Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 449,81 КБ
 • добавлен 28 февраля 2016 г.
2015 рік, 55 с. Каталог-класифікатор усіх діючих нормативно-правових актів України з питань пожежної безпеки. Затверджений наказом Міністерства з надзвичайних ситуацій України від 10.10.2003 № 388. Зміст: Загальнодержавні нормативно-правові акти Міжгалузеві нормативно-правові акти Галузеві нормативно-правові акти

ДНАОП 0.00-1. 35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Державний нормативний акт з охорони праці. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 05.09.2003 р. № 173. ДНАОП 0.00-1. 35- 03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів. Київ. Розроблено Відкритим акціонерним товариством Український центр екології, безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості". 119 сторінок. 1. Галузь застосування. 2. Нормативні посилання. 3. Терміни і визначен...

ДНАОП 0.00-1.11-90 Правила строения и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

Стандарт
 • формат doc
 • размер 107.06 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Правила строения и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (далее - Правила) определяют требования относительно проектирования, изготовления, монтажа, налаживания, эксплуатации, диагностирования, ремонта и реконструкции трубопроводов, что транспортируют водяной пар или горячую воду (далее - трубопровода), и обязательные для всех министерств и других органов исполнительной власти, а также объединений, учреждений, организаций и пр...

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей

 • формат doc
 • размер 181.16 КБ
 • добавлен 15 мая 2008 г.
Общие положения. Область применения. Сокращения, термины, определения. Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок. Требования к работникам. Оперативное обслуживание. Выполнение работ. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Перечень основных мероприятий. Работники, ответственные за безопасность работ. Порядок выдачи и оформления наряда. Состав бригады, работающей по наряду. Подготовка рабочего места...

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 • формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
ДНАОП 0.00–1.21–98 Затверджено Наказ Держнаглядохоронпраці від 09. 01. 98 №4 -91 стр. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва

ДНАОП 0.00-4.14-94 Положение о разработке инструкций по охране труда

Стандарт
 • формат doc
 • размер 145.5 КБ
 • добавлен 21 июня 2011 г.
"Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці"

ДНАОП 0.00-6.03-94.Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативнимактам п

Стандарт
 • формат doc
 • размер 14,20 КБ
 • добавлен 14 апреля 2013 г.
Методика визначає порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів, виготовлення і впровадження нових технологій, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх нормативним актам про охорону праці і встановлює взаємовідношення власників з експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці (надалі ЕТЦ).

ДНАОП 0.00-8.19-99 Порядок проведения освидетельствования электроустановок потребителей

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,50 МБ
 • добавлен 25 марта 2016 г.
12 c. Утверждено. Приказ Госнадзорохрантруда от 30.12.99 г., № 258. (Украина) Содержание: 1 Область применения. 2 Термины и определения. 3 Общие положения. 4 Порядок проведения работ по освидетельствованию электроустановок. Приложение 1. Протокол проверки состояния безопасности электроустановок. Приложение 2. Критерии проверки безопасности электроустановок.

ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 776 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
ДНАОП 1.1.10-1.07- 01. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 р. № 253. 73 стор. В цих Правилах наведено перелік засобів захисту, вимоги до них, обсяги і норми випробувань, порядок застосування, зберігання їх, а також норми комплектування засобами захисту електроустановок і виробничих бригад. Розроблено Рівненським дослідним підприємством "Рівнеелектротехнологія" Міністерства палива та енергетики Укра...

ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила эксплуатации электрозащитных средств (Украина) на русском языке

 • формат doc
 • размер 4.99 МБ
 • добавлен 06 мая 2010 г.
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила эксплуатации электрозащитных средств (Украина) на русском языке. 2001 год. -97 стр. Правила эксплуатации электрозащитных средств (далее — Правила) распространяются на электрозащитные средства, эксплуатируемые в электроустановках. В настоящих Правилах приведен перечень средств защиты, требования к ним, объемы и нормы испытаний, порядок использования, хранения, а также нормы комплектования средствами защиты электроустан...

