Социологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 8,76 МБ
  • добавлен 23 марта 2012 г.
Болебрух А.Г. Нариси з історії громадської самосвідомості (суспільна думка України та Росії XI - XIX ст.)
Дніпропетровськ: ПП "Ліра ЛТД", 2008. - 452 с.
Розглянуто суспільну думку України та Росії XI - XIX ст. як реакцію сучасників певної доби на умови свого життя та діяльності, проаналізовано особливості міркувань і оцінок представників різних верств населення у контексті проблеми "суспільство та влада". Увагу приділено питанням сприйняття соціальної дійсності давньоруськими людьми (XI - XIII ст.), християнського трактування суспільного життя, суспільній думці України періоду Гетьманщини. Визначено часову та національну специфіку суспільної думки України та Росії, ступінь її соціально зумовленої здатності впливати на модернізаційні процеси в країні