Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
Практикум
 • формат pdf
 • размер 4,11 МБ
 • добавлен 19 декабря 2014 г.
Дєєв С.С., Крівцов В.В., Караван В.В. Методичні вказівки і варіанти завдань до практичних занять і виконання графічних робіт за темою Креслення залізобетонної конструкції з навчальної дисципліни Інженерна графіка (спецкурс)
Методичні вказівки. — Рівне: НУВГП, 2014. — 44 с.
Для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», професійним спрямуванням «Промислове та цивільне будівництво» денної та заочної форми навчання.
У розділі 1 наведено загальні відомості про сутність залізобетону, арматуру та її класифікацію, арматурні вироби, захисний шар бетону та види залізобетонних конструкцій.
У розділі 2 показано умовні зображення арматурних виробів і елементів залізобетонних конструкцій.
У розділі 3 вміщено інформацію про склад робочих креслень залізобетонних конструкцій.
У розділі 4 наведено загальні правила оформлення креслень залізобетонних конструкцій.
У розділі 5, 6 дано індивідуальні завдання до виконання графічної роботи «Робоче креслення просторового каркаса та схеми армування залізобетонної балки» та графічні роботи «Складальне креслення конструкції монолітного стовпчастого фундаменту».
Наведено список літератури, яку студенти можуть використовувати під час виконання графічних робіт.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект