Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 45.32 МБ
 • добавлен 31 января 2017 г.
Учебник. — М.: Просвещение, 2015. — 256 с. — (Полярная звезда). — ISBN 978-5-09-025340-6. Учебник продолжает предметную линию УМК «Полярная звезда» для основной школы, разработанную в рамках системнодеятельного подхода. Содержание учебника охватывает материал о природе материков и океанов, о различных странах, регионах и народах Земли. Особое внимание уделяется изучению общих географических закономерностей и их проявлению на конкретном материале....

Аль-Хамас Н. (ред.) Учебник по географии для школ Палестины. Седьмой класс

 • формат pdf
 • размер 3,37 МБ
 • добавлен 21 января 2017 г.
Министерство образования государства Палестина, 2005. – 89 с. Учебник по географии для школ Палестины. Книга также подойдет всем, интересующимся арабским языком.

Андриевская З.Я., Галай И.П. Начальный курс географии. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 42.09 МБ
 • добавлен 27 апреля 2014 г.
Учебник. — 3-е изд., перераб. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — 199 с. Содержание: Природа земли. Атмосфера. Погода и климат. Атмосфера. Погода. Температура воздуха. Атмосферное давление. Ветер. Направление и скорость ветра. Сила ветра. Влажность воздуха. Туман и облака. Атмосферные осадки. Климат и климатообразующие факторы. Биосфера. Биосфера и ее границы. Геологическая роль живого вещества. Почвы, их использование и охрана. Природные...

Бойко В.М., Міхелі С.В. Географія материків і океанів. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 99,00 МБ
 • добавлен 14 января 2013 г.
Підручник. — К.: Зодиак-ЕКО, 2007. — 288 с.: іл., карти. — ISBN 978-966-7090-47-0. У 7 класі ви продовжите вивчати географію. У курсі «Географія материків і океанів» ідеться про материки і океани, розмаїття їх природних комплексів і природних багатств. Ви також дізнаєтеся про народи, які населяють материки, та їх господарську діяльність. Разом з тим ви поглибите знання про закономірності розвитку оболонок - сфер Землі, з якими ознайомилися в 6 кл...

Бойко В.М., Міхелі С.В. Географія материків і океанів. 7 клас

 • формат djvu
 • размер 8,94 МБ
 • добавлен 28 июля 2012 г.
Підручник. — К.: Зодіак-ЕКО. 2007. — 288 с.: іл., карти. — ISBN 978-966-7090-47-0. У 7 класі ви продовжите вивчати географію. У курсі «Географія материків і океанів» ідеться про материки і океани, розмаїття їх природних комплексів і природних багатств. Ви також дізнаєтеся про народи, які населяють материки, та їх господарську діяльність. Разом з тим ви поглибите знання про закономірності розвитку оболонок - сфер Землі, з якими ознайомилися в 6 кл...

Бойко В.М., Міхелі С.В. Географія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 40,59 МБ
 • добавлен 16 декабря 2015 г.
Підручник. — Х.: Сиция, 2015. — 304 с.: іл. У підручнику подано навчальний матеріал з географії материків і океанів відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України. Навчальне видання містить інформацію про природу материків і океанів, їх цілісність і диференціацію, про населення і його життєдіяльність у різних природних умовах. Інформація, подана в підручнику, розширює знання про географічну оболонку та її компоненти. Основа під...

Бойко В.М., Михели С.В. География материков и океанов. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 39.05 МБ
 • добавлен 03 сентября 2013 г.
Учебник. — К.: Зодіак-ЕКО, 2007. — 287 с. — ISBN 978-966-7090-52-4. Содержание: Введение. Что и как изучает география материков и океанов. Часовые пояса. Строение земной коры и рельеф. Климатические пояса и области. Природные зоны. Океаны. Тихий океан. Океания. Страны Океании. Атлантический океан. Индийский океан. Северный Ледовитый океан. Материки. Африка. Географическое положение и исследование. Геологическое строение и рельеф. Климат. Воды су...