НАОП 9.3.60-1.02-74 (НПАОП 92.34-1.02-74) Правила техники безопасности производственной санитарии в цирковых предприятиях

Стандарт
 • формат doc
 • размер 5.83 МБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
1.1.1. Правила распространяются на все государственные цирковые предприятия * и учебные заведения, а также народные цирки и самодеятельные цирковые коллективы. 1.1.2. Соблюдение настоящих Правил обязательно для всего артистического, обслуживающего и административно-технического персонала при подготовке и проведении цирковых представлений, показе животных, во время выступлений на манеже, сцене, стадионе как на территории Советского Союза, так и в...

НПАОП (ДНАОП) 0.00-1.07-94 Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением

Стандарт
 • формат doc
 • размер 755 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Настоящие Правила устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, работающих под давлением (избыточным). Требования к монтажу и ремонту аналогичны требованиям к изготовлению.rn

НПАОП (ДНАОП) 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины

Стандарт
 • формат doc
 • размер 191 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Правила безопасности систем газоснабжения устанавливают требования к проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабжения, которые используют как топливо природные газы (газовых и газонефтяных месторождений), газовоздушные смеси на их основе с избыточным давлением не более 1,2 МПа (12 кгс/кв. см), сжиженные углеводородные газы с избыточным давлением не больше 1,6 МПа (16 кгс/кв. см). Требования этих Правил распространяются на проект...

НПАОП (ДНАОП) 0.00-1.26-96 Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0, 07 МПа (0, 7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води

Стандарт
 • формат doc
 • размер 287 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Ці Правила обов'язкові для всіх міністерств, відомств, об'єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності і форм власності) і поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, ремонту, налагодження та експлуатації парових і водогрійних котлів, водопідігрівачів (далі - котли).rn

НПАОП (ДНАОП) 0.00-1.33-01 (НПАОП 40.3-1.33-01) Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи на тепломеханічному обладнанні електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень. Вимоги цих Правил є обов'язковими у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації теплосилового, механічного, паливного і водопідготовчого обладнанн...

НПАОП (ДНАОП) 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

Стандарт
 • формат doc
 • размер 438 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, установлення, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації підйомників, призначених для переміщення працівників з інструментами та матеріалами в робочу позицію і проведення там робіт з робочої платформи

НПАОП (ДНАОП) 0.00-4.33-99 Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий

Стандарт
 • формат doc
 • размер 342.5 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Данный нормативный акт распространяется на потенциально опасные предприятия (далее - предприятия), потенциально опасные объекты (далее -объекты), на которых возможны аварии, сопровождающиеся залповыми выбросами взрывоопасных и токсичных продуктов, взрывами и загораниями (пожарами) в аппаратуре, производственных помещениях и наружных установках, которые могут привести к разрушению зданий, сооружений, технологического оборудования, поражению людей,...

НПАОП 0.00-1. 35 - 03 Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 234,84 КБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
НПАОП 0.00-1. 35 - 03. Киев. Разработано Открытым акционерным обществом "Украинский центр экологии, безопасности и охраны труда нефтегазовой промышленности" с участием специалистов Центра сертификации и контроля качества строительства объектов нефтегазового комплекса Киселева В.И. и Безымянного В.Ю. Правила распространяются на предприятия, учреждения, организации, которые осуществляют строительство, реконструкцию, техническое переоснащение и капи...

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (Правила по ГПМ) Украины

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 3.36 МБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Эти Правила устанавливают требования к устройству, изготовлению, установке, монтажу, демонтажу, наладке, эксплуатации, ремонту, реконструкции и модернизации грузоподъемных кранов и машин, их составных частей, а также грузозахватных органов, приспособлений, тары и люлек. Обязательны для субъектов хозяйствования, инженерно-технических работников и персонала всех министерств и ведомств.

