Справочник
  • формат pdf
  • размер 325.04 КБ
  • добавлен 09 декабря 2016 г.
Бодак А.Ю., Фелькіна В.А. Гістарыяграфія і крыніцазнаўства сярэднявечча
Даведнік для студэнтаў дзённай і завочнай форм навучання ўсіх спсцыяльнасцей гістарычнага факультэта. Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, Каф. усеагульнай гісторыі. — Брэст : БрДУ, 2008. — 52 с.
Даведнік эмяшчае сістэматызаваныя звесткі пра найбольш важныя сярэдневяковыя крыніцы (хронікі, аналы, своды законаў і іншыя пісьмовыя дакументы), пра сярэднявечных гісторыкаў і медыевістаў новага і навейшага часу. Рэкамендацыі істотна дапамогуць студэнтам пры падрыхтоўцы да семінарскіх заняткаў, залікаў і экзаменаў. Прызначаны для студэнтаў усіх спецыяльнасцей гістарычнага факультэта.