• формат pdf
  • размер 933,35 КБ
  • добавлен 20 января 2013 г.
Бронова В.М., Сенюта І.Я. Медичне право України
К.: Видавництво ЛОБФ Медицина і право, 2011. - 118 с.
Програма навчальної дисципліни Медичне право України для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, що навчаються за напрямом підготовки Право, спеціальністю Правознавство, підготовлена членами робочої групи з розробки навчальної програми з курсу Медичне право для студентів вищих навчальних закладів, які готують професіоналів за напрямом Право, затвердженої наказом МОЗ України від 23.09.2010 р. № 808.
Зміст
Вступ
Система контролю знань
Характеристика курсу
Тематичний план дисципліни
Зміст лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів
Змістовий модуль іі
Спеціальні інститути медичного права
Орієнтовний перелік питань на залік
Нормативні акти