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (Украина)

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1.4 МБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Госгорпромнадзор Украины Харьков: Форт, 2008. - 112 с. Язык: русский Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов НПАОП 0.00-1.02-08, введенные в действие в Украине с 7 октяьря 2008 г.

НПАОП 0.00-1.06-77. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 179,27 КБ
 • добавлен 23 ноября 2014 г.
Утверждены Государственным Комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров СССР 27 декабря 1977 г. Документ является действующим согласно Постановлению Верховной Рады Украины № 1545-ХII от 12.09.1991 г, о том, что на территории Украины применяются акты законодательства СССР по вопросам, не урегулированным законодательством Украины В настоящих Правилах изложены нормы, которым должны соответ...

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 27,84 КБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
НПАОП 0.00-1.13- 71. Москва. 1971 г. 16 стр. Правила содержат требования безопасности, подлежащие выполнению при изготовлении, монтаже и эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. Подготовлены Всесоюзным научно-исследовательским и конструкторским институтом химического машиностроения - НИИхиммаш. Общие положения. Основные требования к компрессорным установкам. Эксплуатация и ремонт компрессорных установок....

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины

Стандарт
 • формат doc
 • размер 949.5 КБ
 • добавлен 03 августа 2011 г.
Правила безопасности систем газоснабжения (далее – эти Правила) устанавливают требования к проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабжения, использующих в качестве топлива природные газы (газовых и газонефтяных месторождений), газовоздушные смеси на их основе с избыточным давлением не более 1,2 МПа (12 кгс/см2), сжиженные углеводородные газы (далее – СУГ) с избыточным давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2). Требования этих Прав...

НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 989,46 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Правила. НПАОП 0.00-1.22- 08. Київ. 2008 р. 78 стор. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31.12.2008 р. № 308. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2009 р. за № 103/ 16119. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів встановлюють вимоги до будови, виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту та експлуатації навантажувачів. Загальні положення. Визначення т...

НПАОП 0.00-1.22-08 Правила устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 14 февраля 2011 г.
Х.: Изд-во «Форт», 2009. - 128 с. Правила устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков устанавливают требования к устройству, изготовлению, реконструкции, модернизации, ремонту и эксплуатации погрузчиков. Обязательны для субъектов хозяйствования, инженерно-технических работников и персонала всех министерств и ведомств.

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 2,41 МБ
 • добавлен 20 июля 2012 г.
Х.: изд-во: Форт, 2007 - 176 с. Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями: НПАОП 0.00-1.30-01: Утв. . 05.06.2001 № 252. Соблюдение требований настоящих Правил является обязательным во всех организациях и на предприятиях при эксплуатации грузоподъемных механизмов, грузозахватных органов и приспособлений, станочного и сварочного оборудования, инструмента различного назначения, при выполнении сварочных и других огневых работ, а так...

НПАОП 0.00-1.36-03 (ДНАОП 0.00-1.36-03) - Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (укр.)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 874.5 КБ
 • добавлен 18 июня 2011 г.
Правила устанавливают требования к устройству, изготовлению, установке, наладке, ремонту, реконструкции и эксплуатации подъемников, предназначенных для перемещения работников с инструментами и материалами в рабочую позицию и проведения там работ с рабочей платформы. (Украина). (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 8 грудня 2003 р. N 232 )

НПАОП 0.00-1.41-88 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,14 МБ
 • добавлен 08 сентября 2013 г.
М.:Металлургия, 1988 г. — 98 с. Правила распространяются на вновь проектируемые производства; порядок и сроки приведения реконструируемых, начатых строительством и действующих производств в соответствие с настоящими правилами определяются в каждом конкретном случае руководителями предприятий и проектных организаций по согласованию с местными органами Госгортехнадзора и соответствующими профсоюзными органами. Требования Правил, связанные с внедрен...

НПАОП 0.00-1.43-85. Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 163,35 КБ
 • добавлен 27 апреля 2013 г.
Действие настоящих Правил распространяется на процессы и оборудование для производства технического ацетилена и газопламенной обработки с использованием газокислородного пламени, низкотемпературной плазмы и лазера для резки, сварки, пайки, наплавки, напыления и других процессов.

