от первых киевских князей до Иосифа Сталина

 • формат fb2
 • размер 1,28 МБ
 • добавлен 18 февраля 2016 г.
Пер. с англ. Е. Ламановой. — М.: Центрполиграф, 2016. — 416 с. — ISBN 978-5-9524-5193-3. Британский ученый, работник дипломатической службы, политик и бизнесмен, Уильям Эдвард Дэвид Аллен провел тщательный геополитический анализ украинского региона от Киевской Руси до начала Второй мировой войны. Развитие Украины и ее спорные границы могут быть поняты только при рассмотрении отношений между ею и Литвой, Польшей, Австро-Венгрией, Скандинавскими ст...

Аллен Уильям. История Украины. Южнорусские земли от первых киевских князей до Иосифа Сталина

 • формат doc
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 22 февраля 2016 г.
Пер. с англ. Е. Ламановой. — М.: Центрполиграф, 2016. — 416 с. — ISBN 978-5-9524-5193-3. Британский ученый, работник дипломатической службы, политик и бизнесмен, Уильям Эдвард Дэвид Аллен провел тщательный геополитический анализ украинского региона от Киевской Руси до начала Второй мировой войны. Развитие Украины и ее спорные границы могут быть поняты только при рассмотрении отношений между ею и Литвой, Польшей, Австро-Венгрией, Скандинавскими ст...

Альбом 50-ліття Пласту (1911 - 1961)

 • формат pdf
 • размер 44,47 МБ
 • добавлен 03 октября 2015 г.
Нью-Йорк: Видання Пласту при співучасті Пластових Куренів Червона Калина та Чота Крилатих, 1964 - 269 с. Книга присвячена історії виникнення і становлення Пласту - національної скаутської організації України. Видання містить фотографії з історії оранізації українських пластунів усього світу, що розкривають його традиції, закони, правила та моральні засади.

Анархістський рух в Україні у 1917-1921 рр

Реферат
 • формат doc
 • размер 54,92 КБ
 • добавлен 01 сентября 2012 г.
Кам'янець-Подільський/Україна, 2009 - 31 с. Вступ. Розгортання роботи анархістських організацій. Діяльність Конфедерації анархістських груп «Набат». Виникнення, еволюція та крах махновщини. Висновки. Література.

Андрияшев А.М. Очерк истории Волынской земли конца XIV столетия

 • формат djvu
 • размер 11,92 МБ
 • добавлен 08 апреля 2012 г.
Киев: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1887. — 239 с. На историко-филологическом факультете Киевского университета св. Владимира в конце XIX в. велась серьёзная научная работа по изучению истории Древней Руси. Результатом этой работы явилась серия областных монографий. В эту серию входит и исследование А.М. Андрияшева. Волынская земля – юго-западная область Древней Руси, древнейшее восточнославянское население которой – дулеб...

Андрусяк М. Назва Україна

 • формат djvu
 • размер 263,16 КБ
 • добавлен 12 мая 2012 г.
Чікаго: Самостійна Україна, 1951. - 40 с. Праця Миколи Андрусяка, професора Українського вільного університету, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, присвячена дослідженню походження назви "Україна". Науковець доводить, що вона походить від загальнослов'янського слова, який означає поняття "земля, область, країна".

Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,21 КБ
 • добавлен 03 сентября 2012 г.
Кам'янець-Подільський/Україна, 2011 - 21 с. Вступ. Партизанський рух на півночі Хмельниччини. Боротьба народного підпілля в центрі області. Характеристика Руху антифашистського опору на півдні. Діяльність підрозділів ОУН-УПА на території Хмельницької області. Висновки. Література.

Антифеодальні виступи селян на Україні у другій половині XVI - першій половині XVII ст

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 79,99 КБ
 • добавлен 31 августа 2012 г.
Кам'янець-Подільський, 2009 - 72 с. План: Вступ/ Становище українського селянства в складі Речі Посполитої. Посилення феодального гніту. Дискримінація українського селянства у національних та релігійних питаннях. Основні форми пасивного протесту селян. Участь селянства у козацько-селянських повстаннях. Виступи 90-х рр. XVI ст. Козацько-селянські повстання 20-х рр. XVII. Селянство у конфліктах 30-х рр. XVII ст. Висновки. Список використаних дже...

Антонович В.Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори

 • формат djvu
 • размер 20.64 МБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Київ: Либідь, 1995. - 816 с. ISBN 5-325-00529-4 До збірки увійшли автобіографічний твір видатного українського історика, його праці з історії козацтва, життєписи історичних діячів, нариси історії церкви в Україні, дослідження з української етнографії. Значне місце посідають твори, присвячені Києву та Київській землі, історії Великого князівства Литовського. Для істориків, етнографів, археологів, усіх, хто цікавиться питаннями вітчизняної істо...

Антонович Марко. Історія України. Том 1. Княжа доба

 • формат pdf
 • размер 8,21 МБ
 • добавлен 14 февраля 2015 г.
Прага: Видавництво Юрія Тищенка, 1940 - 80 c. Вступ Початки українського народу Повстання і розцвіт Київської держави Геґемонія Києва на сході Европи Боротьба за геґемонію в Східній Европі Кінець Галицько-Волинської держави Устрій та побут княжої доби Важніша література

Антонович Марко. Історія України. Том 2. Литовсько-руська доба

 • формат pdf
 • размер 9,18 МБ
 • добавлен 24 марта 2015 г.
Прага: Видавництво Юрія Тищенка, 1941 - 80 c. Віки XIV - XVI в українській національній свідомості Початки Литовсько-Руської держави Часи могутності. Ольґерт та Витовт Межиусобиця та остаточне оформлення унії з Польщею Занепад Литовсько-Руської держави Останні Ягайлони Побут і культура за Литовської доби Важніша література

Аптекарь Р.М, Николаенко Н.И. (сост.). Молодая гвардия (комплект портретов)

 • формат pdf
 • размер 4,47 МБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
Киев: Мыстэцтво, 1990. — 25 с. Комплект портретов Лютикова П.П, Баракова М.П., Туркенича И., Земнухова И., Кошевого О., Тюленина С., Громовой У., Шевцовой Л., Левашова В., Третякевича В. с биографией на украинском и русском языках.

Аркас М. Історія України-Русі

 • формат pdf
 • размер 54,91 МБ
 • добавлен 19 апреля 2012 г.
Краків, 1912. - 424 с. Опис: Накладом Ольги Аркасової Микола Миколайович Аркас - український письменник, композитор, історик. Основна робота в галузі історії - «Історія України-Русі», написана українською мовою і видана в 1908 р. у Петербурзі. Книга була дуже популярна. За висловлюванням сучасників, «жодна українська книга, крім «Кобзаря», не мала такого успіху, як праця М. Аркаса». Той край, від Карпатських гір і аж до Кубані, звемо ми Україно...

Аркас М. Історія України-Русі

 • формат pdf
 • размер 47,43 МБ
 • добавлен 09 января 2017 г.
Київ: Вища школа, 1993. — 413 с. (репринт 1-го видання Петербург: Товариство "Общественная Польза", 1908 з 210 малюнками і портретами та 9 картами.) Із забуття, з полону навмисного замовчування повертаються нині до нас на потеплілу землю суверенної України багатства її слави і духовності. Серед тих перлин, що гідно прикрасили національну скарбницю українського народу, почесне місце належить "Історії України-Русі" Миколи Аркаса. Книга популярних н...

Аркас Микола Історія України-Русі

 • формат rtf
 • размер 535.46 КБ
 • добавлен 24 июня 2011 г.
Третє видання. Видавець: З. Кондратюк, Вінніпеґ. - 1967, - 440 с. (1, 2, 3 томи) Микола Миколайович Аркас - український письменник, композитор, історик. Основна робота в галузі історії - «Iсторія України-Русі», написана українською мовою і видана в 1908 р. у Петербурзі. Книга була дуже популярна. За висловлюванням сучасників, «жодна українська книга, крім «Кобзаря», не мала такого успіху, як праця М. Аркаса». Той край, від Карпатських гір і аж д...

Аркас Микола. Історія України-Русі

 • формат djvu
 • размер 12.05 МБ
 • добавлен 06 мая 2011 г.
Київ: Переднє слово П. М. Гвоздецького, 1993. - 412 с. Николай Николаевич Аркас — украинский писатель, композитор, историк. Основная работа в области истории — «Iсторія України-Русі», написанная на украинском языке и изданная в 1908 г. в Пе­тербурге. Книга была очень популярна. По высказываниям современников, «ни одна украинская книга, кроме «Кобзаря», не имела такого успеха, как труд Н. Аркаса».

Арнольд М. Украина и политика Антанты

 • формат pdf
 • размер 15,71 МБ
 • добавлен 13 июня 2015 г.
Берлин: С.Ефрон, 1918. — 406 с. С приложением официальных документов и заявлений. Книга не упоминается в библиографии. Марголин Арнольд (адвокат, известный русско-украинский общественный деятель, член украинской партии социал-федералистов, близкий друг и соратник целого ряда известнейших украинских общественных деятелей, сыгравших большую роль в судьбе Украины, основатель Еврейской территориалистской организации в России (1906 г.), автор боролся...

Архітектура Київської Русі. Свята Софія

Презентация
 • формат ppt
 • размер 19,27 МБ
 • добавлен 05 октября 2016 г.
Язык: украинский. Год: 2016. Содержит большое кол-во фотографий различных памятников культуры Киевской Руси, а так же схемы и чертежи планов церквей византийского типа.

Архітектура та образотворче мистецтво XIX ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 25,47 КБ
 • добавлен 27 декабря 2012 г.
Реферат на тему: «Архітектура та образотворче мистецтво XIX ст. ». План. Вступ. Архітектура XIX ст. Внесок Владислава Городецького у містобудування України. «Будинок з химерами». Розвиток образотворчого мистецтва в Україні. Головні тенденції образотворчого мистецтва. Висновок. Список використаної літератури. сторінок.

Архив Юго-Западной России. Часть 3. Том 6

 • формат pdf
 • размер 147,18 МБ
 • добавлен 25 декабря 2015 г.
Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденную при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе : [В 37 т.]. - Киев, 1859-1914. - Заглавие части томов: Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Ч. 3 : Т. 6. : Акты Шведского государственного архива, относящиеся к...

Архипчук А. Викрадена історія або Невідомий кобзар

 • формат pdf
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 16 апреля 2013 г.
Актуальні аспекти історії, сьогодення й майбутнього украінської нації у контексті Святого Письма. м. Вінниця. - 1997р. Ніколи не видавався. Ця книга про Заповіт, угоду, яку уклали наші пращури з Богом, про те, як вони порушили цей Заповіт і зрадили свого Бога, про кари, які наклав за це Господь на наш народ. Ця книга про те, як Господь відвернувся від нашого народу і як людеї, скориставшись цим, привласнили собі наше ім`я, нашу історію тощо.

Аґстнер Рудольф. Про цісарів, консулів і купців: Австрія і Україна 1785-2010

 • формат pdf
 • размер 8,85 МБ
 • добавлен 18 августа 2015 г.
Rudolf Agstner. Von Kaisern, Konsuln und Kaufleuten: Österreich und die Ukraine 1785—2010. (Forschungen zur Geschichte des österreichischen Auswärtigen Dienstes. - Band. 3.) - Wien-Berlin: LIT, 2011. - 409 S. Двомовне німецько-українське видання. Переклад з німецької Костянтина Поліщука. Праця «Про цісарів, консулів і купців» відслідковує «присутність» Габсбурзької Монархії в Україні з 1785 року. Першопроходцями тут виступили представники торгівл...

Бігун Г., Мармазова О., Саржан С. Історія України

 • формат doc
 • размер 892 КБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Курс лекцій для студентів економічного та торговельного профілю. Донецьк, 2009,- 133 с. Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі і державності. Українські землі у складі іноземних держав (ХІV – ХVІ ст.). Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького, її політичні результати. Україна у другій половині ХVІІ ст. Руїна: її соціально-політична суть і наслідки. Гетьманщина у складі Р...

Білети. Історія держави і права України

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 60,35 КБ
 • добавлен 31 декабря 2013 г.
КНУ ім. Т. Г. Шевченка. 2013. 7 сторінок (зменшений формат). Питання до заліку за підручником "Історія держави та права України" П.П. Захарченка (Університет „Україна", 2005). Теми: Київська Русь. Велике Князівство Литовське. Українська революція 1917-18 рр. УЦР. Гетьманат. Директорія. Західноукраїнська Народна Республіка.

Білик Б.І. Хрестоматія з історії України

 • формат djvu
 • размер 6,32 МБ
 • добавлен 23 октября 2013 г.
К.: ІСДО, 1993. — 376 с. Хрестоматія складена у відповідності до програми з історії України, підготовленої кафедрою української історії та етнополітики Київського університету ім. Т. Шевченка. Це збірник документів і матеріалів, які, на думку укладачів, доцільно використовувати студентам неспеціальних факультетів у процесі вивчення вітчизняної історії. Матеріали хрестоматії згруповано за темами. До кожної теми подано короткі пояснення наукового...

Балабан В.П. Історія України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 31,89 МБ
 • добавлен 09 февраля 2015 г.
Методичні поради з самостійного вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання. Харків - 2000 р. - 124 с. Підготував викладач вищої категорії Балабан В.П. Схвалено на засіданні ПЦК суспільно-економічних дисциплін від 20.04.2000. З досвіду проведення уроків історії в коледжі по системі педагогіки співробітництва. Головна задача сучасної вищої школи полягає в тому, щоб підготувати всебічно розвинутих спеціалістів для народного г...

Балабан В.П. Новітня історія України (1914-2003)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 68,65 МБ
 • добавлен 31 января 2015 г.
Методичні матеріали для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання. Харків - 2003 р. - 249 с. Уклав викладач-методист Балабан В.П. Розглянуто і ухвалено педагогічною радою Харківського патентно-компьютерного коледжу (ХПКК) 29.08.2003 р. [b][/b] Рецензенти: Доктор історичних наук, професор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, голова обласного методичного об'єднання Танцюра В.І. Відмінник Народної освіти, ви...

Балычева Л.В., Мацюцкий В.Н. Словарь-справочник по истории Украины для иностранных студентов

Справочник
 • формат pdf
 • размер 341,32 КБ
 • добавлен 18 сентября 2013 г.
Учебное издание. — Харьков: Изд. ХНЭУ, 2013. — 28 с. (Русск. яз.). Представлены толкования слов и словосочетаний, энциклопедическая (фактографическая) информация, которые помогут студентам изучить историю Украины. Рекомендовано для иностранных студентов. Данный словарь предназначен для иностранных студентов. Он призван помочь иностранным гражданам изучить историю Украины. Словарь сочетает в себе качества толкового и энциклопедического словарей. З...

Бандера Степан Андрійович - життя та діяльність

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 19 мая 2013 г.
15 файлів. Загальна інформація. Родина. Дитячі роки (1909–1927). Юність (1927–1934). Бандера в ОУН. Ув'язнення. Друга світова війна. Останні роки. Вбивство.

Банки в Україні (XIX - поч. XX ст.)

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,78 КБ
 • добавлен 13 октября 2012 г.
Реферат -Банки в Україні ( XIX - поч. XX ст.). Україна, ЗНУ,викладач: Савчук Т.Г.;економічний факультет;спеціальність:Фінанси та кредит;предмет:Історія України;рік 2012; 14 стор. Вступ.Започаткування кредитної системи в Україні Банки України – підрозділи Державного Банку Росії.Створення Українського державного банку.Висновки.Список використаної літератури.

Баран В.Д., Максимов Е.В., Смиленко А.Т. и др. Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н.э

 • формат pdf
 • размер 9,03 МБ
 • добавлен 11 августа 2014 г.
Киев: Наукова думка, 1985. — 184 с. В монографии посредством картографирования памятников уточнена территория распространения археологических культур I тыс. н. э. и намечены контактные зоны между смежными регионами. Большое внимание уделено вопросам хронологической взаимосвязи культур, что позволило определить стабильную линию развития древнего славянского населения. Рассматриваются также культуры других этнических образований, находившихся в кон...

Баран В.К. Україна - новітня історія (1945-1991 рр.)

 • формат djvu
 • размер 4,56 МБ
 • добавлен 01 ноября 2013 г.
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2003. — 670 с. У книзі дається аналіз політичного, соціально-економічного і національно-культурного розвитку України в 1945-1991 рр. Автор використав великий фактичний матеріал, зокрема маловідомі документи центральних архівів України та Російської Федерації. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Баран В.К., Грицак Я.Й., Ісаєвич Я.Д. Історія України

 • формат djvu
 • размер 6.93 МБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Львів: Світ 1998. - 488 с. ISBN: 966-603-045-4 (видання 2-ге) Серед видань присвячених історії України, пропонований читачеві навчальний посібник вирізняється як одна з перших спроб глибокого осмислення історичного минулого України з позицій досягнень гуманітарних наук кінця ХХ ст. Віддаючи належне давній історії, автори все ж головну увагу зосереджують на висвітленні подій і явищ ХХ ст., зокрема його другої половини (виклад подій у книзі заверш...

Баранович О. Залюднення України перед Хмельниччиною. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст

 • формат pdf
 • размер 18,23 МБ
 • добавлен 09 декабря 2013 г.
Баранович Олексій Іванович (1892–1961). Залюднення України перед Хмельниччиною. Ч. 1 : Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. / Ол. Баранович, Всеукр. акад. наук Соц.-екон. від. Комісія іст.-геогр. – Київ, 1930. – 155, [1] с. Видання присвячене дослідженню проблем соціально-економічної історії України першої половини XVII ст. Особливо цінним є поданий О. Барановичем подимний реєстр воєводства на 1629 р.

Бачинська О.А., Чухліб Т.В., Щербак В.О. Українське козацтво. Золоті сторінки історії

 • формат pdf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 15 августа 2015 г.
Київ: Кристал Бук, 2015. — 400 с. — ISBN 978-617-7268-30-6. В історії нашої країни особливе місце належить козацтву. За слушним висловом видатного вченого Володимира Антоновича, в козацтві найвиразніше і найяскравіше визначилася «провідна ідея, що виявляла собою жадання народу». Автори цього видання — провідні вітчизняні історики. Вступ і частину першу «Зародження та еволюція козацтва» написав Віталій Щербак, він також здійснив загальну редакцію...

Белоусов С.Н. и др. (сост.). История Украины. Краткий курс

 • формат djvu
 • размер 59,55 МБ
 • добавлен 08 марта 2016 г.
К.: Издательство АН УССР, 1948. - 956 с. В основу всей работы над Кратким курсом истории Украины было положено историческое постановление ЦК КП(б)У от 29 августа 1947 г. „О политических ошибках и неудовлетворительной работе Института истории Украины Академии наук УССР“. Большую помощь составителям оказали своими ценными замечаниями и указаниями Институт истории Академии наук СССР, а также кафедры истории СССР и Украины Киевского и Харьковского ун...

Белоусов С.Н. и др. (сост.). История Украины. Краткий курс

 • формат pdf
 • размер 90,67 МБ
 • добавлен 08 февраля 2016 г.
К.: Издательство АН УССР, 1948. - 956 с. В основу всей работы над Кратким курсом истории Украины было положено историческое постановление ЦК КП(б)У от 29 августа 1947 г. „О политических ошибках и неудовлетворительной работе Института истории Украины Академии наук УССР“. Большую помощь составителям оказали своими ценными замечаниями и указаниями Институт истории Академии наук СССР, а также кафедры истории СССР и Украины Киевского и Харьковского ун...

Беляев В., Рудницкий М. Под чужими знаменами

 • формат pdf
 • размер 12,21 МБ
 • добавлен 28 марта 2014 г.
М.: Молодая гвардия, 1954. — 215 с. Эта книга рассказывает о чудовищных преступлениях, кровавых делах, совершенных украинскими буржуазными националистами, находящимися ныне на службе американской разведки. Большое место в книге уделено разоблачению изменнической деятельности С.Бандеры, А.Мельника и других националистических бандитов в период Великой Отечественной войны. Об авторах. Владимир Беляев — писатель, Михаил Рудницкий — профессор Львовско...

Беляев В., Рудницкий М. Под чужими знаменами

 • формат djvu
 • размер 5,38 МБ
 • добавлен 24 марта 2014 г.
М.: Молодая гвардия, 1954. — 215 с. Эта книга рассказывает о чудовищных преступлениях, кровавых делах, совершенных украинскими буржуазными националистами, находящимися ныне на службе американской разведки. Большое место в книге уделено разоблачению изменнической деятельности С. Бандеры, А. Мельника и других националистических бандитов в период Великой Отечественной войны. Оглавление От издательства У истоков предательства В преддверии «Дранг...

Беляев В.П., Рудницкий М.И. Под чужими знаменами: Памфлеты

 • формат fb2
 • размер 784,12 КБ
 • добавлен 29 апреля 2014 г.
М.: Молодая гвардия, 1954. Аннотация от издательства: "Эта книга рассказывает о чудовищных преступлениях, кровавых делах, совершенных украинскими буржуазными националистами, находящимися ныне на службе американской разведки. Большое место в книге уделено разоблачению изменнической деятельности С. Бандеры, А. Мельника и других националистических бандитов в период Великой Отечественной войны". От издательства. У истоков предательства. В преддверии...

Билеты - История Украины

Билеты и вопросы
 • формат rtf
 • размер 1.82 МБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
2011 г. Содержание: Древнейшие земледельцы и скотоводы на землях современной Украины Люблинская уния, её последствия для украинских земель Окончательная ликвидация гетманства и остатков автономного устройства Гетманщины во второй половине 18 в. Гетман Кирилл Разумовский Великая Скифия в Скифия в 5-4 ев. до н. э. Возникновение украинского казачества. Хозяйственная деятельность казаков Административно-территориальное устройство и региональное деле...

Битва під Вількомиром

Реферат
 • формат doc
 • размер 40,38 КБ
 • добавлен 02 декабря 2012 г.
Початок Громадянської війни у Великому князівстві Литовському (1430 – перша половина 1434 рр.). Битва під Вількомиром (1435 р.). Завершення громадянської війни (1436-1438 рр.).

Бобіна О.В. Політичний рух в Україні

 • формат pdf
 • размер 587.79 КБ
 • добавлен 26 мая 2009 г.
Містить виклад лекцій, методичні вказівки, тестові завдання, перелік літератури, що дозволяє ознайомитись з основними аспектами теми та перевірити свої знання. тестові завдання розраховані на контроль загальниз знань. призначений для студентів всіх спеціальностей різних форм навчання. ___ Бобіна О. В. Політичний рух в Україні: Навчальний посібник. - Миколаїв: УДМТУ-МГІ, 2003, - 40 с.

Бобина О.В. Политическое движение в Украине (на укр.яз.)

 • формат doc
 • размер 237.5 КБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Бобина О. В. Политическое движение в Украине: Учебное пособие. - Николаев: УГМТУ-МГИ, 2003, - 32 с. Содержит изложение лекций, методические указания, тестовые задания, перечень литературы, позволяющий ознакомиться с основными аспектами темы и проверить свои знания. Тестовые задания рассчитаны на контроль общих знаний. Предназначено для студентов всех специальностей различных форм обучения. Общероссийское политическое движение в Украине в 19-20...

Бобина О.В. Социальные движения в Украине (на укр.яз.)

 • формат doc
 • размер 227 КБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Пособие дает возможность ознакомиться с основными аспектами темы и проверить свои знания с помощью тестовых заданий. Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей, дневной и заочной формы обучения. Народные движения в эпоху феодализма (XI - XVI века). Социальные движения в период Нового времени (середине XVI - начало ХХ века). Социальные движения в Новейшее время (начало ХХ - начало XXI века).

Бобина О.В. Украина в системе международных отношений (на укр.яз.)

 • формат doc
 • размер 149 КБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Внешняя политика доукраинских государств: внешняя политика Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества (9-14в. в); внешняя политика Гетманщины (1648-1781гг); внешняя политика украинских государственных формирований 1917-1922г. "Украинский вопрос" в политике других государств: отношение к независимости Украины других государств и разделения Украины; "украинский вопрос" в войнах и его "решение"; украинские события и имена в контексте мировой...

Бовдаренко С. Германский фашизм и советская Украина

 • формат pdf
 • размер 5,47 МБ
 • добавлен 18 февраля 2015 г.
М. — Л.: Государственное социально-экономическое изд-во (Соцэкгиз), 1934. — 104 с. Книга, построенная на материале довоенной и военной литературы германских империалистов, посвященной так называемой восточной проблеме, дает ценнейший материал, освещающий под историческим углом зрения внешнеполитические установки германского фашизма. Завоевание Украины открыло бы германскому империализму огромные военно-стратегические и экономические перспективы....

Богачевська М. Дума України - жіночого роду

 • формат pdf
 • размер 9,67 МБ
 • добавлен 02 октября 2015 г.
Київ: Воскресіння, 1993. - 110 с. Цю книжку можна без перебільшення назвати особливою. Це перша узагальнена науково-історична праця, що висвітлює роль українських жінок у затяжній, напруженій, кривавій боротьбі багатьох поколінь за незалежність Вітчизни. Матері, дружини, сестри, доньки, утворивши свої громади, товариства, зрештою - наймасовіший Союз Українок, продуманими громадсько-політичними заходами ширили освіту, культуру, утверджували націон...

Богдан Хмельницький

Презентация
 • формат ppt
 • размер 6,52 МБ
 • добавлен 18 января 2013 г.
Корінецький П. (автор), студент групи ОБАі-12, 25 слайдів. Дисципліна "Історія України". Авторська презентація на тему: Богдан Хмельницький – видатний державний діяч, полководець і дипломат.

Бойко В.М. Лекции по истории Украины Велика Руїна

 • формат ppt
 • размер 4.88 МБ
 • добавлен 13 января 2010 г.
ЧГТУ, Бойко В. М. Лекции по истории Украины "Велика Руїна" в формате презентации. Краткое содержание: 1. Спроба побудови шляхетської України. Гадяцький договір 2. Громадянська війна, розкол та поділ України. 3. Гетьман П. Дорошенко, його внутрішня та зовнішня політика

Бойко О.Д. Історія України

 • формат djvu
 • размер 20,75 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Видавничий центр Академія, 1999. — 568 с. Посібник для студентів вищіх навчальних закладів. Серед багатьох видань з Історії України цей посібник приверне увагу непересічним мисленням автора, орігинальним викладом матеріалу, компакністю тексту. За структурою та змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам студентів. Послужится він учителям історії, кожному хто, прагне глибше пІзнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашог...

Бойко О.Д. Історія України

 • формат doc
 • размер 709,51 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. / О. Д. Бойко. 3-тє вид, виправл., доповн. — К. : Академвидав, 2010. — 688 с. — (Серія «Альма-матер»). Це — третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково коректне мислення автора, розкуте і тактовне слово. У процесі підготовки цього видання уточнено деякі формулюва...

Бойко О.Д. Історія України

 • формат pdf
 • размер 36,38 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Посібник. — 2-ге вид., доповнене. — К.: Академія, 2002. — 656 с. — (Альма-матер). Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18. 2-1008 від 04. 07. 2001 р.). Це — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а передусім концептуально-смислова самод...

Бойко О.Д. Исторія України. Посібник. Видання друге доповнене

 • формат pdf
 • размер 36,28 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Посібник для студентів вищіх навчальних закладів. Видання друге доповнене. Київ. Видавничий центр "Академія" 2002 рік. 656 сторінок. Це друге видання посібника, який за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблює не тільки компактність, лаконічність, оригінальність і разом з тим науково коректне мислення автора, розкуте і водночас тактовне слово.

Бойко О.Д. Політична історія України

 • формат doc
 • размер 3,68 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Видавничий центр «Академія», 2011. – 448 с. Це одне з перших навчальних видань, що охоплює політичну історію України від ії початків до сьогодення. У ньому простежено розвиток ідеї української державності, непоодинокі спроби утвердити її на різних етапах вітчизняної історії до проголошення України незалежною державою. Головна увага зосереджена на особливостях розвитку політично-правової системи українського суспільства, державного та адмініст...

Бондаренко Р.І. (за ред.) Українські історики XX століття. Випуск 1

Справочник
 • формат djvu
 • размер 9,66 МБ
 • добавлен 12 мая 2016 г.
Київ-Львів: Інституту історії України НАН України, 1996. — 148 с. Довідник підготовлений співробітниками відділу історії культури українського народу Інституту історії України НАН України. Містить короткі творчі біографії понад 400 науковців, які працюють або працювали в Інституті у період з 1936-го по 1996-й роки. Видання є частиною проекту "Українські історики", який виконується Інститутом історії України НАН України, Міністерством освіти Укра...

Бондаренко Р.І. (за ред.) Українські історики XX століття. Випуск 2. Частина 1

Справочник
 • формат djvu
 • размер 16,16 МБ
 • добавлен 22 апреля 2016 г.
Київ- Львів: Інститут історії України НАН України, 2003. — 396 с. Другий випуск біобібліографічного довідника серії “Українські історики” присвячено українським історикам та історикам України XX століття. Випуск буде здійснено в кількох частинах. Частина перша містить біобібліографічні матеріали понад 350 вчених, які працювали або працюють в наукових установах, вищих навчальних закладах, державних установах, громадських організаціях та ін. в Укра...

Бондаренко Р.І. (за ред.) Українські історики XX століття. Випуск 2. Частина 2

Справочник
 • формат djvu
 • размер 7,54 МБ
 • добавлен 11 мая 2016 г.
Київ- Львів: Інститут історії України НАН України, 2003. — 382 с. Другий випуск біобібліографічного довідника серії “Українські історики” присвячено українським історикам та історикам України XX століття. Випуск буде здійснено в кількох частинах. Частина друга містить біобібліографічні матеріали 290 вчених, які працювали або працюють у н^тсових установах, вищих навчальних закладах, державних установах, громадських організаціях та ін. в Україні чи...

Бондаренко Р.І. (за ред.) Українські історики XX століття. Випуск 2. Частина 3

Справочник
 • формат djvu
 • размер 5,45 МБ
 • добавлен 16 апреля 2016 г.
Київ- Львів: Інститут історії України НАН України, 2006. — 315 с. Другий випуск біобібліографічного довідника серії “Українські історики” присвячено українським історикам та історикам України XX століття. Випуск друкується в кількох частинах. Частина третя містить біобібліографічні матеріали 247 вчених, які працювали або працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, державних установах, громадських органЬаціях та ін. в Україні та за ї...

Боргардт О.О. Аналітична історія України

 • формат fb2
 • размер 1,85 МБ
 • добавлен 13 декабря 2012 г.
Опис: У книзі освітлено період історії України від її перших відомих нам початків, і далі до 1991 року. Книга Олександра Боргарда відзначається культурною гостротою суджень і науковим підходом до аналізованих історичниї подій. Чітка логіка викладу і аналізу матеріалу – основа цієї ґрунтовної розвідки, яка у певному сенсі є безпрецедентним явищем у огромі сучасної історіографічної літератури. Небайдужість і глибокий патріотизм – це ті дві риси, як...

Боргардт О.О. Аналітична історія України

 • формат doc
 • размер 1,41 МБ
 • добавлен 13 декабря 2012 г.
Опис: У книзі освітлено період історії України від її перших відомих нам початків, і далі до 1991 року. Книга Олександра Боргарда відзначається культурною гостротою суджень і науковим підходом до аналізованих історичниї подій. Чітка логіка викладу і аналізу матеріалу – основа цієї ґрунтовної розвідки, яка у певному сенсі є безпрецедентним явищем у огромі сучасної історіографічної літератури. Небайдужість і глибокий патріотизм – це ті дві риси, як...

Борець Ю. Незборимі русичі-українці

 • формат pdf
 • размер 10,10 МБ
 • добавлен 02 января 2016 г.
Львів, Логос, 2000 р., 80 с. Бібліотечка молодого українця. Фундація Юрія Борця. Науковий відділ Всеукраїнського Братства УПА Дорогі українці-русичі! У третьому тисячолітті ми повинні бути в союзі з культурною Європою та з усім світом, бо лише в тому союзі маємо змогу стати щасливою і багатою країною, а наш народ буде вільно розвиватися у своїй самостійній державі. Цього вам усім бажаю від щирого серця. Юрій Борець, Австралія, 2000 р.

Борис Крупницький - історик української діаспори

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 63,79 КБ
 • добавлен 12 октября 2015 г.
Автор - Крамаренко А.О. Контрольна робота. Для студентів істфаку ДНУ (Дніпропетровськ). 20 сторінок. Біографія вченого. Формування Крупницького як науковця. Історіографічні погляди Б.Крупницького у післявоєнні роки.

Борисенко В.Й. Курс української історії. Посібник

 • формат djvu
 • размер 5.87 МБ
 • добавлен 11 октября 2009 г.
Розкрито закономірності, характерні ознаки, напрями та особливості українського розвитку від давніх часів до сучасності. Гармонійно поєднані особливості політичного, економічного, соціального та культурного шляху пройденого Україною. Посібник ідеально підійде як для студентів вузів так і в значній мірі для розширення шкільної програма завдяки доступності написаного тексту.

Борисова О. Українська історія в Божому ігрищі: історії Польщі Нормана Дейвіса

Статья
 • формат fb2
 • размер 35,23 КБ
 • добавлен 10 февраля 2013 г.
У даній статті доктор історичних наук Борисова О.В. (Луганськ) аналізує питання української історіїї в праці англійського історика Нормана Дейвіса (Norman Richard Davies) «Боже ігрище: історія Польщі».

Бородач В. На грані двох світів

 • формат djvu
 • размер 3,77 МБ
 • добавлен 29 января 2017 г.
Львів: Каменяр, 2001. - 238с. : іл. Хвилююча розповідь про історичний розвиток Чесанівщини – частини західних українських земель, що нині перебувають у складі Польщі. А також про славну епопею УПА, що боролася на цих землях за незалежність України.

Боряк Г.В. (гол. ред.) Грецьке підприємництво і торгівля у Північному Причорномор’ї XVIII-XIX ст. Збірник наукових статей

Статья
 • формат pdf
 • размер 6,51 МБ
 • добавлен 27 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2012. — 276 с. ISBN 978-966-02-6645-2 У збірнику представлені статті, присвячені дослідженню ролі грецьких підприємців в економічному розвитку Півдня Російської імперії, переважно портових міст узбережжя Чорного та Азовського морів, окремим аспектам інтеграції греків до соціокультурного та економічного середовища, взаємозв’язкам з владними структурами тощо. Видання розраховане на дослідників історії Укр...

Брати Капранови. Історія незалежності України (мальована)

 • формат pdf
 • размер 50,70 МБ
 • добавлен 09 ноября 2015 г.
Київ, видавництво "Зелений Пес", 2013 р., 80 ст. Незалежність не впала з неба - державницька традиція живе на наших землях зі скіфських часів і фактично не переривалася до 1991-го. Короткий і зрозумілий виклад подій минулого разом із мальованими історіями дозволить читачам легко зорієнтуватися у такому складному питанні, як походження Української держави та боротьба за її встановлення, а пантеон героїв дасть приклад для наслідування. Це - книжка...

Брехуненко В. Як Росія Україною торгувала

 • формат djvu
 • размер 5,84 МБ
 • добавлен 07 сентября 2014 г.
Науково-популярне видання. — Київ, 2007. — 64 с. — (Серія: «Московська благодать »). — ISBN 978-966-02-4440-5. У книзі в науково-популярному викладі розповідається про ставлення Росії до проблеми територіальної цілісності українських земель. Переконливо розвінчується міф про братерську політику Росії стосовно України після Переяславської ради 1654 року. На численних прикладах показано, що від Віденського перемир’я 1656 р. й до Потсдамської конфер...

Британ В.Т., Висоцький О.Ю. Історія України з давнини до початку XXI століття

 • формат doc
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 28 июня 2009 г.
Британ В. Т., Висоцький О. Ю. Історія України з давнини до початку XXI століття. Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. 170 с У посібнику висвітлено історію українських земель від найдавніших часів до сьогодення. При розгляді процесів суспільного та політичного розвитку України застосовується проблемно-хронологічний підхід, що сприяє формуванню цілісного та критичного погляду на історичні події, явища і процеси, а також – творчому...

Британ В.Т., Висоцький О.Ю. та ін. Історія України з давнини до початку XXI століття

 • формат pdf
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
НМЕТАУ, 2006.184 ст. Теоретико-методологічні основи історичного пізнання. Історіографія та історіософія історії України Населення України в доцивілізаційний період. Перші цивілізації на українських теренах Східна Європа в добу раннього середньовіччя. Київська Русь. Українські землі в пізньому середньовіччі. Польсько-литовська держава Визвольна війна середини XVII ст. та формування козацької державності. Українські землі під владою імперій (кі...

Британ В.Т., Висоцький О.Ю., Дуб С.К. та ін. Історія України

 • формат doc
 • размер 312,78 КБ
 • добавлен 03 октября 2014 г.
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. — 128 с. Висвітлено історію українських земель від найдавніших часів до сьогодення. Під час розгляду процесів суспільного та політичного розвитку України застосовується проблемно-хронологічний підхід, що сприяє формуванню цілісного й критичного погляду на історичні події, явища та процеси і творчому переосмисленню теперішнього й адекватному визначенню перспектив майбутнього розвитку нашої Батьківщини. Призначений д...

Брицький П.П., Бочан П.О. Німці, французи і англійці про Україну та український народ у XVII-XIX століттях

 • формат pdf
 • размер 29,90 МБ
 • добавлен 25 марта 2014 г.
Чернівці: Технодрук, 2011. — 308 с. — ISBN 978-966-8658-82-2. У монографії вперше в українській історіографії висвітлюються окремі праці західноєвропейських вчених, послів, мандрівників і військових, які містять важливу інформацію про історію, етнографію, культуру, звичаї та традиції українського народу. Це передусім праці німецьких вчених і мандрівників Й. Енгеля, Й.-Г. Коля, Й.-Г. Блазіуса, француза К. Делямара, англійців Д. Маршалла, В. Кокса,...

Брицький П.П., Бочан П.О. Німці, французи і англійці про Україну та український народ у XVII-XIX століттях

 • формат djvu
 • размер 6,76 МБ
 • добавлен 07 апреля 2014 г.
Чернівці: Технодрук, 2011. — 308 с. — ISBN 978-966-8658-82-2. У монографії вперше в українській історіографії висвітлюються окремі праці західноєвропейських вчених, послів, мандрівників і військових, які містять важливу інформацію про історію, етнографію, культуру, звичаї та традиції українського народу. Це передусім праці німецьких вчених і мандрівників Й. Енгеля, Й.-Г. Коля, Й.-Г. Блазіуса, француза К. Делямара, англійців Д. Маршалла, В. Кокса,...

