География
Абитуриентам и школьникам
Практикум
  • формат doc
  • размер 571,96 КБ
  • добавлен 11 апреля 2015 г.
Булава Л.М., Кушнір Л.М., Федій О.А. Методичний посібник щодо підготовки і захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Секція географії
За ред. Л.М. Булави. — Полтава: ПОЦН-ТТУМ, 2008. — 36 с.
У методичному посібнику подаються рекомендації щодо вибору теми науково-дослідницької роботи учнів з географії у рамках Малої Академії наук, підготовки, оформлення й публічного захисту виконаного дослідження.
Для учнів – слухачів, кандидатів і дійсних членів МАН, керівників наукових товариств, які діють при школах і закладах позашкільної роботи з учнівською молоддю, учителів і студентів-географів.
Організаційні аспекти конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
Загальні поняття про науково-дослідницьку роботу, етапи її підготовки.
Методичні поради до написання «Вступу».
Правила оформлення науково-дослідницької роботи та рекомендації до написання її основної частини.
Рекомендації до написання висновків роботи.
Рекомендації до оформлення додатків.
Складання списку використаних джерел.
Деякі поради до захисту науково-дослідницької роботи.
Можливі напрямки науково-дослідницької роботи в рамках.
Малої академії наук з фізичної географії та геоекології.
Методика виконання науково-дослідницьких робіт з економічної географії.
Програма дослідження системи сільського розселення.
Додаток А. Зразок оформлення титульного аркуша.
Додаток Б. Зразок оформлення змісту роботи.
Додаток В. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у кінці науково-дослідницької роботи.
Похожие разделы