Гілецький Й.Р., Чобан Р.Д., Сеньків М.І. Географія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 36,53 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
Підручник. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2015. — 312 с. Підручник складається іє шести розділів, які зазвичай охоплюють по декілька тем. Кожен розділ починається зі своєрідної візитівки, де подано перелік тем та коротку довідку. Зміст тем розкривається у параграфах, яких може бути у темі від одного до дванадцяти. Кожен параграф розрахований на вивчення здебільшого за один, рідше два уроки. На початку є запитання під рубрикою "Пригадай аб...

Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б. Географія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 38,28 МБ
 • добавлен 26 января 2016 г.
Підручник. — К.: Грамота, 2015. — 272 с. Підручник відповідає новому Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти. У ньому розкрито особливості природи нашої планети. Він формує в учнів уявлення про різноманітність і єдність природи, сприяє розумінню ними ролі географічної оболонки в житті людей і впливу суспільства на природні умови. Видання містить велику кількість кольорових фотографій, картосхем і малюнків, що поглиблює на...

Грузинская В.А. География. Учебник для VII класса вспомогательных школ

 • формат pdf
 • размер 11.33 МБ
 • добавлен 06 февраля 2017 г.
М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1941. — 193 с.: ил. (OCR). География - это наука о земле, на которой мы живем. Она изучает форму и движение земли, действие солнца на землю, а также внутреннее строение земного шара. Пособие рассчитано на учащихся, преподавателей географии 7 классов. Содержание: Краткие сведения о земле, солнце и луне. Земля, солнце, луна. Форма земли. Движение земли. Как солнце нагревает з...

Грузинская В.А. География. Учебник для VII класса вспомогательных школ

 • формат djvu
 • размер 95.52 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1941. — 193 с. География - это наука о земле, на которой мы живем. Она изучает форму и движение земли, действие солнца на землю, а также внутреннее строение земного шара. Пособие рассчитано на учащихся, преподавателей географии 7 классов. Содержание: Краткие сведения о земле, солнце и луне. Земля, солнце, луна. Форма земли. Движение земли. Как солнце нагревает землю. Смена...

Довгань Г.Д., Стадник О.Г. Географія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 54,17 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — Х.: Ранок, 2015. — 306 с. Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. Методичний апарат відповідає сучасним вимогам викладання географії. У підручнику наведені програмові практичні роботи та географічні дослідження. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу. Підручник містить посилання на сайт «Електронний освітній ресурс...

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны. 7 класс. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 19.64 МБ
 • добавлен 15 июня 2013 г.
Учебник. — В 2-х частях. — М.: Русское слово, 2010. — 280 с. — ISBN 978-5-91218-301-0. Учебник "География. Материки и океаны. 7 класс" знакомит учащихся с основными понятиями и закономерностями физической географии, важнейшими физико-географическими процессами, происходящими в атмосфере, литосфере, биосфере и гидросфере. Учебник соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и включен в Федеральный перечень.

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны. 7 класс. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 31.11 МБ
 • добавлен 13 марта 2013 г.
Учебник. — В 2-х частях. — 5-е изд. — М.: Русское слово, 2012. — 280 с.: ил., карт. В учебнике (в 2 частях) представлен курс географии материков. В первой части дается характеристика природных оболочек Земли: литосферы, атмосферы, гидросферы, рассматриваются процессы, происходящие в Мировом океане, а также рассказывается о двух материках Земли — Африке и Австралии. Каждая тема завершается блоком проверочных вопросов, которые помогут закрепить изу...

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны. 7 класс. Часть 2

 • формат pdf
 • размер 21.27 МБ
 • добавлен 08 мая 2013 г.
Учебник. — В 2-х частях. — М.: Русское слово, 2010. — 256 с. — ISBN 978-5-91218-301-0. Учебник "География. Материки и океаны. 7 класс" знакомит учащихся с основными понятиями и закономерностями физической географии, важнейшими физико-географическими процессами, происходящими в атмосфере, литосфере, биосфере и гидросфере. Учебник соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и включен в Федеральный перечень.

