• формат pdf
  • размер 2,43 МБ
  • добавлен 22 февраля 2016 г.
Богачов С.В., Мельникова М.В., Устименко В.А. та ін. Економіко-правові проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні
Монографія ; НАН України ; Ін-т економ.-правових дослідж. – Харків : Видавництво «НТМТ», 2015. – 247 с.
Розглянуто теоретико-методичні та прикладні проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні, включаючи правове та ресурсне забезпечення, планування та фінансування, розподіл повноважень та реалізацію компетенції органів місцевого самоврядування, формування інституційних, організаційних та соціально-трудових умов, врахування дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, особливості сфери надання комунальних, фінансових, соціальних, інформаційно-комунікаційних послуг, функціонування підприємств житлово-комунального комплексу, та розроблено рекомендації щодо подолання вирішення означених проблем.
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ВЕЛИКИХ МІСТ ТА АГЛОМЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ
1.1. Великі міста та агломерації у складі економічного напряму містознавства
1.2. Особливості економіки великих міст та агломерацій
1.3. Тенденції розвитку економіки великих міст та агломерацій в Україні
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ МІСТ ТА АГЛОМЕРАЦІЙ
2.1. Правові засади функціонування міських агломерацій
2.2. Територіальна громада як базова одиниця функціонування міських агломерацій
2.3. Комунальна власність як основа господарювання великих
міст та агломерацій
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ МІСТ ТА АГЛОМЕРАЦІЙ
3.1. Склад і структура ресурсного забезпечення розвитку великих міст та агломерацій
3.2. Комунальні ресурси міста: склад, структура, особливості управління
3.3. Інвестиційні ресурси в забезпеченні розвитку великих міст та агломерацій
РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ МІСТ ТА АГЛОМЕРАЦІЙ
4.1. Стратегічний підхід до планування соціально-економічного розвитку великих міст та агломерацій
4.2. Планування просторового розвитку великих міст та агломерацій
4.3. Фінансове забезпечення реалізації програм і проектів розвитку великих міст та агломерацій
РОЗДІЛ 5. ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ І РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ МІСТ ТА АГЛОМЕРАЦІЙ
5.1. Повноваження органів місцевого самоврядування великих міст та агломерацій у сфері містобудування
5.2. Особливості реалізації компетенції органів місцевого самоврядування великих міст та агломерацій у сфері комунального господарства
5.3. Моделювання взаємовідносин між великими комунальними комерційними підприємствами та партнерами (з урахуванням наявної господарської компетенції)
РОЗДІЛ 6. ІНСТИТУЦІЙНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ МІСТ ТА АГЛОМЕРАЦІЙ
6.1. Удосконалення інституційних умов розвитку міських агломерацій
6.2. Шляхи вирішення організаційних проблем розвитку міських агломерацій
6.3. Проблеми узгодження соціально-трудових відносин у процесі розвитку міських агломерацій
РОЗДІЛ 7. РОЗВИТОК ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІКИ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ / ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС
7.1. Проблеми та перспективи розвитку крос-кордонних агломерацій в Україні
7.2. Оцінка попиту на ресурсозберігаюче обладнання у сфері теплопостачання великих міст та агломерацій
7.3. Напрями підтримки енергетичної безпеки у сфері ЖКГ міських агломерацій
РОЗДІЛ 8. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ КОМУНАЛЬНИХ, ФІНАНСОВИХ Й ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ ТА АГЛОМЕРАЦІЯХ
8.1. Проблеми інвестування розвитку комунальної інфраструктури міських агломерацій
8.2. Проблеми надання кооперативними інститутами соціальних і фінансових послуг у великих містах та агломераціях
8.3. Проблеми розвитку сфери надання інформаційно-комунікаційних послуг у великому місті
РОЗДІЛ 9. АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ВЕЛИКИХ МІСТ ТА АГЛОМЕРАЦІЙ
9.1. Обґрунтування вибору векторів розвитку житлово-комунального господарства міських агломерацій
9.2. Планування організаційних змін і розвитку ресурсозабезпечуючих комплексів у сфері ЖКГ великих міст
9.3. Підвищення ефективності розвитку підприємств житлово-комунального комплексу великих міст та агломерацій
ПІСЛЯМОВА
ЛІТЕРАТУРА