Бізюк В.В., Якунін А.В. Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків

Бізюк В.В., Якунін А.В. Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків
 • разное
 • pdf
 • 3.39 МБ
 • добавлен 08.02.2012
Харків: ХНАМГ, 2008. – 300 с.

У навчальному посібнику за модульною технологією навчання викладено наступні спеціальні розділи: теорія функцій комплексної змінної; операційне числення; варіаційне числення; теорія поля; математична фізика, які об’єднує загальна прикладна спрямованість на застосування до електротехнічних задач.

Кожен розділ може вивчатися незалежно від інших. Головну увагу приділено розкриттю суті понять, їх взаємозв’язків без надмірної строгості викладу. Теоретичні відомості подаються чітко й аргументовано з опорою на наочність, інтуїцію та з ілюстрацією на типових прикладах. До всіх розділів додаються контрольні запитання, а також індивідуальні розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи.

Посібник призначений для студентів електротехнічних спеціальностей і може використовуватися для самоосвіти електротехніків-практиків.

Смотрите также


Спеціальні розділи вищої математики для електриків

Спеціальні розділи вищої математики для електриків

 • разное
 • pdf
 • 3.26 МБ
 • добавлен 04.05.2011
У навчальному посібнику за модульною технологією навчання викладено
наступні спеціальні розділи: теорія функцій комплексної змінної; операційне
числення; варіаційне числення; теорія поля; математична фізика, які об’єднує
загальна прикладна спрямованість на застосування до електротехнічних задач.
Кожен розділ може...
Лютий О.І., Макаренко О.І. збірник задач з вищої математики

Лютий О.І., Макаренко О.І. збірник задач з вищої математики

 • разное
 • doc
 • 4.38 МБ
 • добавлен 02.09.2010
Лютий О. І., Макаренко О. І.
Л 96 Збірник задач з вищої математики: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 305 с.
ISBN 966–574–532–8
Збірник містить повний об’єм задач, що відповідають програмі з вищої математики для бакалаврів з економіки. У задачнику виділені задачі та тестові завдання для підготовки до практичних за...
Тичинін В.А., Высшая математика

Тичинін В.А., Высшая математика

 • разное
 • doc
 • 453.5 КБ
 • добавлен 29.01.2010
Методичні вказівки містять питання теоретичного курсу і основні типи задач, які входять до білетів іспиту та заліків з курсів вищої математики, що складаються на першому курсі
Укладач: О. О. Левкович, кандидат фізико – математичних наук, доцент кафедри вищої математики ПДАБА
Відповідальний за випуск: В. А. Тичинін, докто...
Клепко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах

Клепко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах

 • разное
 • pdf
 • 3.39 МБ
 • добавлен 02.12.2010
Навчальний посібник. 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 594 с.
Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв’язування типових п...
Гургули С.І., Мойсишина В.М. Тестові завдання з вищої математики

Гургули С.І., Мойсишина В.М. Тестові завдання з вищої математики

 • разное
 • pdf
 • 3.39 МБ
 • добавлен 18.11.2010
Навчальний посібник / С. І. Гургула, В. М. Мойсишин, В. О. Воробйова та ін.; За ред. С. І. Гургули, В. М. Мойсишина. – Івано - Франківськ: Факел, 2008. – 737 с.
Збірник містить 200 теоретичних питань та 3350 тестових завдань, що охоплюють весь нормативний курс вищої математики для технічних ВНЗ і призначені для тестового кон...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс: Збірник задач та вправ

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс: Збірник задач та вправ

 • разное
 • pdf
 • 14.09 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник містить задачі до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв'язання типових прикладів, набори задач для практичних занять, а також набори індивідуальних завдань із зразками їх в...
Пастушенко С.М., Підченко Ю.П. Вища математика

Пастушенко С.М., Підченко Ю.П. Вища математика

 • разное
 • pdf
 • 11.44 МБ
 • добавлен 22.01.2011
К.: "Діал", 2002. - 160 с. - ISBN: 966-591-025-6

У навчальному посібнику стисло викладено теоретичний матеріал вузівського курсу вищої математики. Математичні формули супроводжуються посяненнями. Наведено зразки роз'язування типових задач. Посібник допоможе студентам за короткий термін повторити основні поняття, теореми...
Архіпова О.С. Вища математика

Архіпова О.С. Вища математика

 • разное
 • pdf
 • 3.08 МБ
 • добавлен 23.10.2011
Харків: ХНАМГ, 2008. – 282 с. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка».

Навчальний посібник містить теоретичні відомості з основних розділів вищої математики: лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, функції багатьох змінних, звичайних...
Завдання для практичних занять з вищої математики

Завдання для практичних занять з вищої математики

 • разное
 • pdf
 • 39.87 МБ
 • добавлен 19.11.2010
Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Барановська г. Г., Барановська л. В.
Завдання для практичних занять з вищої математики.
вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення. Інтегральне числення функції однієї змінної.
Київ Нтуу...
Архіпова О.С., Протопопова В.П., Пахомова Є.С. Посібник для розв’язання типових завдань з курсу Вища математика

Архіпова О.С., Протопопова В.П., Пахомова Є.С. Посібник для розв’язання типових завдань з курсу Вища математика

 • разное
 • pdf
 • 2.31 МБ
 • добавлен 23.10.2011
Харків: ХНАМГ, 2008. ? 210 с.

В навчальному посібнику наведені необхідні теоретичні відомості з формулами і дані приклади розв’язування типових задач з основних розділів курсу вищої математики: лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, функції багатьох змінних,
звичайних ...