Металлорежущие станки
Машиностроение и металлообработка
Практикум
  • формат pdf
  • размер 3,03 МБ
  • добавлен 20 сентября 2014 г.
Чекалов О.М. Методичні вказівки, програма та завдання до контрольної роботи з дисципліни Обладнання та транспорт механоскладальних цехів
(для студ. напрямку 6.05052 "Інженерна механіка" 3-го курсу заочної форми навч.) / Укл.: О.М. Чекалов, М.О. Мосягін, С.Ю. Стародубов. - Алчевськ: ДонДТУ, 2011. - 31 с.
Наведено робочу програму дисципліни "Обладнання та транспорт механоскладальних цехів", варіанти завдань до контрольної роботи, рекомендації та приклад її виконання. Надано контрольні запитання, які допоможуть студентам при вивченні теоретичного курсу.
ЗМІСТ
Програма курсу
Задачі курсу
Конструювання верстатного устаткування
Визначення основних технологічних характеристик верстата, що проектується
Розрахунок і проектування деталей та вузлів верстата
Випробування та дослідження верстатів
Експлуатація і ремонт верстатів
Системи управління верстатами
Маніпулятори для зміни заготівок і інструментів
Контрольна робота
Загальні вказівки і рекомендації
Методичні рекомендації
Розрахунок напрямних змішаного тертя
Перелік питань до варіантів завдань
Перелік рекомендованої літератури
Додаток А Приклад розрахунку напрямних верстата
Додаток Б Схеми розрахунку напрямних верстатів
Похожие разделы