Статья
  • формат pdf
  • размер 104,76 КБ
  • добавлен 07 июля 2013 г.
Чередніченко А.П. Економіко-правова сутність корпоративних прав і вирішення експертами-економістами питань оподаткування операцій з ними
Криминалистика и судебная експертиза. Сборник научных трудов. – 2012. – Видання
57. – С. 118-129
В українському законодавстві визначення терміну корпоративні права у широкому економіко-правовому розумінні з’явилося досить недавно, з введенням в дію у 2004 році нової редакції Господарського кодексу України, де у статті 167 корпоративні права окреслюються як
права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочність на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Володіння корпоративними правами за нормами Господарського кодексу України не вважається підприємництвом.