• формат pdf
  • размер 3,28 МБ
  • добавлен 12 декабря 2015 г.
Бутирська Т.О. Державне будівництво: стан, суперечності, перспективи розвитку в Україні
Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 484 с. ISBN 966-619-219-5.
У монографії розглянуто теоретичні та методологічні підходи до державного будівництва як до процесу становлення держави; показано, що дослідження державного будівництва перш за все передбачає комплексне вивчення сутності держави; проаналізовано сучасні теоретичні уявлення про державу та наслідки даних уявлень ізапропоновано теорію природної держави; відповідно до цієї теорії визначено категоріальні й організаційно-смислові характеристики державного будівництва, адекватні поняттю держави.
Монографія призначена для науковців, працівників органів державної влади, фахівців у сфері політики і державного управління, студентів, аспірантів і докторантів, а також для всіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами державного будівництва в Україні.
Зміст:
Вступ
.
Теоретичні основи становлення державного будівництва.
Державне будівництво як відображення сутності держави.
Діяльнісна природа держави.
Висновки до першого розділу.
Методологія державного будівництва.
Метод композиції як цілісний метод державного будівництва.
Базові принципи державного будівництва.
Функції держави і державні функції (субфункції).
Висновки до другого розділу.
Категоріальна характеристика державного будівництва.
Колективна діяльність.
Соціальна зв’язність.
Інтелектуальний потенціал державного будівництва.
Висновки до третього розділу.
Організаційно-смислова характеристика державного будівництва.
Визначення перспективи держави.
Характеристика впорядкованості держави.
Формування стану держави.
Висновки до четвертого розділу.
Державне будівництво України: проблеми реалізації та перспективи розвитку.
Українська концепція геополітики.
Поточний стан державного будівництва в Україні.
Перспективи державного будівництва України: втілення теорії природної держави.
Висновки до п’ятого розділу.
Висновки.
Список використаних джерел
.