Статья
  • формат pdf
  • размер 87,52 КБ
  • добавлен 19 октября 2014 г.
Дешко Л. Правова основа державного регулювання діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини
Публічне право. - 2011. - №
3. - С. 78-85.
Статтю присвячено дослідженню державного регулювання діяльності банків
пуповинної крові, інших тканин і клітин людини. Проаналізовано законодавство,
що регулює державно-правовий вплив на цей вид діяльності у сфері охорони здоров’я, обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів його вдосконалення.