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны. 7 класс. Часть 2

 • формат pdf
 • размер 55.88 МБ
 • добавлен 10 февраля 2017 г.
Учебник. — В 2-х частях. — 4-е изд. — М.: Русское слово, 2011. — 256 с.: ил., карт. В учебнике (в 2 частях) представлен курс физической географии материков, дается характеристика природных оболочек Земли: литосферы, атмосферы, гидросферы, рассматриваются процессы, происходящие в Мировом океане. Каждая тема завершается блоком проверочных вопросов, которые помогут закрепить изученный материал. Учебник богато иллюстрирован, в нем много карт, схем, ф...

Душина И.В. География. 7 класс. Методическое пособие

 • формат pdf
 • размер 2,67 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вентана-Граф, 2015. — 216 с.: ил. — ISBN 978-5-360-07601-8. В методическом пособии, вошедшем в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха», сделан акцент на творческом подходе к организации учебного процесса. Данное пособие поможет учителю выявить изменения в программе курса, определить новые подходы к структуре и содержанию учебника, сэкономить время на подготовку к каждому уроку и построить его в соответствии с требованиями обр...

Душина И.В. География. 7 класс. Методическое пособие

 • формат djvu
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вентана-Граф, 2015. — 216 с.: ил. — ISBN 978-5-360-07601-8. В методическом пособии, вошедшем в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха», сделан акцент на творческом подходе к организации учебного процесса. Данное пособие поможет учителю выявить изменения в программе курса, определить новые подходы к структуре и содержанию учебника, сэкономить время на подготовку к каждому уроку и построить его в соответствии с требованиями обр...

Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 169,24 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — Под ред. В.П. Дронова. — М.: Дрофа, 2014. — 398, [2] с. — ISBN 978-5-358-09654-7. Учебник соответствует ФГОС основного общего образования, адресован учащимся 7 классов и входит в линию учебников под редакцией В.П. Дронова. Учебник содержит основные сведения о планете, строении и особенностях ее оболочек. В учебнике учтен страноведческий подход к изучению географии: представлены описания многих стран мира, в том числе стран ближнего зар...

Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География. Наш дом - Земля. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 87,64 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 15-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2012. — 384 с.: ил., карт. — ISBN 978-5-358-11267-4. Учебник содержит сведения о нашей планете, о строении и особенностях ее оболочек, о географической карте. Страноведческий подход к изложению материала отражает идею гуманизации образования. Приведены описания отдельных стран мира, в том числе и стран СНГ. В книге большое количество карт, цветных рисунков, схем, фотографий. Структура и содержание уче...

Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География. Наш дом - Земля. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс

 • формат djvu
 • размер 61,41 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 15-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2012. — 384 с.: ил., карт. — ISBN 978-5-358-11267-4. Учебник содержит сведения о нашей планете, о строении и особенностях ее оболочек, о географической карте. Страноведческий подход к изложению материала отражает идею гуманизации образования. Приведены описания отдельных стран мира, в том числе и стран СНГ. В книге большое количество карт, цветных рисунков, схем, фотографий. Структура и содержание уче...

Климанова О.А., Климанов В.В. и др. География. Страноведение. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 77,50 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В., Сиротин В.И. Учебник. — Под ред. О.А. Климановой. — 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2011. — 336 с.: ил., карт. — ISBN 978-5-358-09043-9. Содержание учебника отвечает новым тенденциям в преподавании курса географии и требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта. В нем увеличена доля страноведческой информации, причем все страны и территории рассматриваются с учетом взаи...