Бунтовский С.Ю. Украина от Адама до Януковича

 • формат pdf
 • размер 27,30 МБ
 • добавлен 31 марта 2014 г.
Донецк: Библиотека Донбасской Руси, 2014. – 642 с. Книга дает развернутое представление о том, какие народы жили на территории современной Украины, как они развивались и взаимодействовали. Заодно автор ищет ответ и на такой вопрос: когда и как возникли украинцы как этнос и что ждет Украину в будущем.

Буржуазно-демократичні реформи другої половини ХІХ століття на українських землях, які перебували у складі Російської держави

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 62,79 КБ
 • добавлен 08 августа 2014 г.
МГГУ им. Шолохова, Москва, Преподаватель - Сашков В.А., Факультет педагогики и психологии, Специальность - Социальная педагогика, 2011г., 24 стр. Украинский язык Буржуазно-демократичні реформи: селянська; земська; міська; судова; військова; освітня; цензурна; фінансова. Основна характеристика та реалізація.

В'ячеслав Чорновіл

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 27 сентября 2014 г.
26 слайдів. Дисципліна "Історія України". Авторська презентація на тему: "В'ячеслав Чорновіл". План: - Батьки. - Перші кроки в життя. - Студентські роки. - Гіркий початок дорослого життя. - Заслання та роки після нього. - Відродження національної свідомості. - Висновки. - Список використаних джерел.

Вєдєнєєв Д., Шевченко С. Розвіяні міфи

 • формат djvu
 • размер 37,78 МБ
 • добавлен 27 апреля 2012 г.
К.: Фенікс, 2010. - 576 с. Міфам радянської пропаганди протистоять твори, написані на основі архівних матеріалів, мемуарних і наукових джерел. Нариси, статті згруповано «навколо» вузлових подій в історії України XX сторіччя. Українська революція 1917-1921 років: її просвітлий час і трагічний фінал. Більшовицький терор: Голодомор, Соловки, «розстріляне відродження». Друга світова війна: правда про звитяги і про ціну перемоги над нацизмом. Повоєнна...

Відповіді до іспиту Історія України КНТЕУ

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 121,23 КБ
 • добавлен 12 марта 2014 г.
КНТЕУ, Київ, 2012 33 білети, термінологічний словник

Відповіді до екзамену з історії України - 90 питань

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
[i][/i]Відповіді до екзамену з історії України - 90 питань. Історія як наука. Періодизація історії України. Історичні джерела. Передісторія України: археологічна періодизація, еволюція людини та людського суспільства. Трипільська культура на українських землях Перші етноси на території України: Кіммерійці, Скіфи, Сармати. Антична колонізація Північного Причорномор’я Велике переселення народів. Стародавні слов’яни. Перші згадки, прабатьківщина та...

Відповіді до екзамену з Історії української державності 1-й курс

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 234,40 КБ
 • добавлен 04 мая 2016 г.
НПУ ім. Драгоманова, Київ, Факультет природничо-географічної освіти, 2015 - 2016 рік 1. Предмет, завдання методи, джерела курсу «Історія української державності». 2. Ознаки держави та її функції. 3. Теорії походження держави. 4. Форма правління, форма державного устрою, державний (політичний) режим. 5. Рабовласницькі держави на території України (VII ст. до н.е. – V ст. н. е.). 6. Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї та Криму (VII ст....

Відповіді з Історії України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 102,93 КБ
 • добавлен 09 мая 2015 г.
КУБГ. Інститут Людини. соціальна педагогіка 2014-2015 рік Палеоліт на території сучасної України. Мезоліт на території сучасної України. Неоліт і становлення аграрного суспільства на території сучасної України. Енеоліт і бронзовий вік на території сучасної України. Кочовики раннього залізного віку в Північному Причорномор’ї. Антична цивілізація у Північному Причорномор’ї. Етногенез українців за археологічними та писемними джерелами. Східнослов’ян...

Відповіді з екзамену Історія України 1 курс (Теорія)

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 101,72 КБ
 • добавлен 22 октября 2012 г.
Питання та відповіді у вигляди таблиці. Теорія: Передумови утворення держави Київська Русь. Державницька політика князя Володимира Великого та його реформи. Київська Русь за часів князя Ярослава Мудрого. Галицько-Волинська держава та її історична роль в процесі українського державотворення. Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського. Кревська унія та її сутність. Люблінська унія: причини прийняття та її вплив на станови...

Відповіді на іспит з історії України

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 658 КБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
Викладач - Могильний Л. П. 90 питань із зеленої методички 1 курс 1 семестр ФФ КНУТШ (а також інші природничі факультети) 2010-2011 рр. (можливо, 2008 - з року в рік одне й те саме, лише розширюється останнє питання). Автор, як завжди, невідомий.

Відповіді на екзаменаційні питання з Історії України

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 176,92 КБ
 • добавлен 10 апреля 2012 г.
Іспит. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2011 - 2012 рр. Викладач - Шемета Ю. М. 39 сторінок. 85 питань. Поява та еволюція людини й людського суспільства на території України. Археологічна періодизація. Трипільська культура. Ранній залізний вік на території України Кіммерійці у Північному Причорномор’ї Скіфи. «Скіфія» Геродота. Сармати Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Етногенез слов’ян. Перші писемні згадки пр...

Відповіді на екзаменаційні питання з Політісторії

 • формат rtf
 • размер 162.65 КБ
 • добавлен 04 января 2010 г.
ДУЕП 1-курс. Преподаватель И. А. Руденко - 43 ст. Соціально економічні та політичні підсумки буржуазних перетворень на Заході на кінець XIX – початок XX століття. Робітничий і соціал-демократичний рух на заході у другій половині XIX століття. Революція в Росії 1901-1907 років, її причини, характер, особливості і рушійні сили.

Відповіді на описові питання з історії України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 87,74 КБ
 • добавлен 17 апреля 2015 г.
ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, викладач - Голубко В. Є., 2014 р., 1 курс Відповіді на 62 описових питання з історії України. Теорії походження Київської Русі. Київська Русь за перших князів: Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Київська Русь за правління Володимира Великого Прийняття Християнства на Русі та його наслідки. Розквіт Київської Русі: Правління Ярослава Мудрого. Політична трансформація Київської Русі другої половини XI ст. Тріумвірат Ярослави...

Відповіді на тести з Історії України

Тест
 • формат doc
 • размер 30,83 КБ
 • добавлен 27 августа 2016 г.
Відповіді на тести з Історії України (у вигляді таблиці) Тема: Київська Русь Тема: Литовсько-польський період XIV - перша половина XVII ст. Тема: Україна в другій половині XVII.Визвольна війна. Руїна. Тема: Гетьманщина. Автономія Української держави та її послідовне обмеження російським самодержавством у XVIII ст. Тема: Україна в період бездержавності. XIX століття. Тема: Україна 1917-1920 рр. Тема: Україна в міжвоєнний період (1921-1941 рр.) Тем...

Відповіді на тестові питання з історії України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 77,92 КБ
 • добавлен 30 апреля 2015 г.
ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, викладач - Голубко В. Є., 2014 р., 1 курс Відповіді на 414 тестових питань з історії України Вступ. Державотворчі процеси в епоху раннього середньовіччя. Формування Руської держави у IX - першій половині XI ст. Політична трансформація Київської Русі у другій половині XI - першій половині ХІІІ століття. Консолідація південно-західних руських земель. Утворення Галицько-Во линського князівства. Державно-правовий та політ...

Військові дії та тактика Хотинської війни. Наслідки війни

Реферат
 • формат doc
 • размер 1,44 МБ
 • добавлен 25 января 2013 г.
Буковинська державна фінанчова академія, м.Чернівці, Україна, 16 с., 2011. . Дисципліна - Історія України. Напередодні війни. Військові дії та тактика війни. Наслідки війни.

Військові традиції запорожців

Реферат
 • формат doc
 • размер 45,47 КБ
 • добавлен 15 августа 2014 г.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, кафедра політичної історіі, 2010. — 14 с. Вступ. Військова організація Запорізької Січі. Оборонна тактика. Наступальна тактика. Морські походи запоріжців. Висновки. Література.

Віленське перемир'я

Презентация
 • формат ppt
 • размер 11,20 КБ
 • добавлен 03 декабря 2014 г.
Віленське перемир'я : Передумови підписання перемир’я Причини укладення Віленського перемир’я Умови Віленського перемир’я Наслідки підписання перемир'я

Вільгельм фон Габсбург та його роль в українському національно-визвольному русі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 89,36 КБ
 • добавлен 22 февраля 2013 г.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці, Україна, 2009. - 36 с. Дисципліна - історія України. Тип роботи - курсова. Життя та діяльність Вільгельма фон Габсбурга. Просвітницька, політична та літературна діяльність Василя Вишиваного. Висновки. Список використаних джерел та літератури. Додатки.

Вільний спосіб життя. Незнищенна традиція воїнів-охоронців Краю та споконвічні принципи самоорганізації українців

 • формат doc
 • размер 364,39 КБ
 • добавлен 29 июня 2016 г.
Користуючись наданим автором та козаками Скупи козацьких родів правом, за що велика їм подяка від братчиків, ми починаємо публікувати книгу Олександра Косухи «ВІЛЬНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. Незнищенна традиція воїнів-охоронців Краю та споконвічні принципи самоорганізації українців». Безумовно, що тема наших, українських традицій та звичаїв є (і буде) предметом дослідження в різноманітних історичних студіях. Вже створено сотні праць наукового та популярног...

Ваврик В.Р. Краткий очерк Галицко-Русской письменности

 • формат djvu
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Лувен, 1973 г. - 80 с. Книга состаит из трех глав, посвященных Галицко-русской литературе княжеского периода, польской и австро-польской неволи. Княжий период (1143-1340) Период неволи польских королей (1340-1772) Период австро-польской неволи (1772-1939)

Василенко Н.П. Очерки по истории Западной Руси и Украины

 • формат pdf
 • размер 35,62 МБ
 • добавлен 24 февраля 2016 г.
Киев: Издание книжного магазина Н.Я. Оглоблина, 1915. — 604 c. Язык: русский, дореволюционный. „Очерки по истории Западной Руси и Украины имеют своей задачей первоначальное ознакомление, в популярной форме, с некоторыми явлениями исторической жизни украинского народа. В основу очерков легли важнейшие труды по истории Западной Руси и Украины. Особое внимание обращено в очерках на вопросы, вызывающие в науке разногласие. Изложены в общих чертах гла...

Васильчук Т.В., Дєдков М.В., Катрич В.П. та ін. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни Історія України для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 435,39 КБ
 • добавлен 31 октября 2013 г.
Навчальне видання / – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 74 с. Важливою складовою університетської освіти є курс історії України. Він ставить за мету комплексне вивчення та узагальнення історичного минулого українського народу від найдавніших часів до сьогодення у контексті світової історії та практики державотворення у сучасній українській державі. Вивчаючи курс історії України, студенти повинні засвоїти основні історичні події, постаті, явища, поняття й...

Вахнянин Н. Причинки до історії рускої справи в Галичині в літах 1848-1870

 • формат djvu
 • размер 4,42 МБ
 • добавлен 13 мая 2015 г.
Вахнянин Н. Причинки до історії рускої справи в Галичині в літах 1848-1870 . Львів 1901. - 100 с. Наталь Вахнянин (1841-1908) - видатний український композитор, громадсько-політичний діяч, журналіст і педагог. Праця про розвиток української національної справи в Галичині в зазначений період.

Вводный урок по истории Украины для 8 класса

Презентация
 • формат ppt
 • размер 8,17 МБ
 • добавлен 07 июля 2013 г.
Презентация "Вводный урок по истории Украины для 8 класса", г.Славянск, 2013 г., 27 стр. Хронологические границы Новой истории для Украины, основные характерные черты эпохи, главные события.

Великий князь Київський як інститут влади

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,04 КБ
 • добавлен 05 февраля 2015 г.
КНУ им. Т.Г. Шевченка, Київ/Україна, історичний факультет, 2014. — 22 с. Дисципліна — Історія України. Вступ. Підкорення всього слов'янства. Податки. Договори та торгівля з Візантією. Охорона торгівельних шляхів. Охорона степних кордонів. Характер вивчаємого інституту влади. Висновки.

Великий неспокій: Друга половина XII - XIII ст

 • формат djvu
 • размер 7,85 МБ
 • добавлен 01 июля 2015 г.
Київ:: Україна, 1992. — 431 с. Книга присвячена історії Київської Руси другої половини XII—XIII ст. До неї увійшли художні твори, що дають широку панораму історичних подій на українських землях, а також уривки з пам’яток давньоруського літописання, літературно-художніх творів того часу. Фрагменти літописних творів, що подаються у цьому томі, друкуються за виданням: Галицько-Волинський літопис /Переклав і пояснив Теофіль Коструба. Львів, 1936. Зм...

Верига В. Нариси з історії України

 • формат doc
 • размер 3.45 МБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
У праці описується історія українського національного відродження. Автор аналізує рівень національної свідомості у різних частинах українських земель, проводить аналогії з відродженням недержавних народів Східної Європи. Багатий фактологічний матеріал дає змогу відтворювати історію України в її послідовності, допоможе українському читачеві глибше пізнати свій родовід, своє коріння. Для всіх, хто цікавиться історією. 450 сторінок

Верменич Я.В., Андрощук О.В. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ-ХХІ ст

 • формат pdf
 • размер 2,31 МБ
 • добавлен 04 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 182 с. ISBN 978-966-02-7312-2 Монографія присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню базових основ назрілого реформування територіальної структури України. Простеживши основні віхи становлення вітчизняного адміністративно-територіального устрою, автори пропонують власне бачення шляхів його оптимізації на основі передачі ресурсів і повноважень з центру на місця. Аналітичні та довідково-інф...

Верстюк В.Ф. (гол. ред.) Соціальні конфлікти та повсякденне життя революційного суспільства 1917–1921 рр.

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,79 МБ
 • добавлен 25 ноября 2015 г.
Збірник наукових статей / Гол. ред. В. Ф. Верстюк. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2014. ‒ 328 с. Збірник присвячений висвітленню різних аспектів історії Української революції 1917–1921 рр. Автори висвітлюють проблеми політичної й соціальної історії революційної доби, значна увага приділена повсякденню революційного суспільства. Для науковців, викладачів, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавитьс...

Верстюк В.Ф., Гарань О.В. та ін. Історія України

 • формат pdf
 • размер 37.85 МБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
Видавничий дім «Альтернативи», Київ, 1997 I5ВN 5-86248-127-3 Під редакц. Смолія В.А. Авторський колектив В Ф Верстак, О В Гарань, О І Гуржій, В М Даниленко, В Б Євтух, Я Д Ісаєвич, ГВ Касьянов, М В Коваль та ін. У посібнику подається короткий огляд вітчизняної історії в загальному контексті розвитку світової цивілізації Вчені Інституту історії України та інших установ НАН України об'єднали свої творчі зусилля, щоб представити нову концепцію віт...

Верстюк В.Ф., Дзюба Е.Н., Репринцев В.Ф. История Украинской ССР. Хронологический справочник

Справочник
 • формат djvu
 • размер 13,18 МБ
 • добавлен 25 июля 2016 г.
Справочное пособие. — Киев: Наукова думка, 1990. — 600 с. — ISBN 5-12-000134-3 (в пер.) Справочник содержит сведения о важных событиях многовековой истории Украины. Если вас интересует точное время войн, битв и походов запорожского казачества, строительства памятников архитектуры, издания законов, проведения реформ, воспользуйтесь этой книгой. Для научных работников, преподавателей и студентов, пропагандистов, всех, кто интересуется отечественно...

Верстюк В.Ф., Дзюба Е.Н., Репринцев В.Ф. История Украинской ССР. Хронологический справочник

Справочник
 • формат pdf
 • размер 59,37 МБ
 • добавлен 05 августа 2016 г.
Справочное пособие. — Киев: Наукова думка, 1990. — 600 с. — ISBN 5-12-000134-3 (в пер.) Справочник содержит сведения о важных событиях многовековой истории Украины. Если вас интересует точное время войн, битв и походов запорожского казачества, строительства памятников архитектуры, издания законов, проведения реформ, воспользуйтесь этой книгой. Для научных работников, преподавателей и студентов, пропагандистов, всех, кто интересуется отечественно...

Визвольна боротьба в Україні у 20 - 30-х рр. XVII ст

degree
 • формат doc
 • размер 105,98 КБ
 • добавлен 17 июля 2012 г.
МДГУ, кафедра історичних дисциплін, м. Маріуполь, 87 стр., науковий керівник - Папазова А.В. Зміст. Вступ. Причини та передумови визвольної боротьби. Суспільні та соціально - економічні причини та передумови повстанського руху. Конфесійний фактор у визвольній боротьбі першої половини XVII ст. Початок становлення самосвідомості козацтва. Народні рухи в Україні у другій половині 20-х – першій половині 30-х рр. Рух під проводом Марка Жмайла. Повст...

Винар Л. (ред.) Український історик

 • формат pdf
 • размер 7,16 МБ
 • добавлен 06 сентября 2012 г.
Гол. ред.: Любомир Винар; Ред. кол.: М. Антонович, Б. Винар, О. Домбровський, В. Дубровський, М. Ждан, I. Каменецький, Р. Климкевич, Я. Пастернак, Н. Полонська-Василенко. Українське Історичне Товариство. – Вип. 1–2 (5–6). – Нью-Йорк;Мюнхен, 1965. – 98 с. Зміст:. Олександер Оглоблин.Проблема державної влади на Україні за Хмельниччини й Переяславська Угода 1654 року. Наталія Полонська-Василенко.До історії України XIX століття. о. Іриней Назарко, ЧС...

Виникнення запорізького козацтва

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 77,50 КБ
 • добавлен 01 апреля 2012 г.
Курсова робота написана на основі джерел та ретельного вивчення літератури. Мета роботи - проаналізувати окремі теорії та визначити можливий шлях формування запорізького козацтва. Робота включає вступ, два розділи (Розділ Передумови виникнення запорізького козацтва ( Етимологія терміна «козак» та перші писемні згадки про запорозьких козаків; 1.2 Історія кочового порубіжжя до ХV ст. Географічні умови; Розділ Теорії щодо походження козацтва; Теорії...

Витанович І. Історія українського кооперативного руху

 • формат djvu
 • размер 24,59 МБ
 • добавлен 14 февраля 2014 г.
Нью-Йорк: ТУК — Товариство Української Кооперації, 1964. — 625 с. — (Із праць Історично-Філософічної Секції НТШ). У несприятливих обставинах довелося мені писати «Історію українського кооперативного руху» – далеко від Рідного Краю, де цей рух понад 70 років був тісно пов’язаний з національно-політичними й соціяльно-визвольними змаганнями українського народу. Кооперативний рух був одним із найважливіших відтинків тих змагань, бо виходив з реальних...

Витоки: від найдавніших часів до першої половини IX ст

 • формат djvu
 • размер 8,14 МБ
 • добавлен 11 июня 2015 г.
Київ : Україна, 1995. — 416 с. Період, який висвітлюється у книзі, переносить читача у далеке минуле нашої Батьківщини, коли її терен заселяли племена стародавніх людей. На сторінках художніх творів, історичних досліджень, давніх джерел розповідається про їх розселення, побут, звичаї, релігійні вірування, про племінні союзи, що були тим історичним підгрунтям, на якому закладалася Давньоруська держава з центром у Києві. Видання доповнене хронолог...

Власенко В.М. Програма і тестові завдання з курсу Історія України для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання

 • формат pdf
 • размер 576,65 КБ
 • добавлен 28 октября 2013 г.
Навчальне видання/– Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 86с. У тестових завданнях систематизовані питання декількох рівнів складності. Одні питання розраховані на творче використання одержаних знань, інші – на утримання вивченого у пам’яті, треті – на вміння аналізувати історичні факти. Вступ. Програма. Тестові завдання. Список рекомендованої літератури.

Военно-топографическая карта Екатеринославской губерніи

Карта
 • формат pdf
 • размер 139,34 МБ
 • добавлен 28 августа 2012 г.
1861 г. Выпущено: Россійская Имперія, С.Петербург, Военно-топографическій Отдел Главного Штаба. Масштаб карты 3 версты. Карта выполнена в виде книги и размер разворота 1 на 1.5 метра. Содержание военно-топографической карты очень подробно. На карте обозначены все объекты, допускаемые масштабом: населенные места показаны в планах; дороги же, кроме теряющихся в лесах или полях, курганы, кустарники, леса, болота, ручьи, отдельные строения, мосты, пе...

Военно-Топографическая карта Кіевской губерніи

Карта
 • формат pdf
 • размер 156,04 МБ
 • добавлен 20 августа 2012 г.
1855 г. Выпущено: Россійская Имперія, С.Петербург, Военно-топографический Отдел Главного Штаба. Военно Топографическая карта Киевской губернии выпущена с корректировками по рекогносцировкам 1866 и 1868 годов. Масштаб карты 3 версты. Карта выполнена в виде книги и размер листа 1 на 0,9 метра.

Военно-Топографическая карта Таврической губерніи

Карта
 • формат pdf
 • размер 148,42 МБ
 • добавлен 25 июля 2012 г.
1862 г. Выпущено: Россійская Имперія, С.Петербург, Военно-топографический Отдел Главного Штаба. Военно Топографическая карта Таврической губернии выпущена с корректировками по рекогносцировкам 1865 и 1869 годов. Масштаб карты 3 версты. Карта выполнена в виде книги и размер листа 1 на 0,9 метра.

Военно-топографическая карта Харьковской губерніи

Карта
 • формат pdf
 • размер 169,62 МБ
 • добавлен 26 августа 2012 г.
1863 г. Выпущено: Россійская Имперія, С.Петербург, Военно-топографическій Отдел Главного Штаба. Военно-топографическая карта Харьковской губернии выпущена Военно-топографическим отделом Главного Штаба в 1863 году для военно-топографической карты России. Масштаб карты 3 версты. Карта выполнена в виде книги и размер разворота 1 на 0.8 метра. Содержание военно-топографической карты очень подробно. На карте обозначены все объекты, допускаемые масштаб...

Возняк Михайло. Українська Державність

 • формат pdf
 • размер 18,17 МБ
 • добавлен 05 ноября 2016 г.
Відень, з Друкарні Адольфа Гольґавзена у Відні, 1918 р., 152 ст. Книжка про Українську державність від Михайла Возняка, українського літературознавеця і фольклориста, починаючи від Русі до УНР

Войцеховский А., Дыгас Ж., Ткаченко Г. (сост.) Без права на реабилитацию. Книга 1

 • формат pdf
 • размер 12,08 МБ
 • добавлен 12 августа 2013 г.
Киев: Киевское историческое общество, Организация ветеранов Украины, Международный украинский союз участников войны, 2006. - 385 стр. Сборник публикаций и документов, раскрывающих антинародную фашистскую сущность украинского национализма и его апологетов в двух книгах. Издание второе, доплненное. Книга первая. Содержание: Грач Л. И. Вступительное слово. От национальной идеи к сотрудничеству с фашистами. Войцеховский А.А., Ткаченко Г. С. Октябрьск...

Войцеховский А., Дыгас Ж., Ткаченко Г. (сост.) Без права на реабилитацию. Книга 2

 • формат pdf
 • размер 5,32 МБ
 • добавлен 07 августа 2013 г.
Киев: Киевское историческое общество, Организация ветеранов Украины, Международный украинский союз участников войны, 2006. - 300 стр., иллюстр. Сборник публикаций и документов, раскрывающих антинародную фашистскую сущность украинского национализма и его апологетов в двух книгах. Издание второе, доплненное. Книга вторая. Содержание. На страже конституционного строя. Зазулин Н.В. Вооруженное подавление бандеровского бандитизма. Шелюг М. П. Участие...

Волков Ф.К. (ред.) Украинский народ в его прошлом и настоящем. Том 01

 • формат pdf
 • размер 11,25 МБ
 • добавлен 30 июля 2013 г.
СПб. : тип. т-ва "Общественная Польза", 1914. - 335 с. Язык: Русский (дореформенный) В книге излагается история Украины и ее народа до начала XX века : Развитие украинских изучений в XIX в. и раскрытия в них основных вопросов украиноведения, История украинского народа, Очерк географии Украины, Статистика украинского населения Европейской России, Галиция, Буковина, Угорская Русь, Антропологические и этнографические особенности украинского народа,...

Волков Ф.К. (ред.) Украинский народ в его прошлом и настоящем. Том 2

 • формат pdf
 • размер 33,75 МБ
 • добавлен 21 августа 2013 г.
СПб. : тип. т-ва "Общественная Польза", 1916. — 335 с. В книге излагается история Украины и ее народа до начала XX века : Развитие украинских изучений в XIX в. и раскрытия в них основных вопросов украиноведения, История украинского народа, Очерк географии Украины, Статистика украинского населения Европейской России, Галиция, Буковина, Угорская Русь, Антропологические и этнографические особенности украинского народа, Обычное право украинского наро...

Володимир Винниченко - видатний політичний діяч України

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,50 КБ
 • добавлен 01 декабря 2013 г.
ЗМГУ, Запоріжжя, Україна, 2011 р., 16 ст. Дисципліна - Історія України. Реферат. В.Винниченко – громадський діяч. Навчання та участь в русі за визволення України. Діяльність у Центральній Раді. На чолі Генерального секретаріату та Директорії. В.Винниченко – видатний літератор.

Вплив Першої світової війни на розвиток господарства в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,43 КБ
 • добавлен 27 апреля 2016 г.
Доповідь на тему "Вплив Першої світової війни на розвиток господарства в Україні". 2015 рік, КНТЕУ Актуальність досліджуваної теми випливає із потреби переосмислити наслідки світової війни в сучасних умовах проведення АТО в Україні та необхідності пошуку шляхів захисту господарського комплексу від руйнівного впливу військових дій. Також показані наслідки для господарства України.

Вплив Першої Світової війни на соціальне і політичне життя Харківщини

Реферат
 • формат doc
 • размер 23,01 КБ
 • добавлен 07 декабря 2013 г.
Харьков: ХКАиД, 2013. - 22 с. План. Стан Харківщини напередодні Першої світової війни. Вплив Першої Світової війни на політичні перетворення на Харківщині. Суспільне життя Харківщини. Харківщина після Першої світової війни. Висновки.

Входження Сибіру до складу Росії

degree
 • формат doc
 • размер 106,37 КБ
 • добавлен 27 апреля 2012 г.
Дипломна робота Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, рік виконання - 2012, кількість сторінок - 54. Зміст: Вступ. Передумови завоювання Сибірського ханства. Похід Єрмака і завоювання Західного Сибіру. Сибір у складі Російської держави

Гізель І. Синопсис Київський

 • формат pdf
 • размер 18,06 МБ
 • добавлен 16 апреля 2012 г.
Синопсис Київський або коротке зібрання з різних літописців про початок славеноросійського народу і першопочаткових князів богоспасаємого града Києва, про житіє святого благовірного великого князя київського і всія Руси першого самодержця Владимира, і про спадкоємців благочестивої держави його російської аж до пресвітлого і благочесного государя нашого царя і великого князя Олексія Михайловича, всія Великої і Малої, і Білої Руси самодержця. - Рук...

Гава О. Ложь Путина, или История Новороссии и ее этнический состав в XIX веке

 • формат doc
 • размер 887,61 КБ
 • добавлен 18 августа 2014 г.
Автор — Олег Гава, историк (Одесса), завотделом Одесского историко-краеведческого музея. Опубликовано на сайте "Історична правда". Перевод: сайт «Аргумент». - 2014 год Территории так называемой «Новороссии» входили в состав разных государственных образований и лишь в конце XVIII века попали в состав Российской империи, пробыв в её составе всего лишь около 150 лет, после чего были включены в состав Украины. Население т.н. «Новороссии» всё это врем...

Гай-Нижник П.П. (керівник проекту), Бевз Т.А., Гомотюк О.Є. та інш. Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку

 • формат pdf
 • размер 10,43 МБ
 • добавлен 03 октября 2015 г.
П.П.Гай-Нижник (керівник проекту), Т.А.Бевз, О.Є.Гомотюк, С.І.Губський, Я.С.Калакура, А.М.Киридон, І.Й.Краснодемська, В.Т.Лазарєва, А.Ю.Санченко, О.М.Склярова, Л.К.Токар, Д.В.Толочко, Л.В.Чупрій, О.Б.Ярошинський. – К., 2015. – 504 с. У колективній праці авторами узагальнюються роль, завдання, здобутки й засади українознавства за час відновлення державної самостійності України, аналізуються загальні тенденції та особливості його розвитку на сучасн...

Гай-Нижник П.П. Джерелом влади в Українській державі буде народ-суверен (яку державу прагла створити ОУН(р) наприкінці 1960-х та у 1970-х рр.)

Статья
 • формат pdf
 • размер 788,62 КБ
 • добавлен 20 сентября 2015 г.
Гай-Нижник П. П. «Джерелом влади в Українській державі буде народ-суверен» (яку державу прагла створити ОУН(р) наприкінці 1960-х та у 1970-х рр.) // Гілея. – 2015. – Вип.96 (№5). – С.124–136. В статті висвітлюється теорія державної моделі України в ідеології ОУН(б) наприкінці 1960-х та у 1970-х рр.

Гай-Нижник П.П. Перед нами знову і знову постає реальна і жива картина майбутньої держави України (яку державу прагла створити ОУН(б) у другій половині 1940-х та у 1950/1960-х рр.)

Статья
 • формат pdf
 • размер 769,80 КБ
 • добавлен 05 августа 2015 г.
Гай-Нижник П. П. «Перед нами знову і знову постає реальна і жива картина майбутньої держави України» (яку державу прагла створити ОУН(б) у другій половині 1940-х та у 1950/1960-х рр.) // Гілея. – 2015. – Вип.95 (№4). – С.71–79. У статті висвітлюється модель майбутньої Української Держави у концепції ОУН(б) у другій половині 1940-х та у 1950/1960-х рр.

Гай-Нижник П.П. Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941-1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу)

Статья
 • формат pdf
 • размер 589,80 КБ
 • добавлен 21 августа 2015 г.
Гай-Нижник П. П. Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941–1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу) // Гілея. – 2015. – Вип.98 (№7). – С.49–65. В статті висвітлюється державна модель та ідеологія ОУН(б) у 1941-1942 рр.

Гай-Нижник П.П. Українське сьогодні крізь призму українського вчора

 • формат pdf
 • размер 57,06 КБ
 • добавлен 19 марта 2012 г.
Гай-Нижник П.П. Українське «сьогодні» крізь призму українського «вчора» // Гілея. – 2010. – № 42. – С.80–85. Hai-Nyzhnyk Pavlo. Ukrainian «today» through a prism Ukrainian «yesterday» // Gilеya. - 2010. - № 42. - P.80-85. Аналізуються тенденції розвитку українського державотворення часів сучасної України та за визвольних змагань 1917-1920 рр.

Гай-Нижник П.П. Час на зміни (політична публіцистика та інтерв’ю за 2010-2013 рр.)

 • формат pdf
 • размер 43,91 МБ
 • добавлен 15 сентября 2013 г.
Гай-Нижник П. Час на зміни (політична публіцистика та інтерв’ю за 2010–2013 рр.). – К., 2013. – 258 с.. Змiст. В очікуванні тотальної русифікації та диктатури: перестороги з минулого у світлі сьогодення (своєчасні думки історика про український політикум початку XX та XXI століть). Будівникам Життя. Ідеологія сучасних українських консервативних політичних партій (з огляду на програмові засади УНКП та УКП). У галасі юрби не чутно Бога. Україна за...

Галушко К. Україна на карті Європи: Україна та українці у картографії від Античності до ХХ століття

 • формат pdf
 • размер 5,26 МБ
 • добавлен 29 января 2016 г.
Науково-популярне видання. – К., 2013. – 143 с. ISBN 978-966-439-691-9.. Як і коли на карти Європи і світу потрапила Україна? Який простір вона обіймала в різний час? Які історичні назви наших земель змінювались протягом століть? Як спілка етнографії, статистики і географії дозволила змалювати на карті етнічний простір українців? Коли Україна як країна набула сучасних обрисів? Відповідям на усі ці питання присвячене дослідження автора, який прагн...

Галушко К. Украинские пределы: Украина и украинцы в европейской картографии от Античности до ХХ века

 • формат pdf
 • размер 5,11 МБ
 • добавлен 10 января 2016 г.
Научно-популярное издание. — К., 2014. — 143 с. — ISBN 978-966-439-691-9. Как и когда на карты Европы и мира попала Украина? Какое пространство она занимала в разное время? Как исторические названия украинских земель изменялись на протяжении столетий? Как сотрудничество этнографии, статистики, языковедения и географии позволило очертить на карте этнические пространство украинцев? Когда Украина как страна обрела нынешние очертания? Ответам на все...

Гарін В.Б., Кіпцар І.А., Кондратенко О.В. Історія України

 • формат pdf
 • размер 2,82 МБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 240 с. - ISBN 978-611-01-0261-2. Навчальний посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України від найдавніших часів до наших днів. Посібник написаний на основі аналізу вітчизняної наукової літератури з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досліджень, сучасних підходів до вивчення історії України. Значна увага приділяється процесу оформлення української нації. Детально розгляд...

Герби України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 16 марта 2012 г.
Наочний матеріал для лекції з курсу "Українознавство". Підготував проф. Михайличенко О.В. СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. 11 слайдів. Представлені основні етапи становлення Герба України як Державного символу української нації.

Гизель И. Киевский синопсис

 • формат djvu
 • размер 178,85 МБ
 • добавлен 15 ноября 2013 г.
Киев: в типографии Киевопечерской лавры, 1836. — 404 с. Синопсис Киевский («Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа») — компилятивный обзор истории Юго-Западной Руси, составленный во второй половине XVII столетия и изданный впервые в 1674 в типографии Киево-Печерской Лавры, в последний раз в Киеве в 1861. Автором предположительно является Иннокентий Гизель. До начала XIX века «Синопсис» использовался как школьный учебник по истори...

Гирич І. Історичні причини наших поразок і перемог

 • формат pdf
 • размер 4,84 МБ
 • добавлен 30 декабря 2014 г.
Львів: ЛА "Піраміда", 2011. — 142 с. — ISBN 978-966-441-202-2 В цій невеликій за обсягом книзі автор виокремлює вузлові моменти нашої історії, що сформували українців і визначають Україну в її теперішньому стані. Значну увагу присвячено проблемі формування нашої спільної історичної пам'яті, без якої неможливе існування нації.

Гливаковский А.К. Самостийная Украина: истоки предательства. Политологические очерки

 • формат djvu
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 22 сентября 2013 г.
М.: Хорс, 1992. — 75 с. Книга о современных политических проблемах на Украине и в России. Очерки написаны с привлечением большого политологического материала: официальных документов, научных трудов, публицистических статей.

Гломозда К., Яневський Д. Історичні гербові відзнаки та прапорові барви України

Статья
 • формат pdf
 • размер 11,78 МБ
 • добавлен 10 января 2016 г.
Український історичний журнал. – 1990. – Вип. 4, (№350). – 159 с. Український історичний журнал. – 1990. – Вип. 5, (№351). – 162 с. В умових, коли в суспільстві глибоко усвідомлюється необхідність не декларованого, а справжнього розв'язання національного питання, закономірно зростає інтерес і до зовнішніх атрибутів кожного етносу, його державості, до історії тих символів, навколо яких гуртувалися, які шанували далекі і близькі предки. Розглядаєть...

Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність

 • формат djvu
 • размер 10,13 МБ
 • добавлен 24 сентября 2014 г.
К.: Критика, 2005. — 529 с. — ISBN 966-7679-79-9. Польська дослідниця, професор Варшавського університету аналізує дебати українських інтелектуалів навколо національної та культурної ідентичности на зламі XX і XXI ст. Ті дискусії розглянуто в ширшому контексті центральносхідноевропейських дебатів про ідентичність. Аналіз дискурсу ідентичности дає змогу розглядати різні рівні та виміри українських дискусій і, водночас, застосовувати інтердисциплін...

Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період

 • формат pdf
 • размер 117,71 МБ
 • добавлен 05 марта 2013 г.
К.: Вища школа, 1970. — 301 с. За загальною редакцією члена-кореспондента АН УРСР О.С. Короїда У посібнику висвітлено питання економічної історії України від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції. У ньому послідовно викладено матеріал про різні системи землеробства і форми промисловості, зовнішню і внутрішню торгівлю та шляхи сполучення,що існували на Україні за певних соціально-економічних формацій.

Головко В.В. Політична історія України

 • формат doc
 • размер 3,68 МБ
 • добавлен 02 марта 2012 г.
К.: Арт Прес, 2001. – 450 с. Це одне з перших навчальних видань, що охоплює політичну історію України від її початків до сьогодення. У ньому простежено розвиток ідеї української державності, непоодинокі спроби утвердити її на різних етапах вітчизняної історії до проголошення України незалежною державою. Головна увага зосереджена на особливостях розвитку політично-правової системи українського суспільства, державного та адміністративно-територіаль...

Голодомор 1932-1933 рр. на Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 47,95 КБ
 • добавлен 30 апреля 2012 г.
ОНПУ, Одеса/Україна, кафедра історії України та етнографії, 2012 р., 13 с. Вступ. Основна частина. Колективізація сільського господарства. П’ятирічний план розвитку економіки 1929 року. Ножиці цін. Наслідки непоганого врожаю 1930 року для селянського сектора України. Виникнення міжколгоспних організацій. Причини дезорганізації колгоспного виробництва. Голод 1932-1933 років на Україні. Наслідки голодомору 1932-1933 років. Висновок. Перелік викорис...

Голодомор в 30-ых годах

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,54 КБ
 • добавлен 08 декабря 2013 г.
М.: Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 2013. Анализируя архивные материалы, ученые пришли к выводу, что основными причинами, которые привели к Голодомору, являются не погодные условия, а научно не обоснованная социально-экономическая политика «социалистического преобразования в сельском хозяйстве» , которая осуществлялась жестокими командно-репрессивными методами путем проведения сплошной коллекти...

Голодомор в Украине 1932-33

Презентация
 • формат ppt
 • размер 872,47 КБ
 • добавлен 18 октября 2012 г.
Презентация в "Power Point" на 15 слайдах. про голодомор в Украине 1932-1933 годах. Голодомор 1932—1933 років. Закон про п'ять колосків. Подолання класового супротивну. Запровадження натуральних штрафів і чорних дошок, блокада УРСР. Пік Голодомору. Кількість загиблих. Висновок. Література, фото.

Голокост на Україні та на Житомирщині

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 79,95 КБ
 • добавлен 06 марта 2014 г.
Житомир, 2010. - 44 с. Курсова робота. Вступ. Історіографія проблеми.Загальна характеристика голокосту. Поняття "голокост". Перші прояви голокосту в Німеччині. Голокост на Україні. Створення айнзацгруп та масштаби їх діяльності. Створення система гетто на Україні. Єврейський опір на окупованих територіях. Голокост на Житомирщині. Левківський Яр. Увічнення пам'яті жертв окупаційного режиму в роки Другої світової війни на території України. Висновк...

Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин

 • формат djvu
 • размер 6,06 МБ
 • добавлен 03 марта 2016 г.
К.: Дніпро, 1993. — 447 с. ISBN 5-308-01588-0 Друкується за виданням: Петро Голубенко. Україна і Росія у світлі культурних взаємин.— Видавництво «Українське слово».— Нью-Йорк — Париж — Торонто, 1987. Російська імперія — добро чи зло для поневолених нею народів та їхніх культур? У чому виявляється національна своєрідність України і Росії? Ці та інші непрості питання автор висвітлює об’єктивно і зважено, керуючись не емоціями, а науковим підходом д...

Голубець М. Велика історія України

 • формат doc
 • размер 4.68 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Це видання являє собою універсальний довідник з історії України, укладений відповідно дл шкільної програми. Це видання є унікальним оскільки, воно є дуже легким в користуванні, ним можуть користуватися як діти, батьки, вчителі, студенти так і науковці.

Голубець М. Велика історія України. У двох томах

 • формат djvu
 • размер 21.55 МБ
 • добавлен 24 июня 2011 г.
Передм. д-ра І. П. Крип`якевича. - К. : Глобус, 1993. - 352 + 400 с. Чимало розділів висвітлюють події і факти, які відсутні у роботах М. Грушевського, Дм. Дорошенка, М. Костомарова, М. Аркаса тa інших.

Гонтаренко Л.О., Хорошев О.М. Історія України. Хрестоматія

 • формат pdf
 • размер 1,75 МБ
 • добавлен 30 сентября 2013 г.
Навчальне видання. — Х.: НУЦЗУ, 2011. — 226 с. Хрестоматія «Історія України» є складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу з дисципліни «Історія України». Надані необхідні документи, висвітлюють історичний шлях, пройдений українським народом. Це надає змогу самостійно осмислити неоднозначність та різноманіття подій історичного процесу. Це навчальне видання має сприяти набуттю студентами необхідних навичок теоретичного та практ...

Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку XX століття

 • формат djvu
 • размер 4,75 МБ
 • добавлен 10 марта 2014 г.
Навч. пос. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с. (текст розпізнаний). ISBN 978-966-364-770-8. Навчальний посібник об’єднує 27 лекцій з історії України з найдавніших часів до XX століття. Лекції обумовлені тривалим досвідом роботи автора в школах та вищих навчальних закладах, особливостями власної методики викладання лекційних матеріалів, появою нових трактовок вченими тих чи інших історичних проблем. У посібнику передбачені обо...

Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття

 • формат pdf
 • размер 5.51 МБ
 • добавлен 21 апреля 2011 г.
Навч. пос. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с. (текст розпізнаний). ISBN 978-966-364-770-8. Навчальний посібник об’єднує 27 лекцій з історії України з найдавніших часів до ХХ століття. Лекції обумовлені тривалим досвідом роботи автора в школах та вищих навчальних закладах, особливостями власної методики викладання лекційних матеріалів, появою нових трактовок вченими тих чи інших історичних проблем. У посібнику передбачені обо...

Горбовський Т., Косєвський П. (ред.). Пам’ять і питання ідентичності. Польща. Україна

 • формат pdf
 • размер 1014,97 КБ
 • добавлен 14 июля 2015 г.
Варшава: Фундація ім. Стефана Баторія, 2013. — 191 с. Дискусія на тему "Пам’ять і питання ідентичності" (в Польщі й Україні) за участю відомих польських та українських науковців та публіцистів. Зміст. Александер Смоляр, Пам’ять, історія, політика. I. Політика ідентичності і пам’яті в Україні. Максим Стріха, Політика пам’яті, якої не було. Дискусія (Володимир Баран, Кость Бондаренко, Антін Борковський, В’ячеслав Брюховецький, Владислав Верстюк, Ол...

Горизонтов Л.Е. (отв. ред.) Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе

Статья
 • формат pdf
 • размер 4.53 МБ
 • добавлен 01 декабря 2011 г.
Сборник статей. Москва, Институт славяноведения РАН, 2005. 304 с. Комплексное исследование складывания региональных особенностей и границ Украины в XVII–XX в. Границы и регионы рассматриваются в политическом, административном, этническом, языковом, конфессиональном и культурном отношениях. Анализируется широкий спектр представлений о территории Украины, включая различные геополитические проекции национальной идеи. Большое внимание уделено истори...

Гошко Ю.Г. Населення Українських Карпат XV-XVIII ст. Заселення. Міграції. Побут

 • формат djvu
 • размер 5,63 МБ
 • добавлен 05 сентября 2014 г.
К.: Наукова думка, 1976. — 209 с. В книзі висвітлюються питання заселення Українських Карпат на матеріалах сучасних Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів, структура та міграції населення. В центрі уваги автора – соціально-політичне життя, заняття, правові та сімейні звичаї. Заперечуються твердження про так звану волоську колонізацію і в зв’язку з цим – зміну етнічної належності населення Українських Карпат. Зміст: Вступ Політичне...

Грабовський С. Генії проти ідіотів

 • формат djvu
 • размер 9,28 МБ
 • добавлен 30 июля 2012 г.
К.: Стилос, 2008. — 352 с. Що реально внесла Україна у світову колиску талантів та досягнень? Ким та чим дійсно варто пишатись нашому народові? Хто вони - ті генії, які є нашою славою? Україна в цьому сенсі досі «невідома самій собі», вона живе в полоні міфів, що утворюються як прихильниками «Сходу», так і «Заходу», тоді як спроби офіційного визначення «великих українців» залишають поза увагою багатьох унікальних особистостей, народжених на наших...

Грабовський С. Генії проти ідіотів

 • формат fb2
 • размер 8,54 МБ
 • добавлен 08 августа 2012 г.
К.: Стилос, 2008. — 352 с. Що реально внесла Україна у світову колиску талантів та досягнень? Ким та чим дійсно варто пишатись нашому народові? Хто вони - ті генії, які є нашою славою? Україна в цьому сенсі досі «невідома самій собі», вона живе в полоні міфів, що утворюються як прихильниками «Сходу», так і «Заходу», тоді як спроби офіційного визначення «великих українців» залишають поза увагою багатьох унікальних особистостей, народжених на наших...

Грама Д.К., Мартынчик Е.Г. Процесс над участниками Татарбунарского восстания

 • формат djvu
 • размер 5,86 МБ
 • добавлен 17 января 2014 г.
Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1988. — 168 с. ISBN 5-362-00387-9 Аннотация из книги: Книга посвящена одному из крупнейших политических процессов в истории Европы, раскрывает его антисоветскую, антикоммунистическую подоплеку. В ней показано, как в угоду правящим кругам королевской Румынии и их покровителям на западе полиция, жандармы, охранка и следственные органы совершали произвол и беззаконие в отношении татарбунарцев, добывая доказательства пут...

Грациози А. Большевики и крестьяне на Украине, 1918-1919 годы: Очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских движениях

 • формат djvu
 • размер 2,25 МБ
 • добавлен 02 февраля 2016 г.
М.: АИРО-ХХ, 1997. — 199 с. — (Первая публикация в России) В монографии известного итальянского историка анализируется первая (украинская) фаза войны между крестьянами и различными государственными образованиями на территории бывшей Российской империи (1917—1933). Случай Украины, к которому обращается автор, важен для понимания двух феноменов XX века: проблема "этнической чистки" и проблема национал-социализма в его различных вариантах. Книга рас...

Грациози А. Большевики и крестьяне на Украине, 1918-1919 годы: Очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских движениях

 • формат pdf
 • размер 22,12 МБ
 • добавлен 18 марта 2016 г.
М.: АИРО-ХХ, 1997. — 199 с. — (Первая публикация в России) В монографии известного итальянского историка анализируется первая (украинская) фаза войны между крестьянами и различными государственными образованиями на территории бывшей Российской империи (1917—1933). Случай Украины, к которому обращается автор, важен для понимания двух феноменов XX века: проблема "этнической чистки" и проблема национал-социализма в его различных вариантах. Книга рас...

Греченко В.А. Історія України. Модульний курс

 • формат doc
 • размер 784,30 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
X.: Торсінг плюс, 2009. - 384 с - (Серія Переходимо до Болонської системи) ЗМІСТ Стародавня й середньовічна історія України (до другої половини XVII ст.) Українські землі в найдавнішу добу Первісний лад на території України Перші державні утворення в Північному Причорномор'ї та в Криму Східні слов'яни в давнину Київська Русь Утворення та становлення східнослов'янської держави — Київської Русі Розквіт Київської Русі. Політичний лад Роздробле...

Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності

 • формат djvu
 • размер 32,18 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Матеріал для ознайомлення. Життя, смерть та інші неприємності - К.: Грані-Т, 2008. - 232 с. - (Серія "De profundis"). Анотація: Кожне з цих ессеїв одного із найвідоміших українських істориків сучасности - коротка оповідь про сюжети з неподієвої і негероїчної історії. Вони написані з вірою в те, що ми повинні звертати більше уваги на тривалу перспективу, аніж на короткотривалі події, на повільні зміни, аніж на драматичні епізоди. Головна теза: пос...

Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності

 • формат djvu
 • размер 3,72 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Грані-Т, 2010. - 232 с. Ярослав Грицак не боїться торкатися найважчих та найболючіших проблем. Демографічна криза та вплив релігій на успішність суспільства, історична пам’ять та забування, дві найбільші трагедії сторіччя — Голокост і Голодомор, міфологізовані історичні постаті (Степан Бандера, Іван Франко та інші), надуманий конфлікт Сходу-Заходу і реальний конфлікт поколінь… Історик не відкриває нових фактів; «завдання науки — не нагромаджу...

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст

 • формат pdf
 • размер 68,04 МБ
 • добавлен 31 августа 2015 г.
Навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студентів історичних факультетів вузів, вчителів. — К.: Генеза, 1996. — 360 с. — ISBN 966-504-150-9. Посібник пропонує нову концепцію української історії модерної доби, що відображає найсучасніші досягнення української та світової науки. У центрі розповіді - складна, драматична і суперечлива історія українського націотворення. Особливий наголос робиться на ознайомлення читача з найновіш...

Гром В.М., Цибульський В.І. Історія України

 • формат doc
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. - Рівне: НУВГП, 2009. - 176 с. Навчальний посібник містить програмний матеріал змістових модулів, стислий виклад матеріалу з історії України від найдавніших часів до наших днів, плани семінарських занять, тестові завдання, тематику самостійної та індивідуальної ро-боти, а також термінологічний словник та список рекомендо-ваної літератури.

Гром В.М., Цибульський В.І. Історія України. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення

 • формат pdf
 • размер 1,51 МБ
 • добавлен 25 сентября 2013 г.
Навчальне видання. — Рівне: НУВГП, 2009. — 176 с. Навчальний посібник містить програмний матеріал змістових модулів, стислий виклад матеріалу з історії України від найдавніших часів до наших днів, плани семінарських занять, тестові завдання, тематику самостійної та індивідуальної роботи, а також термінологічний словник та список рекомендованої літератури. Посібник призначено для студентів усіх напрямів НУВГП денної форми навчання. Затверджено вч...

Грушевский М.С. Иллюстрированная история Украины

 • формат pdf
 • размер 72,68 МБ
 • добавлен 08 июня 2015 г.
С приложениями и дополнениями / Сост. И.И. Брояк, В.Ф. Верстюк. — Донецк: ПКФ, БАО, 2004. — 768 с. Рекомендуется как учебник для общеобразовательных школ и ВУЗов, а также для все интересующихся историей Украины.

Грушевский Михаил. Иллюстрированная история Украины

 • формат pdf
 • размер 31,85 МБ
 • добавлен 29 августа 2016 г.
СПб., Книгоиздательское Товарищество "Просвещение", — 1912. — 558 с. Изложение истории Украины одним из выдающихся российский и украинских ученых, академиком ВУАН и АН СССР. Михаил Грушевский наиболее известен как автор «Истории Украины-Руси» — десятитомной монографии, ставшей основополагающим трудом в истории украинистики и повлекшей острые научные споры. Он отстаивал тезис об обособленности славянского населения на территории нынешней Украины,...

Грушевский О. (ред.). Історично-географічний збірник. Том І

Статья
 • формат djvu
 • размер 4,58 МБ
 • добавлен 13 декабря 2016 г.
Київ: друкарня Української академії наук, 1927. — 183 с. Грушевський Ол. С. Луцьке міщанство в XVI Юркевич В. Звиногородщина в XV — XVI Вінницька шляхта в XVI в Марія Дорошиха (3 Сосницької старовини) . Чернігівські ратушні скарги 40—521 Ол. С. Гетьманські земельні універсали 1660—1670 рр. До історії м. Баришполя у XVIII в 93 —120 П. Умови робітничої праці на Батуринських та Глухівських комунальних строєніях" Київська форпостна лінія Сук...

Грушевский О.(ред.). Історично-географічний збірник. Том ІІ

 • формат djvu
 • размер 4,63 МБ
 • добавлен 16 декабря 2016 г.
Київ: друкарня Всеукраїнської академії наук,1928. - 216с. Зміст. Грушевський Ол. С. Питання оборони замків В. Кн. Литовського в XVI в Бойко І в. Сулими на Переяславщині в кінці XVII та на початку XVIII в. Грушевська Ол. Ол. Гетьманські універсали м. Київа . Шамрай Сергій. Місто Баришпіль у XVIIIв. Тищенко М. Нариси історії торговлі Лівобережної України з Кримом у XVIII ст. Шамрай Сергій. До історії Київськой сотні Київського полку. Грушевська...

Грушевский О.(ред.). Історично-географічний збірник. Том ІІІ

Статья
 • формат djvu
 • размер 5,58 МБ
 • добавлен 10 декабря 2016 г.
Київ: друкарня Всеукраїнської академії наук,1929. - 228с. В третьому томі збірника зібрані праці з історії України ХVІІІ століття, заселення середньої Чернігівщини, опис Балтщини внаслідок етнографічної експедиції 1928 року та історико-краєзнавчий нарис села Романівка сучасної Київщини.

Губарев В.К. История Украины. Конспект лекций для студентов и преподавателей

 • формат doc
 • размер 10,80 МБ
 • добавлен 17 июля 2014 г.
Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2007. - 381 с. ISBN 978-966-548-777-7 Предлагаемое издание представляет собой расширенный конспект лекций по истории Украины. Девять ключевых тем охватывают важнейшие периоды отечественной истории — от эпохи первобытнообщинного строя до начала XXI века. Пособие содержит анализ наиболее сложных для понимания проблем, акцентирует внимание студентов на наличии в исторической науке различных точек зрения относительно тех или ин...

Гузенкова Т.С. Антропология власти. Юлия Тимошенко

 • формат pdf
 • размер 6,36 МБ
 • добавлен 12 апреля 2016 г.
М.: ФИВ, 2010. — 392 с. Монография посвящена анализу современных политических процессов на Украине через призму деятельности одного из самых известных украинских политиков - лидера партии "Батькивщина", дважды премьер-министра Юлии Тимошенко. Политическая биография Ю. Тимошенко хорошо известна и широко освещена в многочисленных изданиях. Особенностью данной работы является взгляд на эту персону не только как на политический, но и как на психологи...

Гуменюк Т.П. Міфи України

 • формат djvu
 • размер 3,00 МБ
 • добавлен 07 мая 2012 г.
К.: Довіра, 2003. - 383 с. В цій книжці зібрані міфи України. Це посібник з народознавства. Містить багато термінології. Цікавий погляд народу на буденні речі. Зміст: Георгій Булашев — етнограф. Загальний нарис розвитку усної руської і зокрема української літератури. Прийняття Руссю християнства та короткий нарис виникнення і розвитку апокрифічної літератури. Вплив християнства та апокрифічних творів на народний світогляд і українську народну сло...

Гуменюк Т.П. Міфи України

 • формат pdf
 • размер 8,37 МБ
 • добавлен 12 мая 2012 г.
К.: Довіра, 2003. - 383 с. В цій книжці зібрані міфи України. Це посібник з народознавства. Містить багато термінології. Цікавий погляд народу на буденні речі. Зміст: Георгій Булашев — етнограф. Загальний нарис розвитку усної руської і зокрема української літератури. Прийняття Руссю християнства та короткий нарис виникнення і розвитку апокрифічної літератури. Вплив християнства та апокрифічних творів на народний світогляд і українську народну сло...

Гуржій О.І. Витоки формування ринку вільнонайманої праці в Україні

 • формат pdf
 • размер 1,20 МБ
 • добавлен 27 ноября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 166 с. ISBN 978-966-02-7356-6. В книзі йдеться про одну з найменш досліджених, як у теоретично-методологічному, так і конкретно-практичному аспектах, тем у вітчизняній історіографії, безпосередньо пов’язаних із зародженням і ґенезою буржуазних відносин у нашій країні. На широкому історико-географічному тлі із залученням великого масиву документального матеріалу висвітлено умови та регіональну с...

Діанова Н.М. Історія релігії та церкви в Україні

 • формат pdf
 • размер 1,72 МБ
 • добавлен 01 августа 2016 г.
Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів історичного факультету. Частина перша: IX - XIX ст. - Одеса, 2006. - 104 с. Навчальний посібник до спецкурсу "Історія релігії та церкви в Україні" присвячено проблемі виникнення релігії на українських землях, впровадженню християнства і дослідженню найважливіших етапів його розвитку та специфіки організації церковного життя в різних історичних умовах. Наведено короткий виклад лекційного мате...

Діяк І.В. Українська національна ідея: шлях до великої України

 • формат djvu
 • размер 9,77 МБ
 • добавлен 11 декабря 2016 г.
Київ, 2005. — 334 с. Книга присвячена темі української нації та національної ідеї. Вона містить детальний науковий огляд проблеми історії та формування нації її розвитку та відображає практично весь спектр існуючих дкмок про українську національну ідею.

Діяльність Євгена Петрушевича як президента ЗУНР

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,47 КБ
 • добавлен 25 апреля 2013 г.
Вступ. Основні факти біографії Є. Петрушевича. Діяльність Є.Петрушевича на чолі уряду ЗУНР. Висновок. Список використаної літератури.

Діяльність В.Вернадського в Україні у роки Національно-демократичної революції

Реферат
 • формат doc
 • размер 39,04 КБ
 • добавлен 04 ноября 2013 г.
КНЭУ, Киев, 2013, 14. Нині багато хто з нас сповідує прагматично-конкретний підхід до життя. Його можна виразити лише двома словами: «тут і зараз!». Але горе тому суспільству, де перестають «бути в ціні» люди, які осягають найбільш загальні, фундаментальні, вічні закони світобудови, закони «живої речовини» та людини. Адже саме такі подвижники й визначають внесок кожного народу, кожної країни (і Україна – не виняток) у світову цивілізацію, у сукуп...

Діяльність культурно-освітніх центрів в Україні Острозький, Львівський, Київський

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,00 КБ
 • добавлен 10 октября 2012 г.
Київ, КНУ ім. Т. Шевченка; викладач - Сергійчук Володимир Іванович; інститут журналістики, спеціальність: ВСР; предмет: історія; рік: 2012; 12 стор. Передумови створення культурно-освітніх центрів; Острозький культурно-освітній центр; Львівська братська школа; Київська братська школа.

Давиденко В. (пер.) Історія Русів

 • формат pdf
 • размер 4,28 МБ
 • добавлен 11 апреля 2012 г.
Переклад В. Давиденка Нью-Йорк: Вісник, 1956. - 346 с. «Історія Русів» — твір української національно-політичної думки кінця XVIII — початку XIX століття, де подано яскраво, часто у художній формі, картину історичного розвитку України від найдавніших часів до 1769 року. Перша згадка про «Історію Русів» зустрічається в 1825 році. Цей твір добре знали кирило-мефодіївці, і насамперед, Тарас Шевченко. Вперше видана Осипом Бодянським в Москві у 1846 р...

Давиденко В. (пер.) Історія Русів

 • формат djvu
 • размер 3,86 МБ
 • добавлен 28 марта 2015 г.
Переклад В. Давиденка, Нью-Йорк: Вісник, 1956. — XXXI, 346 с. «Історія Русів» — твір української національно-політичної думки кінця XVIII — початку XIX століття, де подано яскраво, часто у художній формі, картину історичного розвитку України від найдавніших часів до 1769 року. Перша згадка про «Історію Русів» зустрічається в 1825 році. Цей твір добре знали кирило-мефодіївці, і насамперед, Тарас Шевченко. Вперше видана Осипом Бодянським в Москві у...

Данилевский И.Н., Таирова-Яковлева Т.Г., Шубин А.В., Мироненко В.И. История Украины

 • формат fb2
 • размер 925,38 КБ
 • добавлен 17 октября 2015 г.
СПб.: Алетейя, 2015. — 722 с. — ISBN 978-5-9906154-0-3. Читателю предлагается История Украины, написанная известными российскими историками, членами российско-украинской комиссии. Авторами представлен современный академический взгляд на исторические события, с учетом новейших знаний науки. Книга будет полезной и интересной как для студентов вузов, так и для широкого круга читателей. Предыстория Украины Украинские земли в новое время (середина XVI...

Данилевский И.Н., Таирова-Яковлева Т.Г., Шубин А.В., Мироненко В.И. История Украины

 • формат doc
 • размер 951,39 КБ
 • добавлен 30 сентября 2015 г.
СПб.: Алетейя, 2015. — 700 с.: ил. — ISBN 978-5-9906154-0-3. Читателю предлагается История Украины, написанная известными российскими историками, членами российско-украинской комиссии. Авторами представлен современный академический взгляд на исторические события, с учетом новейших знаний науки. Книга будет полезной и интересной как для студентов вузов, так и для широкого круга читателей.

Данилевский И.Н., Таирова-Яковлева Т.Г., Шубин А.В., Мироненко В.И. История Украины

 • формат pdf
 • размер 3,51 МБ
 • добавлен 20 ноября 2015 г.
СПб.: Алетейя, 2015. — 290 с. — ISBN 978-5-9906154-0-3. Читателю предлагается История Украины, написанная известными российскими историками, членами российско-украинской комиссии. Авторами представлен современный академический взгляд на исторические события, с учетом новейших знаний науки. Книга будет полезной и интересной как для студентов вузов, так и для широкого круга читателей. Введение Предыстория Украины Украинские земли в новое время (сер...

Данилишин О. Дзвони пам’яті. Штрихи національно-визвольної боротьби Жидачівщини. 1939-1950-ті роки

 • формат djvu
 • размер 32,51 МБ
 • добавлен 18 августа 2014 г.
Видання друге, доповнене і перероблене. — Львів: Астролябія, 2007. — 449 с. — ISBN 978-966-8657-33-7. В основу книги покладено відомості про учасників національно-визвольної боротьби мешканців лише одного району – Жидачівського – Львівської області під час і після Другої світової війни. У книзі подано короткі відомості про членів Організації Українських Націоналістів, бійців Української Повстанської Армії, а також простих громадян, одні з яких по...

Демочко Г.Л. Ambulance in Kharkiv in the 20s of the XX century

 • формат doc
 • размер 10,31 КБ
 • добавлен 09 октября 2013 г.
Тези. Надруковано у виданні Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wschodnie Partnerstwo", 7-15 wrzecnia 2013 roku. - Przemysl. - 2013. – Vol. 24. - s. 91-94

Демочко Г.Л. Історія втілення принципів страхової медицини в Україні

Статья
 • формат doc
 • размер 9,25 КБ
 • добавлен 01 октября 2013 г.
Тези. Надруковано у виданні. Матеріали регіональної наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів: "Політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України: історичний досвід та сучасність в умовах глобалізації". — Донецьк: ДонНТУ, 2012. — с. 116-118.

Демочко Г.Л. Історія у білих халатах: деякі аспекти роботи музею історії Харківського національного медичного університету

Статья
 • формат doc
 • размер 6,01 МБ
 • добавлен 17 сентября 2013 г.
Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х.: Майдан. — Випуск 44, — 2012. — С. 229-231. В статье рассказывается о принципах работы музея в медицинском вузе на примере Народного музея Харьковского национального медицинского университета. Отмечено, что главное внимание в экспозициях уделено популяризации медицинских достижений родного вуза, что является воспитательным компонентом для студенче...

Демочко Г.Л. Боротьба з пияцтвом і алкоголізмом у столичному Харкові 1920-х - поч. 1930-х рр.: історико-повсякденний аспект

 • формат doc
 • размер 9,97 КБ
 • добавлен 03 октября 2013 г.
«Історія повсякденності: теорія та прак-тика»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, [м. Переяслав-Хмельницький], 5-6 жовт. 2012 р./ [упоряд.: О.М. Лукашевич, Т.Ю. Нагайко, В.В. Коцур]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. - с. 72-74. С позиций истории повседневности рассматривается такая серьезная проблема, как пьянство и алкоголизм, которые процветали на заре советского общества. Исследовано, как боролась власть с этой проблемой.

Демочко Г.Л. Вітчизняна та зарубіжна історіографія, присвячена постаті Івана Богуна - видатного учасника битви під Берестечком

 • формат doc
 • размер 14,53 КБ
 • добавлен 15 октября 2013 г.
Збірник тез наук.-практ. конференції "Берестецька битва відгомін боротьби за віру Христову". - Рівно, 2013. — С. 22-28. В статье представлена историография как украинских истрориков, так и польских, которые рассматривали в своих произведениях личность Ивана Богуна. Публикация может стать полезной для тех, кто готовит обзор лиетратуры для статьи, курсовой или дипломной работы.

Демочко Г.Л. Охорона здоров’я у добу гетьманської держави

Статья
 • формат doc
 • размер 15,01 КБ
 • добавлен 01 октября 2013 г.
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». Вип.17, — К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. — с. 140-145. Статья посвящена политике гетмана Скоропадского в области здравоохранения в гетманском государстве 1918 года. Указано, какие структуры были сформированы, кто их возглавил и какие направления работы считались приоритетными в то время.

Демочко Г.Л. Під номером 19 (Репресії кінця 1930-х років проти грецької діаспори Харкова, як приклад національної політики: погляд крізь призму людської історії)

Статья
 • формат doc
 • размер 8,28 КБ
 • добавлен 18 сентября 2013 г.
Напечатано в сборнике. Материалы VIII научно-практической конференции "Проблемы гармонизации многонациональных отношений на постсоветском пространстве" (19 дек. 2012 г.). — Х., 2013. — с. 48-51. Статья посвящена И.В. Попандопуло - известному в прошлом столетии акушеру-гинекологу Харькова, которого советские власти обвинилив шпионаже в пользу Греции и расстреляли. В списке на расстрел он значился под номером 19.

Демочко Г.Л. Роль Всеукраїнських санітарних рад у становленні санітарно-епідеміологічної служби на початку 20-х рр. XX ст

Статья
 • формат doc
 • размер 7,55 КБ
 • добавлен 19 октября 2013 г.
Медична наука та практика: виклики і сьогодення. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 02-03 серпня 2013 року). — Львів: «Львівська медична спільнота», 2013. — с. 65-68.

Демочко Г.Л. Харківська медична періодика 1920-1930-х років як джерело з історії охорони здоров’я у столиці радянської України

 • формат doc
 • размер 11,11 КБ
 • добавлен 19 октября 2013 г.
Сьомі Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Зб. наук. праць / Редкол.: О. Драч, К. Івангородський, А. Касян та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2013. - с. 47-50. Проанализированы журналы в области медицины, которые выходили в 20-30-х годах прошлого века. Среди них такеи известные издания, как "Врачебное дело", "Путь к здоровью", "Хроника здравоохранения". Исследовано, какие статьи помещались в этих журналах, отоб...

День Соборності України

Реферат
 • формат ppt
 • размер 862,49 КБ
 • добавлен 17 февраля 2013 г.
22 січня 1918 р. був підписаний Четвертий Універсал Центральної Ради, за яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західно-Українську Народну Республіку було проголошено в листопаді 1918 року. Процес об'єднання України завершився 22 січня 1919 року.

Державні, народні та релігійні свята в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,27 МБ
 • добавлен 29 января 2012 г.
40 слайдів до навчального курсу "Шкільний курс "Українознавство" та методика його викладання" для студентів історичних спеціальностей. Підготував проф. О.В. Михайличенко, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2012 р.

Державотворчі процеси на території України під час революції 1917-1921 років

Реферат
 • формат doc
 • размер 23,62 КБ
 • добавлен 27 июля 2012 г.
Короткий очерк історичних подій 1917 – 1921 рр. в Україні. Розвиток культури за роки правління УЦР.Культурно-просвітня діяльність гетьмана П. Скоропадського та Директорії УНР

Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність: Частина ІІ

 • формат pdf
 • размер 7,63 МБ
 • добавлен 30 марта 2015 г.
Видання 3-те, доповнене. — Навчальний посібник. — Львів: Бескид Біт, 2004. — 320 с. — ISBN 966-8450-07-8. У навчальному посібнику розглянуто міжнародні відносини України в XX столітті: від національної революції до створення незалежної держави. Висвітлено важкий і тернистий шлях боротьби українського народу за відновлення своєї незалежності і територіальної цілісності. Вступ. Зовнішньополітична діяльність України в період Національної революції...

Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність: Частина ІІ

 • формат djvu
 • размер 5,58 МБ
 • добавлен 29 апреля 2015 г.
Видання 3-те, доповнене. — Навчальний посібник. — Львів: Бескид Біт, 2004. — 320 с. — ISBN 966-8450-07-8. У навчальному посібнику розглянуто міжнародні відносини України в XX столітті: від національної революції до створення незалежної держави. Висвітлено важкий і тернистий шлях боротьби українського народу за відновлення своєї незалежності і територіальної цілісності. Зміст: Вступ Зовнішньополітична діяльність України в період Національної рево...

Дещинський Л.Є. та ін. Історія України та її державності

 • формат pdf
 • размер 4,31 МБ
 • добавлен 16 августа 2012 г.
Курс лекцій: Навч. посібник / Л.Є. Дещинський, С.В. Терський, І.Я. Хома, В.М. Тарабан, Р.Д. Зінкевич, Я.Я. Денісов, І.О. Гаврилів, І.В. Буковський, А.Я. Нагірняк. – Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2009. – 476 с. ISBN 978-966-553-687-1 Навчальний посібник охоплює матеріал, що відповідає базовому курсу Історія України та її державність. Розглянуто основні етапи формування й розвитку української державності від н...

Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і сучасність: Частина І

 • формат pdf
 • размер 5,09 МБ
 • добавлен 25 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. — Львів: Бескид Біт, 2002. — 224 с. — ISBN 966-96071-4-0. У 1-й частині навчального посібника розглянуто міжнародні зв’язки України від найдавніших часів до перших початків поневолення її імперією СРСР. Висвітлено важкий і тернистий шлях боротьби українського народу за відновлення своєї незалежності і територіальної цілісності. Зміст: Вступ Міжнародні відносини Київської Русі і Галицько-Волинської держави Зовнішня політика К...

Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і сучасність: Частина І

 • формат djvu
 • размер 3,73 МБ
 • добавлен 19 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. — Львів: Бескид Біт, 2002. — 224 с. — ISBN 966-96071-4-0. У 1-й частині навчального посібника розглянуто міжнародні зв’язки України від найдавніших часів до перших початків поневолення її імперією СРСР. Висвітлено важкий і тернистий шлях боротьби українського народу за відновлення своєї незалежності і територіальної цілісності. Зміст: Вступ Міжнародні відносини Київської Русі і Галицько-Волинської держави Зовнішня політика К...

Дзюба І.М. Нагнітання мороку: Від чорносотенців початку XX століття до українофобів початку століття XXI

 • формат djvu
 • размер 5,51 МБ
 • добавлен 10 января 2015 г.
Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. — 504 с. ISBN 978-966-518-568-0. Книжка І.М. Дзюби зачіпає проблеми, які тривожать багатьох громадян України. Ці проблеми концентруються в підтримуваній правлячою олігархією системній компрометації національних історичних і культурних цінностей та відроджуванні й насадженні ідеології російського націоналізму й неоімперіалізму. Автор показує агресивність, антигуманність і ретроградність цієї...

Дикий А. Неизвращенная история Украины-Руси (в двух томах)

 • формат pdf
 • размер 2.8 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Издательство "Правда о России", Нью-Йорк, 1960-1961. Содержание I тома: К читателям. Первый период: Предистория Руси. Киевское Государство. Расцвет и падение Киевской Руси. Галицко-Волынское княжество. Московское княжество. Русско-Литовское государство. Второй период: Киевская Уния. Статут Литовский. Люблинская уния. Братства и культурная жизнь в 14-16 веках. Брестская уния. Образование казачества. Третий период: Казацкие восстания конца 16 века....

Дикий А.И. Красная свитка: Неизвращенная история Украины-Руси от запорожцев до коммунистов

 • формат djvu
 • размер 2,40 МБ
 • добавлен 01 марта 2012 г.
М.: Алгоритм, 2007 — 448 с. — (Исторический триллер). ISBN: 978-5-9265-0475-7. Цель этой книги — дать правдивую историю Руси-Украины и тем опровергнуть все извращения этой истории, которыми изобиловала и изобилует до сего дня украинская сепаратистская историография. Особенно актуальна книга А. Дикого сегодня, когда русский и украинский народы разделены границей, а на Украине раздувается антироссийская, русофобская истерия. Содержание. Российская...

Дикий А.И. Красная свитка: неизвращенная история Украины-Руси от запорожцев до коммунистов

 • формат pdf
 • размер 6,28 МБ
 • добавлен 07 марта 2014 г.
М.: Алгоритм, 2007. — 448 с. ISBN: 978-5-9265-0475-7 Цель этой книги — дать правдивую историю Руси-Украины и тем опровергнуть все извращения этой истории, которыми изобиловала и изобилует до сего дня украинская сепаратистская историография. Особенно актуальна книга А. Дикого сегодня, когда русский и украинский народы разделены границей, а на Украине раздувается антироссийская, русофобская истерия.

Дикий А.И. Неизвращённая история Украины-Руси. в 2-х томах

 • формат chm, jpg
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 14 января 2011 г.
Перед вами уникальная книга, написанная русским белым эмигрантом. В ней объективно и непредвзято рассматривается вопрос взаимоотношений России и Украины-Руси, или Малороссии, с древнейших времен до начала 19-го столетия. История не единожды разделяла два единокровных народа - русских и украинцев, но единая православная вера, общие корни государственности, наконец необходимость противостояния общим врагам всегда порождали стремление к воссоединен...

Дикий А.И. Неизвращенная история Украины-Руси. Том I

 • формат doc
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 16 марта 2010 г.
Издательство Самотека, 2008. Перед вами уникальная книга, написанная русским белым эмигрантом. В ней объективно и непредвзято рассматривается вопрос взаимоотношений России и Украины-Руси, или Малороссии, с древнейших времен до начала 19-го столетия. История не единожды разделяла два единокровных народа - русских и украинцев, но единая православная вера, общие корни государственности, наконец необходимость противостояния общим врагам всегда поро...

Дикий А.И. Неизвращенная история Украины-Руси. Том II

 • формат doc
 • размер 1.68 МБ
 • добавлен 16 марта 2010 г.
Издательство Самотека, 2008. Том II посвящен не борьбе против внешних агрессоров, а созданию, развитию и борьбе политических направлений, и культурных устремлений населения Руси-Украины, как ее Российской части, так и части Австрийской. В основном, эта борьба была борьбою и соревнованием сил и направлений центростремительных и центробежных и до 1917 года она велась, как борьба политическо-культурная, не переходя в борьбу чисто военную. И только...

Дикий Андрей. Неизвращенная история Украины-Руси (в двух томах)

 • формат doc
 • размер 3.05 МБ
 • добавлен 12 мая 2010 г.
Издательство «Правда о России» Нью-Йорк, 1960 г. Содержание I тома: К читателям Первый период Предистория Создание государства Киевской Руси Расцвет и падение Киевской Руси Галицко-Волынское княжество Московское княжество Русско-Литовское государство Второй период Киевская Уния Статут Литовский Люблинская уния Братства и культурная жизнь в 14-16 веках Брестская уния Образование казачества Третий период Казацкие восстания конца 16 века Гетман Сага...

Дипломна робота - Антифашиський Рух опору в роки Великої Вітчизнної війни на території України

degree
 • формат rtf, html
 • размер 135.18 КБ
 • добавлен 15 мая 2010 г.
Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка У вступі зазначено: Актуальність теми. Хронологічні рамки дослідження. Мета. Методологічна основа дослідження. Теоретичне значення праці. Практична цінність Основна частина розкриває: Історіографічний огляд та джерельна база дослідження Радянська партизансько – підпільна боротьба на території України Передумови винекнення партизанськ...

Дипломна робота - Бессарабія у зовнішній політиці Російської імперії ХІХ ст

degree
 • формат docx
 • размер 119.3 КБ
 • добавлен 20 ноября 2010 г.
Вступ. Розділ. Бессарабія у зовнішній політиці Росії на початку ХІХ ст. Розділ. Бессарабія та російсько-турецька війна 1828-1829 рр. Розділ. Бессарабія та Кримська війна 1853-1856 рр. Розділ. Наслідки російсько - турецької війни 1878 - 1879 рр. для Бессарабії. Висновки. Список літератури.

Дипломна робота - Діяльність Івана Огієнка

degree
 • формат doc
 • размер 389.5 КБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Історичний факультет. Зміст. Формування суспільно-політичних поглядів Івана Огієнка. Іван Огієнко і боротьба за відродження Української автокефальної православної церкви в умовах національно-визвольної революції. Польсько-швейцарський період еміграції в діяльності Івана Огієнка. Висновки. Список використаних джерел і літератури.rn

Дипломна робота - Національно-визвольний рух на Україні в 40-50 роки 20 ст. Історія та проблеми історичних оцінок

degree
 • формат rtf, html
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 16 мая 2010 г.
Запорізький державний університетЗав. каф. Новітньої історії України, проф. Турченко Ф. Г. вступ розділ I: нарис історії ОУН/УПА. Аспекти боротьби Створення і розкол ОУН Створення військових формувань Структура і чисельність ОУН/УПА Розділ II: Історіографія Укр націоналістична Антиукраїнська Укр дисидентська Укр національна Розділ III: Педагогічний аспект Висновки Список використаних джерел та літератури Ресурси інтернет Список скорочень Додат...

Дисиденти

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,80 КБ
 • добавлен 05 апреля 2012 г.
Київ/Україна, 2011 р., 20 с. Зародження дисидентського руху. Прояви дисидентства. Культурне життя періоду "застою". Опозиція в 60-70х роках. Українська Гельсінкська група. Релігійне дисидентство. Придушення дисидентства.

