• формат pdf
  • размер 2,57 МБ
  • добавлен 13 ноября 2014 г.
Дікань Л.В. та ін. Судово-економічна експертиза
Навчальний посібник / Дікань Л.В., Понікаров В.Д., Кожушко О.В. – Х. : Вид ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 432 с.
Досліджено загрози національній безпеці держави. Розкрито принципи організації служби безпеки підприємства та вимоги, що стосуються її персоналу. Проаналізовано основні індикатори економічної безпеки. Розглянуто порядок судового захисту економічних інтересів підприємств у суді. Визначено місце судово-економічної експертизи в системі фінансово-господарського контролю. Наведено порядок її призначення та проведення.
Рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів вищих економічних навчальних закладів, фахівців у галузі контролю та ревізії, працівників правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю.
Похожие разделы