• формат pdf
  • размер 1,11 МБ
  • добавлен 02 декабря 2014 г.
Дементьєв В.В. та ін. Основи теорії державного управління
Дементьєв В.В., Гордон М.В., Оленцевич Н.В., Толкованов В.В., Коваленко Р.О., Шумаєва О.О.
Навч. посібник. — Донецьк: ТОВ «ДРУК-ІНФО», 2012. — 311 с.
Навчальний посібник розроблено на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України. Він містить навчальні матеріали до змістовного модуля «Основи теорії державного управління» дисципліни «Державне управління». В посібнику з позицій сучасної інституціональної теорії розглянуто теоретичні засади та передумови виникнення держави і
державного управління, проаналізовано державне управління як системне суспільне явище, визначено цілі, функції і методи державного управління, окреслено інституціональні рамки побудови системи державного управління на засадах конституційної економіки, запропоновано деякі підходи до оцінки ефективності державного управління. У навчальному посібнику містяться питання для перевірки рівня засвоєння матеріалу змістового модулю, запропоновано теми з актуальних проблем теорії державного управління для виконання індивідуальних завдань самостійної роботи, наведено перелік літератури, рекомендованої для самостійного опрацювання тем змістового модулю «Основи теорії державного управління». Посібник призначений для магістрів спеціальності 8.150101 «Державна служба» напряму підготовки
8.150000 «Державне управління» кваліфікації 2419.3 – «Спеціаліст державної служби» у межах дисципліни «Державне управління». Він може бути корисним для посадовців, керівників різного рівня, а також широкого кола читачів, яких цікавлять соціально-економічні та інституціональні аспекти державного управління.