Дисидентський рух в Україні та СРСР

Реферат
 • формат doc
 • размер 11,92 КБ
 • добавлен 11 августа 2013 г.
Донецький національний університет, дисципліна "Історія української культури", 2012 р., 10 с. План: Вступ. Етапи розвитку дисидентського руху в СРСР. Дисидентський рух в Україні. Висновок.

Дистанционный курс истории Украины

 • формат doc
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
ПГАСА автора Кривчик Руденко 121ст. Изложен краткий конспект лекций. Стародавні народи й держави на території сучасної України у I тис. до н. е. – IХ ст. н. е. Київська Русь. Галицько – Волинська держава. Запорозьке козацтво. Козацтво на чолі національновизвольної боротьби українського народу. Українська національна революція середини XVII ст. Занепад козацької держави. Руїна і інші.

Дмитрієнко М., Литвин В., Томазов В., Яковлєва Л., Ясь О. Греки на українських теренах

 • формат pdf
 • размер 581.29 КБ
 • добавлен 23 августа 2016 г.
Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти. - Київ: Либідь, 2000 . – С.132-137. Розділ : Грецькі аристократичні роди в Україні. - Підрозділ: Капністи В данному розділі розповідається про основні великі роди грецьких аристократів, що за певних політичних, соціальних, економічних або культурних кризових ситуацій емігрували на територію українських земель.

Дмитрієнко М., Ясь О. Доля родини Капністів

Статья
 • формат pdf
 • размер 883,53 КБ
 • добавлен 09 августа 2016 г.
Київська старовина. – 1995. – №1. – С.109-117. В часи незалежності пробудились намагання науковців осягнути минуле через людський вимір вітчизняної історії. З'явився неабиякий інтерес до долі особистостей та окремих людей, які складали цвіт нації. Серед них - одна з найвідоміших і водночас призабутих старовинних українських родин Капністів.

Дмитрашко С.А. Історія України. Посібник до практичних занять, контрольних заходів, індивідуальної роботи

 • формат doc
 • размер 410 КБ
 • добавлен 08 августа 2011 г.
Одеса, ОДАХ, 2011 - 40 стор. Зміст: Вступ Установчий семінар. Первісне суспільство на території україни. Україна княжої доби (ІХ ст. – 1340 р.) Українські землі під владою іноземних держав у XIV – XVI ст.ст. Національно – визвольна революція українського народу (1648 – 1676 рр.) Українські землі в к. XVIII – XIX ст.ст. Українська національна революція 1917 – 1921 рр. Україна в другій світовій війні. Україна на сучасному етапі. Тестові завдання д...

Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України

 • формат djvu
 • размер 55,11 МБ
 • добавлен 02 февраля 2015 г.
Луцьк: ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2007. — 1072 с. — ISBN 978-966-361-219-5. У книзі на глибокому аналізі історичних подій, на численних архівних документах та спогадах учасників національно-визвольної боротьби українського народу автор відтворює захоплюючу і трагічну сторінку історії боротьби українського народу за незалежність нашої Батьківщини в 1917—1959 рр., який вистояв і переміг в двобої з коричневими і червоними окупантами, що з різ...

Дмитрук Клим. Безбатченки. Правда про участь українських буржуазних націоналістів і церковних ієрархів у підготовці нападу фашистської Німеччини на СРСР

 • формат djvu
 • размер 3,26 МБ
 • добавлен 30 апреля 2014 г.
Львов: Каменяр, 1974. - 250 с. Українські націоналісти заплямували себе тяжкими злочинами проти радянського народу. Ця книга — публіцистичний нарис, у якому на підставі неспростовних документів (в тому числі й свідчень самих націоналістичних запроданців) переконливо показано, як оунівці допомагали німецько-фашистським загарбникам у підготовці нападу на Радянський Союз. Ганебну роль зіграли у цій мерзенній справі також ієрархи уніатської та авток...

Доба Руїни

Презентация
 • формат ppt
 • размер 7,80 МБ
 • добавлен 14 марта 2015 г.
Сумський будівельний коледж, Україна, м. Суми, 2015 р., 2 курс, 34 слайда. Дисципліна "Історія України". Гетьманування І. Виговського; Друге гетьманування Юрія Хмельницького; Гетьманування П.Дорошенка; Третє гетьманування Юрія Хмельницького.

Довбня О.А. Історія України. Збірник тестових завдань

 • формат pdf
 • размер 652,00 КБ
 • добавлен 22 сентября 2013 г.
Навчальний посібник /– Краматорськ : ДДМА, 2008. – 92 с. Навчальний посібник складається з тестових завдань, що охоплюють вузлові проблеми основних періодів історії України з найдавніших часів до сьогодення. Тестові завдання розроблені за темами курсу відповідно до навчальної програми для вищих закладів освіти. Види завдань урізноманітнено, що допомагає використовувати посібник на різних етапах навчального процесу і з різною метою. Розраховани...

Довбня О.А. та ін. Історія України. Довідник

Справочник
 • формат pdf
 • размер 569,83 КБ
 • добавлен 17 февраля 2016 г.
Довбня О. А., Ляшенко Є. П., Стешенко Н. Л. Краматорськ : ДДМА, 2011. – 68 с. Довідник містить роз’яснення історичних термінів і понять, які найчастіше вживаються для характеристики історичних явищ, процесів, подій. Наводяться найбільш визначні факти та події української історії. Відбір термінів і понять базується на вимогах навчальної програми для вищих закладів освіти. Допомагає оволодіти матеріалом, що вивчається позааудиторно, та призначений...

Довбня О.А., Ляшенко Є.П. Короткий термінологічний і понятійний довідник з курсу Історія України

Справочник
 • формат pdf
 • размер 473,96 КБ
 • добавлен 16 марта 2016 г.
Краматорськ: ДДМА, 2006. — 64 с. Передмова. Український алфавіт. Словник. Список використаної літератури.

Доклад - Націоналізм

Реферат
 • формат doc
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Передмова до третього видання. Замість передмови. Українське провансальство. Примітивний інтелектуалізм. Науковий квієтизм. Хуторянський універсалізм. Матеріялізм (лібералізм, демократизм, пацифізм, партикуляризм, анархізм). Провансальство і політична симбіоза, суверенність як забобон, підрядність національного імперативу. Тактика провансальства, антитрадиціоналізм. Плебс versus нація, утопія versus легенда, хуторянська кальокаґатія. Дегенерація...

Долинська М. Львів: простір на тлі мешканців ХІІІ-ХІХ ст

 • формат pdf
 • размер 12,65 МБ
 • добавлен 09 декабря 2016 г.
Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2015. — 168 с. У цих нарисах зроблено спробу узагальнити найновіші дослідження й усталені академічні погляди на історію Львова від моменту його заснування і до кінця австрійського періоду. Прагнучи описати просторовий розвиток Львова на тлі історії соціуму, автор у кожній темі згадує основні моменти політичного фону, детально характеризує історію змін міського простору (внутрішні та зовні...

Донецко-Криворожская республика

Реферат
 • формат doc
 • размер 149,77 КБ
 • добавлен 23 ноября 2012 г.
Донецк, ДонНУ, 2010, 29 стр. Введение. Исторические условия создания. Создание Донецко-Криворожской республики. Политика правительства ДКР. Ликвидация ДКР. Выводы. Список литературы. Приложения.

Донченко С.П., Зборець С.В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни Історія України для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей

Практикум
 • формат pdf
 • размер 178,09 КБ
 • добавлен 31 октября 2013 г.
Навчальне видання /- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013 р. -14 с. Мета і задачі дисципліни "Історія України", її місце в учбовому процесі. Загальні відомості про склад самостійної роботи. Проробка лекційного матеріалу. Підготовка до семінарських занять. Проробка окремих розділів програми, які не викладалися на лекціях. Список рекомендованої літератури. Затверджено на засіданні кафедри соціології протокол № 11 від 27.06.13 р.

Дорошенко Д., Крипякевич І. и др. Велика історія України

 • формат pdf
 • размер 67,55 МБ
 • добавлен 16 февраля 2016 г.
Львів -Вінніпег: Видав Іван Тиктор, 1948 - 968 с. Зміст Др. Іван Крипякевич. Шляхами миноулого ІІІ-VІ Присвята Наш край і народ На порозі історії. Праісторія. Минуле нашої землі. Старша камяна доба. Новіша камяна доба. Доба метолів. Греки. кімерійци. Скити. Сармати. Аляни. Беси. Бастарни. Готи. Гуни. Болгари. Авари. Хозари. Словяни. Арійці. Розселення словя. Анти. Словянські племена. Роляни. Сіверяни. Деревляни. Уличі і тиверці. Дуліби. Хорвати....

Драч І. (пер.) Історія Русів

 • формат djvu
 • размер 9,29 МБ
 • добавлен 27 мая 2012 г.
К.: Веселка, 2003. - 366 с. «Історія русів» — це твір історичний, політичний і разом з тим — белетристичний; суворо реалістичний — і романтичний: це — ніби дзвін на сполох, заклик українцям до єднання, визволення, відродження Української держави. З кінця XVIII — в перших десятиліттях XIX ст. твір таємно поширювався у списках, усі, хто його прочитав, були ніш зачаровані. «Історією русів» зачитувалися Т. Шевченко, М. Гоголь, К. Рилєєв, М. Маркевич,...

Драч І. (пер.) Історія Русів

 • формат fb2
 • размер 14,97 МБ
 • добавлен 08 мая 2012 г.
К.: Веселка, 2003. - 366 с. «Історія русів» — це твір історичний, політичний і разом з тим — белетристичний; суворо реалістичний — і романтичний: це — ніби дзвін на сполох, заклик українцям до єднання, визволення, відродження Української держави. З кінця XVIII — в перших десятиліттях XIX ст. твір таємно поширювався у списках, усі, хто його прочитав, були ніш зачаровані. «Історією русів» зачитувалися Т. Шевченко, М. Гоголь, К. Рилєєв, М. Маркевич,...

Дружинина Е.И. Южная Украина в 1800-1825 гг

 • формат djvu
 • размер 13,41 МБ
 • добавлен 31 марта 2014 г.
М.: Наука, 1970. — 388 с. На основании обширного круга архивных документов Москвы, Ленинграда, Одессы, Кишинёва и других городов, а также опубликованных материалов (отечественных и иностранных) освещается социально-экономическое развитие наименее изученной части Украины – Новороссии и южной Бессарабии. Выясняется, в силу каких причин этот край, вошедший в состав России сравнительно поздно, сделался районом наиболее быстрого развития капиталистиче...

Дудко І.Д. (ред.) Історія українського суспільства

 • формат djvu
 • размер 8,10 МБ
 • добавлен 08 июня 2014 г.
Навч. посіб. Автори: І. Д. Дудко, В. Д. Бондаренко, З. І. Зайцева та ін. — К.: КНЕУ, 2011. — 602 с. — ISBN 978-966-483-446-3. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням концептуальних засад, які відображають напрацювання історичної науки незалежної України щодо становлення та розвитку українського суспільства, народу, нації. Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують освітньо-професійні програми підготовки бакалавра за всіма галу...

Дудко І.Д. (ред.) Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія і сучасність

 • формат pdf
 • размер 3,25 МБ
 • добавлен 04 июля 2016 г.
колективна моногр. К. : КНЕУ, 2014. — 478, [2] с. Колективна монографія орієнтована на розгляд проблем формування української політичної нації з урахуванням історичної ретроспективи і сучасного розвитку України. У колі уваги дослідників — представників низки суспільних наук — недосліджені або малодосліджені процеси розвитку українського суспільства у вимірі націєтвореня – від др. пол. ХІХ до сучасності, включно з процесами державотворення і націє...

Духовна культура носіїв трипільської культури

degree
 • формат doc
 • размер 909,16 КБ
 • добавлен 06 февраля 2013 г.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці, Україна, 2009. - 127 с. Дисципліна - археологія України. Тип роботи - магістерська. Загальна характеристика трипільської культури. Антропоморфна пластика трипільської культури. Зооморфна платика трипілля-кукутені. Висновки. Список використаних джерел та літератури. Додатки

Економіка та суспільний лад носіїв трипільської культури

Реферат
 • формат doc
 • размер 52,19 КБ
 • добавлен 12 февраля 2013 г.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці, Україна, 2012. - 21 с. Дисципліна - археологія. Тип роботи - реферат Історія досліджень трипільської культури. Економіка та суспільний лад трипільських племен.

Економічний розвиток України в 90-х роках XXст

Презентация
 • формат ppt
 • размер 889,29 КБ
 • добавлен 29 октября 2013 г.
Особливості економічного розвитку України після розпаду СРСР та спроби реформування економіки. Роздержавлення та приватизація. Становлення фінансової системи.

Етногенез слов'ян і українців

Презентация
 • формат doc, ppt
 • размер 13,27 МБ
 • добавлен 25 августа 2015 г.
Київський університет ім. Бориса Грінченка, Київ, Гомолицька Д.І., 2014 р., 16 слайдів, 2 ст. (коментарі до презентації). Дисципліна "Історія україни". Поняття етногенезу. Етногенез слов'ян і українців. Вісло-дністровська теорія походження слов'ян. Дніпро-одерська теорія.

Ефименко А.Я. История украинского народа

 • формат djvu
 • размер 37,93 МБ
 • добавлен 03 февраля 2017 г.
Сост. и автор историко-биографического очерка В.А. Смолий. Примечания Н.Н. Яковенко. — Киев: Лыбидь, 1990. — 512 с.: ил. — (Памятники исторической мысли Украины). — ISBN 5-11-001491-4. В книге в очерковой форме описываются основные события исторического прошлого украинского народа с древнейших времен до конца XIX в. Освещается борьба народных масс Украины против феодального и национально-религиозного гнета. Значительное внимание уделено Освободит...

Ефименко А.Я. История украинского народа. Выпуск II

 • формат djvu
 • размер 18,24 МБ
 • добавлен 19 апреля 2012 г.
Санкт-Петербург. Типография АО Брокгауз-Ефрон. 1906. - 236 с. Среди выдающихся российских и украинских учёных конца XIX — начала XX в. одно из самых почётных мест принадлежит Александре Яковлевне Ефименко — историку, этнографу, педагогу. Исследовательский талант, глубина исторического анализа, широта диапазона творческих интересов, блестящий стиль изложения материала — всё это снискало ей заслуженную славу не только среди учеников, друзей и едино...

Ефименко А.Я. История украинского народа. Выпуск І

 • формат doc
 • размер 2,83 МБ
 • добавлен 01 апреля 2012 г.
Санкт-Петербург. Типография АО Брокгауз-Ефрон. 1906. - 228 с. Среди выдающихся российских и украинских учёных конца XIX — начала XX в. одно из самых почётных мест принадлежит Александре Яковлевне Ефименко — историку, этнографу, педагогу. Исследовательский талант, глубина исторического анализа, широта диапазона творческих интересов, блестящий стиль изложения материала — всё это снискало ей заслуженную славу не только среди учеников, друзей и едино...

Ефименко А.Я. История украинского народа. Выпуск І

 • формат djvu
 • размер 13,57 МБ
 • добавлен 29 марта 2012 г.
Санкт-Петербург. Типография АО Брокгауз-Ефрон. 1906. - 228 с. Среди выдающихся российских и украинских учёных конца XIX — начала XX в. одно из самых почётных мест принадлежит Александре Яковлевне Ефименко — историку, этнографу, педагогу. Исследовательский талант, глубина исторического анализа, широта диапазона творческих интересов, блестящий стиль изложения материала — всё это снискало ей заслуженную славу не только среди учеников, друзей и едино...

Ефименко А.Я. История украинского народа. Выпуск второй

 • формат pdf
 • размер 182.19 МБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
Санкт-Петербург. Тип. АО Брокгауз-Ефрон. 1906. - 193 - 391 с. :илл. Южная Русь под польским владычеством. Хмельнищина и Руина. Украина в XVIII столетии. Украина Российская и Австрийская в XIX веке.

Ефименко А.Я. История Украины и её народа

 • формат pdf
 • размер 8.19 МБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Язык, стиль и структура книги характерны для второй половины XIX в. Первая глава посвящена доисторической эпохе и славянским племенам, населявшим берега Днепра в древности, истории Киевской Руси и периоду феодальной раздробленности, вторая — положению украинских земель в составе Великого княжества Литовского, третья - истории Украины под властью шляхетской Польши, четвёртая — характеристике времен «хмельнитчины», и, так называемой «руины», пятая...

Животко А. Нарис історії української преси (курс лекцій)

 • формат djvu
 • размер 35,90 МБ
 • добавлен 10 июня 2012 г.
Подєбради: Український Технічно-Господарський Інститут позаочного навчання, 1937. — 112 с. На правах рукопису. Курс. ч. 62. Десять лекцій.

Животко А.П. Історія української преси

 • формат pdf
 • размер 34,84 МБ
 • добавлен 21 июля 2012 г.
Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 368 с. («Літературні пам′ятки України») Анотація: Ця книга повертається в Україну через більш ніж півстоліття після першого її видання у Мюнхені. Об'єктивно і всебічно автор показує, в яких умовах і як розвивалася наша періодика на українських теренах і в діаспорі від зародків її у козацькі часи до другої світової війни. За масштабами охоплення фактоло...

Жиленко І.В. (ред.) Синопсис Київський. Лаврський альманах

 • формат pdf
 • размер 1,87 МБ
 • добавлен 20 апреля 2012 г.
Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. — К.: ВІПОЛ, — Спецвип. 2: Синопсис Київський / І.В. Жиленко. — 2002. — 194 с. Монографія включає текст визначної української історичної пам’ятки — "Київського Синопсиса" (редакція 1674 р.) в адаптації до сучасної української мови, присвячене йому дослідження та коментарі до тексту. "Київський Синопсис" — видання унікальне, оскільки жодне з українських історичних писань XVII ст. не мало такої довгої і...

Жиленко І.В. (ред.) Синопсис Київський. Лаврський альманах

 • формат doc
 • размер 578,46 КБ
 • добавлен 12 мая 2012 г.
Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. — К.: ВІПОЛ, — Спецвип. 2: Синопсис Київський / І.В. Жиленко. — 2002. — 194 с. Монографія включає текст визначної української історичної пам’ятки — "Київського Синопсиса" (редакція 1674 р.) в адаптації до сучасної української мови, присвячене йому дослідження та коментарі до тексту. "Київський Синопсис" — видання унікальне, оскільки жодне з українських історичних писань XVII ст. не мало такої довгої і...

Життєвий шлях, наукова та громадська діяльність Михайла Брайчевського (1924-2001)

Реферат
 • формат doc
 • размер 66,84 КБ
 • добавлен 29 ноября 2014 г.
КНУ ім. Т.Шевченка. - К., 2012. - 37 с. Зміст: Вступ, І. Дитячі та юнацькі роки, ІІ. Навчання в КДУ ім.Т.Шевченка, ІІІ. Наукова діяльність в Інституті археології АН УРСР, IV. Наукова діяльність в Інституті історії, V. Громадська діяльність у 1960-х рр., VІ. Життя та наукова діяльність в період посилення репресій, VІІ. Пам’яткоохоронна діяльність, VІІІ. Наукова та громадська діяльність у 80-ті – 90-ті рр. ХХ ст, ІХ. Заходи, спрямовані на вшануван...

Життя і творчість С.В. Петлюри

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,28 КБ
 • добавлен 06 апреля 2012 г.
План. Вступ. Життя С.В. Петлюри. Життєвий шлях С.В. Петлюри до 1917 року. Діяльність С.В. Петлюри. Діяльність Петлюри за часів Директорії. Петлюра і міжнародна діяльність Уряду УНР. Союзники УНР і Варшавський договір. Петлюра в еміграції. Висновки. 2 курсу.оцінка відмінно

Жихарев С.Б., Макушников О.А. (сост.) История Украины (IX-XVIII вв.)

 • формат doc
 • размер 338,14 КБ
 • добавлен 10 января 2014 г.
Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины». Кафедра истории славян и специальных исторических дисциплин. В этой работе в простой и понятной форме изложена история Украины. Набор различных тем. Историография Киевской Руси, демография, Слободская Украина и т. д.

Жуков - маршал Перемоги

Реферат
 • формат doc
 • размер 215,96 КБ
 • добавлен 31 августа 2012 г.
Украина. Александрийское ВМУ. 2011г. 12 стр. Вступ. Довоєнна кар`єра. Діяльність Г.К. Жукова з організації боротьби проти фашистської агресії. Післявоєнні часи. Висновок. Література.

Жуковський О. Особливостi етнодемографiчної iсторiї полякiв та нiмцiв Правобережної України мiж переписами 1897 та 1926 рр

Статья
 • формат doc
 • размер 2,23 МБ
 • добавлен 28 августа 2014 г.
Житомирський університет, Житомир, 2010. — 11 с. У статтi проаналiзовано особливостi етнодемографiчної iсторії польського та нiмецького нацiональних меншин на Правобережнiй Українi мiж переписами 1897 та 1926 р. Ключовi слова: поляки, нiмцi, етнодемографiчна iсторiя, Правобережна Україна, перепис 1897 р., перепис 1926 р.

Журавльов Д.В. Військова справа у Слобідських козацьких полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст

Дисертация
 • формат djvu
 • размер 981,02 КБ
 • добавлен 03 апреля 2014 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Харків, Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна. 2002 р. 183 с. Спеціальність 07.00.01 - Історія України Науковий керівник Калініченко В.В. доктор історичних наук, професор Метою дисертаційного дослідження є, використовуючи комплексний аналіз історичних джерел та спеціальної наукової літератури, з′ясувати причини появи слобідських полків, чинники, що протягом довго...

Журавльов Д.В. Військова справа у Слобідських козацьких полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст

Дисертация
 • формат doc
 • размер 213,57 КБ
 • добавлен 14 апреля 2014 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Харків, Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна. 2002 р. 183 с. Спеціальність 07.00.01 - Історія України Науковий керівник Калініченко В.В. доктор історичних наук, професор Метою дисертаційного дослідження є, використовуючи комплексний аналіз історичних джерел та спеціальної наукової літератури, з′ясувати причини появи слобідських полків, чинники, що протягом довго...

Журавльов Д.В. Військова справа у Слобідських козацьких полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,15 МБ
 • добавлен 23 марта 2014 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Харків, Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна. 2002 р. 183 с. Спеціальність 07.00.01 - Історія України Науковий керівник Калініченко В.В. доктор історичних наук, професор Метою дисертаційного дослідження є, використовуючи комплексний аналіз історичних джерел та спеціальної наукової літератури, з′ясувати причини появи слобідських полків, чинники, що протягом довго...

Журавльов Д.В. Україна та Росія. Як брати горщики побили

 • формат djvu
 • размер 4.37 МБ
 • добавлен 20 июня 2011 г.
Харків: "Клуб Сімейного Дозвілля", 2009. - 352 с. ISBN 978-5-88353-375-3 Між росіянами та українцями тривалий час існують певні політичні, культурні й міжетнічні зв`язки. Ця книга буде цікавою усім тим, хто небайдужий до минулого України та її взаємин із найближчою сусідньою державою. Автор пропонує кілька стислих нарисів, присвячених важливим і доволі суперечливим моментам україно-російських стосунків з XIII й до початку XX ст.? Довге життя ста...

Жураковський Б. Господарство і зв'язки трипільських племен Поділля

 • формат pdf
 • размер 8,67 МБ
 • добавлен 15 октября 2013 г.
Раменське: ПОЛИ-ГРАФ, 2002. —120 с. "В часи існування трипільської культури кожна людська громада жила, працювала, полювала, відпочивала, тобто жила самостійно. Однак це не могло тривати весь час існування цієї чи іншої групи людей. Проходив час і люди випадково чи з певним наміром зустрічалися між собою, тобто з різних племінних груп, поселень. Чи то була військова зустріч, чи мирна бесіда, чи допомога потерпілому, в обов'язковому порядку під ча...

Забзалюк Д.Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст

 • формат pdf
 • размер 1,36 МБ
 • добавлен 25 августа 2015 г.
монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 188 с. Монографія містить ґрунтовне та комплексне висвітлення організації, структури та діяльності душпастирської служби в українських військових формаціях першої половини ХХ ст. Для курсантів та студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів, а також усіх, хто цікавиться історією. Історіографія та джерельна база дослідження Українське священицтво національних частин австрійської армії ХІХ –...

Зайцев Ю. (ред.) Історія України

 • формат djvu
 • размер 6.93 МБ
 • добавлен 05 января 2012 г.
Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Вид. 2-ге, зі змінами. — Львів: Світ, 1998. — 488 с. Серед видань, присвячених історії України, пропонований читачеві навчальний посібник вирізняється як одна з перших спроб глибокого осмислення історичного минулого України з позицій досягнень гуманітарних наук кінця XX ст. Піддаючи належне давній історії, автори все ж основну увагу зосереджують на висвітленні подій і явищ XX ст., зокрема його другої половини (викла...

Законодавча діяльність Богдана Хмельницького

Реферат
 • формат rtf
 • размер 32,60 КБ
 • добавлен 05 ноября 2012 г.
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010, 26 ст. План. вступ. 1. Підготовка до національно-визвольної війни. Перші битви. 2. Державотворчі процеси Богдана Хмельницького та законодавча діяльність. 3. Організація війська. Та утвердження його на законному рівні 4. Московський протекторат. Переяславська рада. Оцінка із сторони закону. 5. Місце гетьмана в історичній долі України. Висновоки. Короткий виклад матеріал...

Залізняк Л. Від склавинів до української нації

 • формат djvu
 • размер 7,00 МБ
 • добавлен 29 мая 2015 г.
Київ: Бібліотека українця, 2004. — 256 с. У книзі з сучасних наукових позицій аналізуються ключові моменти української історії, що визначили драматизм історичної долі українців та їхньої держави. До них належать своєрідність геополітичної позиції України на карті Євразії, проблеми походження українського народу та його сусідів, історичної спадщини Київської Русі, устрою імперій взагалі та Російської зокрема. Особливу увагу приділено фатальним нас...

Залізняк Л.Л., Сминтина О.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни Історія України

 • формат doc
 • размер 1.69 МБ
 • добавлен 22 июня 2010 г.
Зміст Вступ Витоки українського народу та його державності Первісна історія України Відлуння грецької цивілізації на українських теренах. Походження слов`ян Населення України 1 тис. н. е. Русь в українській та світовій історії Київська Русь Галицько-волинське і литовське князівство в Руській історії Польський фактор в українській історії XV - першої половини XVII ст. Козацтво. Походження козацтва Польсько-католицький фактор в українській іс...

Запорізька Січ

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,64 МБ
 • добавлен 08 марта 2015 г.
КНЕУ, Київ, Іванова М.О., 2 курс, 2014, 14 слайдів. Дисципліна: "Історія українського суспільства". Створення Запорізької Січі. Органи влади на Січі. Ознаки державності Запорізької Січі. Становище Січі на світовому рівні.

Запорожская сечь

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,58 КБ
 • добавлен 29 августа 2012 г.
Симферополь., КИПУ, преподаватель Дорошенко И.В., психолого-педагогический факультет;специальность: практическая психология;предмет:история украины;год: 2011.16стр. Введение. Киевская Русь. Основные факторы и причины, для появления и формирования казачества. Основание казачества. Образование Запорожской Сечи. Административно-политическое устройство Запорожской сечи. Условия жизни, быт казаков. Военные задачи и функции Запорожской Сечи. Неодноро...

Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

Реферат
 • формат doc
 • размер 8,38 КБ
 • добавлен 01 сентября 2013 г.
Історія економічної думки України часів раннього та класичного середньовіччя зв'язана з добою Київської Русі — першої держави на українській етнічній території. Літературними джерелами, що з них можна дізнатися про економічні погляди тієї доби, є літописи, угоди, грамоти князів, кодекси й записи норм світського й церковного права тощо. Визначною пам'яткою соціально-економічної та політичної літератури доби Київської Русі є «Руська правда» — зве...

Заселення Слобожанщини. Слобідські козацькі полки

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,90 КБ
 • добавлен 26 марта 2012 г.
НТУ ХПІ, Харків/Україна, 8 с., 2008 р. Дисципліна: історія України. Переселення народу в Слободську Україну і його причини. Заснування і заселення міст і слобід: 1 Острогозьк. 2 Суми. 3 Харків. 4 Охтирка. 5 Ізюм. Військово-адміністративний, соціальний устрій Слобожанщини. Скасування козацької автономії на Слобожанщині. Список використаної літературі.

Звагельський В.Б. Дослідження стародавніх комунікацій Лівобережної України (історіографія питання)

Статья
 • формат pdf
 • размер 558,44 КБ
 • добавлен 24 ноября 2014 г.
Стаття // Сумська старовина. — 2011. — Вип. XXXV. — С. 161-178. Розглядається історія дослідження шляхів сполучення Лівобережної України та суміжних територій басейну Сіверського Донця від античних часів до сьогодення.

Земський Ю.С. Історія України

 • формат jpg
 • размер 27.13 МБ
 • добавлен 07 июля 2011 г.
Плани семінарських занять, методичні вказівки, тести та завдання до самостійної роботи студентам, які навчаються за кредитно-модульною системою. // Ю.С. Земський, Є.Є. Мручко, М.П. Олійник, В.І. Яременко. - Хмельницький: ХНУ, 2005. - 59 с. Зміст. Вступ. Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 3. Матеріали для рейтингового контролю. Література.rn

Зубков С.К., Карнацевич В.Л., Хорошевський А.Ю. Події, що змінили Україну

 • формат pdf
 • размер 4,74 МБ
 • добавлен 24 июля 2015 г.
Харків: Фоліо, 2013. — 384 с. — ISBN 978-966-03-6161-4. До цієї книжки ввійшли нариси про події, що змінили історію України. Виникнення трипільської культури, заснування Києва та Львова, зародження Запорозької Січі, Переяславська рада, Полтавська битва, публікація «Енеїди» Котляревського, створення державного гімну України, бій під Крутами, Голодомор, аварія на Чорнобильській АЕС, введення в обіг гривні — це лише мала частка тем, що представлені...

Зубрицька М., Бабалик Н., Рибчинська З. Ідея Університету: Антологія

Статья
 • формат pdf
 • размер 6,84 МБ
 • добавлен 03 ноября 2015 г.
Збірка статтей. Львів: Літопис, 2002. - 304 с.: іл. У збірці поміщені праці мислителів-класиків 19-20 ст., присвячених з'ясуванню ролі ідеї Університету, її оформлення, розвитку та її подальшої перспективи. Розглянуто проблемні явища з якими стикається університет; устаткування поняття "Університету", як організації з певними цілями та завданнями, що розкривається завдяки висновкам, висловленим у працях Марії Зубрицької, Вільгельма фон Гумбольдта...

Зякун А.І. Історія України: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

 • формат doc
 • размер 238.06 КБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. – 187 с. Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Метою видання є формування історичного світогляду, теоретичних і практичних навичок, необхідних для громадянина своєї держави. Посібник містить типову навчальну програму к...

Зякун А.І., Троян В.Г. Історія України: курс лекцій

 • формат doc
 • размер 282.02 КБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 211 с. Підготовлено з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Цей посібник допоможе студентам вивчити вітчизняну історію, сформує навички структурного аналізу й систематизації історичних подій та явищ. Княжа доба в історії України (ІХ-ХV ст....

Инсаров М. Мы, украинские революционеры и повстанцы. Западноукраинская буржуазная революция 1940-х годов

 • формат djvu
 • размер 11,41 МБ
 • добавлен 01 января 2014 г.
Одесса: ВМВ, 2009. — 217 с. Были ли бойцы ОУН-УПА-УГВР буржуазными националистами или они сражались и погибли за «вольную Украину без хлопа и пана», за бесклассовое общество «без помещиков, капиталистов и партийных пиявок»? Автор данной работы в своей концепции, противостоящей как имперски-шовинистическому так и украинско-националистическому подходам, и основанной на анализе фактического материала посредством историко-матсриалистического метода,...

История развития культуры Украины

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 368,64 КБ
 • добавлен 15 февраля 2013 г.
Белгород: Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2010. - 14 с. 1 курс Введение. Истоки украинской культуры. Культура Киевской Руси. Заключение. Библиографический список.

История Украины

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 40,47 КБ
 • добавлен 12 мая 2013 г.
Выходные данные не приведены. Автор не известен. — 37 с. Содержание: Украинское государственное строительство в годы революции. Положение украинцев Закарпатья в 20-30 гг. Положение укр народа в годы Первой Мировой Войны, трагедия украинцев. Значение референдумов 91 года в Украине. Достижения и просчеты правительства гетмана Скоропадского.

История Украины (1916 - современность)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 187,28 КБ
 • добавлен 08 мая 2012 г.
В документе описано кратко история Украины начиная с УНР,Директории,правительства Скоропадского до Акта о независимости,частично затронута тема общественно-экономических проблем в современной стране.

Кідрук М. Небратні

 • формат pdf
 • размер 1013,67 КБ
 • добавлен 20 апреля 2016 г.
Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015. — 304 с. Авторський аналіз відносин України та Росії! Популярний письменник простежує відносини українського і російського народів, починаючи з часів Хмельниччини. Автор стверджує, що незалежність та свободу вибору народ повинен відстоювати сам, не сподіваючись на чиюсь допомогу. У творі М. Кідрук роздумує про історію виникнення слов'янських мов, русифікацію України, Будапештський меморандум 1994 року, газові ві...

Кідрук М. Небратні

 • формат fb2
 • размер 391,73 КБ
 • добавлен 31 марта 2016 г.
Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015. — 304 с. Авторський аналіз відносин України та Росії! Популярний письменник простежує відносини українського і російського народів, починаючи з часів Хмельниччини. Автор стверджує, що незалежність та свободу вибору народ повинен відстоювати сам, не сподіваючись на чиюсь допомогу. У творі М. Кідрук роздумує про історію виникнення слов'янських мов, русифікацію України, Будапештський меморандум 1994 року, газові ві...

Кісь Я., Педич В. Актуальні проблеми історії України. Курс лекцій

 • формат doc
 • размер 1.32 МБ
 • добавлен 23 февраля 2010 г.
Описує усі періоди історії України (від найдавніших часів і до початку 21 століття). Матеріал викладений зрозуміло і просто, чітко і по-пунктах описуються наслідки, причини тіє чи іншої події . Посібник корисний при підготовці до семінарського заняття . Весь матеріал тематично "розбитий" на 18 лекцій . Загальна кількість сторінок - 311 .

Кабанець Є. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність. Документальне розслідування

 • формат djvu
 • размер 7,74 МБ
 • добавлен 11 апреля 2016 г.
Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. — 376 с. У книзі висвітлюється контроверсійне питання про обставини знищення головного храму Києво-Печерської лаври - Успенського кафедрального собору 3 листопада 1941 р. Розкриваються невідомі факти з історії оборони Києва та його німецької окупації, описано діяльність у цих складних умовах співробітників Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Книга написана н...

Кабанець Є. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність. Документальне розслідування

 • формат pdf
 • размер 47,91 МБ
 • добавлен 08 мая 2016 г.
Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. — 376 с. У книзі висвітлюється контроверсійне питання про обставини знищення головного храму Києво-Печерської лаври - Успенського кафедрального собору 3 листопада 1941 р. Розкриваються невідомі факти з історії оборони Києва та його німецької окупації, описано діяльність у цих складних умовах співробітників Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Книга написана н...

Казьмирчук Г.Д. (ред.) История Украины

 • формат pdf
 • размер 5,27 МБ
 • добавлен 22 декабря 2012 г.
К., 2010. - 631 с. Это первый учебник по истории Украины для студентов-иностранцев, обучающихся в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и других учебных заведениях Украины. В книге сжато изложен материал по истории страны от древнейших времен до наших дней с учетом современных научных подходов и взглядов. Для иностранных студентов высших учебных заведений.

Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Частина III: 1917-2003 рр

 • формат doc
 • размер 797,38 КБ
 • добавлен 26 февраля 2014 г.
Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. — Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. — 628 с. Для студентів, аспірантів і викладачів історії України вищих навчальних закладів. Зміст Передмова Революція 1917 – початку 1918 років в Україні Лютнева демократична революція і Україна Політична боротьба і революційні виступи у березні – на початку липня 1917 р. Розгортання національно-визвольного руху і проголошення автономії України Назр...

Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Частина III: 1917-2003 рр

 • формат pdf
 • размер 2,35 МБ
 • добавлен 01 марта 2014 г.
Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. — Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. — 628 с. Для студентів, аспірантів і викладачів історії України вищих навчальних закладів. Зміст Передмова Революція 1917 – початку 1918 років в Україні Лютнева демократична революція і Україна Політична боротьба і революційні виступи у березні – на початку липня 1917 р. Розгортання національно-визвольного руху і проголошення автономії України Назр...

Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Частина III: 1917-2003 рр

 • формат djvu
 • размер 5,86 МБ
 • добавлен 21 февраля 2014 г.
Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. — Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. — 628 с. Для студентів, аспірантів і викладачів історії України вищих навчальних закладів. Зміст Передмова Революція 1917 – початку 1918 років в Україні Лютнева демократична революція і Україна Політична боротьба і революційні виступи у березні – на початку липня 1917 р. Розгортання національно-визвольного руху і проголошення автономії України Назр...

Калакура О.Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті

 • формат pdf
 • размер 5 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
- Київ: Знання України, 2007. - 508 с. (на укр. яз. ) У монографії викладені результати етнополітологічного дослідження історичних, етнічних, політичних, культурних, духовних, соціально-економічних і міжнародних аспектів життєдіяльності польської меншини в Україні впродовж ХХ ст. Висвітлені етапи етнополітичної історії формування української полонії, демографічні і соціальні зміни в її складі, катастрофічні наслідки для неї політичних репресій с...

Каменная могила - уникальная памятка давней культуры

Реферат
 • формат doc
 • размер 26,71 КБ
 • добавлен 20 октября 2012 г.
Запорожье ЗНУ, !7стр., 2010 год. Каменная могила. Легендарная могила Богура. Хроника исследований. Тайные знаки. Могила могла погибнуть. Шумеры были не первыми? Древнейшее книгохранилище в мире.

Каппелер А. Мала історія України

 • формат pdf
 • размер 14.52 МБ
 • добавлен 24 июня 2011 г.
К. : К. І. С. , 2007. - 264 с. Книжка видaтнoгo iстopикa, iнoземнoгo членa Haцioнaльнoї акaдeмiї нayк Укpaїни Aндpeaсa Каппeлepa булa нaпиcaнa нa замoвлення мюнхенськoгo видaвництвa "Бек" і стaвила зa метy oзнaйoмити зaхiдних євpoпeйцiв з нaрoдoм нoвoпoстaлoї деpжaви, iстopiєю та сучaснiстю Укpaiни. Для yкpаїнськoгo читaчa це не прoстo пoсiбник з iстopii - "пoгляд iз зoвнi" дoзвoлив пo-нoвoмy рoзстaвити деякi акценти тa виcвiтлити oкpемi пpoблeм...

