• формат pdf
  • размер 40,59 МБ
  • добавлен 16 декабря 2015 г.
Бойко В.М., Міхелі С.В. Географія. 7 клас
Підручник. — Х.: Сиция, 2015. — 304 с.: іл.
У підручнику подано навчальний матеріал з географії материків і океанів відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України. Навчальне видання містить інформацію про природу материків і океанів, їх цілісність і диференціацію, про населення і його життєдіяльність у різних природних умовах. Інформація, подана в підручнику, розширює знання про географічну оболонку та її компоненти. Основа підручника – розділи про материки й океани. Подано інформацію про їх географічне положення і дослідження, будову рельєфу, клімат, органічний світ і природні багатства тощо. Завершальними темами підручника є екологічні проблеми материків і океанів, способи їх розв’язання, роль у цьому й відповідальність людини, що дає змогу сформувати природоохоронну компетентність учнів. Текст підручника супроводжують географічні карти та картосхеми, що дають змогу орієнтуватися в просторі та знаходити об’єкти, про які йде мова. Після параграфів і розділів вміщено запитання і завдання, що допомагають запам’ятати вивчене й здійснити самоперевірку навчальних досягнень.