Металлорежущие станки
Машиностроение и металлообработка
  • формат djvu
  • размер 6.29 МБ
  • добавлен 01 мая 2012 г.
Бочков В.М., Сілін Р.І. та ін. Металорізальні верстати
Бочков В.М., Сілін Р.І., Гаврильченко О.В.
Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2009. - 268 с. - Для студентів механічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Призначення посібника - допомогти студентам виробити навички настроювання та дослідження металорізних верстатів різних типів. Подано вказівки, які необхідні для виконання лабораторних робіт; викладено будову, принцип дії, налагодження та настроювання універсальних металорізних верстатів як з ручним, так і з числовим програмним керуванням, а також автоматів та напівавтоматів.
Метою практичних робіт є навчити студентів складанню карт налагодження та побудові циклограм роботи автоматів для оброблення заданої деталі або розроблення керувальних програм верстатів з ЧПК.
Зміст
Вступ.
Список скорочень.
Основні правила безпеки під час виконання лабораторних робіт.
Організація проведення лабораторних і практичних робіт.
Складання кінематичних схем коробок швидкостей і подач.
Лабораторні та практични роботі
Аналіз кінематики коробки швидкостей верстата з розмножувальною структурою.
Аналіз кінематики коробки швидкостей зі складеною структурою.
Розрахунок гвинторізних ланцюгів токарно-гвинторізних верстатів.
Налагодження і настроювання токарного верстата для оброблення конічних поверхонь.
Налагодження і настроювання токарно-гвинторізного верстата для нарізування різі.
Настроювання токарно-револьверного верстата 1Н325 для оброблення деталі.
Аналіз кінематики коробки швидкостей верстата 1Н325.
Вивчення будови і розрахунок кінематичних ланцюгів токарно-револьверного автомата 1Б118.
Складання і розрахунок карти налагодження токарно-револьверного автомата 1Б118.
Вивчення будови та кінематика автомата фасонно-поздовжнього точіння 1П12.
Складання і розрахунок карти налагодження автомата фасонно-поздовжнього точіння 1П12.
Вивчення будови та принципу функціонування токарного верстата з ЧПК 16К20Ф3Р132.
Аналіз кінематики безступеневого привода головного руху верстата з ЧПК 16К20Ф3Р132.
Програмування оброблення на токарному верстаті з пристроєм ЧПК моделі 2Р22.
Налагодження токарного верстата 16К20Ф3Р132 з пристроєм ЧПК моделі 2Р22.
Розрахунок і настроювання універсальної ділильної головки.
Настроювання УДГ на просте ділення.
Налагодження і настроювання УДГ на диференціальне ділення.
Налагодження і настроювання універсального горизонтально-фрезерного верстата та УДГ для нарізування косозубих зубчастих коліс (гвинтових канавок).
Розрахунок та настроювання зубодовбального напівавтомата 5107.
Розрахунок та настроювання кінематичних ланцюгів горизонтального зубофрезерного верстата.
Розрахунок та настроювання кінематичних ланцюгів зубофрезерного напівавтомата 5Е32.
Розрахунок та настроювання кінематичних ланцюгів зубостругального напівавтомата 523 для нарізування прямозубчастих конічних коліс.
Дослідження силової самодіючої головки.
Розрахунок та побудова профілю кулачка самодіючої силової головки.
Паспортизація токарно-гвинторізного верстата.
Перевірка геометричної точності токарно-гвинторізного верстата.
Список літератури.
Додаток.
Похожие разделы