Берн I., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта I. Права людини в сфері охорони здоров'я: практичний посібник (Україна)

 • формат pdf
 • размер 7,45 МБ
 • добавлен 23 декабря 2012 г.
За наук.ред. І. Сенюти. - Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2012. - 552 с. ISBN 978-966-2019-16-2. Практичний посібник входить до серії книг, які підготовлені в межах міжнародного проекту «Практичні посібники у сфері права та здоров’я» («Practitioner Guides in Law and Health») Інституту відкритого суспільства (Нью-Йорк, США) спільно з Міжнародним фондом «Відродження» (в Україні) до якого долучено вісім держав Східної Європи та Центральної А...

Берн И., Эзер Т., Коэн Дж., Оверал Дж., Сенюта И. Права человека в сфере охраны здоровья: практическое пособие (Украина)

 • формат pdf
 • размер 2,55 МБ
 • добавлен 24 ноября 2012 г.
Львов: Изд-во ЛОБФ «Медицина и право», 2012. - 576 с. ISBN 978-966-2019-18-6 Книга издана на английском, украинском и русском языках. Практическое пособие входит в серию книг, подготовленных в рамках международного проекта «Практические пособия в области права и здоровья» («Practitioner Guides in Law and Health») Института открытого общества (Нью-Йорк, США) совместно с Международным фондом «Возрождения» (в Украине), к которому привлечено восемь г...

Бондарєв Т. Фармацевтика та охорона здоров’я: засади правового регулювання в Україні

 • формат pdf
 • размер 3,23 МБ
 • добавлен 30 июня 2012 г.
К., 2011 (2-ге видання: оновлене та доповнене).- 125 с. Зміст: Вступ. Регуляторні аспекти діяльності компанії у галузі фармацевтики . Законодавство у галузі фармацевтики Державне управління у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів Доклінічні дослідження лікарських засобів. Клінічні випробування лікарських засобів. Державна реєстрація лікарських засобів Виробництво лікарських засобів на території України. Л...

Бронова В.М., Сенюта І.Я. Медичне право України

 • формат pdf
 • размер 933,35 КБ
 • добавлен 20 января 2013 г.
К.: Видавництво ЛОБФ Медицина і право, 2011. - 118 с. Програма навчальної дисципліни Медичне право України для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, що навчаються за напрямом підготовки Право, спеціальністю Правознавство, підготовлена членами робочої групи з розробки навчальної програми з курсу Медичне право для студентів вищих навчальних закладів, які готують професіоналів за напрямом Право, затвердженої наказом МОЗ Украї...

Волков В., Дешко Л., Мазур Ю. (укл.) Медичне право України

 • формат pdf
 • размер 1.78 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Практикум - Донецьк: ДонНУ, 2010. - 249 с. Практикум складається із вступу; програми курсу; структури залікового кредиту курсу "Медичне право України" для юридичних і медичних ВНЗ України; навчально-методичних матеріалів до практичних занять з курсу, що містять обгрунтування актуальності до кожної теми заняття, визначення його мети та задач, план практичного заняття, навчально-методичні рекомендації, технологічну карту заняття, питання для самок...

Волков В., Дешко Л., Мазур Ю., Мингела О. Медицинское право: позиции Европейского суда по правам человека

 • формат pdf
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Донецк: Современная печать, 2010. - 117 с. Пособие является первым систематизированным юридическим изданием, в котором представлены правовые позиции Европейского суда по правам человека относительно права каждого на охрану здоровья, содержащиеся в его практике на протяжении всего периода деятельности.

Дешко Л. Правова основа державного регулювання діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини

Статья
 • формат pdf
 • размер 87,52 КБ
 • добавлен 19 октября 2014 г.
Публічне право. - 2011. - № 3. - С. 78-85. Статтю присвячено дослідженню державного регулювання діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини. Проаналізовано законодавство, що регулює державно-правовий вплив на цей вид діяльності у сфері охорони здоров’я, обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів його вдосконалення.

Загальна характеристика управління епідеміологічним наглядом. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства

Реферат
 • формат doc
 • размер 44,11 КБ
 • добавлен 12 сентября 2012 г.
Украина. Александрийское ВМУ 2011г. 25 стр. Вступ Визначення, структура і основні напрямки діяльності санепідемслужби України. Правовий порядок та державне регулювання захисту насалення від інфекційних хвороб. Порядок здійснення санепідемнагляду в України. Адміністративна відповідальність. Фінансові санкції та інші заходи впливу за порушення санітарного законодавства. Механізм оскарження дій та рішень санепідемслужби України. Висновки Список вико...

