• формат pdf
  • размер 13,95 МБ
  • добавлен 09 декабря 2015 г.
Богачов А.Л. Філософська герменевтика. Навчальний посібник
К.: «Курс», 2006. - 405 с.
Ця книжка містить перший в Україні навчальний курс філософської герменевтики. Філософська герменевтика викладена в ній як напрям сучасної думки, заснований Г.-Г . Ґадамером (1900-2002), учнем М. Гайдегера. Автор розглядає головні ідеї філософської герменевтики щодо мистецтва, риторики, гуманітарного знання, етики та мови, оцінює значення них ідей для сучасної практичної філософії. Багато уваги в курсі приділено історії герменевтики, а також зв`язку поглядів Г .-Г. Гадамера з платонізмом і деякими течіями новітньої філософії.
Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами філософії та теорії культури.
ЗМІСТ
Від автора
Переднє слово
ВСТУП
Предмет і проблематика філософської герменевтики
Виникнення філософської герменевтики та її історичний контекст
Філософське відкриття герменевтичності досвіду
ПІДГОТОВЧИЙ ВИКЛАД
Історична трансформація герменевтики
Герменевтика як давній канон і новочасний органон
Дильтаїв проект загальної герменевтики
Дильтай і Гусерль: розуміння досвіду
Феноменологія як підготовка герменевтичного повороту
Гайдегерів проект герменевтичної феноменології
ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
Риторика у світлі філософської герменевтики
Семантична модель мови і риторика
Філософія мистецтва
Гуманістична традиція і мистецтво
Герменевтична філософія мистецтва як натуралістична теорія уяви
Філософська герменевтика як онтологія мистецького твору
Філософія гуманітарних наук
Історична свідомість та істина
Герменевтична істина чи аргумент рефлексії
Історія та передсуди
Герменевтична конкретність досвіду
Універсальність герменевтичного досвіду й мораль
Діалектичність герменевтичного досвіду
Філософія мови
Гадамерів проект герменевтичної онтології мови
Істина буття як спекулятивна істина мови
Цитована література