Дипломний проект Розрахунок механізму вал з шестернями

Дипломний проект Розрахунок механізму вал з шестернями
 • дипломы
 • rtf,html
 • 4.98 МБ
 • добавлен 05.02.2011
Житомирський ДТУ, кафедра ТМ і КТС, доц. Стеценко В. Є. , 2009 р. , 75 с.

Виконана робота складається з аркушів графічної частини формату А1 та 75 аркушів пояснювальної записки.
До пояснювальної записки входять такі розділи:
- визначення конструктивних параметрів деталі за розрахунками на міцність та жорсткість валу;
- визначення способу виготовлення заготовки, розроблено креслення заготовки, розраховані припуски та занесені допуски на розміри шківу до таблиці;
- вирішення типового технологічного завдання, розраховано припуски та режими різання розрахунково-аналітичним методом на обточування циліндричної поверхні O132,5;
- розраховано норми часу на № 005 та № 010 токарну операцію; скомпоновано конструкцію інструменту – свердла з конічним хвостовиком для обробки отворів;
- представлено конструкцію поворотних лещат з нерухомою губкою та пневматичним приводом. Сила затиску 6500 Н;
- експериментально досліджено систему автоматичного контролю процесом різання. Результати експериментів звели до таблиці. Побудували графіки залежності інтегрального показника від коефіцієнту підсилювача зворотного зв’язку.

Проектно-розрахунковий розділ
Характеристика вихідного механізму
Визначення навантажень, що діють на вал 2 механізму
Визначення параметрів вала 2 за розрахунками на міцність
Проектування клинопасового шківа 1
Перевірка шпоночного з?єднання шківа на зминання та зрізання
Вибір та розрахунок підшипників кочення вала 2
Вибір та обґрунтування методу виготовлення заготовки
Розробка креслення виливка
Визначення вартості заготовки
Технологічний розділ
Проектування технологічних послідовностей обробки поверхонь деталі
Обґрунтування вибору технологічних баз
Проектування маршруту механічної обробки шківа 1
Проектування змісту технологічних операцій
Розрахунок припусків на циліндричну внутрішню поверхню шківа 1
Аналітичний розрахунок режимів різання
Табличний розрахунок режимів різання
Нормування технологічних операцій
Вибір інструментального оснащення
Проектування верстатних пристроїв
Опис пристрою та приводу
Визначення умов рівноваги заготовки при закріпленні її будь-якою силою затиску
Розрахунок сили затиску на поршні та визначення параметрів поршня
Розрахунок параметрів привода
Моделювання САУ процесом різання
Мета роботи та вихідні дані
Теоретична частина
Практична частина
Результат
Література

Смотрите также


Дипломний проект Привід ланцюгового конвеєра

Дипломний проект Привід ланцюгового конвеєра

 • дипломы
 • rtf,html
 • 4 МБ
 • добавлен 06.02.2011
Донецький натіональний технічний університет, кафедра ОПМ, проф. Сулейманов С. Л. , 2008 р. , 76с.
Визначення навантажувально-кінематичних параметрів приводу.
Визначення навантажувально-кінематичних параметрів електродвигуна.
Визначення передаточного числа редуктора і його розподіл між ступенями.
Призначення ...
Балдаев В.П., Битуев И.К., Павлов А.Н. Расчет и конструирование приводов. Справочно-методическое пособие

Балдаев В.П., Битуев И.К., Павлов А.Н. Расчет и конструирование приводов. Справочно-методическое пособие

 • разное
 • pdf
 • 626.58 КБ
 • добавлен 18.09.2010
Улан Удэ, ВСГТУ, 2006. -33с. Предназначено для студентов механических специальностей всех форм обучения, выполняющих курсовой проект по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»
Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин

Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин

 • разное
 • pdf
 • 15.38 МБ
 • добавлен 03.10.2008
Москва "Высшая школа" 1991г. Редактор О. Г. Подобедова 432с. В пособии разработаны задания на техническое проектирование; даны нормы, методы и правила расчета и конструирования механических передач и их деталей. Материал излагается в последовательности стадий проектирования, предусмотренных ЕСКД: техническое задание, эскизный пр...
Роганов Л.Л., Карнаух С.Г. Розрахунок рiзьбових з’єднань

Роганов Л.Л., Карнаух С.Г. Розрахунок рiзьбових з’єднань

 • разное
 • pdf
 • 3.39 МБ
 • добавлен 24.08.2011
Навчальний посiбник – Краматорськ: ДДМА, 2003. – 95 с.
Навчальний посiбник включає необхiднi вiдомостi для розрахунку рiзьбових з’єднань стандартними рiзьбовими деталями.
Михайлов Ю.Б. Конструирование зубчатых колёс механизмов летательных аппаратов

Михайлов Ю.Б. Конструирование зубчатых колёс механизмов летательных аппаратов

 • разное
 • pdf
 • 9.59 МБ
 • добавлен 23.10.2008
Рассмотрены конструкции зубчатых колес силовых и кинематических передач. Приводятся рекомендации по конструированию элементов зубчатых колес и пропила выполнения рабочих чертежей.
Предназначено для студентов всех специальностей института, выполняющих проект по курсу "Детали механизмов и машин".
Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин

Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин

 • разное
 • djvu
 • 7.4 МБ
 • добавлен 07.08.2011
Калининград "Янтарный сказ" 2002г. Изд-е 2-е перераб. и дополн. 454с.: ил.
В пособии разработаны задания на техническое проектирование; даны нормы, методы и правила расчета и конструирования механических передач и их деталей. Материал излагается в последовательности стадий проектирования, предусмотренных ЕСКД: техническое з...
Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин

Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин

 • разное
 • djvu
 • 13.21 МБ
 • добавлен 03.08.2010
Викладено загальні основи конструювання та розрахунку деталей та окремих елементів машин загального призначення - опор, валів, механічних передач, муфт, з"єднань та основи конструювання приводів.
Малиновский А.Н. Методические указания по расчетам и анализу современных редукторов

Малиновский А.Н. Методические указания по расчетам и анализу современных редукторов

 • разное
 • djvu
 • 1.48 МБ
 • добавлен 17.02.2011
Методические указания по курсу "Детали машин": часть 1 - "Планетарные редукторы с внешним и внутренним зацеплением". М.: МАДИ, 1981, 72с.
Методические указания предназначены для студентов, изучающих курс "Детали машин" и выполняющих курсовой проект по этому курсу. В приложениях к указаниям приведены конструкции с использован...
Сурков А. Методическое пособие. Курсовое проектирование деталей машин

Сурков А. Методическое пособие. Курсовое проектирование деталей машин

 • разное
 • doc
 • 412.47 КБ
 • добавлен 17.05.2009
Москва,2009 - 33с.
Учебное пособие написано по примерной программе Детали машин для высших учебных заведений. Курсовой проект по Деталям машин является первой конструкторской работой, в результате которой студент приобретает навыки и знания правил, норм и методов конструирования. Выполнение проекта базируется на знаниях физи...
Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин

Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин

 • разное
 • pdf
 • 13.09 МБ
 • добавлен 25.03.2009
Учеб. пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. — Калининград: Янтар. сказ. 2002. — 454 с: ил., черт.

В пособии разработаны технические задания на проектирование; даны нормы, методы и правила расчета и конструирования механических передач и их деталей Материал излагается в последовательности стадий проектирования, предусмотрны...