Закон Республики Украина о распространении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров от 15 февраля 1995 года №60/95-ВР

Стандарт
 • формат doc
 • размер 32,65 КБ
 • добавлен 01 июня 2016 г.
Выходные данные неизвестны. перевод: Милен Митев. Основные понятия. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и их классификация. Законодательство Украины об обороте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Контроль над оборотом препаратов. Общий порядок осуществления деятельн...

Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров'я

Реферат
 • формат doc
 • размер 37,19 КБ
 • добавлен 01 сентября 2012 г.
Украина. Александрийское ВМУ. 2011г. 15 стр. Вступ Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров'я. Джерела правового регулювання. Загальні підстави і умови виникнення матеріальної відповідальності працівників. Види матеріальної відповідальності. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Висновки Список використаної літератури

Медичне право України

Статья
 • формат doc
 • размер 412,61 КБ
 • добавлен 01 апреля 2014 г.
К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2014.- 238 с. Зміст: Предмет і методи медичного права. Медичні правовідносини: поняття, види, склад. Система і джерела медичного права. Медичне право як навчальна дисципліна і галузь науки. Рівні соціального регулювання медичної діяльності. Роль і значення лікарської етики і деонтології у загальній структурі соціального. регулювання медичної діяльності. Біоетика як комплексна наука, що займається питаннями медицини в рам...

Оплата праці охорони здоров'я

Реферат
 • формат doc
 • размер 44,13 КБ
 • добавлен 19 августа 2012 г.
Украина. Александрийское ВМУ. 2011г. 18 стр. Вступ Визначення, структура та система організації заробітної плати. Державне регулювання оплати праці. Форми, строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. Відхилення від нормальних умов праці в галузі охорони здоров’я: Висновки Використана література

Права людини в галузі охорони здоров’я

 • формат pdf
 • размер 961,83 КБ
 • добавлен 02 ноября 2014 г.
Харків: Права людини, 2011. — 176 с. У доповіді правозахисних організацій надається аналіз ситуації щодо прав людини у галузі охорони здоров’я за останні роки. У першому розділі наводиться інформація щодо міжнародних документів та національного законодавства, де зазначаються стандарти прав людини на належну медичну допомогу, а також прав та свобод, які виникають у ході реалізації цього права. Надається загальний опис системи охорони здоров’я Укра...

Права та обов’язки медпрацівників. Визначення поняття пацієнт. Права пацієнта

Реферат
 • формат doc
 • размер 33,59 КБ
 • добавлен 16 сентября 2012 г.
Украина. Александрийское ВМУ 2011г. 15 стр. Вступ. Правовий статус медичних працівників – їх права та обов’язки. Визначення загальних понять і осіб, які мають право займатись медичною діяльністю. Права медичних працівників. Обов’язки медичних працівників. Правовий статус пацієнтів – їх права та обов’язки. Визначення поняття пацієнт. Джерела прав і обов’язків пацієнта. Основні права пацієнта. Обов’язки пацієнта. Висновок. Список використаної літер...

Правове регулювання діяльності планування сім'ї та репродукції людини в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 175,14 КБ
 • добавлен 18 февраля 2015 г.
УМСА, Україна, м. Полтава - 16 слайдов. Вступ. Основні поняття. Міжнародні нормативно-правові акти. Нормативно-правові акти в Україні . Відомчі нормативно-правові документи. Висновок.

Правове регулювання проведення медико-біологічних експериментів в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 67,22 КБ
 • добавлен 03 февраля 2015 г.
УМСА, Україна, м.Полтава - 10 слайдов Законодавство, що регулює проведення медико-біологічних експериментів на людях. Цивільний кодекс України, пункт 3 стаття 281. Основи законодавства України про охорону здоров'я, стаття 45. Закон України "Про лікарські засоби", стаття 8. Наказ МОЗ України від 23.09.2009 року №690. Кримінальний кодекс України, стаття 141, 142. Кримінальний кодекс України стаття 115, умисне вбивство.

