Дисертация
  • формат doc
  • размер 384,77 КБ
  • добавлен 13 февраля 2017 г.
Цокур Є.Г. Джерела легітимності поліичної влади: в контексті взаємодії держави та громадянського суспільства
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук : 23.00.02 – політичні інститути і процеси. — Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. — Київ: 2011. — 389 с.
Метою роботи є дослідження практики державотворення в контексті теорій та джерел легітимності політичної влади в історичних та суспільно-політичних умовах сучасної України, а також, комплексний аналіз різних концепцій та теорій політичної легітимності, процесу легітимації, громадянського суспільства в контексті їх взаємодії з владними інституціями держави.