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія материків і океанів. 7 клас

 • формат djvu
 • размер 15,02 МБ
 • добавлен 24 января 2017 г.
Підручник. — К.: Навчальна книга, 2007. — 272 с. Зміст: Вступ. Що вивчає географія материків і океанів. Рухи Землі у космосі та їх наслідки. Рельєф Землі та його зв'язок з будовою літосфери. Закономірності формування кліматів Землі. Закономірності формування природних комплексів Землі. Це цікаво знати. Практичні роботи. Запитання для перевірки навчальних досягнень з теми «Вступ». Особливості природи океанів. Тихий океан. Океанія. Атлантичний океа...

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія материків і океанів. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 90,30 МБ
 • добавлен 15 февраля 2017 г.
Підручник. — К.: Навчальна книга, 2007. — 272 с. Зміст: Вступ. Що вивчає географія материків і океанів. Рухи Землі у космосі та їх наслідки. Рельєф Землі та його зв'язок з будовою літосфери. Закономірності формування кліматів Землі. Закономірності формування природних комплексів Землі. Це цікаво знати. Практичні роботи. Запитання для перевірки навчальних досягнень з теми «Вступ». Особливості природи океанів. Тихий океан. Океанія. Атлантичний океа...

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 10,60 МБ
 • добавлен 10 февраля 2017 г.
Підручник. — К.: Грамота, 2015. — 272 с. Фрагмент підручника для ознайомлення — 65 с. Підручник відповідає новій програмі з географії для 7 класу, ураховує вікові особливості школярів. Методичний апарат і рубрики підручника спрямовані на якісне засвоєння навчального матеріалу й спонукають учнів до самостійного творчого пошуку, здійснення практичних дій і проведення власних досліджень.

Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. География материков и океанов. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 26,34 МБ
 • добавлен 09 февраля 2017 г.
Учебник. — К.: Навчальна книга, 2007. — 272 с. Содержание: Введение. Что изучает география материков и океанов. Источники географических знаний. Виды движения Земли в космосе и их последствия. Рельеф Земли и его связь со строением литосферы. Закономерности формирования климата Земли. Закономерности формирования природных комплексов Земли. Это интересно. Практические работы. Вопросы для проверки достижений учащихся по теме «Введение». Особенности...

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 класс

 • формат djvu
 • размер 28,05 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 13-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2006. — 320 с. Учебник рассказывает как о природе нашей планеты в целом, так и об отдельных материках и океанах. Особое внимание уделено истории открытия и исследования материков, особенностям природы, народам, их населяющим, государствам. Книга содержит большое количество цветных фотографий, карт и схем, имеет разнообразный и объемный методический аппарат. Введение. Что и с какой целью изучают в курсе гео...

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 129,40 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 13-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2006. — 320 с. Учебник рассказывает как о природе нашей планеты в целом, так и об отдельных материках и океанах. Особое внимание уделено истории открытия и исследования материков, особенностям природы, народам, их населяющим, государствам. Книга содержит большое количество цветных фотографий, карт и схем, имеет разнообразный и объемный методический аппарат. Введение. Что и с какой целью изучают в курсе гео...

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География. География материков и океанов. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 49,26 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — Москва: Дрофа, 2014. — 335, [1] с.: ил., карт. Учебник соответствует ФГОС основного общего образования. Учебник рассказывает как о природе нашей планеты в целом, так и об отдельных материках и океанах. Особое внимание уделено истории открытия и исследования материков, особенностям природы, народам, их населяющим, государствам. Главные особенности природы Земли Население Земли Океаны и материки Географическая оболочка - наш дом

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 70,18 МБ
 • добавлен 19 мая 2013 г.
Учебник. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 176 с. Данный учебник продолжает линию учебно-методического комплекта по географии «СФЕРЫ». Издание подготовлено в соответствии с новым образовательным стандартом и позволяет сформировать у учащихся базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и разнообразии материков, их крупных районов и стран, об их населении, особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в разных...

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 37,96 МБ
 • добавлен 09 февраля 2017 г.
Учебник. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 175 с. — ISBN 978-5-09-032495-3. Данный учебник продолжает линию учебно-методических комплексов "Сферы" по географии. Издание подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования по географии и позволяет сформировать у учащихся базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и разнообразии материков, их крупных районов и...