Каппелер А. Мала історія України

 • формат fb2
 • размер 245,60 КБ
 • добавлен 31 декабря 2012 г.
Пер. з німецької. К.: «К.І.С.», 2007. — 264 с. Книжка видатногo історикa, іноземногo членa Haціональнoї академiї нayк Укpaїни Андpeaсa Каппелepa булa напиcaнa нa замовлення мюнхенськогo видавництвa "Бек" і ставила зa метy ознайомити західних європейців з народом новопосталoї держави, істopiєю та сучасністю Укpaіни. Для українськогo читачa це не простo посібник з істopii - "погляд iз зовнi" дозволив пo-новомy розставити деякi акценти тa висвітлити...

Каппелер А. Мала історія України

 • формат doc
 • размер 593,80 КБ
 • добавлен 23 декабря 2012 г.
Пер. з німецької. К.: «К.І.С.», 2007. — 264 с. Книжка видатногo історикa, іноземногo членa Haціональнoї академiї нayк Укpaїни Андpeaсa Каппелepa булa напиcaнa нa замовлення мюнхенськогo видавництвa "Бек" і ставила зa метy ознайомити західних європейців з народом новопосталoї держави, істopiєю та сучасністю Укpaіни. Для українськогo читачa це не простo посібник з істopii - "погляд iз зовнi" дозволив пo-новомy розставити деякi акценти тa висвітлит...

Каппелер А. Мала історія України

 • формат djvu
 • размер 3,87 МБ
 • добавлен 06 января 2013 г.
Пер. з німецької. К.: «К.І.С.», 2007. — 264 с. Книжка видатногo історикa, іноземногo членa Haціональнoї академiї нayк Укpaїни Андpeaсa Каппелepa булa напиcaнa нa замовлення мюнхенськогo видавництвa "Бек" і ставила зa метy ознайомити західних європейців з народом новопосталoї держави, істopiєю та сучасністю Укpaіни. Для українськогo читачa це не простo посібник з істopii - "погляд iз зовнi" дозволив пo-новомy розставити деякi акценти тa висвітлит...

Каппелер А. Мала історія України

 • формат epub
 • размер 259,22 КБ
 • добавлен 18 декабря 2012 г.
Пер. з німецької. К.: «К.І.С.», 2007. — 264 с. Книжка видатногo історикa, іноземногo членa Haціональнoї академiї нayк Укpaїни Андpeaсa Каппелepa булa напиcaнa нa замовлення мюнхенськогo видавництвa "Бек" і ставила зa метy ознайомити західних європейців з народом новопосталoї держави, істopiєю та сучасністю Укpaіни. Для українськогo читачa це не простo посібник з істopii - "погляд iз зовнi" дозволив пo-новомy розставити деякi акценти тa висвітлит...

Каргер М.К. Древний Киев. Том 1

 • формат pdf
 • размер 68,34 МБ
 • добавлен 11 декабря 2013 г.
М. – Л.: Издательство Академии наук СССР, 1958, - 686 с. Монография представляет обобщающий труд, подводящий итоги полуторавековых археологических исследований древнего Киева. Значительная часть книги основана на материалах многолетних раскопок, проводившихся самим автором. Монография обильно иллюстрирована фотографиями, чертежами и рисунками. Книга рассчитана на научных работников и подготовленных читателей, интересующихся вопросами истории Укра...

Каргер М.К. Древний Киев. Том 1

 • формат djvu
 • размер 25,15 МБ
 • добавлен 28 ноября 2013 г.
Москва–Ленинград, Издательство Академии наук СССР, 1958, 686 с. Монография представляет обобщающий труд, подводящий итоги полуторавековых археологических исследований древнего Киева. Значительная часть книги основана на материалах многолетних раскопок, проводившихся самим автором. Монография обильно иллюстрирована фотографиями, чертежами и рисунками. Книга рассчитана на научных работников и подготовленных читателей, интересующихся вопросами истор...

Каревин А. Малоизвестная история Малой Руси. Очерки межрусских отношений

 • формат pdf
 • размер 588,62 КБ
 • добавлен 24 ноября 2013 г.
М.: Международный институт новейших государств, 2012. - 224 стр. Содержание: Малая Русь или Украина? (Вместо предисловия). Разные ли народы украинцы и великорусы? О Мазепе и мазепопоклонниках. "Батуринская резня": мифы и реальность (1708). Из истории "украинского сепаратизма" (1791). Тарас Шевченко: оборотная сторона медали. Валуевский циркуляр: мифы и действительность (1863). Замолчанный класски русской литературы. Киев в свете первой городской...

Каревин Александр. Малоизвестная история Малой Руси

 • формат fb2
 • размер 325,60 КБ
 • добавлен 09 марта 2016 г.
М.: Международный Институт Новейших Государств, 2012. ─ 224 с. ─ ISBN 978-5-8041-0628-8. Новая книга Александра Каревина «Малоизвестная история Малой Руси» повествует о реальных и вымышленных обстоятельствах формирования и трансформации Малороссийской истории. Автор, применяя оригинальный подход, развенчивает пропагандистские мифы, принятые на вооружение «радетелями за украинизацию Малороссии», которые глубоко укоренились в современном социуме. К...

Касименко А.К. (ред.) История Украины. Том 1

 • формат pdf
 • размер 77,68 МБ
 • добавлен 21 сентября 2016 г.
Киев: Изд-во АН УССР, 1950. — 588 с. Первобытно-общинный строй и зарождение классового общества. Формирование феодальных отношений у восточных славян. Киевская Русь. Период феодальной раздробленности (XII - XIV вв.). Развитие феодально-крепостнических отношений на Украине в XV - XVI вв. Борьба народных масс против социального и национального гнета. Освободительная война украинского народа 1648 - 1654 гг. Присоединение Украины к России. Социально-...

Касименко А.К. (ред.) История Украины. Том 1

 • формат djvu
 • размер 37,66 МБ
 • добавлен 26 сентября 2016 г.
Киев: Изд-во АН УССР, 1950. — 588 с. Первобытно-общинный строй и зарождение классового общества. Формирование феодальных отношений у восточных славян. Киевская Русь. Период феодальной раздробленности (XII - XIV вв.). Развитие феодально-крепостнических отношений на Украине в XV - XVI вв. Борьба народных масс против социального и национального гнета. Освободительная война украинского народа 1648 - 1654 гг. Присоединение Украины к России. Социально-...

Касименко А.К. (ред.) История Украины. Том 2

 • формат pdf
 • размер 89,81 МБ
 • добавлен 27 сентября 2016 г.
Киев: Изд-во АН УССР, 1954. — 620 с. Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции. Установление Советской власти на Украине. Украинская ССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—1920 гг.). Украинская ССР в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства Советской страны (1921—1925 гг.). Украинская ССР в годы борьбы за социалистическую индустриализацию страны (1926—1929...

Касименко А.К. (ред.) История Украины. Том 2

 • формат djvu
 • размер 64,22 МБ
 • добавлен 19 сентября 2016 г.
Киев: Изд-во АН УССР, 1954. — 620 с. Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции. Установление Советской власти на Украине. Украинская ССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—1920 гг.). Украинская ССР в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства Советской страны (1921—1925 гг.). Украинская ССР в годы борьбы за социалистическую индустриализацию страны (1926—1929...

Касименко А.К. История Украинской ССР. Популярный очерк

 • формат djvu
 • размер 12,34 МБ
 • добавлен 21 ноября 2012 г.
Киев: Наукова думка, 1965. - 490 с. Настоящее издание рассчитано на массового читателя. В нем дается популярное и сжатое изложение истории Украинской ССР с древнейших времен до наших дней. Работая над книгой, автор использовал в общем плане исследования советских историков, в частности двухтомный коллективный труд «История Украинской ССР» (К., 1955, 1957), а также обширный круг первоисточников. Содержание:. Первобытнообщинный строй на территории...

Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX-XX століть: соціально-політичний портрет

 • формат pdf
 • размер 114,56 МБ
 • добавлен 02 сентября 2013 г.
Монографія, К.: Либідь, 1993. - 176 с. Кінець XIX- початок XX століття - складний і багато в чому суперечливий період в історії української інтелігенції. В ті часи вона була єдиним рушієм національно-визвольного руху, творцем політичних партій. Інтелігенція та українські політичні партії, проблеми єдності національного руху, боротьба інтелігенції за збереження та розвиток національної культури - ці та інші проблеми в центрі уваги автора. Для всіх...

Касьянов Г.В. Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз

Статья
 • формат pdf
 • размер 820,99 КБ
 • добавлен 29 марта 2015 г.
Стаття // Український історичний журнал. — 2004. — № 1 — С. 29-43, № 2 — С. 68-82. У статті подано науковий огляд історії формування та розвитку базових світоглядів і політичних настанов "Організації українських націоналістів" (ОУН).

Кентій А.В. Збройний чин українських націоналістів. 1920-1956. Історико-архівні нариси. Т. 1: Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920-1942

 • формат djvu
 • размер 2,80 МБ
 • добавлен 18 сентября 2014 г.
Київ, 2005. — 332 с. ISBN 966-8225-21-X Ця монографія є першим комплексним дослідженням історії створення та діяльності Організації Українських Націоналістів та Української повстанської армії, які стали помітним явищем у політичному і військовому житті Європи впродовж майже 40 років. Дослідження здійснено професійним істориком-архівістом, є підсумком більше як 15-літної праці і ґрунтується передусім на маловідомих для наукової громадськості архів...

Кентій А.В. Збройний чин українських націоналістів. 1920-1956. Історико-архівні нариси. Т. 2: Українська повстанська армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів. 1942-1956

 • формат djvu
 • размер 20,73 МБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Київ, 2008. — 416 с. ISBN 966-8225-21-X Книга є продовженням історико-архівних нарисів "Збройний чин українських націоналістів. 1920-1956 рр. Від української військової організації до Організації українських націоналістів. 1920-1942" (том 1. — К., 2005) і охоплює період від кінця 1942 р. по 1956 р. включно. У другому томі нарисів на підставі широкого кола архівних джерел висвітлюються причини та історія створення Української повстанської армії, р...

Київська Русь

Статья
 • формат ppt
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 28 февраля 2012 г.
Зміст. Історія. Історіографія. Назва «Київська Русь». Назва «Русь». Утворення. Князювання Олега. Ігор I Рюрикович. Княгиня Ольга. Святослав I Хоробрий. Період розквіту. Володимир I Великий. Ярослав I Мудрий. Період міжусобиць. Володимир II Мономах. Занепад. Політична роздрібненість. Економічний застій. Монголо-татари. Державний устрій. Господарська діяльність. Землеробство. Полювання. Ремесло. Суспільна організація. Право Київської Русі. Руська п...

Київська Русь

Презентация
 • формат ppt
 • размер 18,47 МБ
 • добавлен 26 ноября 2013 г.
КНЕУ, Київ 2013 р. Історія Київської Русі (економіка, політика, культура) кількість слайдів: 50.

Київська Русь

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,19 МБ
 • добавлен 27 февраля 2015 г.
КНЕУ, Київ, студентка Іванова М.О., 2-й курс, 2014, 21 слайд. Дисципліна: "Історія українського суспільства". Становлення Київської Русі. Хрещення Київської Русі. Розквіт Київської Русі.

Київська Русь за часів князя Ярослава Мудрого

Презентация
 • формат ppt
 • размер 10,17 МБ
 • добавлен 28 ноября 2014 г.
Урок з історії України 7 клас План уроку Опорні поняття і дати уроку Проблемне завдання Актуалізація опорних знань Внутрішня політика Зовнішня політика Підсумки діяльності Закріплення нового матеріалу

Киевская русь

Презентация
 • формат ppt
 • размер 19,66 МБ
 • добавлен 06 августа 2012 г.
Автор Телуха С.С. Презентация по истории Украины на тему "Зародження державності на території України. Київська Русь"

КИМО, билеты

 • формат pdf
 • размер 1004,59 КБ
 • добавлен 13 февраля 2014 г.
Готовые билеты за 2013-2014

Кирило-Мефодієвське товариство та його ідейні натхненники

Реферат
 • формат doc
 • размер 69,79 КБ
 • добавлен 25 октября 2013 г.
ТНПУ, Тернопіль/Україна, 2011, 36 с. Вступ. Виникнення Кирило-Мефодіївського товариства, його засновники і учасники. Основні ідейні напрямки Кирило-Мефодіївського товариства в його Статуті та інших документах. Микола Костомаров – піонер української політології. Політичні ідеї М. Драгоманова. Революційно-демократичні, політичні погляди Т. Шевченка й І. Франка. Висновки. Список використаної літератури. Тим часом як у Європі ширились ідеї Великої ф...

Кирило-Мефодіївське братство (товариство)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,43 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Київська школа №19, Мястківська Д.В., 13 слайдів, 9 клас, 2012 рік. Дисципліна "Історія України". - засновники та члени братства; - першочергові заходи товариства; - основні положення статуту товариства; - висновок.

Кистяковский Б. Страницы прошлого. 1912

Статья
 • формат pdf
 • размер 12,06 МБ
 • добавлен 03 октября 2014 г.
Кистяковский Б.А. Страницы прошлого : к истории конституционного движения в России / Б. Кистяковский. – Москва : Тип. П.П. Рябушинского, 1912. – 131 с. Б.Кістяківський, В.Богучарський, народництво, народовольств, тероризм, насилля

Кистяковский Б.А. Страницы прошлого: к истории конституционного движения в России

 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 22 мая 2015 г.
Москва: Типография П.П. Рябушинского, 1912. — 131 с. Содержание: Партия "Народной воли"; Священная Дружина (антиреволюционная организация); "Вольное Слово" и М.П. Драгоманов; Земский Союз; Историческое исследование; Революционеры и конституционалисты.

Клімов А.А. Видатні українці: Довідник

 • формат pdf
 • размер 54.36 МБ
 • добавлен 14 августа 2011 г.
Харків: Ранок, 2010. - 224 с. Українці як нація змогли вижити в пору найтяжчих історичних випробувань і зберегти свою неповторну культуру тільки завдяки тому, що серед них зі століття в століття з’являлися видатні державні діячі, полководці, мислителі, поети й художники. Ті, хто змінював не тільки хід історії, але й свідомість сучасників, хто сіяв добре насіння людяності, гідності, любові до свого народу, хто зробив вагомий внесок у загальну духо...

Князь Данило Галицький

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,19 КБ
 • добавлен 18 февраля 2013 г.
Вступ. Дитинство, юність Данила Галицького. Боротьба за галицький трон. Татарська навала. Коронація. Останні роки життя. Висновок.

Коваленко Г. Українська історія

 • формат pdf
 • размер 9,11 МБ
 • добавлен 24 октября 2013 г.
К.: Велес, 1992. — 176 с. У книзі висвітлюєтьса історичне минуле українського народу з найдавніших часів до початку XX ст. Події викладено з огляду на взаємовпливи давньої Всесвітньої історії та історії України. До книги залучено величезний фактичний ілюстративний матеріал. Для широкого кола читачів.

Ковальський Б.П. (ред.) Історія України (Соціально-політичні аспекти) Частина 3

 • формат doc
 • размер 557.5 КБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
НТУУ КПИ, Київ, 2006р., 127 стор., Колектив авторів: Ковальський Б.П., Гнатюк Н.Ф., Паламарчук Н.І., Бадрак М.П. Головченко В.І., Горбань Т.Ю., Лабур О.В., Хитровська Ю.В., Ігнатова Л.Р. Навчальний посібник для вищих закладів освіти. Соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні оригінальної форми державності (до ХІХст.). Історія формування та діяльності громадських, культурологі...

Ковальський Б.П. (ред.) Історія України (Соціально-політичні аспекти). Частина IV

 • формат doc
 • размер 104.85 КБ
 • добавлен 22 октября 2012 г.
НТУУ КПИ, Київ, 2006р., 105 стор., Колектив авторів: професор КПІ, доц. Лебедєв І.К., доц. Горбань Т.Ю., к.і.н. Ховрич С.М. Загальна редакція Б.П. Ковальського. Навчальний посібник для вищих закладів освіти. У посібнику розглядаються проблеми виникнення і функціонування освітніх систем в Україні, зокрема становлення системи вищої освіти, розвитку науки і техніки в Україні у контексті науково-технічної революції, висвітлені пріоритетні напрямки ос...

Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння

 • формат pdf
 • размер 91,08 МБ
 • добавлен 14 августа 2016 г.
Наукова монографія. — Київ: Темпора, 2006. — 576 с.: іл Книга розповідає про невідому сторінку історії національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. - війну Української Народної Республіки з білогвардійськими Збройними Силами Півдня Росії генерала А.Денікіна. На підставі виявлених в архівах документів, широкого кола опублікованих джерел докладно висвітлено перебіг бойових дій під час українсько-білогвардійської війни восени 1919 р., показано впл...

Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины: Экономико-географический справочник

 • формат pdf
 • размер 46,21 МБ
 • добавлен 19 февраля 2014 г.
Киев: Выща школа, 1990. — 277 с. ISBN: 5-11-002087-6 Справочник содержит важнейшие сведения об экономическом и социальном развитии 434 городов Украины. Характеристика каждого города включает экономико-географическое положение, возникновение и развитие, функциональное значение и роль в системе производства и расселения республики, промышленный, научный и образовательный потенциалы, информацию о демографии и социально-культурной сфере, достопримеча...

Козацьке барокко

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,94 МБ
 • добавлен 18 февраля 2013 г.
Київ: 2013. – 15 слайдов. Предмет - Інсторія України. Архітектура та література періоду українського або козацького бароко. Козацьке бароко — назва архітектурного стилю, що був поширений на українських землях у XVII-XVIII ст.

Козацьке бароко

Реферат
 • формат doc
 • размер 21,43 КБ
 • добавлен 30 декабря 2012 г.
Реферат на тему: «Козацьке бароко ». План. Вступ. Характерні особливості стилю бароко. Архітектура періоду українського або козацького бароко. Розвиток образотворчого мистецтва. Висновок. Список використаної літератури. 12 сторінок.

Козацько-старшинська література XVIII століття

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 38,70 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Донецький національний університет Історичний факультет 2011 р. 24 с. Контрольна робота розкриває Козацькі літописи 30–80-х рр. XVIII ст. як історичні джерела Козацькі літописи як пам’ятки історичної думки

Колганова Л.М Історія України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 • формат doc
 • размер 998.5 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
– Донецьк: ДонНТУ, 2007. Тема І. Давньоруська держава в контексті світової історії (ІХ-ХІІ ст.) Тема II. Литовсько -польська експансія на українські землі. Феномен українського козацтва.( XIV - перша половина XVII ст.) Тема ІІІ. Проблема української державності в козацько-гетьманську добу (II пол. XVII - XVIII ст.). Тема IV. Україна в нові часи: модернізація суспільно-економічних відносин (к. ХVIII – поч. ХХ ст.) ТЕМА V. Альтернативи державотво...

Коломієць С.С. та ін. Практикум з курсу Історія України для студентів заочної форми навчання з усіх спеціальностей

Практикум
 • формат djvu
 • размер 583,43 КБ
 • добавлен 15 апреля 2014 г.
Практикум. – Київ: НУБіП України, 2013. – 103 с. Викладено загальні методичні принципи щодо вивчення дисципліни Історія України для студентів першого курсу заочної форми навчання з усіх спеціальностей НУБіП України. Методичний посібник побудований на основі модульно-рейтингової системи і містить пояснювальну записку, навчально- методичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни, теми семінарських занять, тестові завдання. Посібник можна...

Колянчук О.М., Литвин М.Р., Науменко К.Є. Генералітет українських визвольних змагань. Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини ХХ століття

 • формат djvu
 • размер 12,33 МБ
 • добавлен 29 августа 2014 г.
Львів: Інститут українознавства, 1995. — 283 с. ISBN 5-7702-1107-5 У запропонованому читачеві довіднику коротко висвітлюються біографії більше як 450 генералів та адміралів українських військових формацій першої половини XX століття, по суті тут представлено майже всю українську військову еліту часів УНР-ЗУНР, Гетьманату, Карпатської України, УПА.

Кондратюк К., Качмар В. Новітня історія України. 1945-2007 рр

 • формат doc
 • размер 275,69 КБ
 • добавлен 28 марта 2012 г.
Посібник, Львів, ЛНУ ім. І, Франка, 2008, 286. У навчальному посібнику подано систематичний виклад подій в Україні від 1945 р. і до сьогодення.

Кондратюк К.К. Новітня історія України. 1914-1945 рр

 • формат pdf
 • размер 56.72 МБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - 262 с. У навчальному посібнику подано систематичний виклад подій від Першої і до закінчення Другої світової війни. Особливу увагу звернено на питання визвольних змагань українського народу і його державотворчу діяльність, трагічну долю України в умовах тоталітарного режиму, її боротьбу з фашистською окупацією у роки Другої світової війни.

Кондратюк К.К. Новітня історія України. 1914-1945 рр

 • формат doc
 • размер 243,58 КБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
Львів, 2005. У навчальному посібнику подано систематичний виклад подій від Першої і до закінчення Другої світової війни. Особливу увагу звернено на питання визвольних змагань українського народу і його державотворчу діяльність, трагічну долю України в умовах тоталітарного режиму, її боротьбу з фашистською окупацією у роки Другої світової війни.

Кониский Г. История Русов или Малой России

 • формат djvu
 • размер 5.95 МБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Издательство: РIФ "Дзвiн", 1991. - 320 с. Эта книга, авторство которой то приписывают Георгию Конискому, то опровергают его, написана, все же, живым и ясным языком. Проникнута глубокой любовью к Малороссии, горечью утрат казацких "вольностей" под московскими царями, и, в то же время, осознанием неразрывности судеб Великой и Малой России. Репринтное воспроизведение издания 1846 года.

Кониский Г. История Русов или Малой России

 • формат pdf
 • размер 21,79 МБ
 • добавлен 25 апреля 2012 г.
Москва, 1846. - 322 с. Книга написана в виде политического памфлета в конце XVIII либо начале XIX века на территории Украины. Предполагаемый автор - архиепископ Белорусский Георгий Конисский; большая часть историков ставят авторство Георгия Конисского под сомнение. Историк литературы Валерий Шевчук, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, в своем труде «Неразгаданные тайны „Истории русов» делает вывод, что это выдающийся образе...

Кононенко К. Україна і Росія. Соціяльно-економічні підстави української національної ідеї 1917-1960

 • формат djvu
 • размер 5,13 МБ
 • добавлен 10 сентября 2015 г.
Мюнхен: Український Технічно-Господарський Інститут, 1965 - 535 с. Зміст. Україна під большевицькою Москвою. Українська революція не перетворилася в большевизм. На шляхах до припинення колоніального становища. Сільське господарство. Промисловість. Фінанси і тогівля.

Конспект лекцій - Історія України

Статья
 • формат doc
 • размер 949 КБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
Зміст: - Передумови формування культури українського народу. Трипільська культура. - Витоки українського народу та його державності. - Теорії походження Русі. - Україна княжої доби та її роль в світовій історії. - Україна в складі Польщі. - Козацька доба. - Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Формування української держави. - Велика Руїна. - Гетьманщина. Ліквідація української автономної державності. - Україна в складі Російськ...

Конспект лекцій - Історія України

Статья
 • формат doc
 • размер 972.5 КБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
2011 р., 107 питань Мова (рос., укр) Зміст: Древнейшие земледельцы и скотоводы на землях современной Украины Люблинская уния, её последствия для украинских земель Окончательная ликвидация гетманства и остатков автономного устройства Гетманщины во второй половине 18 в. Гетман Кирилл Разумовский Великая Скифия в Скифия в 5-4 ев. до н. э. Возникновение украинского казачества. Хозяйственная деятельность казаков Восточные славяне накануне образова...

Конспект лекцій - Історія України.Соціально-політичні аспекти.Частина 1

 • формат doc
 • размер 714 КБ
 • добавлен 11 ноября 2011 г.
Київ, НТУУ КПИ, кафедра історії. Б.П. Ковальський, Ю.А. Горбань, О.Д. Зубалій и др., 164 стор. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців. Етнополітичні аспекти української історії новітнього періоду (1917-2004рр.)

Конспект лекцій - Історія України.Соціально-політичні аспекти.Частина 2

 • формат doc
 • размер 574.5 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Київ, НТУУ КПИ, кафедра історії. Б.П. Ковальський, П.А.Дігтяр, В.С.Сторчило, С.О. Костилєва, С.І.Лисенко и др., 139 стор. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення. Слов’янська держава Русів. Козацько-гетьманська держава – Військо Запорозьке. Історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної України. Еволюція українського державотворення в 1917-1920рр. Державотворчі пр...

Контрольна робота - Боротьба скіфських племен проти перської навали

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 432 КБ
 • добавлен 30 ноября 2009 г.
Контрольна робота з історії Стародавнього Сходу за темою: "Боротьба скіфських племен проти перської навали", укр. мовою, 15 стор. Зміст: Події перед походом до Скіфії. Причини походу перського війська. Військовий склад частин. Рівень організації військових частин. Військове мистецтво. Хід та події скіфо-перської війни. Невдача персів.

Контрольна робота - Визвольна війна українського народу середини XVII ст

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 119.5 КБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
ОНАПТ, заочный факультет, 2010 г, Укр. мовою. Вступ. Україна напередодні визвольної війни. Причини, характер, рушійні сили та головні завдання війни. Найважливіші битви селянсько-козацьких військ Б. Хмельницкого з польскими військами. Переяславський договір 1654 р. та його оцінка. Висновки. Список використаної літератури.

Контрольна робота - Володимир Великий та значення хрещення Русі

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 89 КБ
 • добавлен 03 февраля 2010 г.
Вступ. Прихід до влади. Діяльність Володимира Великого за часів правління. Прийняття християнства на Русі. Значення хрещення Русі. Висновки. Список використаної літератури.

Контрольна робота - Гетьман Іван Мазепа та зростання авторитету гетьманської влади

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 81.5 КБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
План. Участь українського козацтва в Кримських та Азовських походах. Початок Північної війни. Боротьба за відновлення незалежності України. Антимосковський виступ І. Мазепи та причини його поразки.

Контрольна робота - Запровадження християнства на Русі

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 93 КБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
Зміст. Християнство у східних слов'ян до середини 9 століття. Перше хрещення Русі. Боротьба християнства та язичництва на протязі 10 століття. Хрещення Володимира у 988році. Висновок. Список використаної літератури.

Контрольна робота - Зовнішня політика князів Київської Русі

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 56 КБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Зміст. Передумови створення Київської держави. Політика розширення територій. Європейська інтеграція Київської Русі. Занепад зовнішньої політики Київської Русі. Висновок. Література.

Контрольна робота - Козацько-селянські повстання XVI-XVIII ст

Лабораторная
 • формат doc, html
 • размер 44.98 КБ
 • добавлен 16 мая 2010 г.
Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б. Грінченка Основна частина: Причини народних повстань. Найбільші козацько-селянські повстання (суспільні рухи) кінця XVI ст.a). Повстання під проводом К. Косинського (1591-1593). b) Повстання під керівництвом Северина Наливайка (1594-1596 рр. ). Козацько-селянські повстання 20- 30 років XVII ст. a) Повстання під приводом Марка Жмайма . b) Повстання під приводом Тараса Федоровича (Т...

Контрольна робота - Культурне будівництво Україні в 20-30-х роках

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 84 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
ОНАПТ, заочный факультет, 2010 г, Укр. мовою Вступ. Пожвавлення розвитку науки, мистецтва, театру. Розвиток літератури. "Українське відродження". Партійне керівництво культурою. Висновки. Список використаної літератури.

Контрольна робота - Литовсько-Руська держава, етногенез, Перша світова війна

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 120 КБ
 • добавлен 04 июля 2011 г.
Київський економічний інститут менеджменту «Екомен», Київ, 2009 рік. Кількість сторінок - 14 с., шрифт - Times New Roman, кегль - 14. Використаних літературних джерел - 6 шт. Мова - українська. Формат файлу - *.doc. Робота складається з трьох запитань та коротких відповідей на них, є домашнім завданням для студентів 1-го курсу за спеціальністю "Менеджмент організацій". Ключові питання, які висвітлено у даній роботі: - Україна в роки Першої світ...

Контрольна робота - Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 62.5 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. та прийняття унії. Наслідки Люблінської унії для України. Брестська унія та посилення національного гніту. Передумови Брестської унії. Боротьба навколо Брестської унії 1596 р. та її укладення. Посилення національного гніту в Україні наприкінці XVI – в першій половині XVII cт.

Контрольна робота - Погіршення економічної ситуації в Україні у 2-ій половині 80-х років. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 212 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
КНЕУ, 6402, 1 курс, 31 с. Вступ. Стан економіки України в другій половині 80-х років. Погіршення економічної ситуації в Україні у 2-ій половині 80-х років. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Наслідки Чорнобильської катастрофи. Вплив Чорнобильської катастрофи на економічну ситуацію. Типологія економічних систем 80-х років. Основні напрями економічних систем сучасності. Проблеми формування економічної системи в Україні. Проблеми реформ...

Контрольна робота - Соціально-політичний розвиток і національний рух в українських землях в першиій половині xix ст

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 56.5 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Криза феодально-кріпосницької системи і особливості соціально-економічного процесу в Україні. Виникнення і діяльність Кирило-мефодіївського товариства. Піднесення руху за національне відродження на західно-українських землях.

Контрольна робота - Трипільська культура. Особливості Трипільського мистетства

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 82 КБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
ХНЕУ, Харьков/Украина; К.е.н.,доцент Н.Д. Пальм; 8 стр., 1курс Дисциплина - Історія Української культури Проблема походження трипільської культури Періодизація трипільської культури Як зникла трипільська культура Житла Господарство: Духовна культура та уявлення трипільців

Контрольна робота - Українські землі у складі великого князівства литовського та речі посполитої

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 122.5 КБ
 • добавлен 07 августа 2011 г.
Суспільно-політичний розвиток України XIV – XVI ст. Основні етапи входження українських земель до складу ВЛК та Речі Посполитої. Люблінська унія та її наслідки для України. Соціально-економічне становище українських земель XIV – XVI ст. Боротьба зовнішніх сил за українські землі у зазначений період. Зовнішньополітичні аспекти життя України. Міжконфесійні відносини. Берестейська унія та її насідки.

Контрольна робота - Участь козацтва у внутрішньополітичних подіях і громадських акціях

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 110.5 КБ
 • добавлен 30 ноября 2009 г.
Контрольна робота по історії України за темою: "Участь козацтва у внутрішньополітичних подіях і громадських акціях", укр. мовою, 14 стор. Зміст. Українське козацтво і православ’я. Трахтемирівський монастир. Діяльність братств для захисту прав українського народу. Козацька держава. «Третій народ в Речі Посполитій». Взаємозв’язки та суперечності.

Контрольна робота - Чи має реальну перспективу розвитку ГУАМ?

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 47 КБ
 • добавлен 21 января 2011 г.
ГУАМ – міждержавна організація, створена в жовтні 1997 колишніми радянськими республіками – Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою (з 1999 по 2005 до організації також входив Узбекистан). Назва організації склалася із перших літер назв країн, що входять до неї.

Контрольна робота - Юридична платформа ОУН

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 107.5 КБ
 • добавлен 31 декабря 2010 г.
Маніфест Організації Українських Націоналістів Із постанови Другого Великого Збору Організації Українських Націоналістів Відозва Повітового проводу ОУН Постанови III Надзвичайного Великого Збору Організації Українських Націоналістів

Контрольна робота Запровадження християнства на Русі та його історичне значення

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 169.5 КБ
 • добавлен 22 октября 2010 г.
План. Вступ. 1. Дохристянські вірування східних слов'ян. 2. Запровадження християнства в Києві: Володимир Великий. 3. Поширення християнства на Русі. 4. Історичне значення запровадження християнства на Русі. Висновки. Література. 18 сторінок з правильно оформленими посиланнями на використані джерела. Робота виконувалась для студента одного з вузів м. Одеси. Зауважень щодо роботи не було. Захист на оц. "добре".

Контрольна робота- Галицько-Волинського князівство та його роль в розвитку художньої культури

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 18.85 КБ
 • добавлен 29 сентября 2010 г.
Галицько-Волинського князівство та його роль в розвитку художньої культури План Усна народна творчість, освіта і писемність. Галицько-Волинський літопис. Архітектура і містобудування. Живопис, художні ремесла. Висновки:

Контрольная работа - ІІІ Універсал Української Центральної ради. Умови створення. Зміст і значення

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 17.8 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Національний університет "Одеська юридична академія" Одеса, Україна, 2010 рік, 14 сторінок Вступ. Утворення Української Центральної Ради. І і ІІ Універсали УЦР. ІІІ Універсал УЦР. Створення та зміст. Висновок.

Контрольная работа - Галицько-Волинське князівство

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 79 КБ
 • добавлен 14 ноября 2010 г.
Вступ. Об'єднання Волині і Галичини. Данило Галицький. Галицько - Волинське князівство в кінці XIII— на початку XIV ст. Висновок.

Контрольная работа - Гетьман І. Мазепа та зростання авторитету гетьманської влади

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 81 КБ
 • добавлен 12 ноября 2010 г.
Участь українського козацтва в Кримських та Азовських походах Початок Північної війни Боротьба за відновлення незалежності України Антимосковський виступ І. Мазепи та причини його поразки

Контрольная работа - Дореформені та після реформені судові установи та установи прокуратури ХІХ сторіччя

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 46.5 КБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
Система судів дореформенного періоду. Інститути адвокатури до 1864 року. Завдання судової реформи 1864р. Окружний суд. Судова палата.

Контрольная работа - Запровадження християнства на Русі

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 91.5 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Християнство у східних слов’ян до середини ІХ ст. Перше (Аскольдове) хрещення Русі. Боротьба християнства та язичництва на протязі Х ст. Хрещення Володимира 988 р.

Контрольная работа - Зусилля радянського союзу в створенні системи колективної безпеки напередодні другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 року та їх сучасні оцінки

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 147 КБ
 • добавлен 14 ноября 2010 г.
Радянський Союз в умовах росту військової небезпеки. Загострення міжнародних відношень у 30 роки. Зовнішньополітичне положення СРСР на сході. Бої у ріки Халхін-Гол. Радянсько-японський пакт про нейтралітет. Політика умиротворення агресорів. Мюнхенська угода і позиція СРСР. Міжнародні відношення СРСР з Англією, США і Францією. Радянсько-німецькі відношення. Радянсько-німецький пакт про ненапад і секретний протокол. Сучасні оцінки Радянсько-німецьк...

Контрольная работа - Київська Русь (на укр. языке)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 97.5 КБ
 • добавлен 27 марта 2010 г.
Введення Державно-політичний устрій Київської Русі. Причини розпаду Київської держави Політичний устрій українських земель X—XIII століть Причини занепаду Київської держави Висновок Список літератури

Контрольная работа - Краткий курс истории Украины

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 123.67 КБ
 • добавлен 23 декабря 2009 г.
ПГАСА преподаватель истории Карпенко Г. И. 48 страниц. Изложена вся история Украины от древности до "Помаранчевої революції".

Контрольная работа - Нова економічна політика

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 104 КБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Одесса, 2011г. Одесская Национальная Академия Пищевых Технологий (ОНАПТ), 3й курс, заочное отделение. Вступ Передумови нової економічної політики Суть нової економічної політики Позитивні результати нової економічної політики Негативні результати нової економічної політики Відмова від нової економічної політики Історичне значення нової економічної політики Входження України до складу СРСР Висновки Література

Контрольная работа - Розвиток української культури в повоєнний період

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 56.5 КБ
 • добавлен 14 ноября 2010 г.
Умови розвитку української культури в повоєнний період. Дестабілізація. Літературне оновлення 60-х років. Архітектура та образотворче мистецтво. Розвиток театрального мистецтва. Музика. Медичне освіта та наука. Культура України на етапі становлення державності.

Контрольная работа - Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 181.08 КБ
 • добавлен 14 ноября 2010 г.
Причини і сутність сталінського тоталітаризму. Основні етапи сталінських репресій в Україні, їх зміст та наслідки.

Контрольная работа - Схеми з історії України

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 178.58 КБ
 • добавлен 14 октября 2011 г.
55 сторінок Перші словяни на території України. Київська Русь. Україна під владою іноземних держав. Козаки. Українські землі під владою імперій. Новітня історія України.

Контрольная работа - Україна в другій половині ХVІІ століття

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 57 КБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
Боротьба Українського народу проти іноземних агресорів у другій половині ХVІІ століття. Початок Руїни. Вічний мир 1686 р. між Росією та Польщею. Закріплення територіальної розчленованості українських земель.

Контрольная работа - Україна у XVI - першої половини XVII cтоліття

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 102.5 КБ
 • добавлен 14 ноября 2010 г.
Польський наступ. Опір вельмож. Організація братств, освіта. Боротьба з католицизмом. Реформи Могили їх наслідки. Значення періоду XVI – першої половини XVII cтоліття

Контрольная работа по истории Украины (на укр. яз)

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 232.5 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
6 тем: «Північне Причорномор'я в античну епоху». «Київ часів Володимира та Ярослава». «Огляд історичної літератури про початки української козаччини». «І. Виговський і Ю. Хмельницький (порівняльна характеристика історичних портретів і їх діяльності)». «Історичне минуле українського народу в творчості Т. Г. Шевченка «Берестейський мир (вспоминах і історичних матеріалах)». «Культурно-ідеологічні процеси в Україні у 40-50-тї рр».

Коріненко П.С., Фартушняк А.К. Новітня історія України. Частина III

 • формат pdf
 • размер 13,85 МБ
 • добавлен 16 января 2014 г.
Курс лекцій з історії України в чотирьох частинах. Тернопіль: Астон, 2007. — 416 с. У третій частині Курсу лекцій викладено події, що відбувалися на території України з початку XX століття - до початку Другої світової війни. Автори узагальнили досвід викладання даного періоду вітчизняної історії на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, врахували здобутки новітньої історіографії щ...

Коріненко П.С., Фартушняк А.К. Новітня історія України. Частина III

 • формат djvu
 • размер 15,60 МБ
 • добавлен 20 февраля 2014 г.
Курс лекцій з історії України в чотирьох частинах. Тернопіль: Астон, 2007. — 416 с. У третій частині Курсу лекцій викладено події, що відбувалися на території України з початку XX століття - до початку Другої світової війни. Автори узагальнили досвід викладання даного періоду вітчизняної історії на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, врахували здобутки новітньої історіографії щ...

Корновенко С.В., Морозов А.Г., Реєнт О.П. Українська революція

 • формат djvu
 • размер 12.53 МБ
 • добавлен 10 января 2015 г.
Навчальний посібник. — Вінниця: [б.и.], 2004. — 432 с. Книга призначена для студентів історичних факультетів ВНЗ України, викладачів, а також для широкого загалу читачів, які прагнуть нлибше пізнати минуле нашого народу. Зміст. Українська центральна рада Українська держава П. Скоропадського Західноукраїнська народна республіка УНР у часи Директорії Україна під владою більшовиків у 1919 р. Денікінська окупація України Відновлення радянської влади...

