Юридические дисциплины
Учебные планы, программы и нормативная документация
  • формат pdf
  • размер 1,67 МБ
  • добавлен 10 августа 2015 г.
Булгакова Д.А., Истаев А.Ж. Жалпы тарих (оқу-əдістемелік құрал)
Алматы: Заң əдебиеті, 2004.— 222 бет. ISBN 9965-620-34-2
Оқу-əдістемелік құрал «Мемлекет жəне құқықтың жалпы тарихы» курсының оқу бағдарламасына сəйкес дайындалған жəне Ежелгі əлемнің, орта ғасырлардың, Жаңа жəне қазіргі заманның мемлекеттік-құқықтық жүйелерінің пайда болу, даму, қызмет етуінің кезектілігін сақтай отырып жазылған.
Құрал заң білімдерін беретін жоғары оқу орындары мен факультеттерінің сырттай бөлімдерінің жəне заң колледж-дерінің студенттеріне арналған.
Похожие разделы