Статья
  • формат pdf
  • размер 277,00 КБ
  • добавлен 14 июля 2013 г.
Бутрин Н. Становлення корпоративного права на території України: історичний аспект
Наукова стаття
Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип.
8. – 332 с.
Стаття присвячена короткому історичному огляду виникнення та становлення корпоративного права на території України. Окреслено основні напрямки його виникнення та проаналізовано законодавчу базу, котра слугувала основним джерелом корпоративного права у різні історичні періоди.
Ключові слова: корпоративне право, законодавчі аспекти, корпоративне законодавство, юридичні особи, компанії, товариства, підприємницька діяльність.