Королівство Русі Данила Галицького

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 48,61 КБ
 • добавлен 15 февраля 2013 г.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці, Україна, 2009. - 39 с. Дисципліна - історія України. Тип роботи - курсова. Боротьба Данила за владу у Галицькому та Волинському князівствах. Коронація Данила Галицького в контексті європейських векторів зовнішньої політики правителя. Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича після коронації (1253-1264 рр.) через призму монгольського впливу. Висновки. Список використани...

Король В.Ю. Історія України: Документи. Матеріали

 • формат djvu
 • размер 8,04 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Академія, 2002. - 448 с. - ISBN: 966-580-125-2 Учебник содержит документы и материалы, а также комментарии к ним, которые освещают события из истории Украины от праукраинских времён до сегодняшнего времени. Много документов впервые печатаются в хрестоматийном издании.

Костин И.Ф. Фотоальбом

 • формат pdf
 • размер 51,53 МБ
 • добавлен 01 февраля 2016 г.
В данном фотоальбоме собраны лучшие фотографии корреспондента ТАСС Игоря Федоровича Костина, фотографа №1 Чернобыля.

Костомаров М. Книги битія українського народу

 • формат pdf
 • размер 2,47 МБ
 • добавлен 16 марта 2012 г.
Львів - Київ: Нові шляхи, 1921. — 24 с. «Книги Битія» — один з найяскравіших документів української думки XIX ст., задумані і написані як програма Кирило-Мефодіївського братства, став своєрідним Маніфестом відродженого в XIX ст. українства. Твір знайдений в 1917 р. в жандармських архівах Петрограда. Вперше опублікований у 1918 р. в журналі «Наше минуле», звідки його в 1921 р. передрукував Михайло Возняк у своїй книзі «Кирило-Мефодіївське Братство...

Костомаров М. Книги биття українського народу

 • формат doc
 • размер 2,66 МБ
 • добавлен 21 апреля 2012 г.
Львів - Київ, 1921, Видавництво "Нові шляхи" 24 с. «Книги Битія.» — один з найяскравіших документів української думки XIX ст., задумані і написані як програма Кирило-Мефодіївського братства, став своєрідним Маніфестом відродженого в XIX ст. українства. Твір знайдений в 1917 р. в жандармських архівах Петрограда. Вперше опублікований у 1918 р. в журналі «Наше минуле», звідки його в 1921 р. передрукував Михайло Возняк у своїй книзі «Кирило-Мефодіївс...

Костомаров Н.И. Руина, Мазепа, Мазепинцы. Исторические монографии и исследования

 • формат djvu
 • размер 10,65 МБ
 • добавлен 25 января 2014 г.
М.: Чарли, 1995. — 802 с. — (Актуальная история России). — ISBN 5-86859-0-18-Х. Иные времена по запутанности и драматизму событий нередко напоминают своего рода детектив, в особенности когда совершаемые историческими персонажами действия подпадают под разряд преступлений, влекущих и соответствующую кару. При этом «расследование» причин преступлений растягивается порой на века, что подтверждают и включённые в эту книгу сочинения Н. И. Костомарова...

Костомаров Н.И. Руина, Мазепа, Мазепинцы. Исторические монографии и исследования

 • формат pdf
 • размер 28,37 МБ
 • добавлен 03 февраля 2014 г.
М.: Чарли, 1995. — 802 с. — (Актуальная история России). — ISBN 5-86859-0-18-Х. Иные времена по запутанности и драматизму событий нередко напоминают своего рода детектив, в особенности когда совершаемые историческими персонажами действия подпадают под разряд преступлений, влекущих и соответствующую кару. При этом «расследование» причин преступлений растягивается порой на века, что подтверждают и включённые в эту книгу сочинения Н. И. Костомарова...

Костомаров Н.И. Руина, Мазепа, Мазепинцы. Исторические монографии и исследования

 • формат fb2
 • размер 1,01 МБ
 • добавлен 23 декабря 2014 г.
М.: Чарли, 1995. — 802 с. — (Актуальная история России). — ISBN 5-86859-0-18-Х. Иные времена по запутанности и драматизму событий нередко напоминают своего рода детектив, в особенности когда совершаемые историческими персонажами действия подпадают под разряд преступлений, влекущих и соответствующую кару. При этом «расследование» причин преступлений растягивается порой на века, что подтверждают и включённые в эту книгу сочинения Н. И. Костомарова...

Кот С.І. (відп. ред.) Культурна спадщина в контексті Зводу пам'яток історії та культури України

 • формат pdf
 • размер 6,62 МБ
 • добавлен 10 января 2016 г.
Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, В. М. Даниленко (заст. голови), С. І. Кот (відп. ред.), М. Т. Пархоменко, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов; Авт. кол.: Денисенко Г. Г., Івакін Г. Ю., Катаргіна Т. І., Ковпаненко Н. Г., Кот С. І. Скрипник П. І., Тимофієнко В. І., Титова О. М., Федорова Л. Д. НАН України. Інститут історії України, Центр досліджень історико-культурної спадщини України; Українське товариство охорони пам'яток історії та культур...

Котигорошко А.В., Саламандров Г.В., Стечкин А.В. Украинский национализм: только для людей

 • формат pdf
 • размер 3,28 МБ
 • добавлен 24 ноября 2014 г.
Б.м.: "Степи Украины", 2014. - 150с. Критический обзор идеологии и практики украинского национализма, написанный на основе изучения сборника "Український соцiяльний нацiоналiзм (тiльки для українцiв). Збiрка iдеологiчних робiт та програмових документiв" (Харкiв, 2007) и других трудов идеологов национализма, а также на основе анализа реальной практики. Для изучающих процессы в современной Украине.

Крамар Є. Дослідження історії України

 • формат pdf
 • размер 6,57 МБ
 • добавлен 01 февраля 2013 г.
Упорядкував Петро Якуб'як. – Торонто–Балтимор: Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1984. – 188 с. Даємо українському читачеві важливий твір, збірку статей історика, дослідника і юриста з України Євгена Крамара – «Дослідження з історії України» (назву цю дало видавництво). У цьому збірнику опубліковано такі статті Є. Крамара: «Живий хозарський слід на Україні», «Гагаузький етюд», «Цигани», «Чому князь Всеслав полоцький гасав вовко...

Крамар Є. Дослідження історії України

 • формат djvu
 • размер 818,86 КБ
 • добавлен 03 сентября 2014 г.
Упорядкував Петро Якуб'як. – Торонто–Балтимор: Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1984. – 188 с. Даємо українському читачеві важливий твір, збірку статей історика, дослідника і юриста з України Євгена Крамара – «Дослідження з історії України» (назву цю дало видавництво). У цьому збірнику опубліковано такі статті Є. Крамара: «Живий хозарський слід на Україні», «Гагаузький етюд», «Цигани», «Чому князь Всеслав полоцький гасав вовко...

Кризис советской социально-экономической модель: Причины, поиски путей выхода и результаты

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,48 КБ
 • добавлен 08 января 2013 г.
Актуальность данной работы. К восьмидесятым годам в СССР была развита инфраструктура промышленности и сельское хозяйство, позволяющее ему иметь определенные успехи в экономике, прежде всего в военной, и в основном обеспечивать себя на минимально допустимом уровне продуктами питания и товарами широкого потребления. Также в СССР было огромное природное богатство, несопоставимыми ни с одной из стран мира. Экономисты настаивали на переходе к интенсив...

Крикун М. Подільське воєводство у XV-XVIII століттях

 • формат djvu
 • размер 11,13 МБ
 • добавлен 16 июня 2014 г.
Статті і матеріали. — Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2011. — 737 с. — (Українознавча наукова бібліотека НТШ. Число 30). — ISBN 978-617-607-064-1. Збірник включає дослідження, опубліковані в різних виданнях, деякі – в доопрацьованому вигляді, інші – з виправленнями і уточненнями. Вони засновані головним чином на джерелах, виявлених у рукописних збірках Львова, Києва, Москви, Кракова, Варшави і дають уявлення про різні аспекти історії По...

Крикун М. Подільське воєводство у XV-XVIII століттях

Статья
 • формат pdf
 • размер 26,41 МБ
 • добавлен 08 марта 2015 г.
Статті і матеріали. — Львів 2011. — 733 с., іл., — ISBN 978-617-607-064-1. Збірник включає дослідження, опубліковані в різних виданнях, деякі — в доопрацьованому вигляді, інші — з виправленнями і уточненнями. Вони засновані головним чином на джерелах, виявлених у рукописних збірках Львова, Києва, Москви, Кракова, Варшави і дають уявлення про різні аспекти історії Подільського воєводства, яке існувало від 30-х років XV ст. до 1793 р., — його кордо...

Крип'якевич І. та ін. Історія українського війська

 • формат pdf
 • размер 21,41 МБ
 • добавлен 23 апреля 2016 г.
Львів: Свiт, 1992. — 713 с. В книзі викладена історія розвитку українських зборойних сил від княжих часів до 20-тих років ХX століття. Військо княжих часів. Слов'яни та варяги. Дружина й вої. Зброя й боєві формації. Підготовка до війни. Військо в бою. Укріплення. Фльота та морскі походи. Війни за княжих часів. Степові походи. Характеристика княжих часів. Запорозьке військо. Під Литвою та Польщею. Нова зброя та укріплення. В боротьбі з татарами. П...

Крип'якевич І.П. Історія України

 • формат pdf
 • размер 10,79 МБ
 • добавлен 24 марта 2014 г.
Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. — Львів: Світ, 1990. — 520 с. — (Пам’ятки історичної думки України). — ISBN 5-7773-0004-9. У книзі відомого історика, академіка АН УРСР І. П. Крип’якевича (1886–1967) викладена історія української землі від доісторичних часів до 1910 р. Висвітлено питання розвитку господарства, ремесел, торгівлі, суспільно-політичного устрою, культури, освіти, мистецтва, письменства, науки. Описані стосунки з сусідн...

Крипякевич І. Огляд історії України

 • формат djvu
 • размер 4,59 МБ
 • добавлен 09 апреля 2015 г.
Repеtitorium для вищих кляс середніх шкіл та вчительських курсів. - Відень : Товариство "Вернигора", 1919 - 90 с. Вступ Поділ історії України Етноґрафичні межі України Державні межі України Словянські часи (до 800 р.) Чужі народи на Україні Передісторична культура Словяне Поділ Словян Культура Словян Реліґія Словян Словянські племена Віче і князь Способи оборони Українська Держава під правлінням князів. (800—1340 р.) Початок Київської Держави (80...

Крипякевич І. Огляд історії України

 • формат pdf
 • размер 6,97 МБ
 • добавлен 21 марта 2015 г.
Repеtitorium для вищих кляс середніх шкіл та вчительських курсів. - Відень : Товариство "Вернигора", 1919 - 90 с. Вступ Поділ історії України Етноґрафичні межі України Державні межі України Словянські часи (до 800 р.) Чужі народи на Україні Передісторична культура Словяне Поділ Словян Культура Словян Реліґія Словян Словянські племена Віче і князь Способи оборони Українська Держава під правлінням князів. (800—1340 р.) Початок Київської Держави (80...

Крип’якевич І.П. Історія України

 • формат djvu
 • размер 10,65 МБ
 • добавлен 31 марта 2014 г.
Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. — Львів: Світ, 1990. — 520 с. — (Пам’ятки історичної думки України). — ISBN 5-7773-0004-9. У книзі відомого історика, академіка АН УРСР І. П. Крип’якевича (1886–1967) викладена історія української землі від доісторичних часів до 1910 р. Висвітлено питання розвитку господарства, ремесел, торгівлі, суспільно-політичного устрою, культури, освіти, мистецтва, письменства, науки. Описані стосунки з сусідн...

Крупник Л.О. Історія України: формування етносів, нації, державності

 • формат pdf
 • размер 4.28 МБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Навч.посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. О. Крупник — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 216 с. ISBN 978-966-364-729-6 Розглянуто теоретико-концептуальні проблеми розвитку етносів, нації, державності на теренах України від витоків до сучасності. Метою є осмислити ключові аспекти історії, культури, національних та державотворчих процесів, простежити самобутність розвитку української нації. Ознайомлено читача з найновішими теоріями, викор...

Крупник Л.О. Історія України: Формування етносів, нації, державності

 • формат djvu
 • размер 5,44 МБ
 • добавлен 02 июня 2015 г.
Навч.посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 216 с. — ISBN 978-966-364-729-6. Розглянуто теоретико-концептуальні проблеми розвитку етносів, нації, державності на теренах України від витоків до сучасності. Метою є осмислити ключові аспекти історії, культури, національних та державотворчих процесів, простежити самобутність розвитку української нації. Ознайомлено читача з найновішими теоріями, використано сучасну...

Крупчан С., Крупчан Т., Скопненко О., Іванюк О. Новий довідник. Історія України

Справочник
 • формат pdf
 • размер 147,70 МБ
 • добавлен 17 февраля 2016 г.
К.: Казка, 2005. — 736 с. — ISBN 978-966-8055-18-8. «Новий довідник: Історія України» подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до сьогодення. Завдяки стислому, зро­зумілому текстові та оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на багато питань з історичної проблематики. Довідник можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого. Видання розраховане на шир...

Крушинський В., Левенець Ю. Історія України. Події. Факти. Дати

 • формат djvu
 • размер 2,77 МБ
 • добавлен 20 сентября 2015 г.
Київ: Зодіак - Еко, 1993. — 176 с. Довідник, при підготовці якого використано давні, зокрема й досі невідомі, історичні джерела, праці видатних українських та зарубіжних істориків, а також найновіші дослідження, допоможе читачам різних вікових категорій та професійних груп систематизувати свої знання про шляхи розвитку Української держави від її зародження до наших днів. Цьому сприяє те, що матеріал систематизовано у своєрідні логіко-структурні с...

Крымские Гиреи: состав и статус забытой династии

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 102,46 КБ
 • добавлен 04 августа 2013 г.
Крымские Гиреи: состав и статус "забытой" династии. Павлодар (Казахстан: Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (ПГУ), 2013. - 63 с. Дисциплина - Всемирная история. Введение. Ханы. Калги и нураддины. Орбеи,сераскеры и башбуки. "Недолжностные" Гиреи. Анабеим,улубеим и улухани. Заключение. Список использованной литературы. Способы и обстоятельства передачи ханской власти в Крыму. Ханы Крыма. Ханы Касимова. Ханы Казани. Ханы Аст...

Кугутяк М.В. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. - 1939 р.)

 • формат djvu
 • размер 11,26 МБ
 • добавлен 10 февраля 2015 г.
Івано-Франківськ, 1993. — 202 с. У книзі висвітлено національне та державно-політичне відродження галицьких українців, їх звитяжну та драматичну боротьбу за визволення протягом ХІХ ст. — 1939 р. Для вчителів, студентів, викладачів, усіх, кого цікавить історія краю.

Кудряченко А.І., Калінічева Г.І., Костиря А.А. Політична історія України ХХ століття

 • формат pdf
 • размер 2,40 МБ
 • добавлен 09 ноября 2016 г.
Київ: МАУП, 2006. — 696 с. У пропонованому підручнику розглянуто характерні риси політичного й соціально-економічного розвитку українських земель ХХ століття. Аналізуються процеси внутрішніх і зовнішніх перетворень, соціально-економічної складової, подано термінологічний словник.

Куземська Г. Нездоланна Україна: Хроніка нищення української Церкви, мови, культури, народу

 • формат doc
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 19 октября 2015 г.
«Непреодолимая Украина: Хроника уничтожения Украинской Церкви, языка, культуры, народа». Эта "Хроника.", создана на основе многих источников, документов и предыдущих подобных исследований, представляет перечень репрессивных мер, которыми угнетатели Украины в течение веков пытались искоренить и уничтожить её народ и культуру, присвоить землю, сокровища и многовековую историю Руси-Украины. Приведены вопиющие факты, большинство из которых долгое вре...

Кузич-Березовський І. Праісторія України. Книга 2

 • формат pdf
 • размер 73,99 МБ
 • добавлен 03 января 2015 г.
Детройт: Накладом автора, б.р. — 235 с. У книзі автор викладає свої думки щодо історичного підгрунтя українців, що мешкали на колишніх землях Оріяни-Праукраїни

Кузьменко І.В.Д. Бурлюк в історії українського авангарду (1907-1920 рр.)

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 05 февраля 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Чорноморський державний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2014. Дисертація є першим комплексним дослідженням ролі Д. Бурлюка в історії українського авангарду (1907-1920 рр.). У трьох розділах дисертації розглянуто стан наукової розробки теми, проаналізовано джерельну базу проблеми, висвітлено методологічні основи дослідження...

Кузьменко В.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни Історія України для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання

 • формат pdf
 • размер 474,31 КБ
 • добавлен 20 сентября 2013 г.
Навчальне видання /– Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 70 с. Перші форми державності на території України у стародавню добу. Ранньофеодальна держава – Київська Русь (IX- XIII ст.). Галицько-Волинська держава. Українські землі у складі Литви та Польщі (друга пол. XIII-XVI ст.). Українське козацтво, його роль у процессах державотворення (ХV-XVII ст.). Державне відродження України. Ліквідація козацької державності. Українські землі у складі Австрійської та Р...

Куліков В.О., Проценко М.В. Соціальна історія Наддніпрянської України в другій половині XIX - на поч. XX cт

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 16 августа 2014 г.
Посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів історичних факультетів. — Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. — 63 с. Видання містить матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів зі спецкурсу «Соціальна історія Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.", а також тематичний план навчальної дисципліни, перелік рекомендованої літератури, питання для самоперевірки, поточного та підсум...

Культура Киевской Руси

Реферат
 • формат doc
 • размер 55,27 КБ
 • добавлен 09 февраля 2013 г.
Севастополь: Севастопольский национальный технический университет (СевНТУ), 2007. - 33 с. Преподаватель: Кухникова Т.К. Реферат по дисциплине "История Украины". Введение. Язычество и культура народных масс. Принятие христианства и его влияние на культурное развитие Киевской Руси. а. письменность и образование. б. литература. в. музыкальное искусство. г. архитектура, живопись и прикладное искусство. Заключение. Список литературы.

Культура та духовне життя в роки НЕПу

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,23 КБ
 • добавлен 23 февраля 2012 г.
Зміст: Вступ Культура в роки НЕП Духовне життя в роки НЕПу Висновок Список використаної літератури

Культурна та просвітницька діяльність Ярослава Мудрого

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,56 КБ
 • добавлен 25 февраля 2013 г.
Буковинська державна фінанчова академія, м.Чернівці, Україна, 19 с., 2012. Дисципліна - Історія України. Феномен культури Київської Русі. Князювання Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрий як розбудовник на ниві культури. Вшанування памяті.

Культурное развитие Киевской Руси во второй половине 11 - перв. половине 13 века

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,60 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Учитель истории Артёменко И.С. Запорожская обл. 21 слайд, 2012г. Дисциплина "История Украины" Формирование украинской народности. Происхождения термина "Украина". Культура 11-13вв. Презентация на украинском языке

Кульчицький С. та ін. Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія

 • формат pdf
 • размер 3,76 МБ
 • добавлен 06 ноября 2014 г.
Київ: Наукова думка, 2005. Книга є підсумковою публікацією робочої групи істориків. В ній всебічно розглянуті ключові питання щодо діяльності ОУН і УПА. Аналізується ідеологія українських націоналістів.

Купчанко Г. Галичина и еи русски жители

 • формат djvu
 • размер 3,38 МБ
 • добавлен 17 октября 2016 г.
Книжечка для народа съ многими образками и картами старой Руси и Польши и теперешной Галичины. — Відень: Книгопечатня Фридриха Яспера, 1896. — 89 с. Мили и дороги мои русски братья и сестры! Сію книжечку я написалъ и издалъ для тихъ изъ васъ, котори мало просвъщени або еще совсъмъ не просвъщени и не знаютъ о нашой русской земли Галичинъ або Галиціи и о еи жителяхъ всего того, що они знати повинны и що знати повиненъ каждый русскій человъкъ. Григо...

Курас І.Ф. (гол. ред.) Політична історія України. XX ст.: У 6 т. Том II

 • формат pdf
 • размер 2,93 МБ
 • добавлен 15 апреля 2013 г.
Політична історія України. XX століття: У 6 т. / Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. — К.: Генеза, 2002-2003. ISBN 966-504-256-4 Т. 2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) / В. Ф. Солдатенко (кер.), В. Ф. Верстюк. — К.: Генеза, 2003. — 488 с. ISBN 966-504-286-6 Другий том «Політичної історії України. XX століття» присвячений подіям революційної доби - 1917-1920-х років. На широкій документальній основі відтворено с...

Курас І.Ф. (гол. ред.) Політична історія України. XX ст.: У 6 т. Том II

 • формат djvu
 • размер 4,12 МБ
 • добавлен 26 января 2014 г.
Політична історія України. XX століття: У 6 т. / Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. — К.: Генеза, 2002-2003. ISBN 966-504-256-4 Т. 2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) / В. Ф. Солдатенко (кер.), В. Ф. Верстюк. — К.: Генеза, 2003. — 488 с. ISBN 966-504-286-6 Другий том «Політичної історії України. XX століття» присвячений подіям революційної доби - 1917-1920-х років. На широкій документальній основі відтворено с...

Курас І.Ф. (гол. ред.) Політична історія України. XX ст.: У 6 т. Том IV

 • формат djvu
 • размер 16,19 МБ
 • добавлен 03 февраля 2014 г.
Політична історія України. XX століття: У 6 т. (Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін.) — К.: Генеза, 2002-2003. ISBN 966-504-256-4 Т. 4: Україна у Другій світовій війні, 1939-1945. — Керівник тому В. І. Кучер. — К., 2003. — 584 с. ISBN 966-504-296-3. Четвертий том видання охоплює період Другої світової війни. Спираючись на унікальний архівний матеріал, праці сучасної історіографії, автори прагнуть переосмислити питання про роль і місце України у к...

Курас І.Ф. (гол. ред.) Політична історія України. XX ст.: У 6 т. Том І

 • формат pdf
 • размер 2,67 МБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
Політична історія України. XX ст.: У 6 т. / Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. — К.: Генеза, 2002-2003. ISBN 966-504-256-4 Т. 1: На зламі століть (кінець XIX ст. — 1917 р.) / Ю. А. Левенець (кер.), Л. П. Нагорна, М. С. Кармазіна. — 2002. — 424 с. ISBN 966-504-261-0 Перший том охоплює події кінця XIX століття і до 1917 року. Автори книги докладно аналізують основні фактори і сутність політичних процесів в Україні, ідейно-теоретичні надбання укра...

Курас І.Ф. (гол. ред.) Політична історія України. XX ст.: У 6 т. Том І

 • формат djvu
 • размер 4,19 МБ
 • добавлен 22 февраля 2014 г.
Політична історія України. XX ст.: У 6 т. / Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. — К.: Генеза, 2002-2003. ISBN 966-504-256-4 Т. 1: На зламі століть (кінець XIX ст. — 1917 р.) / Ю. А. Левенець (кер.), Л. П. Нагорна, М. С. Кармазіна. — 2002. — 424 с. ISBN 966-504-261-0 Перший том охоплює події кінця XIX століття і до 1917 року. Автори книги докладно аналізують основні фактори і сутність політичних процесів в Україні, ідейно-теоретичні надбання укра...

Курило В.С., Семистяга В.Ф., Степикіна Т.В. History of Ukraine

 • формат pdf
 • размер 11,56 МБ
 • добавлен 20 июня 2013 г.
Навч. посіб. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 348 с. – англ. мовою. ISBN 978-966-617-200-9 Огляд історії України від найдавніших часів до сьогодення подано із сучасної точки зору на минувщину нашої держави. Книга відповідає діючим програмам і навчальним планам, до кожної теми додаються запитання для самоперевірки й самоконтролю, що має сприяти більш ефективному вивченню студентами навчального матеріалу. Навчальний посібн...

Курилюк Є. Летунство в минулому та сучасному (серія Наукова Бібліотека ч. 8)

 • формат pdf
 • размер 3,75 МБ
 • добавлен 19 сентября 2015 г.
Прага, видавництво Юрія Тищенка, 1941 р. 64 ст. Книга із серії "Наукова бібліотека", ч. 8, для тих хто цікавитья історією летунства

Курилюк Є. Летунство в минулому та сучасному (серія Наукова Бібліотека ч. 8)

 • формат djvu
 • размер 802,86 КБ
 • добавлен 29 сентября 2015 г.
Прага, видавництво Юрія Тищенка, 1941 р. 64 ст. Книга із серії "Наукова бібліотека", ч. 8, для тих хто цікавитья історією летунства

Куромія Гіроакі. Свобода і терор у Донбасі

 • формат pdf
 • размер 174,15 МБ
 • добавлен 06 января 2017 г.
К.: Основи, 2002. — 510 с. Книжка відомого японського дослідника присвячена бурхливій історії Донбасу, козацького краю, де віками гуляв дух волі, де степ давав притулок тим, хто шукав кращого життя чи тікав від чужої сваволі. І це прагнення свободи, близьке і зрозуміле всім націям і народам, не змогли знищити ані самодержавницька Російська імперія, ані сталінський Радянський Союз. Гіроакі Куромія стверджує: упродовж усієї своєї історії Донбас був...

Курсова робота - Історія винекнення та розвитку Кієво-Могелянської академіі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 329.77 КБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Зміст. Вступ. Історія винекнення Києво–Могилянської академії. Київська братська школа - родоначальниця Києво - Могилянської академії. Діяльність Петра Могили. Києво–Могилянська академія – першій навчальний заклад Східної Європи. Структура академії та організація навчального процесу. Києво-Могилянська академія – культурно-освітній центр європейського масштабу. Висновки. Список використаних джерел та літератури. Додатки. 70 с. 2009 р.rn

Курсова робота - Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Зміст. Вступ. Теоретичні аспекти організації уроку історії на тему: «Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича». Поняття про форми навчання. Урок - основна форма організації навчання. Типи і структура уроків. Методи і засоби навчання на уроці історії на тему: «Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича». Поняття про методи навчання. . Засоби навчання на уроці історії на тему: «Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Р...

Курсова робота - Голод 1932-1933 рр. в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 430 КБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
59 сторінок. Голод 1932-1933 рр. в Україні. Причини голоду. Планування та методи проведення Голодомору 1932-1933 рр. на Українських землях. Масштаби та наслідки трагедії українського народу. Література ХХ століття підчас голодомору. Спогади жителів. Висновок. Використана література.

Курсова робота - Коліївщина - Хід, причини та наслідки

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 394.5 КБ
 • добавлен 23 февраля 2010 г.
Учебное заведение и страна Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого г.Черкассы, Украина. Год сдачи - 2008 г. Вид работы - курсовая Количество страниц - 84 Передумови та причини Коліївщини. Хід повстання. Початок повстання. Постать Мелхіседека Значко-Яворського. Розгортання постання. Уманська різня. Організація життя на захоплених М. Залізняком територіях. Позиція Запорізької Січі відносно повстання. Придушення повстання....

Курсова робота - Поширення влади Польщі на Галиччині, а Литви на інші українські землі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 821 КБ
 • добавлен 23 ноября 2010 г.
Зміст. вступ. і. Науково-теоретичний аналіз викладання уроку історії на тему: «Поширення влади Польщі на Галиччині, а Литви на інші українські землі». Урок як цілісна система. Типологія й структура уроку. Вимоги до сучасного уроку. ІІ. Навчально-методичний комплекс до уроку історії на тему: «Поширення влади Польщі на Галиччині, а Литви на інші українські землі». Методичні рекомендації до викладення уроку. Дидактичні вимоги до уроку історії на тем...

Курсова робота - Розвиток науки

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 168 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Значення науки у незалежній Україні. а) забезпечення інформацією. б) політологія. в) термінологія. Зв’язок українських вчених з закордонними колегами. а) сприяння США розвиткові незалежної наукової думки України. б) допомога вчених США у створенні Інституту східно ведення АН України. в) діаспори. Негативні тенденції у розвитку науки. а) зниження витрат. б) недостатня матеріальна база, обмежений доступ до новітньої наукової інформації. в) зниження...

Курсова Робота - Русь і Хазарія

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 312.92 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
План. Вступ. Розвиток слов’яно-хозарських стосунків на Дніпровському Лівобережжі. Початковий етап слов’яно - кочівницьких стосунків. Взаємини східних слов’ян і Хозарського каганату (сер. VIII - IX ст. ). Слов’яно-хозарські стосунки: матеріали до нового бачення. Висновки. Додатки. Список використаної літератури. Харківський Національний Педагогічний Університет. ім. Г. С. Сковороди. кафедра Історії України. 37 ст.

Курсова робота - Солціально-економічний розвиток України у 19 столітті

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 2.59 МБ
 • добавлен 09 июля 2011 г.
Курсова робота, присвячена соціальним та економічним процесам Українських земель у складі Російської та Австрійської імперій у першій половині 19 ст.

Курсова робота - Утворення і розвиток Київської Русі

Курсовая работа
 • формат rtf, html
 • размер 69.16 КБ
 • добавлен 15 мая 2010 г.
Теорії походження Київської Русі Утворення держави Київська Русь Розвиток Київської Русі за часів князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава (882-972 рр. ) Піднесення Київської Русі (кінець X – середина XI ст. ) Київська Русь за часів роздробленості (кінець XI – середина XIII ст. ). Причини роздробленості Соціально-економічний розвиток і політичний устрій Київської Русі Культура Київської Русі Монгольська навала на землі Київської Русі Га...

Курсова робота - Формування багатопартійності в Україні на початку ХХ ст

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 649.5 КБ
 • добавлен 05 февраля 2010 г.
Стан наукової розробки теми та її джерельна база. Формування перших партій на Україні, їх структура та соціальна база. Аналіз доктрин перших українських політичних партій. До партій, які включені в об’єкт дослідження, відносяться Революційна українська партія (РУП), Українська соціалістична партія (УСП), Українська народна партія (УНП), Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП), Українська демократична партія (УДП), Українська радик...

Курсова робота - Ярослав Мудрий

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 140.5 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Зведена інформація про життя і суспільно-політичну діяльність Ярослава Мудрого: молоді роки, боротьба за престол, внутрішня і зовнішня політика, державність.

Курсовая Богдан Хмельницкий

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 66.01 КБ
 • добавлен 12 мая 2010 г.
Содержание Введение 2. Богдан Хмельницкий предводитель восстания и гетман запорожских казаков 3. Военная и политическая деятельность Хмельницкого в 1649 г. 4. Политика Богдана Хмельницкого, 1650—1653 гг. 5. Переяславское соглашение 1654 г. об объединении 6. Условия объединения Украины с Москвой 7. Крах планов Хмельницкого. Смерть гетмана Заключение Список литературы

Курсовая Посилення влади російського уряду на Україну в першій чверті ХVІІІ століття

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 133.63 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Украина/БДПУ Бердянск/2010 год/49 страниц Політика російського уряду на теренах українських земель.українські землі та Гетьманщина у першій чверті ХVІІІ століття.

Курсовая работа - Політичні концепції в українській політичній думці (60-80-ті рр. XX ст.)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 176 КБ
 • добавлен 22 февраля 2010 г.
Черноморский государственный университет им. П. Могилы специальность - история Политической мысли Украины Содержание: Розвиток дисидентства в Україні Діяльність Української Гельсінської спілки

Курсовая работа - Тероризм в Україні на початку ХХ ст

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 344.65 КБ
 • добавлен 28 апреля 2011 г.
2 курс, 22 стр. Вступ. Причини розгортання та форми терористичної боротьби в Україні на початку ХХ. Терористична діяльність партії соціалістів – революціонерів. Революційний терор анархістських організацій. Висновок. Список використаних джерел. Додаток.

Курсовий проект - Національно-визвольна боротьба під проводом Б.Хмельницького

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 99.13 КБ
 • добавлен 12 марта 2011 г.
Причини, характер, рушійні сили та періодизація війни. Етапи національно-визвольної війни та їх характеристика. Формування української державності в ході визвольної війни. Російсько-українська міждержавна угода 1654: неоднозначність оцінок. Міжнародне і внутрішнє становище України у 1654-1657 рр. К-сть сторінок - 47. Прикарпатський національний університет.

Курсовой проект - Тоталітарний режим в західній Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 216 КБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Наука про політику не зупиняється на констатації наявних політичних реалій, а прагне науково розробити їх розвиток, використовуючи різноманітні методи, засоби, системи тощо для аналізу всієї політичної сфери. Найчастіше використовуються засоби класифікації, виділення та узагальнення типів. Класифікація ґрунтується на виділенні якої-небудь загальної ознаки в сукупності різноманітних явищ дійсності. Наявність безлічі властивостей дає можливість вид...

Література відлиги в Росії

Реферат
 • формат ppt
 • размер 1,35 МБ
 • добавлен 05 сентября 2012 г.
«література відлиги» в Росії - це не підцензурні літературні твори, які виходили за межі канонів офіційної літератури, наслідували найкращі традиції російської літератури XIX, - почала XX ст. (це був немов місток, перекинутий від «срібного століття» російської літератури)

Лабораторна робота - Данило Галицький

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 116 КБ
 • добавлен 16 августа 2010 г.
Вступ. В тяжкі часи роздробленості. Боротьба за об’єднання українських земель. Внутрішня та зовнішня політика Данила в 40 – 60 роки ХІІ століття. Висновки.

Лаврів П.І. Історія південно-східної України

 • формат djvu
 • размер 10,37 МБ
 • добавлен 04 марта 2014 г.
Львів: Слово, 1992. — 152 с. — ISBN 5-8326-0011-8 Наукове видання стирає ще одну "білу пляму" в історії української землі між долішніми течіями Дону, Дніпра та суміжними територіями, населення яких з сивої давнини активно впливало на розвиток подій у південно-східних регіонах України. Розкривається походження й історична доля різних племен та народів, які жили й кочували в Приазов'ї. Окремі розділи присвячено запорізьким і донським козакам, колон...

Лаврецький Р.В. (ред.) Історія України. Частина ІІ: ХІХ - XXI ст

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 30 июля 2014 г.
Практикум / Голубко В.Є., Лаврецький Р.В., Лозинський А.Ф., Нагірняк М.Я., Чура В.І. — Львів: СПОЛОМ, 2013. — 564 с. Пропонований практикум підготовлено авторським колективом науково-педагогічних працівників кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У практикумі висвітлено частину програмного курсу історії України (ХІХ – ХХІ ст.), яка відведена на семінарські заняття і самостійну роб...

Лазарович M.B. Історія України: відповіді на екзаменаційні білети

 • формат doc
 • размер 368,23 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Знання, 2010. — 438 сторінок. Навчальний посібник. Підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання авторами історії України. За змістом охоплює події з найдавніших часів до сьогодення і відповідає програмі нормативного курсу з історії України для студентів вищих навчальних закладів. Високий науковий рівень видання органічно поєднується з доступною формою подання матеріалу у вигляді відповідей на питання, які виносяться на іспит. У...

Лазарович М.В. Історія України

 • формат doc
 • размер 129,64 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 2005. – 62 с. Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє». Серія «Історія». – Випуск 9. У навчальному посібнику вміщено тематичний план і програму курсу «Історія України», тематику семінарських і самостійних занять, перелік типових запитань для підготовки до іспитів, рекомендовану літературу.

Лазарович М.В. Історія України

 • формат pdf
 • размер 599,08 КБ
 • добавлен 02 ноября 2013 г.
Навчальний посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — Тернопіль, 1999. — 147 с. У навчальному посібнику подано тематику, плани, літературу та методичнi поради до семінарських занять з історiї України, перелік самостійних робіт для студентів стаціонару. Поданий фактичний матеріал осмислюється на основі найновіших здобутків історіографії.

Лазаровича M.B. Історія України: відповіді на екзаменаційні білети

 • формат doc
 • размер 356,05 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Знання, 2010 р. Становлення і розвиток людського суспільства на території України. Трипільська культура. Формування державотворчих традицій на території України: кіммерійці, скіфи, сармати, античні міста-держави Північного Причорномор'я. Походження слов'ян та їх розселення на території України. Теорії походження Русі. Руська земля. Формування централізованої держави на чолі з Києвом. Перші князі, їх зовнішня і внутрішня політика. Піднесення...

Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України

 • формат djvu
 • размер 18,58 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Знания-Прес, 2006. - 598 с. - ISBN: 966-311-027-9 На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться тематика та плани семінарських занять, індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації до цих завдань, перел...

Ланселот Лоутон (пер. Василий Трилис) Украинский вопрос. Очерк

Статья
 • формат fb2
 • размер 131,16 КБ
 • добавлен 12 декабря 2014 г.
В предлагаемые книге публикуются доклады об Украине британского журналиста Ланселота Лоутона - одного из основателей и активных членов созданного в 1935 году в Великой Британии Англо-украинского комитета - «Украинский вопрос» и «Украина: наибольшая проблема Европы». Материалы докладов были опубликованы в британских изданиях и отражающие взгляды автора на историю украинского народа с древнейших времен, его борьбу за независимость, а также размышле...

Лебедєва Г.О. Конспект лекцій з дисципліни „Історія України для студентів денної форми навчання усіх спеціальності. Частина I

 • формат pdf
 • размер 267,10 КБ
 • добавлен 27 сентября 2013 г.
Навчальне видання /- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013 р. -18 с. Україна у XIX ст. Найважливіші події. Контрольні питання та завдання. Теми рефератів. Рекомендована література. Затверджено на засіданні кафедри соціології (протокол № 8 від 04 березня 2013 р.

Лебедєва Г.О. Конспект лекцій з дисципліни „Історія України для студентів денної форми навчання усіх спеціальності. Частина II

 • формат pdf
 • размер 228,77 КБ
 • добавлен 07 октября 2013 г.
Навчальне видання /- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013 р. -19 с. Україна в роки індустріалізації та колективізації. Найважливіші події. Контрольні питання та завдання. Теми рефератів. Рекомендована література. Затверджено на засіданні кафедри соціології (протокол № 8 від 04 березня 2013 р.

Лекції з Історії України

Статья
 • формат doc
 • размер 998.5 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, викладач: Хомюк І.В., 159 сторінок Зміст: Передумови формування культури українського народу. Трипільська культура - Загальні відомості про трипільську культуру та проблема її походження - Тип господаоства та заняття трипільських племен - Трипільські поселення, суспільний лад і духовний світ трипільців та історичне значення трипільської культури Витоки українського народу та його державності - Проблема походження...