Масляк П.О., Капіруліна С.Л. Географія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 51,78 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
Підручник. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. — 412 с. Метою запропонованого підручника є формування географічних знань про природу материків і океанів та її цілісність, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас автори підручника намагалися розширити знання учнів про географічну оболонку та її компоненти шляхом використання нетрадиційних форм і методів навчання. Зміст та структуру підручника спрямовано на форм...

Пестушко В.Ю., Уварова А.Ш. География материков и океанов. 7 класс

 • формат djvu
 • размер 10,50 МБ
 • добавлен 05 февраля 2017 г.
Учебник. — К.: Генеза, 2007. — 288 с.: іл. — ISBN 978-966-504-640-0. Учебник составлен в соответствии с новой программой 12-летней школы и полностью отвечает ее содержанию. В нем доступно и чрезвычайно интересно раскрыты природные условия и ресурсы материков и океанов и проблемы их использования, а также говорится о населении и хозяйственной деятельности человека в разных уголках Земли. Океаны. Тихий океан. Океания. Атлантический океан. Индийский...

Пестушко В.Ю., Уварова А.Ш. География материков и океанов. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 11,48 МБ
 • добавлен 02 февраля 2017 г.
Учебник. — К.: Генеза, 2007. — 288 с.: іл. — ISBN 978-966-504-640-0. Учебник составлен в соответствии с новой программой 12-летней школы и полностью отвечает ее содержанию. В нем доступно и чрезвычайно интересно раскрыты природные условия и ресурсы материков и океанов и проблемы их использования, а также говорится о населении и хозяйственной деятельности человека в разных уголках Земли. Океаны. Тихий океан. Океания. Атлантический океан. Индийский...

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія материків і океанів. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 59,80 МБ
 • добавлен 18 января 2017 г.
Підручник. — К.: Генеза, 2007. — 288 с. Підручник складено за новою програмою для 12—річної школи і повністю відповідає її змісту. У ньому доступно і налдзвичайно цікаво розкриті природні умови й ресурси материків і океанів та проблеми їх використання, а також йдеться про населення і господарську діяльність людей у різних куточках Землі. Зміст: Океани. Материки. Земля — наш спільний дім.

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 193,79 МБ
 • добавлен 21 января 2017 г.
Підручник. — К.: Генеза, 2015. — 272 с.: іл. Підручник містить повний обсяг обов’язкового навчального матеріалу, передбаченого чинною програмою. У доступній і надзвичайно цікавій формі підручник розкриває природні умови й ресурси материків та океанів як об’єктів регіональної географії, у ньому наведено класифікацію карт материків та океанів і зазначено особливості роботи з цими картами, розглядаються деякі загальні географічні закономірності пла...

Чефранов С.В. География СССР. 7 класс

 • формат djvu
 • размер 44,03 МБ
 • добавлен 01 февраля 2017 г.
Учебник для 7 класса семилетней и средней школы. — М.: Учпедгиз, 1951. — 200 с. Наша великая родина — Союз Советских Социалистических Республик, первая в мире страна социализма, занимает восточную половину Европы и северную треть Азии. Площадь Советского Союза превышает 22 млн. кв. км. Это составляет около 1/6 части всей обитаемой суши. Остальные государства, даже самые большие — США, Китай, Бразилия и Франция с колониями, в 2—2 1/2 раза меньше С...

Чефранов С.В. География СССР. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 9,51 МБ
 • добавлен 05 февраля 2017 г.
Учебник для 7 класса семилетней и средней школы. — М.: Учпедгиз, 1951. — 200 с. Наша великая родина — Союз Советских Социалистических Республик, первая в мире страна социализма, занимает восточную половину Европы и северную треть Азии. Площадь Советского Союза превышает 22 млн. кв. км. Это составляет около 1/6 части всей обитаемой суши. Остальные государства, даже самые большие — США, Китай, Бразилия и Франция с колониями, в 2—2 1/2 раза меньше С...