Презентация - Соціальне медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Презентация
 • формат ppt
 • размер 367 КБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
ІНДЗ, Виконавець: П. І. Проданюк. Науковий керівник: Я. Д. Калинич Чернівці - 2010 - 16 с. Політичні партії і законодавча влада Виконавча влада (уряд і окремі міністерства) Недержавні страхові компанії та їх об’єднання Роботодавці (основні страховики) Органи місцевого самоврядування Медичні працівники і галузь охорони здоров’я Пацієнти (споживачі медичних послуг) Фармацевтична індустрія, виробники техніки Третій сектор – експерти та інституалізо...

Роханський А.О. (ред.) Права людини в галузі охорони здоров’я

 • формат pdf
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 19 сентября 2016 г.
Права людини в галузі охорони здоров’я — 2013. Доповідь правозахисних організацій. — Харків: Права людини, 2014 — 128 с Загальна частина Дотримання права на здоров’я в україні: загальний огляд Нагальна потреба нової медичної реформи Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року Судовий захист права на здоров’я Захист прав людини в галузі психіатрії Спеціальна частина Права пацієнтів програми замісної підтримувальної терап...

Сенюта І.Я. Медичне право: право людини на охорону здоров’я

 • формат pdf
 • размер 6,90 МБ
 • добавлен 06 ноября 2014 г.
Монографія. - Львів: Астролябія, 2007. - 224 с. У монографії аналізуються право людини на охорону здоров’я як один із основних інститутів медичного права, а також законодавче забезпечення цього права в Україні. З позиції інтеграції правового знання висвітлено право людини на охорону здоров’я як природно-правове та як юридичне явища. Розглянуто окремі аспекти встановлення і розвитку медичного права як комплексної галузі права і як нової навчальної...

Сенюта І.Я., Терешко Х.Я. (ред.) Медичне право України: проблеми встановлення та розвитку

 • формат pdf
 • размер 2,30 МБ
 • добавлен 10 января 2013 г.
(На укр. яз.) Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20.04.2007, Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та білетики України». Львів. 349 с. Зміст. Андрієвська Т. І. Морально-етична, віросповідна та правова проблема «права на смерть». Бабанін А., Велігодський Д. В. Правові аспекти та регламентація лікувально-профілактичної допомоги населенню. Бахтіна К. Р. До питання про основні напрями розвитку прав п...

Стеценко С.Г. (ред.) Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права)

 • формат pdf
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 23 октября 2014 г.
Навч. посіб. / Галай В. О., Гречанюк С. К., Сенюта І. Я. та ін.; за ред. С. Г. Стеценка та А. О. Галая. – К. : КНТ, 2009. – 224 с. Правове регулювання статусу пацієнтів: Право на охорону здоров’я та інші права пацієнтів Загальні права пацієнтів Оплатність медичних послуг: пошук оптимального рішення Право людини на медичну інформацію та право на медичну таємницю Право пацієнта на згоду та відмову щодо медичного втручання Юридичні обов’язки пацієнт...

Стеценко С.Г. (ред.), Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право

 • формат pdf
 • размер 2,00 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. — 507 с. — ISBN 978-966-8533-86-0 (Алерта), ISBN 978-966-373-431-6 (КНТ), ISBN 978-966-364-673-2 (ЦУЛ) У підручнику висвітлені сучасні дані з медичного права — нової навчальної дисципліни, галузі правової науки. Структурно підручник складається із Загальної та Особливої частин. В рамках Загальної частини пропонуються матеріали, що торкаються загальних теоретико-правових за...

Хмиль И.Ю. Основы медицинского законодательства Украины

 • формат djvu
 • размер 6,17 МБ
 • добавлен 29 декабря 2016 г.
Учеб, пособие / И.Ю. Хмиль, Б.В. Михайличенко, А.И. Артеменко. — К.: ВСИ «Медицина», 2011. — 240 с. В учебном пособии учтены последние изменения в законодательстве Украины, основные моменты правовой реформы. Общеправовые вопросы изложены с учетом специфики медицинской практики. Особо выделены специфические особенности правового регулирования вопросов относительно работников учреждений здравоохранения, медицинских и фармацевтических заведений. Мед...

Цивільно-правова відповідальність медичних працівників

Реферат
 • формат doc
 • размер 37,75 КБ
 • добавлен 27 июля 2012 г.
Украина. Александрийское ВМУ. 2011г. 21 стр. Вступ Цивільно-правова відповідальність медичних працівників. Визначення і загальні поняття юридичної відповідальності медичних працівників. Моральна ( немайнова ) шкода. Висновки Список використаної літератури