Лекція - Промисловість і торгівля на українських землях у складі Росії у 1-й половині ХІХ ст

Статья
 • формат doc
 • размер 106.5 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Навчальна дисципліна - Історія України Хіх - поч ХХ ст. Робота підготовлена відповідно до вимог індивідуальних проектів студентів ВНЗ. План лекції. Переростання середньовічної промисловості в індустріальну: галузева структура української промисловості та її технологічний стан. Торгівля на українських землях. а) ярмаркова та базарна торгівля. б) стаціонарна торгівля. в) кредитно-розрахункові установи.

Лекции - Дисидентський рух в Україні

Статья
 • формат doc
 • размер 92.5 КБ
 • добавлен 12 ноября 2010 г.
Зародження дисидентського руху. Прояви дисидентства. Культурне життя періоду "застою". Опозиція в 60-70х роках. Українська Гельсінкська група. Релігійне дисидентство. Придушення дисидентства. Персоналії .

Лекции по Історії Украіни

Статья
 • формат doc
 • размер 743,99 КБ
 • добавлен 23 февраля 2014 г.
239 — страниц Начиная от: Найдавніших часів. Початки людської цивілізації на території України да наших времен!

Лекции по истории Украины

Статья
 • формат docx
 • размер 162.38 КБ
 • добавлен 11 мая 2009 г.
Охватывают период от 200.000 лет до н. э. (палеолит, мезолит и неолит на территории Украины) до распада СССР и создания независимого украинского государства.

Лекции по истории Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 456 КБ
 • добавлен 03 октября 2009 г.
Дну, 40 стр. Українські землі в найдавніші часи. Давньоруська держава в ІХ-ХІІІ ст. Українські землі у Литовсько-Польську добу (ХIV- перша половина ХVII ст. ). Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького. Українські землі в другій половині ХVII - ХVIIІ ст. Українські землі в ХІХ ст. Криза традиціоналізму та початок формування капіталістичних відносин. Наддніпрянська Україна в період революційної кризи та національно-визвольних змагань (1...

Лекции по истории Украины

 • формат doc
 • размер 1.16 МБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Конспект лекций на украинском языке. Представлено 11 тем, охватывающих период истории от древних времен до обретения Украиной независимости. Рекомендован студентам и преподавателям высших учебных заведений. Общий объем методического пособия 116 страниц.

Лекции по курсу История Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 492.5 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Год издания 2011 Содержание: Древнейшие земледельцы и скотоводы на землях современной Украины Люблинская уния, её последствия для украинских земель Окончательная ликвидация гетманства и остатков автономного устройства Гетманщины во второй половине 18 в. Гетман Кирилл Разумовский 4 Великая Скифия в Скифия в 5-4 ев. до н. э. Возникновение украинского казачества. Хозяйственная деятельность казаков Восточные славяне накануне образования государства...

Лекция - Визвольна війна україньского народу в середині ХУII ст

Статья
 • формат doc
 • размер 252.5 КБ
 • добавлен 03 сентября 2011 г.
ДНУ им.О.Гончара Україна напередоднi визвольної вiйни. Причини вiйни Початок визвольної війни. Богдан Хмельницький. Битва пiд Корсунем. Воєннi дії в другiй половинi 1648 р. Формування української нацiональної держави. Внутрiшня й зовнiшня полiтика гетьманської адміністрації. Переговори. Воєнні дії 1649—1653 рр. Зборiвська битва. Українсько-росiйський договiр 1654 р. Березневі Статті 1654 р. 31 стр.

Лекция - Держава скіфів

Статья
 • формат doc
 • размер 48.5 КБ
 • добавлен 12 ноября 2010 г.
Географічне розташування. Етнографічна історія Суспільний лад. Ведення господарства Державний апарат Джерела і норми Скіфського права

Лекция - Донбас в роки другої світової війни

Статья
 • формат doc
 • размер 33 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Мобілізація сил Донбасу на боротьбу з ворогом. Перехід виробництва на військові потреби, евакуація підприємств на схід. Окупація Донбасу німецькими військами. Партизанська та підпільна боротьба з окупантами. Визволення Донбасу від окупантів. Село в умовах німецької окупації. Відновлення промисловості та економіки Донбасу.

Лекция - Друга світова війна (1939 - 1946) І Україна

Статья
 • формат doc
 • размер 244 КБ
 • добавлен 02 сентября 2011 г.
ДНУ им О.Гончара 28 стр 1 вересня 1939 р. – початок Другої Світової війни. Напад Німеччини на Польщу. 17 вересня 1939 р. – Червона Армія перейшла польський кордон 15 листопада 1939 р. – Західну Україну включено до складу УРСР. 2 серпня 1940 р. – Бессарабію і Північну Буковину включено до складу УРСР. 22 червня 1941 р. – напад Німеччини на СРСР. 30 червня 1941 р. – проголошення Акту про відновлення Української Держави. 22 липня 1942 р. – територія...

Лекция - Західноукраїнські землі наприкінці ХУІІІ ст. у першій половині ХІХ ст

Статья
 • формат doc
 • размер 104.5 КБ
 • добавлен 02 сентября 2011 г.
ДНУ им.О.Гончара 1833 – 1837 рр. – діяльність «Руської трійці». 1848 – 1849 рр. – національно-визвольний рух на українських землях під час революції в Австрійській імперії. 1848 р. – скасування кріпосництва в Галичині. 14 стр.

Лекция - Культура у другій половині ХІХ століття

Статья
 • формат doc
 • размер 149.5 КБ
 • добавлен 03 сентября 2011 г.
ДНУ им.О.Гончара 21 стр Освiта, Наука, Iсторiя, Книга і преса, Художня лiтература, Драматургiя i театр, Музика, Образотворче мистецтво й архітектура,

Лекция - Люблинская уния 1569 р

Статья
 • формат doc
 • размер 50 КБ
 • добавлен 11 мая 2009 г.
Причины и следствия для украинского народа Люблинской унии. Речь Посполитая. Выбранные короли.

Лекция - Наддніпрянська Україна на початку ХІХ ст

Статья
 • формат doc
 • размер 107.5 КБ
 • добавлен 02 сентября 2011 г.
ДНУ им.О.Гончара 1798 р. – вихід «Енеїди» І. Котляревського. Грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку. 1828 – 1829 рр. – перехід задунайських козаків у російське підданство. 1830 – 1831 рр. – польське повстання. 1846 – 1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського братства. 17 стр.

Лекция - Надніпряньська Україна у другій половині ХІХ ст

Статья
 • формат doc
 • размер 221 КБ
 • добавлен 03 сентября 2011 г.
ДНУ им.О.Гончара 1853 – 1856 рр. - Кримська війна. 1861 р. – «Положення про селян». 1860 – 1870-і рр. – реформи адміністративно-політичного управління. 1863 р. – Валуєвський циркуляр. 1863 – 1864 рр. – Польське повстання. 1876 р. – Емський указ.

Лекция - Перша світова війна

Статья
 • формат doc
 • размер 53.5 КБ
 • добавлен 30 августа 2011 г.
ДНУ ім. О. Гончара 28 червня 1914 р. – вбивство австрійського престолонаслідника Франца Фердинанда у столиці Боснії Сараєво. Це стало приводом початку Першої світової війни. Серпень 1914 р. – утворення Головної української ради (з 1915 р. – Загальна українська рада – ЗУР), формування Легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України (СВУ). 10 серпня 1914 р. – Галицька битва. Зайняття російськими військами Східної Галичини...

Лекция - Посилення козацтва у другiй половинi ХУI ст. Запорiзька Сiч - козацька республіка

Статья
 • формат doc
 • размер 189.5 КБ
 • добавлен 03 сентября 2011 г.
ДНУ им. О.Гончара 22 стр. Винекнення запорізької січі. Адміністративно-військовий устрій. Вiйськове мистецтво. Утворення реєстрового козацтва. Козацько-селянські повстання кінця ХУІ ст.

Лекция - Радяньська Украіна у 1920-і: Доба українізації

Статья
 • формат doc
 • размер 25.09 КБ
 • добавлен 03 сентября 2011 г.
ДНУ им.О.Гончара 18 березня 1921 р. – Ризький договір. Визнання польським урядом Української Соціалістичної Радянської Республіки. 30 грудня 1922 р. – І з’їзд рад СРСР. Створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 1921 – 1928 рр. – НЕП. 1921 – 1923 рр. – голод в Україні. 1922 р. – створення театру «Березіль». 1923 – 1933 рр. – Політика «українізації». 1928 р. – «Шахтинська справа». 1931 р. – пуск Харківського тракторного заводу. 1932 р....

Лекция - Роздроблення Русі

Статья
 • формат doc
 • размер 59 КБ
 • добавлен 03 сентября 2011 г.
ДНУ им.О.Гончара Володимир Мономах (1113-1125) i його син Мстислав (1125—1132) Галицько-волинське князівстіво. Володимирка (1145—1152) Ярослава Осмомисла (1152—1187) Роман Мстиславович

Лекция - Україна в умовах незалежності

Статья
 • формат doc
 • размер 139.5 КБ
 • добавлен 02 сентября 2011 г.
ДНУ им.О.Гончара 24 серпня 1991 р. – Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. 1 грудня 1991 р. – референдум і вибори Президента України. Жовтень 1991 – прийняття Верховною Радою України Закону «Про громадянство України». 6 грудня 1991 р. – створення збройних сил України. Липень 1994 р. – Л. Кучму обрано Президентом України. 1995 р. – Україна стала членом Ради Європи. 28 червня 1996 р. – прийняття Конституції України. Вер...

Лекция - Україна у 1970-х - на початку 1990-х рр

Статья
 • формат doc
 • размер 136 КБ
 • добавлен 02 сентября 2011 г.
ДНУ им.О.Гончара 1976 р. – утворення Української Гельсінської групи. 1972–1982 – ВЕЛИКИЙ ПОГРОМ Квітень 1985 р. – початок «перебудови». 26 квітня 1986 р. – вибух на Чорнобильській АЕС. Липень 1989 р. – загальноукраїнський страйк шахтарів. Вересень 1989 р. – виникнення Народного руху України. Жовтень 1989 р. – прийняття Верховною Радою України закон УРСР «Про мови в Українській РСР». Березень 1990 р. – перші альтернативні вибори до Верховної Ради....

Лекция - Україна у післявоєнний період. Десталінізація

Статья
 • формат doc
 • размер 95.5 КБ
 • добавлен 02 сентября 2011 г.
ДНУ им.О.Гончара Квітень 1945 р. – Україна стала спів засновницею ООН. 1946 – 1947 рр. – голод в Україні. Квітень – липень 1947 р. операція «Вісла». Лютий 1954 р. – входження Кримської області до складу УРСР. 1957 р. – реформи управління економікою. Середина 1950-х – 1960-ті рр. – лібералізація суспільно-політичного життя. Кінець 1950-х – 1960-ті рр. виникнення дисидентського руху. «Шістдесятники» Вересень 1965 р. – акція протесту в столичному к...

Лекция - Українські землі в умовах загальноросійської кризи

Статья
 • формат doc
 • размер 173.5 КБ
 • добавлен 22 октября 2009 г.
Соціально-економічне становище українських земель у складі імперій. Суспільно-політичний рух і політичні партії в Україні. Революційні події 1905-1907 рр. Українська парламентська громада. Перша світова війна і поглиблення революційної кризи в Україні.

Лекция по истории Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 121.5 КБ
 • добавлен 25 ноября 2009 г.
Лекція № 1. Народи і держави на території України в стародавній період. Геополітичне розташування України і його значення. Основні закономірності розвитку державності в Україні. Першопочатки людського життя в Україні. Заняття і побут найдавніших груп населення. Неолітична революція IV-II тис. до н. е. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї і Криму. Найдавніші державні утворення: кіммерійці, скіфи, сармати, готи. Походження та розселення...

Лендьел Мирослава, Мітряєва Світлана (ред.). Ужгородські словацькі наукові читання: історія, культура, політика, право

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 12 декабря 2016 г.
Ужгород: Ліра, 2014. — 192 с. В збірнику статей зібрано матеріял щодо історії Словаччини, єтноконтактах та взаємозв`язках між словаками та українцями протягом століть та перспективах розвитку обох країн.

Леонід Кучма. Президент України

Реферат
 • формат doc
 • размер 229,29 КБ
 • добавлен 10 сентября 2012 г.
Олександрійське ВМУ, Олександрія/Україна, 2011 р., 10 с. Вступ. Дитинство. Навчання. Праця і кар`єрний зріст в КБ «Південмаш». Політична діяльність. Особисті здобутки.

Лизанчук В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні

 • формат pdf
 • размер 29,64 МБ
 • добавлен 02 апреля 2013 г.
Львів: Інст. народознавства НАН України 1995. - 415 с. Щоб розкрити руйнівну, антинаціональну суть русифікації в Україні, в книзі використано сотні документів. Автор простежує магістральну лінію лиходійної політики білих царів-батечок і червоних комісарів-генсеків, спрямовану на знищення української мови і культури, витравлення духовності і ментальності нації. Показує морально-психологічні наслідки московсько-більшовицького месіанізму `російще...

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Том 1

 • формат djvu
 • размер 8.14 МБ
 • добавлен 07 июня 2011 г.
Історичні есе. В 2 т. Том 1. / Пер. з англ. М. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицак, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої - К.: Основи, 1994. - 554с. До першого тому "історичних есе" визначного українського вченого, професора Альбертського університету (Канада) Івана Лисяка-Рудницького входять праці з української політичної та інтелектуальної історії. Книжка розрахована на всіх, хто цікавиться історією України. * Лисяк-Рудницький Іва?н Па?влович (*27 жов...

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Том 2

 • формат djvu
 • размер 10.85 МБ
 • добавлен 07 июня 2011 г.
Історичні есе. В 2 т. Том 2. / Пер. з англ. М. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицак, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої - К.: Основи, 1994. - 573с. До другого тому "історичних есе" визначного українського вченого, професора Альбертського університету (Канада) Івана Лисяка-Рудницького входять праці з української політичної та інтелектуальної історії. Книжка розрахована на всіх, хто цікавиться історією України. * Лисяк-Рудницький Іва?н Па?влович (*27 жо...

Лисяк-Рудницький І. Між історією і політикою. Статті до історії та критики української суспільно-політичної думки

 • формат djvu
 • размер 6,69 МБ
 • добавлен 01 мая 2014 г.
Мюнхен, 1973. — 441 с. Видання "Між історією і політикою" є збіркою вибраних праць відомого українського історика діаспори Івана Лисяка-Рудницького. Основна увага приділена аналізові української суспільної думки 19-20 ст. Це єдина книга автора, яка була опублікована ще за його життя. Українська мова цього видання наперед визначила обмеженість його поширення в наукових колах світу. В УРСР книга була практично невідомою. Учень Лисяк-Рудницького І.-...

Литвин В.М. (упоряд.) Історія України

 • формат djvu
 • размер 19,69 МБ
 • добавлен 18 мая 2014 г.
Хрестоматія. — К.: Наук. думка, 2013. — 1062 с. — ISBN 978-966-00-1312-4. У хрестоматії свідченнями джерел представлено наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення. Весь матеріал, в основу добору якого покладено авторський синтетичний підручник «Історія України», сконцентровано в окремих проблемно-хронологічних розділах відповідно до сучасної періодизації українського історичного процесу. Розглянуто такі аспекти суспіл...

Литвин В.М. (упоряд.) Історія України

 • формат pdf
 • размер 45,35 МБ
 • добавлен 28 июня 2014 г.
Хрестоматія. — К.: Наук. думка, 2013. — 1062 с. — ISBN 978-966-00-1312-4. У хрестоматії свідченнями джерел представлено наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення. Весь матеріал, в основу добору якого покладено авторський синтетичний підручник «Історія України», сконцентровано в окремих проблемно-хронологічних розділах відповідно до сучасної періодизації українського історичного процесу. Розглянуто такі аспекти суспіл...

Литвин М.Р., Науменко К.Є. Збройні сили України першої половини ХХ ст. Генерали і адмірали

 • формат djvu
 • размер 3,92 МБ
 • добавлен 30 августа 2014 г.
Львів—Харків: "Видавництво Сага", 2007. — 244 с. ISBN 978-966-2918-12-0 Монографія Миколи Литвина і Кіма Науменка відтворює життя і військову діяльність понад 500 генералів і адміралів військових формацій першої половини ХХ століття — доби Центральної Ради, Української Народної Республіки, Української Держави, Західно-Української Народної Республіки, а також Карпатської Січі, Української Повстанської Армії та Української Національної Армії.

Литовско-польский пролет в истории Украины (14-15 в.). Люблинская и Берестейска унии, их оценка и последствия для Украины

Реферат
 • формат doc
 • размер 22,88 КБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Донецк, стр 17. Последствия татарского погрома для Украине. Начало литовско-польских суток. Флорентийская уния, ее последствия. Постепенный падение Православной Церкви. Борьба изза высота Православной Церкви. Соборы. Деятельность братств. Возрождение православия. Типографии. Острозька академия. Шкильництво. Берестейска уния. Украина впоследствии приняття унии. Раскол для униятив и православных. Религийна полемика. Сторонники унии и переход к като...

Литовськи статути

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 37,60 КБ
 • добавлен 05 января 2014 г.
ХНУВС, Масленикова, 20 сторінок. Вступ. Перший литовський статут. Другий литовський статут. Третій литовський статут. Висновок. Список використаних джерел.

Лосев О.А. История Украины (древнейшее время - начало XXI века)

 • формат doc
 • размер 21,13 МБ
 • добавлен 28 августа 2014 г.
Симферополь: Атлас-компакт, 2007. - 416 с. ISBN 966-572-622-9 В пособии освещается история Украины в ее нынешних государственных границах с древнейших времен и до 2006 года. Основным критерием при оценке важнейших событий, фактов и исторических личностей был избран объективизм, что достигается изложением различных взглядов и суждений, имеющихся в исторической литературе. Фактический материал представлен с учетом программы вступительных экзаменов...

Лосев О.А. История Украины (древнейшее время - начало XXI века)

 • формат pdf
 • размер 10,11 МБ
 • добавлен 04 февраля 2015 г.
Симферополь: Атлас-компакт, 2007. — 416 с. — ISBN 966-572-622-9 В пособии освещается история Украины в её нынешних государственных границах с древнейших времен и до 2006 года. Основным критерием при оценке важнейших событий, фактов и исторических личностей был избран объективизм, что достигается изложением различных взглядов и суждений, имеющихся в исторической литературе. Фактический материал представлен с учётом программы вступительных экзамено...

Лосев О.А. История Украины (древнейшее время - начало XXI века)

 • формат djvu
 • размер 3,53 МБ
 • добавлен 11 июня 2015 г.
Симферополь: Атлас-компакт, 2007. — 416 с. — ISBN 966-572-622-9. В пособии освещается история Украины в ее нынешних государственных границах с древнейших времен и до 2006 года. Основным критерием при оценке важнейших событий, фактов и исторических личностей был избран объективизм, что достигается изложением различных взглядов и суждений, имеющихся в исторической литературе. Фактический материал представлен с учетом программы вступительных экзамен...

Лукінюк М.В. Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України

 • формат doc
 • размер 465,17 КБ
 • добавлен 05 января 2017 г.
К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2012. — 560 с. Тривалий період перебування нашої країни у складі Російської імперії призвів до брутальної фальсифікації історії українського народу за допомогою впровадження у суспільну свідомість численних історичних міфів, витворених імперськими ідеологами. Широко використовуючи роботи як відомих учених минулих століть, так і сучасних дослідників, а також документи й архівні матеріали, автор дослідження висвітл...

Лыков Н.П. Охота на Бандеру. Как боролись с майданом в СССР

 • формат fb2
 • размер 403,12 КБ
 • добавлен 07 октября 2014 г.
М.: Алгоритм, 2014. — 336 с. — ISBN 978-5-4438-0710-2. В ходе многомесячных массовых протестов ноября 2013 – февраля 2014 гг. на Украине активно действовали радикальные националистические организации. При этом экстремисты использовали опыт Степана Бандеры и Организации украинских националистов, некогда осуществлявших массовое физическое уничтожение десятков тысяч своих политических оппонентов и представителей национальных меньшинств. Как же в Сов...

Львов Л. Отношения между Запорожьем и Крымом

 • формат pdf
 • размер 4,56 МБ
 • добавлен 12 марта 2015 г.
Одесса: Тип. штаба округа, 1895. - 60 с. Очерк об отношениях между Запорожьем и Крымом после татарского нашествия, факторах сближения, фактические данные и комментарии. В работе Львова рассмотрены непростые отношения между Крымом (татарским) и Запорожьем (казачьим) от появления на Днепру больших вольных общин и до уничтожения Ханства и Сечи во время правления Екатерины II. Львов последовательно доказывает обратное устоявшемуся мнению, что казаки...

Любецький з'їзд 1097 року

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,20 МБ
 • добавлен 29 июля 2013 г.
Дата: 1097 рік. Ініціатори: Володимир Мономах; Святополк; Мета: припинення чвар і усобиць між руськими князями. Суть: - сформульовано принцип отчинної власності ( Землі переходять від батька до сина без претензій останнього до інших братів); - організаційні дії для спільної боротьби проти половців. (Присутні фото)

Люблинская уния

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,87 КБ
 • добавлен 16 сентября 2012 г.
КИПУ, Симферополь/Украина, преподаватель Дорошенко И.В., психолого-педагогический факультет; специальность: практическая психология; предмет:история Украины, 2011 г., 14стр. Введение. Захват Польшей западноукраинских земель. Противостояние Польши и Литвы. Заключение Люблинской унии в 1569 году. Положение Украины в период унии. Мнения и оценки очевидцев и историков о Люблинской унии. Последствия Люблинской унии для украинского народа. Заключение....

Між двох вогнів: друга половина XVI - перша половина XVII ст

 • формат djvu
 • размер 7,46 МБ
 • добавлен 08 июня 2015 г.
Київ: Україна, 1996. — 413 с. Пропоновані читачеві художні й документальні твори, а також наукові розвідки видатних істориків минулого та джерела висвітлюють важливі події і явища культурно-історичного процесу в Україні кінця XVI — першої половини XVII ст. Цей період вітчизняної історії дістав назву першого національного Відродження. Зміст Слово до читача Мордовець Д. Сагайдачний Колісниченко Ю., Плачинда С. Гулевичівна Грушевський М. Культурн...

Міждинастичні шлюби на службі дипломатії Київської Русі

Реферат
 • формат doc
 • размер 25,03 КБ
 • добавлен 08 октября 2013 г.
УАБД НБУ, Украина/Сумы, 2013, 13 страниц, украинский язык. Кафедра соціально-гуманітарних цисциплін Шлюби на Київській Русі. Шлюбно-сімейне право Шлюби як спосіб дипломатичних відносин Шлюбна дипломатія Володимира Великого Шлюбна дипломатія Ярослава Мудрого

Міста і персоналії (особи) литовських князів, згадувані в другому зводі литовсько-руського (західноруського) літописання

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,59 КБ
 • добавлен 09 марта 2013 г.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2009. Розглянуто звістки про литовських князів Гедиміна, Ольгерда, Кейстута, Ягайла, Вітовта, Свидригайла, Жигимонта, Казимира, митрополита Кіпріана, а також про міста Полоцьк і Смоленськ, що містяться в другому зводі західноруського літописання.

Міфологія слов'ян

Реферат
 • формат doc
 • размер 34,82 КБ
 • добавлен 03 августа 2013 г.
Християнство на сьогоднішній день – одна з найбільш розповсюджених світових релігій, до християнських країн можна віднести переважну частину Європи, Росію, Новий Світ. Історія більшості Європейських країн нерозривно пов»язана із християнством, так як саме утворення цих країн багато у чому пов»язане саме з християнством. Проте, історично склалось так, що християнство не стало корінною релігією більшості народів, місцями воно витіснило попередні ре...

Мазепа І. Україна під червоною Москвою

 • формат djvu
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 20 декабря 2015 г.
Прага, українське видавництво "Пробоєм", народня бібліотека "Наступ", число 22, 1941 р., 46 с. В цій праці подається історичний огляд боротьби між Україною і комуністичною Москвою, від початку приходу большевиків в Україну до липня 1933 року, тобто до моменту, коли тодішній член харківського уряду Скрипник через конфлікт з Москвою скінчив самогубство.

Мазепа І. Україна під червоною Москвою

 • формат pdf
 • размер 15,47 МБ
 • добавлен 11 декабря 2015 г.
Прага, українське видавництво "Пробоєм", народня бібліотека "Наступ", число 22, 1941 р., 46 с. В цій праці подається історичний огляд боротьби між Україною і комуністичною Москвою, від початку приходу большевиків в Україну до липня 1933 року, тобто до моменту, коли тодішній член харківського уряду Скрипник через конфлікт з Москвою скінчив самогубство.

Мазепа Ісаак. Підстави нашого відродження. Частина 1: Причини нашої бездержавности

 • формат djvu
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 23 июля 2015 г.
Авгсбург, Німеччина: Прометей, 1946. — 180 с. В двох частинах. Ця книга написана під впливом листів від читачів, після виходу мoїx споминів про українську революцію ("З історії української революції") pp. 1917—1921. Навіть свідодоміші члени нашого суспільства дуже часто не мають скількибудь ясного розуміння проблеми української провідної верстви (еліти, аристократії). Публіцистичну спадщину Мазеп становить низка праць, в яких зібрано і систематиз...

Мазепа Ісаак. Підстави нашого відродження. Частина 1: Причини нашої бездержавности

 • формат pdf
 • размер 7,85 МБ
 • добавлен 23 июля 2015 г.
Авгсбург, Німеччина: Прометей, 1946. — 180 с. В двох частинах. Ця книга написана під впливом листів від читачів, після виходу мoїx споминів про українську революцію ("З історії української революції") pp. 1917—1921. Навіть свідодоміші члени нашого суспільства дуже часто не мають скількибудь ясного розуміння проблеми української провідної верстви (еліти, аристократії). Публіцистичну спадщину Мазеп становить низка праць, в яких зібрано і систематиз...

Мазепа Ісаак. Підстави нашого відродження. Частина 2: Проблема відродженої України

 • формат djvu
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 19 августа 2015 г.
Авгсбург, Німеччина: Прометей, 1949. — 163 с. В двох частинах. Ця книга написана під впливом листів від читачів, після виходу мoїx споминів про українську революцію ("З історії української революції") pp. 1917—1921. Навіть свідодоміші члени нашого суспільства дуже часто не мають скількибудь ясного розуміння проблеми української провідної верстви (еліти, аристократії). Публіцистичну спадщину Мазеп становить низка праць, в яких зібрано і систематиз...

Мазепа Ісаак. Підстави нашого відродження. Частина 2: Проблема відродженої України

 • формат pdf
 • размер 9,57 МБ
 • добавлен 14 августа 2015 г.
Авгсбург, Німеччина: Прометей, 1949. — 163 с. В двох частинах. Ця книга написана під впливом листів від читачів, після виходу мoїx споминів про українську революцію ("З історії української революції") pp. 1917—1921. Навіть свідодоміші члени нашого суспільства дуже часто не мають скількибудь ясного розуміння проблеми української провідної верстви (еліти, аристократії). Публіцистичну спадщину Мазеп становить низка праць, в яких зібрано і систематиз...

Макар Ю., Горний М., Макар В. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи. Т. 2

 • формат pdf
 • размер 8,01 МБ
 • добавлен 20 сентября 2014 г.
Чернівці: Букрек, 2014. — 900 с.: іл. ISBN 978-966-399-359-1 ISBN 978-966-399-577-9 (Т. 2) На базі зібраних в архівах України, Польщі та Канади матеріалів, з залученням опублікованих документів і значної кількості наукових опрацювань автори виклали своє бачення долі українців Холмщини та Південного Підляшшя від їх вивезення углиб Росії під час Першої світової війни, їх переживань у складі міжвоєнної Польщі, під час Другої світової війни, евакуаці...

Макар Ю., Горний М., Макар В., Салюк А. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи. Т. 1: Дослідження

 • формат pdf
 • размер 14,70 МБ
 • добавлен 23 сентября 2014 г.
Чернівці: Букрек, 2011. — 880 с.: іл. ISBN 978-966-399-359-1 ISBN 978-966-399-360-7 (Т. 1) На базі зібраних в архівах України, Польщі та Канади матеріалів, з залученням опублікованих документів і значної кількості наукових опрацювань автори виклали своє бачення долі українців Холмщини та Південного Підляшшя від їх вивезення углиб Росії під час Першої світової війни, їх переживань у складі міжвоєнної Польщі, під час Другої світової війни, евакуаці...

Макарчук С.А. Етнічна історія України

 • формат pdf
 • размер 17,26 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Узагальнюючий посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Київ. Знання. 2008. Узагальнено найважливіші етнографічні, археологічні та писемні джерела, а також найважливіші історіографічні концепції, що розкривають питання етногенезу й етнокультурної історії українського народу.

Максимович М. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України

 • формат pdf
 • размер 49,55 МБ
 • добавлен 31 января 2015 г.
Київ: Вища школа, 2004. — 504 с.: іл. ISBN 966-642-142-9. До книги увійшли твори видатного вченого М. О. Максимовича, що відображають його багатогранні наукові інтереси в галузі вітчизняної історії, філології, народної творчості та етнографії. Для істориків, філологів, широкого кола читачів.

Максимович М.О. Вибрані твори

 • формат djvu
 • размер 33,17 МБ
 • добавлен 19 января 2015 г.
Упор. і вст. ст. В. Короткого. — Київ: Либідь, 2004. — 360 с.; іл. — («Пам'ятки історичної думки України»). ISBN 966-06-0322-3. У книзі вміщено ключові українознавчі праці видатного вченого-енциклопедиста М. О. Максимовича, що стояв біля витоків становлення української ідеї. У дослідженнях, більшість із яких востаннє друкувалися в 70—80-х роках XIX ст., віддзеркалюється цілий етап розвитку українства та формування новітньої самосвідомості. Видан...

Максимович М.О. Вибрані твори

 • формат pdf
 • размер 51,53 МБ
 • добавлен 01 февраля 2015 г.
Упор. і вст. ст. В. Короткого. — Київ: Либідь, 2004. — 360 с.; іл. — («Пам'ятки історичної думки України»). ISBN 966-06-0322-3. У книзі вміщено ключові українознавчі праці видатного вченого-енциклопедиста М. О. Максимовича, що стояв біля витоків становлення української ідеї. У дослідженнях, більшість із яких востаннє друкувалися в 70—80-х роках XIX ст., віддзеркалюється цілий етап розвитку українства та формування новітньої самосвідомості. Видан...

Маркевич Н.А. История Малороссии. Том 01

 • формат pdf
 • размер 13,70 МБ
 • добавлен 23 августа 2013 г.
М.: Издание книгопродавца О.И. Хрусталева, Москва, в типографии Августа Семена, при Императорской Медико-Хирургической Академии, 1842. — 401 с. Язык: русский дореформенный Николай Андреевич Маркевич (1804 — 1860) — историк, этнограф и писатель. Том 1 - Период первый. Малороссия от древних времён до Лянцкоронского, по 1500 год. Период второй. Малороссия от Лянцкоронского до Унии. 1500-1592 гг. Период третий. Малороссия от начала Унии до Богдана Хм...

Маркевич Н.А. История Малороссии. Том 02

 • формат pdf
 • размер 18,91 МБ
 • добавлен 24 августа 2013 г.
М.: Издание книгопродавца О.И. Хрусталева, Москва, в типографии Августа Семена, при Императорской Медико-Хирургической Академии, 1842. — 693 с. Язык: русский дореформенный Николай Андреевич Маркевич (1804 — 1860) — историк, этнограф и писатель. Том 2 - Период пятый. От смерти Хмельницкого до падения Мазепы. 1657-1709 гг. Период шестой. От падения Мазепы до последних дней Малороссии. 1709-1793 гг.

Маркевич Н.А. История Малороссии. Том 03

 • формат pdf
 • размер 10,79 МБ
 • добавлен 28 августа 2013 г.
М.: Издание книгопродавца О.И. Хрусталева, Москва, в типографии Августа Семена, при Императорской Медико-Хирургической Академии, 1842. — 401 с. Язык: русский дореформенный Николай Андреевич Маркевич (1804 — 1860) — историк, этнограф и писатель. Том 3 - Письма, грамоты, договора, акты гетманские. Том 4. Грамоты, письма, акты, жалованные грамоты, универсалы, присяги, манифесты. Том 5. Примечания. Источники. Число войск малороссийских. Список полков...

Маркевич Н.А. История Малороссии. Том 04

 • формат pdf
 • размер 13,58 МБ
 • добавлен 10 сентября 2013 г.
М.: Издание книгопродавца О.И. Хрусталева, Москва, в типографии Августа Семена, при Императорской Медико-Хирургической Академии, 1842. — 486 с. Язык: русский дореформенный Николай Андреевич Маркевич (1804 — 1860) — историк, этнограф и писатель. Том 4 - Грамоты, письма, акты, жалованные грамоты, универсалы, присяги, манифесты.

Маркевич Н.А. История Малороссии. Том 05

 • формат pdf
 • размер 7,06 МБ
 • добавлен 07 сентября 2013 г.
М.: Издание книгопродавца О.И. Хрусталева, Москва, в типографии Августа Семена, при Императорской Медико-Хирургической Академии, 1842. — 342 с. Язык: русский дореформенный Николай Андреевич Маркевич (1804 — 1860) — историк, этнограф и писатель. Том 5 - Примечания. Источники. Число войск малороссийских. Список полков. Управление. Роспись правителей. Таблица гетманов. Список генеральной старшины. Списки сановников не-малороссиян. Список духовенства...

Марков В.И. Тюркский след в истории Украины X-XVII вв

 • формат pdf
 • размер 17,28 МБ
 • добавлен 24 октября 2016 г.
СПб.: Евразия, 2016. — 382 с. — ISBN 978-5-91852-161-8. С конца IV в. и до XVIII в. украинская степь являлась территорией непрерывного обитания представителей различных тюркских народов, в тесном соседстве с которыми все это время находились предки современных украинцев. История этих взаимоотношений сложна и многообразна, однако данная работа посвящена главным образом их конструктивным аспектам. Автор предоставляет значительный объем малоизвестны...

Марков В.И. Тюркский след в истории Украины X-XVII вв

 • формат djvu
 • размер 5,13 МБ
 • добавлен 05 октября 2016 г.
СПб.: Евразия, 2016. — 382 с. — ISBN 978-5-91852-161-8. С конца IV в. и до XVIII в. украинская степь являлась территорией непрерывного обитания представителей различных тюркских народов, в тесном соседстве с которыми все это время находились предки современных украинцев. История этих взаимоотношений сложна и многообразна, однако данная работа посвящена главным образом их конструктивным аспектам. Автор предоставляет значительный объем малоизвестны...

Мартынов А. Червонное казачество 1918-1923 гг

 • формат pdf
 • размер 127,82 МБ
 • добавлен 16 марта 2014 г.
Издательство: "Путь просвещения", 1923. — 304 с. Сборник материалов по истории Червонного казачества на Украине в период Гражданской войны 1918-1923 гг. : Украинская революция 1918-1919 гг., Борьба с белой армией, На польском фронте (Эбруч, Галиция), Разгром петлюровской армии и ликвидация бандитизма, 1-я Запорожская дивизия (Мелитопольский полк, Бердянский полк, Криворожский полк и др.), 2-я Черниговская дивизия (Литинский полк, Лубенский полк,...

Масальський В.І., Бєлікова Н.Ю. та ін. Історія України у питаннях та відповідях

 • формат pdf
 • размер 7,70 МБ
 • добавлен 04 декабря 2012 г.
Навчальний посібник з підготовки до модульного контролю знань студентів неісторичного фаху. — Донецьк: Донеччина, 2009. — 400 c. — ISBN 978-966-556-897-1. В учебном пособии с позиций сегодняшнего дня излагается история Украины по оригинальной методике, в форме тезисных ответов на 120 систематизированных конкретных вопросов в соответствии с учебной программой курса, начиная с древнейших времен и до современности. К каждой теме представлены оригина...

Маґочій П.-Р. Ілюстрована історія України

 • формат djvu
 • размер 76,20 МБ
 • добавлен 10 августа 2014 г.
Пер. з англ. С. Біленький. — К.: Критика, 2012. — 504 с. — ISBN 978-966-8978-52-4. Популярна, проте зіперта на міцному академічному ґрунті синтеза з пера канадсько-американського науковця, очільника катедри українознавчих студій у Торонтському університеті проф. Павла-Роберта Маґочія має на меті не тільки дати широкій авдиторії стислий, захопливий, динамічно викладений огляд історії України від античности аж до «постпомаранчевого» сьогодення, але...

Маґочій П.-Р. Ілюстрована історія України

 • формат pdf
 • размер 64,30 МБ
 • добавлен 27 июля 2014 г.
Пер. з англ. С. Біленький. — К.: Критика, 2012. — 504 с. — ISBN 978-966-8978-52-4. Популярна, проте зіперта на міцному академічному ґрунті синтеза з пера канадсько-американського науковця, очільника катедри українознавчих студій у Торонтському університеті проф. Павла-Роберта Маґочія має на меті не тільки дати широкій авдиторії стислий, захопливий, динамічно викладений огляд історії України від античности аж до «постпомаранчевого» сьогодення, але...

Мельник А.І. Історія України

 • формат pdf
 • размер 636.89 КБ
 • добавлен 15 октября 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 88 с. У посібнику висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. Оволодіння знаннями історії сприяє формуванню історичної свідомості, правильному розумінню закономірностей суспільного розвитку. Дає можливість, спираючись на історичний досвід, більш об’єктивно та глибоко оцінювати реалії сьогодення. Посібник розрахований на викладачів історії, студентів.

Мельник Л.Г., Гуржій О. І., Демченко М.В. та ін. Історія України. Кн.1

 • формат pdf
 • размер 33.96 МБ
 • добавлен 27 сентября 2009 г.
К., Либідь, 1991. —576 с. Курс лекцій: У 2 кн. Кн. 1 — Від найдавніших часів до кінця XIX століття Курс лекцій, підготовлений провідними істориками республіки, є першою спробою видання такого типу. 3 урахуванням сучасних наукових поглядів автори уточнюють ряд концептуальних положень, оцінок історичних подій та осіб. Курс складається з двох книг, перша з яких охоплює період від найдавніших часів до кінця XIX століття. Для студентів вузів.

Миллер Г.Ф. Историческое сочинение о Малороссии и малороссиянах

 • формат pdf
 • размер 6.04 МБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
Москва. Университетская типография. 1846. - с. 92. Портфель I - й. Опыт истории казаков. Описание происхождения запорожских казаков. Географическое описание Малороссии. О малороссийском народе и запорожцах. Описание земель между Днепром и Доном. Сокращенная казацкая история. Описание реки Днепр и его притоков. Разные записки и материалы, касающиеся запорожской истории. Портфель II - й. Сокращенная малороссийская и запорожская история. Права и при...

