• формат pdf
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Бородкіна І.Л., Матвієнко О.В. Практичний курс комп’ютерних технологій підготовки даних
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю. Київ, 2001 - 56 с.

Метою навчального посібника "Практичний курс з комп'ютерних технологій підготовки даних" є формування у студентів сукупності знань, умінь і навичок, оволодіння якими дозволить їм підготуватись до застосування комп’ютерної техніки у різних галузях практичної діяльності. При цьому в процесі вивчення курсу у студентів формуються:
? уміння і навички грамотної постановки задач, що виникають в практичній діяльності, для їх вирішення за допомогою персонального комп’ютера;
? уміння і навички формалізованого опису правильно поставлених задач;
? уміння грамотно інтерпретувати результати вирішення практичних завдань за допомогою комп’ютера і використовувати ці результати в практичній діяльності.
Завданням "Практичного курсу з комп'ютерних технологій підготовки даних" як загальноосвітньої дисципліни є поглиблене професійне освоєння масовими інформаційними технологіями, такими як стандартні засоби роботи в середовищі Windows, текстовий процесор і електронні таблиці.
Смотрите также

Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство

 • формат pdf
 • размер 964.11 КБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Навч. посіб. - К.: Каравела, 2006. - 240 с. У посібнику висвітлені питання організації загального та кадрового діловодства; класифікації кадрової документації; роботи з різними документами; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, що складається працівниками кадрових служб; порядку оформлення документів для призначення пенсій; виготовлення документів за допомогою інформаційних технологій. Текст проілюстровано зразками документі...

Захарова І.В. Документно-інформаційні комунікації

 • формат doc
 • размер 485.5 КБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
Методичний посібник. Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2011. 31 с. Навчальна дисципліна „Документно-інформаційні комунікації є нормативною навчальною дисципліною, яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців кваліфікаційного рівня „бакалавр за напрямом „Документознавство та інформаційна діяльність. „Документно-інформаційні комунікації входить до циклу дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекон...

Контрольна робота Методи аналітико-синтетичної обробки інформації

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 36.76 КБ
 • добавлен 29 апреля 2010 г.
11 стр., преподаватель Немшилов Ю. А. 1. Порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів 2. Аналітико-синтетичні методи обробки інформації

Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту

 • формат pdf
 • размер 2.61 МБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Навчальний посібник призначений для вивчення нового напряму інформаційно-управлінської діяльності - інформаційного менеджменту. У ньому викладено основні підходи до розуміння інформаційного менеджменту, розглянуто питання розвитку наук інформаційно-комунікаційного циклу, питання теорії та практики інформаційно-аналітичної діяльності в системі управління, висвітлено проблеми виробництва інформаційних продуктів та надання інформаційних послуг.

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Інформаційний менеджмент: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 2.55 МБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
У опорному конспекті лекцій у схемах і таблицях вводяться і роз’яснюються у логічній послідовності всі базові поняття навчального курсу „Інформаційний менеджмент. Використання опорного конспекту доцільне для первинного, швидкого ознайомлення з курсом інформаційного менеджменту. Надалі необхідно продовжити вивчення окремих тем теорії за навчальним посібником, основною та додатковою літературою, рекомендованою для вивчення курсу. Опорний конспект д...

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи менеджменту інформаційних систем

 • формат doc
 • размер 1.06 МБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2005.- 176 с. Навчальний посібник призначено для вивчення нового напряму в управлінні впровадженням нових інформаційних технологій - менеджменту інформаційних систем. В навчальному посібнику викладено узагальнюючу концепцію менеджменту інформаційних систем, наведено функції і завдання менеджерів інформаційних систем як управлінців, які відповідають за підтримку бізнес-процесів підприємства за допом...

Презентація - Правила кваліфікованого набору тексту

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
План: - Загальні правила оформлення тексту. - Специфічні вимоги при комп'ютерному наборі тексту . - Використана інформація. При комп'ютерному наборі тексту необхідно дотримуватися певних правил. Це дозволить отримати тексти, близькі по оформленню оригінал-макетів, використовуваним при виданні книг. Крім того, правильно оформлені і структуровані тексти легше перенести з однієї платформи на іншу (тобто прочитати в іншій операційній системі) або опу...

Соболевська О.М. Різнорівневі тести з діловодства

 • формат doc
 • размер 125.5 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
Видавництво, рік невідомі. Одним із найбільш технологічних засобів діагностики й оцінювання навчальних досягнень є тестування (бланкове чи комп’ютерне), яке треба використовувати у поєднанні з традиційними засобами педагогічного контролю. Тестування може поводитися як у бланковій, так і в комп’ютерній формах. Файл містить: - Різнорівненві тести для оцінювання НДУ з теми "секретарська справа" - Різнорівневі тести для оцінювання НДУ з теми: «діло...

Штортько О.В., Ступницька Н.І., Штортько Л.В., Ступницький В.В. Електронне діловодство

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Навчально-методичний посібник. Рівне, РДДГУ, 2006. 88 с. Посібник містить конспект лекцій, методичні розробки практичних робіт, зразки оформлення електронних шаблонів та документів. Призначений для студентів, викладачів та всіх, хто прагне ефективно використовувати комп’ютерну техніку в процесі діловодства.

Якібчук М.В.(уклад.) Редагування спецдокументації

 • формат doc
 • размер 672.5 КБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Для студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність". Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2005. - 78 с. Загальне редагування спецдокументації - це навчальна дисципліна, яка досліджує теорію загального нормативного редагування повідомлень. Оскільки редагування призначене для опрацювання повідомлень, тобто інформації, а без інформації людина існувати не може, тому отримання...