Практикум
  • формат pdf
  • размер 435,82 КБ
  • добавлен 23 декабря 2015 г.
Бодров В.Г., Балдич Н.І. та ін. Державне регулювання внутрішнього ринку України в умовах глобалізації
Наук.-метод. розробка / авт. кол. : В.Г. Бодров, Н.І. Балдич, О.П. Борисенко та ін. ; за заг. ред. В.Г. Бодрова. - К. : НАДУ, 2012. - 56 с..
Висвітлено концептуальнізасади державного регулювання внутрішнього ринкуУкраїни, проаналізовано інституційні складові його функціонування, їх взаємодія. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державного регулювання вітчизняного внутрішнього ринку, серед яких обмеження спекуляцій на фінансових ринках та відновлення функціонування реального сектору.
В основу наукового продукту покладено результати НДР "Удосконаленнямеханізмів державного регулювання розвитку внутрішнього ринку України" (ДР №0110U002468) комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування".
Розрахована нанауковців, викладачів, державних службовців, слухачів спеціальності "Державне управління" Національної академії державного управління при Президентові України.
Зміст:.
Вступ.
Концептуальні засади державного регулювання внутрішнього ринку України.
Інституційні складові функціонування внутрішнього ринку України та їх взаємодія.
Удосконалення державного регулювання внутрішнього ринку України в процесі глобальних трансформацій.
Висновки.
Список використаних джерел.