Правила и техника безопасности
 • формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
ДНАОП 0.00–1.21–98
Затверджено Наказ Держнаглядохоронпраці від 09. 01. 98 №4 -91 стр. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва
Читать онлайн
Смотрите также

Вопросы - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 378 КБ
 • добавлен 22 апреля 2011 г.
Минтруда РФ и Минэнерго РФ. Содержание: Экзаменационные вопросы "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" и ответы на них со ссылкой на пункт документа.

ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила эксплуатации электрозащитных средств (Украина) на русском языке

 • формат doc
 • размер 4.99 МБ
 • добавлен 06 мая 2010 г.
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила эксплуатации электрозащитных средств (Украина) на русском языке. 2001 год. -97 стр. Правила эксплуатации электрозащитных средств (далее — Правила) распространяются на электрозащитные средства, эксплуатируемые в электроустановках. В настоящих Правилах приведен перечень средств защиты, требования к ним, объемы и нормы испытаний, порядок использования, хранения, а также нормы комплектования средствами защиты электроустан...

ДНУ Державний нормативний акт про охорону праці. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 • формат doc
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 29 июня 2011 г.
Затверждено Наказ Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4. ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 10. 02. 98 за № 93/ 2533. Дата введення 20.02.1998 Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.

Жарков В.Я. Системи заземлення і захисні заходи електробезпеки в електромережах 0,38 кВ. Правила з коментаріями: Нормативно-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 9.45 МБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Мелітополь: ТДАТУ, 2009. - 115 с. Нормативно-методичний посібник містить інформацію з систем заземлення і організації заходів електробезпеки в електромережах напругою до 1000 В, складену з урахуванням діючих нормативних документів: ДНАОП 0.00-1.32-01, ПУЕ-2006, ДБН В.2.5-23-2003 та ДБН В.2.5-27-2006. Приведений аналіз існуючих систем заземлення згідно комплексу стандартів МЕК- 364. Особлива увага приділена системам заземлення TN-C, TN-S, TN-C-S...

Красник В.В. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний

 • формат pdf
 • размер 8.43 МБ
 • добавлен 10 ноября 2009 г.
М.: ЭНАС, 2008 г. - 120 с. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок в вопросах и ответах.rn

Лекції - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Статья
 • формат doc
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт. Проведення робіт щодо запобігання аваріям та ліквідація їхніх наслідків. Короткочасні роботи. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроуста...

Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках.(Беларусь)

 • формат pdf
 • размер 7.15 МБ
 • добавлен 03 декабря 2009 г.
Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках, Мн.: ЧУП "Инженерный центр", ОО "БОИМ", 2009-172 с. Межотраслевые правила по охране труда по охране труда при работе в электроустановках, утвержденные с 01.06.2009 по Республике Беларусь, постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства энергетики Республики Беларусь. Своим введением данные правила отменили действовавшие до этого Правила техники безопасности...

Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках.(Беларусь)

 • формат doc
 • размер 858 КБ
 • добавлен 10 февраля 2010 г.
Межотраслевые правила по охране труда по охране труда при работе в электроустановках, утвержденные с 01.06.2009 по Республике Беларусь, постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства энергетики Республики Беларусь. Своим введением данные правила отменили действовавшие до этого Правила техники безопасности (ПТБ) при работе в электроустановках.

Охрана труда: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

 • формат pdf
 • размер 2.05 МБ
 • добавлен 03 июня 2010 г.
Охрана труда. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Москва: ИНФРА-М, 2004г. -с. Аннотация: Правила имеют целью обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии. Распространяются на организации, независимо от форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В. Они включают в себя требования к потребителям,...

ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

 • формат doc
 • размер 101.89 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Правила вводятся в действие с 1 июля 2001 г. Настоящие Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (Правила) составлены Госэнергонадзором Минэнерго России и РАО «ЕЭС России» по заданию Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации. С вводом в действие настоящих Правил на территории Российской Федерации отменяются Пра-вила техники без...