• формат pdf
  • размер 5,79 МБ
  • добавлен 14 ноября 2012 г.
Дніпропетровський історико-археографічний збірник 2009 Вип. 3
Збірник присвячений одному із метрів кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства, нашому учителю і старшому колезі професору Анатолію Григоровичу Болебруху на знак великої вдячності і визнання його науково-педагогічних здобутків.
Статті і публікації джерел розташовані в одному проблемному полі: епістолярна культура та культура епістолярії. Гадаємо, що це здатне викликати інтерес у достатньо широкої, допитливої публіки та зацікавлене обговорення в колі професіоналів, стати поштовхом для нових дискусій і творчих пошуків
Зміст:
Від редакційної колегії
От редакционной коллегии
Матеріали до вивчення цеху дніпропетровських істориків
Доктор історичних наук, професор Анатолій Григорович Болебрух (до сорокаріччя наукової діяльності): миссия историка: ожидания и реальность
Епістолологічні розвідки
Болебрух А. Г. «Письмецо придет и вестей принесет»
Абросимова С. В. Епістолярні джерела в їх історичному побутуванні та дослідницькому ареалі
Бекетова В. М. Епістолярні джерела на сторінках «Исторического вестника»
Абросимова С. В. Эпистолярные источники на страницах журнала «Киевская старина»
Використання інформаційних можливостей комплексів епістолярних джерел у дослідницькій практиці
Галь Б. А. «Письмо из Сатурна» (1772): у истоков отечественной фантастической традиции
Журба О. І. «Представте вы себе, какой зверь был Гетман! Это были пренечестивые деспоты!» (з листа свідомого українського патріота, автономіста та традиціоналіста початку XIX століття)
Москальов М. В. Аналіз листування студента-катеринославця початку XIXстоліття з родиною (за матеріалами епістолярного комплексу Нечаєвих)
Ананьева Т. Б. «Экспедиции» Кондрата Лохвицкого (из киевской переписки археолога 1830-х годов)
Николаенко И. А. К вопросу о переписке Кукольника
Луняк Є. М. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства в листуванні та спогадах його учасників
Литвинова Т. Ф. Епістолярні джерела в дослідженні Селянської реформи 1861 р.
Борисенко Н. М. «Жіночі» листи Куліша
Музичко О. Є. Листи Ф. І. Леонтовича до О. Ф. Кістяківського як джерело вивчення розвитку історико-юридичних досліджень в Україні другої половини XIX ст.
Топка Р. В. Історія повсякденності за селянськими наказами, або навіщо селянам горілка?
Непомнящий А. А. Эпистолярные материалы как источник для восстановления истории краевдения в Крыму в 30-е гг. XX в.
Археографічні публікації
Мянжынскі В. С. Эпісталярная спадчына Жыгімонта Августа ў кнізе Метрыкі ВКЛ № 30 у дачыненні да Украіны
Ситий І. М. Епістолярна спадщина Гетьманщини: з листування Івана Забіли, хорунжого генеральної військової артилерії
Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Листування Київського митрополита Євгения (Болховитинова) з начальником друкарні Києво-Печерської лаври Веніаміном (Базидевичем)
Тележняк К. О. Листи представників родини Деконських до Д. І. Яворницького
Архіпова Т. А. Листівки мандрівника останнього року XIX ст.
Грищенко К. С. Листи катеринославського дворянина Степана Євецького
ЗарубаВ. М. Михайло Грушевський та «Літературно-науковий вісник»: за листами Л. М. Старицької-Черняхівської
Швидько Г. К. Листування професора Й. І. Танатара з академіком В. І. Вернадським (1908–1915 рр.)
Іванникова Л., Мицик Ю. А. З нововідкритої кореспонденції Д. І. Яворницького
Святець Ю. А. «Виявляю свою повну згоду вступити в ряди добровільних сількорів і зберегти за мною псевдонім.». Історія повсякденності в селянській епістолярії доби НЕПу
Есе
Чернов Е. А. «Письмо Позвало в Дорогу»: Опыт несостоявшейся рецензии
Список скорочень
Наші автори
Зміст