Миллер Г.Ф. Историческое сочинение о Малороссии и малороссиянах

 • формат djvu
 • размер 5,85 МБ
 • добавлен 24 августа 2013 г.
М.: Университетская тип., 1846. - 108 с. Знаменитый российский историограф XVIII века оставил после своей смерти значительный объем неизданных трудов. В числе этих рукописей, собранных в 258 портфелей, хранящихся в Главном Архиве Министерства Иностранных Дел, входит и ряд работ Миллера, посвященных малороссийской истории. Некоторые сведения об этих малоизвестных исследованиях сообщались в работах последователя миллеровской исторической школы – со...

Мирончук В.Д. Історія України

 • формат pdf
 • размер 956.26 КБ
 • добавлен 11 мая 2009 г.
У пропанованному посібнику розглядається історія України з давніх давен до сьогодні, багатовікова боротьба українського народу за незалежність і соціальне визволення, що увенчалося створенням незалежної Ккраїнської держави. Багато уваги приделяється характеристиці зовнішньої політиці України на різних етапах її історії, а також внесок України в розвіток світової цивілізації.

Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С. Історія України

 • формат doc
 • размер 376,87 КБ
 • добавлен 18 октября 2014 г.
Навчальний посібник, випр. - К: МАУП, 2002. - 328 с. Історія України з давніх часів до сьогодення, багатовікова боротьба українського народу за незалежність і соціальне визволення, що увінчалася створенням самостійної Української держави. Багато уваги приділяється характеристиці зовнішньої політики України на різних етапах її історії, а також внеску України в розвиток світової цивілізації.

Михайленко Валентина. Дем'ян Многогрішний - гетьман Сіверський

 • формат pdf
 • размер 53,19 МБ
 • добавлен 24 ноября 2015 г.
Мена : Домінант, 2011. — 64 с. Худож. Анатолій Книр ; фотохудож. Роман Шевченко. Нарис "Дем'ян Многогрішний – гетьман Сіверський" має на меті, спираючись на ряд видань, документів та публікацій у часописах, показати неоднозначну особистість цього володаря булави на Лівобережжі України (Гетьманщині) у 1668-1672 роках. Матеріал цікавий тим, що Д. Многогрішний є вихідцем із наших країв.

Михальченко М.І. (кер. авт. кол.) та ін. Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства

 • формат pdf
 • размер 2,92 МБ
 • добавлен 22 июня 2015 г.
Монографія. – К.: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України. – 376 с. Пропонована наукова праця розглядає проблематику розвитку єврейської національної спільноти в сучасному українському соціумі та українській державі. Досліджуються стан та рівень єврейської громади в контексті інтеграції українського суспільства, історико-політичний аспект цієї наукової проблеми. Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціа...

Мицик Ю.А., Бажан О.Г., Власов В.С. Історія України

 • формат doc
 • размер 3.05 МБ
 • добавлен 14 декабря 2010 г.
Київ, Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. Навчальний посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України від найдавніших часів до наших днів. Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати суть і наслідки подій минулого нашого народу. Призначений для підготовки до вступного іспиту з історії України і побудований згід...

Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування української народності (Становище селян і антифеодальні рухи на Україні в XV - першій половині XVI ст.)

 • формат djvu
 • размер 6,03 МБ
 • добавлен 04 сентября 2014 г.
К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. — 294 с. В монографії на підставі великого фактичного матеріалу висвітлюється соціально-економічний розвиток і політичне становище України в період формування української народності. Показано процес загарбання магнатами і шляхтою селянських земель, висвітлюються питання селянського землеволодіння і землекористування, розвитку сільського господарства, ремесла, промислів і торгівлі. Значна увага...

Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування української народності (Становище селян і антифеодальні рухи на Україні в XV - першій половині XVI ст.)

 • формат pdf
 • размер 13,95 МБ
 • добавлен 03 сентября 2014 г.
К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. — 294 с. В монографії на підставі великого фактичного матеріалу висвітлюється соціально-економічний розвиток і політичне становище України в період формування української народності. Показано процес загарбання магнатами і шляхтою селянських земель, висвітлюються питання селянського землеволодіння і землекористування, розвитку сільського господарства, ремесла, промислів і торгівлі. Значна увага...

Мишко Д.І. Українсько-російські зв'язки в XIV-XVI ст

 • формат pdf
 • размер 7,29 МБ
 • добавлен 28 августа 2014 г.
Київ: Видавництво Академії наук УРСР, 1959. — 176 с. Економічні, політичні і культурні зв'язки між Росією та Україною, які мають свою багатовікову історію, відіграли велику роль в житті російського та українського народів. Обмін товарами, книгами, предметами релігійного культу сприяв поширенню дооягнень з галузі ремесла, промислів та друкуванні книг в Росії, Україні і Білорусі. Зміст: Вступ. Зв'язки між населенням російських і українських земель...

Мокрий Володимир. Церква в житті українців

 • формат pdf
 • размер 17,61 МБ
 • добавлен 12 августа 2015 г.
Львів - Краків - Париж: Просвіта, 1993. — 106 с. — (Популярна енциклопедія «Просвіти»; Число 2). У книзі охарактеризовані глибинні впливи християнства на розвиток культури в Україні; описані сакральна архітектура (зокрема дерев'яна), основні принципи іконографії, інші види церковного мистецтва українців. Особливу увагу автор, доктор Ягайлонського університету у Кракові, відомий громадський український діяч із Польщі Володимир Мокрий, приділяє рол...

Монголо-татарське нашестя. Захоплення Києва

Реферат
 • формат doc
 • размер 41,63 КБ
 • добавлен 08 декабря 2014 г.
Вступ 3 Розділ І. Монголо-татарська навала та її наслідки 4 Розділ ІІ. Спроби опору Русі 10 Висновки 13 Список використаної літератури 14

Монолатій І.С. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867-1914 pp

 • формат djvu
 • размер 17,15 МБ
 • добавлен 19 декабря 2016 г.
Монографія. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. – 736 с. Книга І.С. Монолатія – це дослідження соціокультурного феномену міжетнічної взаємодії на західноукраїнських землях, ключової ролі етнонаціональних спільнот у формуванні міжетнічних стосунків у період політизації етнічностей. У монографії з’ясовується проблема взаємодії етнонацій (українців, поляків, євреїв, румунів, німців та інших), а їхній міжгруповий інтеракціонізм розглядається з нов'их...

Мороз В.Я. У пошуках українського Піночета?

 • формат djvu
 • размер 2,12 МБ
 • добавлен 14 сентября 2013 г.
Львів: Сурма, 1999. — 24 с. Цим виданням продовжуємо нову серію: "Літопис української ідеї". В центрі нашої уваги буде, річ ясна, націоналістична спадщина у першу чергу. Але приціл наш - і дальший, і ширший. Ставимо собі за мету покласти перед читачем увесь спектр тих авторів і творів, головною пружиною яких була концепція україноцентризму в найширшому розумінні слова (образно кажучи - від митрополита Іларіона до Дмитра Донцова та Юрія Липи).

Моця О.П. Русь, Мала Русь, Україна в післямонгольські та козацькі часи

 • формат pdf
 • размер 14,75 МБ
 • добавлен 25 июля 2014 г.
К.: Наукова думка, 2009. — 326 с. — (Наукова книга). — ISBN 978-966-00-0872-4. Аналіз джерел XIII–XVIII ст. щодо найменування сучасних українських та суміжних територій дає змогу прослідкувати у просторі та часі використання термінів «Русь», «Мала Русь», «Україна», а також охарактеризувати динаміку процесу становлення самосвідомості сучасного слов’янського населення півдня Східної Європи в часи розвинутого й пізнього середньовіччя. Для істориків,...

Моця О.П. Русь, Мала Русь, Україна в післямонгольські та козацькі часи

 • формат djvu
 • размер 9,44 МБ
 • добавлен 24 августа 2014 г.
К.: Наукова думка, 2009. — 326 с. — (Наукова книга). — ISBN 978-966-00-0872-4. Аналіз джерел XIII–XVIII ст. щодо найменування сучасних українських та суміжних територій дає змогу прослідкувати у просторі та часі використання термінів «Русь», «Мала Русь», «Україна», а також охарактеризувати динаміку процесу становлення самосвідомості сучасного слов’янського населення півдня Східної Європи в часи розвинутого й пізнього середньовіччя. Для істориків,...

Музичне і театральне мистецтво XIX ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 26,08 КБ
 • добавлен 15 января 2013 г.
Реферат на тему: «Музичне і театральне мистецтво XIX ст. ». План. Вступ. Театральне мистецтво України. Театр корифеїв. Розвиток української музики у XIX ст. Висновок. Список використаної літератури. сторінок.

Нiмецька колонiзація Волинської губернiї в кінцi ХVIII - 70 рр. ХIХ ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 4,00 МБ
 • добавлен 28 августа 2014 г.
Житомирський університет, Житомир, доцент Сулiменко Олександр, 2008. — 12 ст. На основі широкого кола архівних, статистичних німецькомовних джерел проаналізовано походження волинських німців, динаміку їх чисельності та регіони компактного поселення. Ключовi слова: німецькі колоністи, меноніти, Волинська губернія.

Ніколаєнко В.І. та ін. Історія України

 • формат doc
 • размер 2,04 МБ
 • добавлен 19 июля 2013 г.
Біографічний довідник / Ніколаєнко В.І., Мешковая С.І., Ткаченко С.С. – Х.: НТУ ХПІ, 2007. – 158 с. Довідкове видання являє собою збірку біографічних нарисів про найбільш відомих державних і суспільно-політичних діячів та видатних постатей культури, які мали вагомий вплив на історичний розвиток України протягом багатьох століть. Для викладачів суспільно-політичних дисциплін, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

На переломі: друга половина XV - перша половина XVI ст

 • формат djvu
 • размер 5,67 МБ
 • добавлен 06 июля 2015 г.
Київ: Україна, 1994. — 352 с. Книга присвячена подіям, що розгорталися в Україні у другій половині XV — першій половині XVI століття — добі литовського панування на наших землях. До неї увійшли художні твори українських письменників, документальні матеріали, а також уривки з історичних досліджень, спогадів іноземних мандрівників, що характеризують зазначений період. Видання доповнене хронологією історії України того часу і примітками. Зміст Слов...

Нагаєвський Ісидор. Стародавня Україна в світлі історичних пам’ятників

 • формат pdf
 • размер 52,87 МБ
 • добавлен 16 марта 2016 г.
Йорктон: Бібліотека “Лоґосу” т. 25, 1961 - 216 с. Зміст Передісторичні часи в Україні. Дещо про палеоліт та неоліт. Трипільська культура в Україні. Вісті Герадота про Україну. Неври і неврида. Занепад сиди скитів і поява Сарматів. Стародавня Україна в безпосередньому сусідстві з Римом. Українські племена в часи Птоломея. кілька завваг про племений союз Антів. мандрівка Готів. готський історик Йордан про антів. грецькі письменники про антів. Віс...

Наказний гетьман П.Полуботок.: міфи і реальність

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,31 КБ
 • добавлен 03 апреля 2012 г.
КНЕУ ім.В.Гетьмана, Київ/Україна, 2012 р., 15 с. Вступ Майже 300 років віддаляють нас від часу правління Павла Полуботка, наказного гетьмана українського козацтва, а міфи та легенди навколо його постаті та захованих ним скарбів не перестають хвилювати і сьогодні. Життя та діяльність до гетьманства Гетьманування Легенди Висновки. На мій погляд, найкоштовніший скарб, яким ми захопилися – це наша історія, це глибина нашої національної самосвідомост...

Нариси з історії Університету Святого Володимира

 • формат pdf
 • размер 23,00 МБ
 • добавлен 02 сентября 2013 г.
К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. - 224 с. Колектив авторів: В.Ф. Колесник (Нарис 1,3), Г.М. Казакевич (Нарис 1), П.П. Могильний (Нарис 5), О.М. Надтока (Нарис 4), А. О. Руккас (Нарис 6), О.Г. Сокирко (Нарис 2), Ю.М. Шемета (Нарис 3). Нариси присвячуються історії Університету святого Володимира (1834-1920). Автори з урахуванням досягнень попередньої історіографії, а також нових документів та сучасних наукових підход...

Настоящий Иван Сошенко

Реферат
 • формат doc, pdf
 • размер 8,77 МБ
 • добавлен 02 мая 2012 г.
Львов/Украина, 2012 г., 31 с. Детские годы. Обучение мастерству росписи. Первые картины. Знакомство с Т. Шевченко. Марии-Амалия Европеус - несостоявшеяся любовь. Преподавание. Год 1861. Прощание с Шевченко. Женитьба, дети. Прощание с любимой. Тяжёлая болезнь и смерть художника.

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 18 апреля 2010 г.
— К. , 2008. — Вип. 39. — 332 с. Збірник містить статті, присвячені з’ясуванню політичних, соціальних і національних чинників революцій і реформ в Україні. Частина статей розкриває революційні процеси через аналіз історичного досвіду Національної революції середини ХVII ст. Значної уваги надається вивченню і висвітленню соціально_політичних перетворень під час української революції 1917–1920 рр. Окрему увагу приділено узагальненню стану дослідже...

Наукова робота - Голодомор 1932-1933 рр

Реферат
 • формат doc
 • размер 141.5 КБ
 • добавлен 27 июля 2011 г.
Причини голодомору. Голод - геноцид в Україні. Діти - жертви голодомору. Звернення уваги світового суспільства на голод в Україні. Звернення уваги світового суспільства на голод в Україні (сьогодення). Наслідки голодомору.

Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М.С. Грушевського

Статья
 • формат pdf
 • размер 847,93 КБ
 • добавлен 16 апреля 2012 г.
(Мінськ, 22 грудня 2006 р.) / Білоруський державний університет; За заг. ред. О.А. Яновського, В.М. Бойка. — Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. — 156 с. — ISBN 978-966-340-260-4. Матеріали науково-історичних читань присвячені вивченню наукової та громадської спадщини видатного українського політика, державника, науковця М.С. Грушевського, інтерпретації його поглядів на сучасні суспільно-політичні події, зв’язків з Білоруссю в контек...

Науково-дослідницька робота - Голодомор 1932 - 1933 років в Україні очима людини ХХІ ст

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 470.5 КБ
 • добавлен 30 июля 2011 г.
72 ст. Розділ і тема Голодомору 1932 – 1933 років у зарубіжній та вітчизняній історіографії. Голод 1932 – 1933 років у зарубіжній історіографії. Українські історики про Голодомор в Україні. РОЗДІЛ ІІ Голод 1932 – 1933 років в Україні у спогадах очевидців. РОЗДІЛ ІІІ Мистецькі рефлексії Голодомору. Зразки, гідні наслідування. Мистецький мартиролог трагедії. Література. Візуальне мистецтво. Безумство доби у наївному малярстві П. Савчина (1923 – 200...

Національне питання в Україні: виклики сучасності, уроки історії

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,61 МБ
 • добавлен 16 декабря 2016 г.
Доповіді та матеріали всеукраїнської наукової конференції. 20 листопада 2014 р. — К.: Інститут історії України НАН України, 2016. — 262с. Збірка статей за наслідками роботи всеукраїнської наукової конференції, що відбулася наприкінці 2014 р. в Інституті історії України НАНУ, висвітлює низку аспектів теорії і практики національного питання, актуалізованих подіями весни 2014 р. Книга розрахована на читачів, які цікавляться вітчизняною історією....

Нашествие монголо-татар на Русь

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,44 МБ
 • добавлен 27 декабря 2012 г.
СОШ, Запорожская обл. Мелитопольский р-н, учитель истории Артёменко И.С., 15 слайдов, 2013 г. урок - История Украины, 7 класс.

Непочатенко О.О. (ред). Історія, сьогодення та перспективи Уманського національного університету садівництва (1844-2014)

 • формат pdf
 • размер 28,62 МБ
 • добавлен 06 сентября 2014 г.
Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2014. - 268 с., іл У книзі висвітлено історію становлення та сьогодення Уманського національного університету садівництва з 1844 по 2014 рік. Вона знайомить читача з особливостями розвитку навчально-виховного процесу та науковими здобутками одного з найстаріших вищих аграрних навчальних закладів України. Книга містить відомості про славетних вчених-аграрників та всіх тих, хто вніс вагомий вклад у розвиток...

Нерод В.А. Интернациональные связи трудящихся Украинской ССР и Польши 1929 - 1933

 • формат pdf
 • размер 5,37 МБ
 • добавлен 11 сентября 2016 г.
Киев: Наукова думка, 1983. — 128 с. В монографии на основе архивного материала и других источников освещается развитие интернациональных связей трудящихся Советской Украины и Польши в период мирового экономического кризиса капитализма 1929-1933 гг., показываются моральная и материальная поддержка советской секцией МОПР, профсоюзными, комсомольскими и другими общественными организациями революционных борцов в буржуазно-помещичьей Польше. Большое в...

Нестор Махно та його взаємовідносини з різними політичними силами (1917 - 1921 рр.)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 132,78 КБ
 • добавлен 08 мая 2012 г.
Формування політичної свідомості Н. І. Махна Проблема взаємовідносин Н.І. Махна з іншими політичними силами: 1. Співпраця з більшовиками 2. Союз з Директорією 3. Стосунки з білогвардійцями

Новітня історія України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 169,09 КБ
 • добавлен 28 апреля 2012 г.
Экзамен. ДНУ им. Олеся Гончара, Днепропетровск, 2012, Никилев О.Ф. Українська революція. Історіографія проблеми. .Створення Центральної Ради: соціальна база, партійна репрезентація. . Події Лютневої революції в Петрограді та їх вплив на Україну: створення нових органів. Чотири Універсали. Відносини між УЦР і Тимчасовим урядом Росії, політичні умови і результати. Утворення УНР. Війна РСФСР з УНР. Українська держава П.Скоропадського: внутріш...

Новітня історія України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 284,78 КБ
 • добавлен 02 мая 2013 г.
Соціально – економічна та соціально – політична ситуація в Україні на початку 1917 року. Лютнева революція в Україні Український національний рух і боротьба за автономію України в березні - черевні 1917 р. Пер. Універсал. Другий Універсал Політичні партії в Україні 1917 року. Робітничий і селянський рухи в Україні в 1917 р. Ради.

Норманны на Руси

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,08 КБ
 • добавлен 25 декабря 2012 г.
Харьков: Харьковский национальный университет (ХНУ) им. В.Н. Каразина, 2012. Факультет международных экономических отношений и туристического бизнеса Направление подготовки: "Международные экономические отношения" 1 курс Преподаватель: Кулиш С.Н. Реферат по дисциплине "Политическая история Украины". Введение. Кто такие варяги? Роль варяжских князей в объединении восточных славян. Роль норманнов в образовании Руси. Образование военно-промышленного...

Оболонський Ярослав. Підручник Українського Націоналіста

 • формат doc
 • размер 53,70 КБ
 • добавлен 28 марта 2016 г.
Інтернет-ресурс, 2006. — 10 с. Сутність націоналістичної революційної боротьби. Стратегія боротьби. Тактика боротьби. Націоналіст як боєць. Початок, розвиток і закінчення революційної боротьби. Пропаганда. Військове навчання та політико-виховна робота. Організація першого загону. Захист завойованої влади. Світогляд. Гроші. Одинаки. Міжнародне Українство.

Оборона Києва 1941 року

Презентация
 • формат doc, ppt, video
 • размер 20,24 МБ
 • добавлен 13 ноября 2012 г.
М. Кременчук, 2013 р. Презентація з 12 слайдів + текст і відео із серії "Історія українських земель". План: - Битва за Київ; - Передумови; - Положення військ до початку операції; - Хід бойових дій; - Результат битви.

Овдієнко П.П., Страшко Є.М. Нариси історії України XIX - початку XX століття

 • формат pdf
 • размер 69,46 МБ
 • добавлен 08 ноября 2013 г.
Ніжин: Аспект, 2001. — 488 с. Пропонована книга є спробою на основі науково вивіреної інформації, археографії, синтезу історіографії доступного викладу та об’єктивного аналізу історичних процесів в Україні XIX – на початку XX ст. Автори значну увагу приділили розгляду геополітичної позиції України на культурно-історичній мапі Європи нової та новітньої доби – цій своєрідній прифронтовій смузі грандіозної битви між Заходом і Сходом, що природно з...

Оглоблин О. Студії з історії України

 • формат djvu
 • размер 12,48 МБ
 • добавлен 26 августа 2013 г.
Статті в джерельні матеріяли. За ред. Л. Винара. — Нью-Йорк — К. — Торонто: Українське історичне товариство; Українська вільна академія наук у США. Історична секція, 1995. — 469 с. — ISBN 1-879070-07-3. У цьому збірнику, крім наукової автобіографії Олександра Оглоблина, містимо понад 20 монографічних досліджень, статтей і архівних матеріялів історика, що друкувалися переважно в «Українському Історику» і виданнях У ВАН у роках 1963 до 1993. Матері...

Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології

 • формат pdf
 • размер 23,58 МБ
 • добавлен 21 мая 2012 г.
Одеса, 2012. – XII+607+І с. До збірки увійшли матеріали міжнародної конференції „Одеські Читання, яка пройшла на історичному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 16-17 березня 2012 р. Статті студентів, аспірантів та молодих вчених охоплюють різні галузі історичної науки. Опубліковані дослідження відображають авторське бачення проблем історії, етнології та археології. Матеріали подаються в авторській редакції. Вида...

Окупаційний режим в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,17 МБ
 • добавлен 27 ноября 2012 г.
Харків 2012 р. ХНЕУ, історія України, Презентація PowerPoint - 19 слайдів; План: Нацистський "новий порядок" і життя населення в умовах окупації, Концтабори та масове знищення людей. Голокост, Гастарбайтери, Життя в евакуації.

Оліфіренко Л. Цікава Україна

 • формат pdf
 • размер 603,04 КБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
Український культорологічний центр. Донецьк. рік -1998. 80 с. Цікаві факти з історії, географії, літератури, мови, народознавства, музики, спорту України.

Олександр Довженко

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,22 МБ
 • добавлен 07 октября 2014 г.
Авторська презентація на тему: "Олександр Довженко – життя і діяльність". 31 слайд. План: Дитинство. Юні роки. Радянський час. Роки війни. Творча спадщина. Вшанування пам’яті. Список використаних джерел.

Олехнович А.Г. Реферат на тему: Розвиток української культури в умовах тоталітарної системи (у 1940-х - 1950-х рр.)

Практикум
 • формат doc
 • размер 38,27 КБ
 • добавлен 15 сентября 2015 г.
Олехнович А. Г. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Інститут розвитку дитини. Україна. Київ - 2014. «Розвиток української культури в умовах тоталітарної системи. (у 1940-х – 1950-х рр.)». Сторінок - 24. ЗМІСТ. Вступ… І. Загальна характеристика історичних умов та особливостей культурного життя України 1940-1950 років… ІІ. Дослідження літературного процесу в Україні 1940-1950 років. 2.1. Літературні діячі та їх творчі зд...

Омелянович-Павленко Михайло Еволюція в формуванні військової еліти

 • формат djvu
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 18 ноября 2016 г.
Українське воєнно-наукове товариство, 1931 р., 40 ст. Книга Михайла Омельяновича-Павленка, визначного українського діяча, генерал-полковника Армії УНР, командувача 1-го Зимового походу Армії УНР, Начального коменданта УГА, "Еволюція в формуванні військової еліти". Зміст: - Ввід. - Управління війни і воєнного діла. - Війна будучого і армія майбутнього. - Кадри; еволюція у формуванні еліти старшинського корпусу та шляхи, що мають вести сотника до к...

Омелянович-Павленко Михайло Еволюція в формуванні військової еліти

 • формат pdf
 • размер 11,91 МБ
 • добавлен 15 декабря 2016 г.
Українське воєнно-наукове товариство, 1931 р., 40 ст. Книга Михайла Омельяновича-Павленка, визначного українського діяча, генерал-полковника Армії УНР, командувача 1-го Зимового походу Армії УНР, Начального коменданта УГА, "Еволюція в формуванні військової еліти". Зміст: - Ввід. - Управління війни і воєнного діла. - Війна будучого і армія майбутнього. - Кадри; еволюція у формуванні еліти старшинського корпусу та шляхи, що мають вести сотника до к...

Онищенко О.С. (відп. ред.) Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія

 • формат pdf
 • размер 76,33 МБ
 • добавлен 17 октября 2012 г.
Відповідальний редактор О. Онищенко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 1096 с. Видання присвячене 60-річчю від дня народження академіка НАН України, директора Інституту історії України НАН України В.А. Смолія. У розвідках, вміщених на його сторінках, висвітлюється широкий спектр проблем української історії від найдавніших часів до сьогодення, а також порушено питання теорії та методології історичної науки, історіографії, джерело...

Онищенко О.С. (відп. ред.) Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія

 • формат djvu
 • размер 5,47 МБ
 • добавлен 31 июля 2013 г.
К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 1096 с. ISBN 978-966-02-5552-4 Видання присвячене 60-річчю від дня народження академіка НАН України, директора Інституту історії України НАН України В. А. Смолія. У розвідках, вміщених на його сторінках, висвітлюється широкий спектр проблем української історії від найдавніших часів до сьогодення, а також порушено питання теорії та методології історичної науки, історіографії, джерелознавства та спе...

Онищенко О.С. (гол. ред.) Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Том II. Книга II

 • формат pdf
 • размер 7,27 МБ
 • добавлен 12 февраля 2013 г.
Т. 2: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. – Кн. 1: Листування: Д–Я. – Ч. 1: Д–Н / Ред. кол. тому: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голова), М. В. Багров, В. А. Смолій, Д. В. Табачник, Г. В. Боряк, В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна (заст. гол.), В. Ю. Афіані, В. Ю. Омельчук, Л. В. Скрипка, І. В. Тункіна; Авт.-укл.: О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані, О. Д. Василюк, В. А. Вергунов, В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зу...

Онищенко О.С. (гол. ред.) Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Том II. Книга II

 • формат pdf
 • размер 6,47 МБ
 • добавлен 12 марта 2013 г.
Т. 2: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. – Кн. 2: Листування: Д–Я. – Ч. 2: О–Я / Ред. кол. тому: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голова), М. В. Багров, В. А. Смолій, Д. В. Табачник, Г. В. Боряк, В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна (заст. гол.), В. Ю. Афіані, В. Ю. Омельчук, Л. В. Скрипка, І. В. Тункіна; Авт.-уклад.: О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані, В. А. Вергунов, В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, І. М....

Онищенко О.С. (гол. ред.) Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Том II. Книга І

 • формат pdf
 • размер 6,68 МБ
 • добавлен 30 января 2013 г.
Т. 2: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. – Кн. 1: Листування: А–Г / Ред. кол. тому: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, (голова), М. В. Багров, В. А. Смолій, Д. В. Табачник, Г. В. Боряк, В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна (заст. гол.), В. Ю. Афіані, В. Ю. Омельчук, І. В. Тункіна, Л. В. Скрипка; Авт.-уклад.: О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані, В. А. Вергунов, В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, І. М. Ільїна, М. Ю...

Онищенко О.С. (гол. ред.) Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Том І. Книга II

 • формат pdf
 • размер 4,94 МБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
Т. 1: Володимир Іванович Вернадський і Україна. – Кн. 2: Вибрані праці / Ред. кол. тому: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, (голова), В. А. Смолій, М. В. Багров, В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна (заступник голови), В. Ю. Афіані, В. Ю. Омельчук; Авт.-уклад.: О. С. Онищенко, В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, С. Л. Кигим, І. М. Гавриленко, Н. О. Лаас, В. В. Лавров, І. І. Мочалов, Н. М. Хоменко. НАН України. Комісія з наукової спадщини...

Онищенко О.С. (гол. ред.) Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Том І. Книга І

 • формат pdf
 • размер 7,82 МБ
 • добавлен 12 февраля 2013 г.
Т. 1: Володимир Іванович Вернадський і Україна. – Кн. 1: Науково-організаційна діяльність (1918–1921) / Ред. кол. тому: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, (голова), В. А. Смолій, М. В. Багров, В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна (заступник голови), В. Ю. Афіані, Г. В. Боряк, В. Ю. Омельчук; Авт.-уклад.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, С. М. Кіржаєв, В. В. Лавров, С. В. Старовойт, Н. М. Хоменко, Л. М. Яременко. НАН України. Комісія з н...

Орлик Пилип та його Конституція

Презентация
 • формат ppt
 • размер 9,28 МБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
СГГУ, филологический факультет, кафедра социально-гуманитарных наук, предмет - история Украины, объем - 12 слайдов. Презентация доступно открывает основные положения конституции Пилипа Орлика. Предоставлены красочные катринки. Презентация на украинском языке.

Осадча Ю.В. Великі українці: Михайло Грушевський - історик і президент

 • формат pdf
 • размер 331,35 КБ
 • добавлен 29 августа 2016 г.
К., 2011. — 16 с. Методичний лист присвячений 145-й річниці від дня народження великого українського історика, автора фундаментальної «Історії України-Русі», громадського і державного діяча, першого президента України Михайла Сергійовича Грушевського (1866-1934). У ньому розповідається про його життя і діяльність, а також подаються розробки заходів (схема книжкової виставки-портрету, бібліографічний огляд літератури, розробка гри для юних ерудиті...

Основні тенденції соціально-економічного розвитку України наприкінці XX - на початку XXI ст

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,45 МБ
 • добавлен 08 февраля 2014 г.
Презентація містить графіки!, опис, фото, основні дати тощо Загальний соціально-економічний стан на середину 80-х рр. Спроби реформ та поглиблення деструктивних процесів у другій половині 80-х рр. Причини труднощів ринкового старту Труднощі перших років незалежності. Поглиблення економічної кризи Новий виток ринкових реформ у середині - другій половині 90-х рр. Перші позитивні зрушення Соціально-економічне становище України на початку XXI ст. Вис...

Основные теории происхождения славян

Реферат
 • формат doc
 • размер 51,32 КБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Симферополь ТНУ преподаватель Исаев В. А.; Географический факультет; специальность: география; предмет: История Украины; год: 2012; 16 стр. 1-й курс "отл". В данной работе рассматриваются версии происхождения славянских народов. Версия Нестора, Евразийство, антинорманизм, Германцы и гунны, Склавины и анты. Иордан и Прокопий. Данные языкознания, Данные археологии, Письменные свидетельства, История раннесредневековых славян с VI по VIII вв. Рассел...

Особливості української ментальності

Реферат
 • формат doc
 • размер 40,53 КБ
 • добавлен 16 ноября 2016 г.
ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Харків, 2013 р., 14 ст. Історія української культури студентка Петренко А.О. Менталітет – це характер та лад людського мислення, що реалізується на рівні свідомості, але базується на структурних елементах сфери підсвідомого, що включають в себе архетипи як окремої особистості, так і етносу в цілому. Це генетично і соціально зумовлених ознак, які властиві певній етнічній спільноті й визначають форми її соціокультурної активн...

Остарбайтери Донеччини

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,06 МБ
 • добавлен 23 мая 2012 г.
Педагогічне училище, Шахтарськ, викладач Повстян Ю.В., 28 слайдів, 2012 р. Історія України Етапи вивезення робітників. Основні напрямки, методи вербування. Механізм транспортування. Умови перебування остарбайтерів.

Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення

 • формат djvu
 • размер 3,04 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Історія України: сучасне бачення. Навчальний посібник. 3-тє видання, перероблене і доповнене. рекомендоване Міністерством освіти і науки України. Навчальний посібник у якому відображена історія України без міфів та фальсифікацій. Спираючись на нові методологічні основи, автор висвітлюе найважливіші періоди, події і факти української історії, які не знайшли правдивого відображення в радянській історіографії.

Ответы на билеты

pottee
 • формат docx
 • размер 252.61 КБ
 • добавлен 11 мая 2009 г.
Ответы на экзаминационные билеты по Истории Украины: . Древнейшие земледельцы и скотоводы на землях современной Украины. Люблинская уния, её последствия для украинских земель. Окончательная ликвидация гетманства и остатков автономного устройства Гетманщины во второй половине 18 в. Гетман Кирилл Разумовский. Великая Скифия в Скифия в 5-4 вв. до н. э. Возникновение украинского казачества. Хозяйственная деятельность казаков. Административно-территор...

Ответы на билеты

pottee
 • формат doc
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 05 сентября 2009 г.
Ответы на экзаминационные билеты по Истории Украины. коротко все самое главное. От трипольской культуры до 20 го века, Скифия в 5-4 ев. до н. э., Образование казацкой республики — Запорожской Сечи. Киевское княжество при Аскольде. Происхождение названий Русь и Украина. Возникновение Крымского ханства. Турецко-татарские набеги на украинские земли во второй половине 15 — 16 в., их последствия, все разбито на колонки, нарезай и готовые шпаргалки.

Ответы на вопросы по Истории Украины

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 30.53 КБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Ответы на русском языке по таким вопросам: Причины распада киевской руси. название «Украина». Люблинская уния. Причины, Характер, Движущие силы освободительной войны 1648-1654. Образование реестрового казачества. Административно-политическое устройство Украинского казацкого государства середины 17 в. Бре?стская у?ния. Войско Запорожское. Переяславский договор. Галицкое и Волынское княжества. положения украинских земель в составе Великого княжест...

Ответы на семинары с 2 по 6

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 208,75 КБ
 • добавлен 01 февраля 2013 г.
Історія поступового українського державотворення. Початкові етапи українського державотворення на українських землях. Перші державні утворення на території сучасної України (скіфи, сармати, міста-поліси, держава антів). Українська революція 1917-1921. Характеристика державотворення процесів в радянській Україні , та проголошення незалежності в Україні. Українське питання в політиці європейських держав напередодні та на початку війни.

Ответы на экзамен по дисциплине История Украини

Шпаргалка
 • формат pdf
 • размер 1,92 МБ
 • добавлен 26 мая 2015 г.
КНУ ім. Тараса Шевченка. Купчик О.Р. Питання на іспит 1. Слов’янські протодержавні утворення. 2. Союзи племен антів, венедів і склавинів. 3. Літописні союзи слов’янських племен. 4. Норманська теорія походження державності на Русі. 5. Автохтонна теорія походження державності на Русі. 6. Хозарська теорія походження державності на Русі. 7. Правління династії Києвичів. 8. Правління кн. Рюрика. 9. Правління кн. Олега (Віщого). 10. Правління кн. Ігоря...

Ответы по Истории Украины

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 408.5 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Экзамен,52 стр,факультет психологии ДНУ, Кривой И.Т. ответы на вопросы. темы: Виникнення державності східних слов'ян. Київське князівство Утворення Київськой держ. Рюриковичів. Норманська теорія Правління Ігоря,Ольги,Святослава Політичний устрій та соціальна організація Київської Русі. Прийняття християнства та його вплив Русь-Україна за часів феод.роздробленості.Володимир Мономах Володимир Великий та Ярослав Мудрий Укр землі у складі ВКЛ та...

Ответы по истории Украины

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 101,75 КБ
 • добавлен 20 февраля 2012 г.
Екзамен з історії України від Київської Русі й до 1917р. СНУ, ім.В.Даля, 2011 рік. Кількість питань - 25. Перелік питань: Боротьба Київської Русі з кочовими народами. Діяльність княгині Ольги. Діяльність князя Святослава. Чому князь Ярослав увійшов в історію як мудрий Історичне значення прийняття християнства Київською Руссю. Монгольська агресія та її наслідки для України. Діяльність Романа Мстиславовича (1199-1205). Діяльність Данила Романовича...

Ответы по экзамену История Украины

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 181,77 КБ
 • добавлен 04 сентября 2013 г.
56 ответов по экзамену История Украины, 1 курс, факультет Психологии. Понятие этноса и этногенеза. Исторические сообщества людей. Основные теории происхождения словян. концепции происхождения Украинского этноса. Причины политической раздробленности и розпаду Руси. Галицко-волынское княжество в XII-XIV вв. Возникновение и деятельность запорожского и реестрового казачества (конец XV – сер. XVII) Административно-политический устрой Запорожской Сечи....

Очевидці та історики про Хотинську війну 1621 р

Реферат
 • формат doc
 • размер 782,08 КБ
 • добавлен 30 января 2013 г.
Розповідь про Хотин. Устами очевидців та істориків про грандіозну битву пізнього середньовіччя». «Згущення хмар над Хотином». «Смутні часи Хотинської битви». «Світанок над Хотином».

Піддубний С.В. Давньоукраїнські боги, герої, держави і племена. 2 книга

 • формат pdf
 • размер 43,74 МБ
 • добавлен 25 октября 2013 г.
Голованівськ: Давні світи, 2010. — 217 с. Вперше в українській історіографії детально розглядаються давньоукраїнські боги, герої, племена і держави, згадувані в працях Геродота, Біблії та Влескнизі. Досліджується також дохристиянська релігійна система наших предків, чимало уваги приділено таким постатям як Мойсей, Ісус Христос тощо.

Піддубний С.В. Українські святині та символи. 1 книга

 • формат pdf
 • размер 6,13 МБ
 • добавлен 03 ноября 2013 г.
Голованівськ, 2010. — 112 с.: іл. Цією книгою автор досліджує праукраїнські святилища, пам'ятники, символи, літери і числа, які примушують подивитися читача на історію України і загалом людської цивілізації зовсім з іншого ракурсу.

Підкова Ш., Шуст Р. Довідник з історії України. У трьох томах

Справочник
 • формат pdf
 • размер 12.88 МБ
 • добавлен 05 апреля 2011 г.
Київ: Генеза, 2002. - 1135 с. Визначено основні історичні терміни і поняття, подано інформацію про найважливіші події української історії, біографії українських і зарубіжних державних, політичних, громадських і військових діячів.

Пілсудський і Україна

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,28 МБ
 • добавлен 25 февраля 2015 г.
Матеріали конференції 13-14 липня 2002 р. Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. 80 с ISBN 966-562-830-5 У книзі зібрані матеріали виступів на конференції, присвяченій 135-річному ювілею керівника польської держави, маршала Юзефа Пілсудського, що відбулась 13-14 липня 2002 р. в Харківській державній науковій бібліотеці імені О. Короленка. Подаються тексти промов Ю. Післудського і С Петлюри, художні твори видатних літераторів Ч. Мілоша, Б. Шуль...

Павло Скоропадський Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918

 • формат pdf
 • размер 214,18 МБ
 • добавлен 11 февраля 2015 г.
Увазі вчених і широких кіл громадськості вперше пропонуються у повному обсязі спогади П. Скоропадського, який в якості Гетьмана Української Держави (травень — грудень 1918 р.) відігравав непересічну роль під час одного з етапів новітнього українського державотворення

Павлюк І., Мартинюк М. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр

 • формат djvu
 • размер 9,81 МБ
 • добавлен 09 сентября 2013 г.
Луцьк: Твердиня, 2005. — 428 с. У хрестоматії піді