Похожие разделы

Генеалогія 2013 №01

 • формат djvu
 • размер 8,99 МБ
 • добавлен 18 января 2017 г.
Збірка наукових праць. Голова редколегії В. А. Смолій; упорядник В. В. Томазов. — К.: ВД «Простір», 2013. — 442 с. Збірка наукових праць вміщує матеріали Перших генеалогічних читань, що відбулися у Києві 27–29 травня 2011 р. Видання розраховане на фахівців у галузі генеалогії та суміжних спеціальних історичних дисциплін, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю. Зміст: Від редколе...

Дніпропетровський історико-археографічний збірник 2009 Вип. 3

 • формат pdf
 • размер 5,79 МБ
 • добавлен 14 ноября 2012 г.
Збірник присвячений одному із метрів кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства, нашому учителю і старшому колезі професору Анатолію Григоровичу Болебруху на знак великої вдячності і визнання його науково-педагогічних здобутків. Статті і публікації джерел розташовані в одному проблемному полі: епістолярна культура та культура епістолярії. Гадаємо, що це здатне викликати інтерес у достатньо широкої, допитливої публіки та зацікавлене...

Дніпропетровський історико-археографічний збірник 2010 Вип. 4

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,53 МБ
 • добавлен 29 сентября 2016 г.
З нагоди 60-річного ювілею Євгена Абрамовича Чернова / За ред. О.І. Журби. — Дніпропетровськ: Ліра, 2010. — 316 с. — ISBN 978-966-383-299-9. Збірник підготовлений до ювілею одного з провідних істориків та історіографів Дніпропетровського університету Євгена Абрамовича Чернова і представляє собою зібрання його текстів останніх 30 років, присвячених проблемам історії історичного пізнання, регіональної історії, професійної етики історика, розвитку і...

Домонгол 2010 №01

 • формат pdf
 • размер 75,19 МБ
 • добавлен 22 ноября 2016 г.
Альманах древней культуры и искусства. — Рыбинск: Искатели. — 272 с. Отв.ред. - Трошин А.Н. Средневековая русская металлопластика как предмет коллекционирования. Нательные кресты XI-XIII веков. Древнерусские нательные кресты с выемчатой эмалью. Булавки: хронология и типология. Бляхи-застежки Среднего Поочья в I тыс. н. э. Некоторые сюжеты Скандинавской мифологии в металлопластике. Семантика паутины в Сибирской пластике. Личины таежного края. Неко...

Пам’ятки: археографічний щорічник 2001 №01

 • формат pdf
 • размер 5,81 МБ
 • добавлен 03 марта 2014 г.
Архів Української Церкви. Том III. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. — К.: Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2001. — 464 с. — ISBN 966-625-039-X. До складу збірника включено нові документи з історії Уніатської церкви на Волині й Київщині. В їх числі листи митрополитів та єпископів, дарчі акти на церкви й монастирі, документи до історії господарч...

Український археографічний збірник 1926 Т. 1

 • формат djvu
 • размер 8,52 МБ
 • добавлен 03 августа 2014 г.
Київ: З Друкарні Української Академії Наук, 1926. — 354 с. У 1926 р. Археографічною комісією Всеукраїнської Академії Наук на чолі з М. С. Грушевським було започатковано видання "Українського археографічного збірника". До 1931 р. було опубліковано було всього три томи (в планах був четвертий том, але він так і не був виданий). Головним редактором усіх трьох томів був М. С. Грушевський. Основною тематикою цих випусків була історія України з XVII до...

Український археографічний збірник 1926 Т. 1

 • формат pdf
 • размер 36,48 МБ
 • добавлен 23 августа 2014 г.
Київ: З Друкарні Української Академії Наук, 1926. — 354 с. У 1926 р. Археографічною комісією Всеукраїнської Академії Наук на чолі з М. С. Грушевським було започатковано видання "Українського археографічного збірника". До 1931 р. було опубліковано було всього три томи (в планах був четвертий том, але він так і не був виданий). Головним редактором усіх трьох томів був М. С. Грушевський. Основною тематикою цих випусків була історія України з XVII до...

Український археографічний збірник 1931 Т. 3

 • формат djvu
 • размер 23,33 МБ
 • добавлен 14 августа 2014 г.
Київ: З Друкарні Української Академії Наук, 1931. — 346 с. У 1926 р. Археографічною комісією Всеукраїнської Академії Наук на чолі з М. С. Грушевським було започатковано видання "Українського археографічного збірника". До 1931 р. було опубліковано було всього три томи (в планах був четвертий том, але він так і не був виданий). Головним редактором усіх трьох томів був М. С. Грушевський. Основною тематикою цих випусків була історія України з XVII до...

Український археографічний збірник 1931 Т. 3

 • формат pdf
 • размер 44,24 МБ
 • добавлен 20 августа 2014 г.
Київ: З Друкарні Української Академії Наук, 1931. — 346 с. У 1926 р. Археографічною комісією Всеукраїнської Академії Наук на чолі з М. С. Грушевським було започатковано видання "Українського археографічного збірника". До 1931 р. було опубліковано було всього три томи (в планах був четвертий том, але він так і не був виданий). Головним редактором усіх трьох томів був М. С. Грушевський. Основною тематикою цих випусків була історія України з XVII до...

Український археографічний щорічник. Нова серія 2001 №5/6

 • формат pdf
 • размер 29,01 МБ
 • добавлен 08 мая 2016 г.
Наукове видання. — Київ: Археографічна комісія НАН України, 2001. — 383 с. — (Український археографічний збірник. Том 8/9). — ISBN 966-02-2253-Х. Черговий випуск “Українського археографічного щорічника” вміщує нові праці з історіографії, джерелознавства, археографії, інших спеціальних історичних дисциплін, а також публікації текстів документальних джерел та наративів, текстологічні розвідки, історико-джерелознавчі дослідження і огляди широкого хр...

Український археографічний щорічник. Нова серія 2010 №15

 • формат pdf
 • размер 6,50 МБ
 • добавлен 17 октября 2013 г.
(Український археографічний збірник. Т. 18). — К.: Український письменник, 2010. — 784 с. У черговому томі «Українського археографічного щорічника» (вип. 15) друкуються статті й документальні матеріали, що стосуються історії України XI–XX ст., зокрема: аналіз писемних джерел з історії Галицької єпархії, починаючи з XII ст., подимний реєстр Києва 1571 р., мистецькі проекти князя Олександра Заславського початку XVII ст., розгляд політики Бранденбур...

Український археографічний щорічник. Нова серія 2012 №16/17

 • формат pdf
 • размер 9,90 МБ
 • добавлен 02 октября 2013 г.
(Український археографічний збірник. Т. 19/20). — К.: Український письменник, 2012. — 780 с. У вип. 16/17 «Українського археографічного щорічника» опубліковано статті й джерела до історії, що охоплює період від початку XI ст. до наших днів. Публікації вміщено в шести рубриках: «Археографія, джерелознавство», «Картографія, фалеристика», «Історичні статті», «Публікації джерел», «Рецензії, огляди» та «Miscellanea». Пропонуються дослідження про Софій...