Геология полезных ископаемых
Геологические науки и горное дело
degree
  • формат doc
  • размер 825.5 КБ
  • добавлен 08 сентября 2009 г.
Диплом - Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Геологічний факультет; кафедра геології родовищ корисних копалин; науковий керівник доц. Грінченко О. В.; робота рекомендована до захисту на засіданні кафедри протокол № 15 від "22" травня 2008 р. ; 50 сторінок.
Вступ
Загальна частина:
1. Загальні дані про родовище
2. Історія геологічної вивченості району робіт
3. Геологічна будова району робіт
4. Гідрогеологічні умови
Спеціальна частина:
5. Якісна і технологічна характеристика корисної копалини
6. Попутні корисні копалини і цінні компоненти
7. Гірничотехнічні умови експлуатації
8. Петрографічний опис порід
9. Результати фізико-механічних досліджень
Висновки
Похожие разделы
Смотрите также

Гелета О.Л. Оценка декоративного качества горных пород при геологоразведочных работах на месторождениях Украинского щита (на укр.яз.)

  • формат pdf
  • размер 1 МБ
  • добавлен 10 марта 2010 г.
Оцінка декоративної якості гірських порід при геолого-розвідувальних роботах на родовищах Українського щита. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук. Київ, 2001. Мета роботи полягає у тому, щоб дослідити основні текстурно-колористичні різновиди гранітів з родовищ Українського щита, які використовуються як декоративне каміння; розробити уніфіковану систему оцінки текстурно-колористичних ознак декоративності гірських по...

Тихоненко Д.Г. Геологія з основами мінералогії

  • формат pdf
  • размер 3.72 МБ
  • добавлен 03 августа 2010 г.
Навч. посібник / Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, М. А. Щуковський та ін.; За ред. д-ра с. -г. наук, проф. Д. Г. Тихоненка. — К.: Вища освіта, 2003. — 287 с.: іл. Наведено основні відомості про геологію як науку про Землю, особливості перебігу ендогенних і екзогенних геологічних процесів, про мінерали, гірські породи та їх ґрунтотворне значення, про агрономічні руди та їх використання в сільськогосподарському виробництві. В окремому розділі ви...