НПАОП 0.00-1.51-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок

Стандарт
 • формат doc
 • размер 159,09 КБ
 • добавлен 03 августа 2012 г.
Государственный агропромышленный комитет СССР, Научно-технический центр мясной и молочной промышленности, Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт холодильной промышленности Москва, 1988. – 64 с. Правила распространяются на фреоновые установки предприятий Госагропрома СССР. По согласованию с БК соответствующих отраслевых профсоюзов Правила могут быть введены в действие другими министерствами и ведомствами. Раб...

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3.05 МБ
 • добавлен 04 октября 2012 г.
Утверждены Государственным комитетом СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору 27 ноября 1987. – М.: Металлургия, 1989. – 157 с. Правила вступают в силу согласно Приказа Государственной службы горнадзора и промышленной безопасности Украины № 161 от 04.09.2012 г. "О внесении изменений в показатель нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда". Общие положения. Конструкция сосудов. Материалы. Изготовле...

НПАОП 0.00-1.60-66 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (действующий на Украине с 1.03.2012г)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 10,38 МБ
 • добавлен 11 января 2013 г.
НПАОП 0.00-1.60-66 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов,утвержденные Гогортехнадзором СССР 30 августа 1966г. -83с. В Правилах изложены обязательные нормы, которым должны удовлетворять изготовляемые и реконструируемые паровые и водогрейные котлы, а также требования по обеспечению безопасной эксплуатации котлов, выполнение которых возлагается на предприятие и организации, их эксплуатирующие.

НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов. Часть 2

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 30,26 МБ
 • добавлен 05 февраля 2017 г.
М.: Стройиздат, 1987. - 591 с. Статус: действующий Правила техники безопасности и производственной санитарии в цементной промышленности. Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности асбестоцементных изделий. Правила техники безопасности и производственной санитарии в асбестовой промышленности. Правила техники безопасности и производственной санитарии в стекольной промышленности. Правила техники безопасности и произво...

НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 30 января 2014 г.
Правила - Київ: Міненерговугілля. 2013, -130с. Затверджено Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 12.06.2013 № 355 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1127/23659 Сфера застосування Терміни та визначення понять Класифікація вибухових матеріалів і загальні вимоги до них Організаційно-правові вимоги Вимоги до персоналу Вимоги до проектної документації Поводження з вибуховими матеріалами під час...

НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение про порядок проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда

Стандарт
 • формат doc
 • размер 49,65 КБ
 • добавлен 06 февраля 2015 г.
Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. №15. Зміст: Загальні положення. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання працівників на підприємстві Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб Ор...

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Стандарт
 • формат doc
 • размер 31,39 КБ
 • добавлен 18 июня 2016 г.
18 с. Затверджено Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666. Зміст: Загальні положення. Зміст і побудова інструкцій. Викладення тексту інструкцій. Порядок розробки, затвердження та введення інструкцій в дію. Реєстрація, облік і видання інструкцій на підприємстві. Перегляд, припинення чинност...

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

Стандарт
 • формат doc
 • размер 70 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
В цьому типовому положенні встановлюються вимоги, що до кількості працівників служби охорони праці в залежності від різних факторів: безпечність чи небезпечність виробництва, кількість працюючих працівників на виробництві тощо.

НПАОП 0.00-5.09-86 Типовая инструкция для оператора, лифтера по обслуживанию лифтов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 21,42 КБ
 • добавлен 13 июля 2016 г.
6 с. Утверждена Госгортехнадзором СССР 29 августа 1986 г. Содержание: Общие положения. Требования к обслуживанию персонала. Обязанности. Неисправности, при которых лифт должен быть остановлен. Памятка об эвакуации пассажиров.

НПАОП 0.00-8.11-12 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

Стандарт
 • формат doc
 • размер 37,33 КБ
 • добавлен 20 июня 2012 г.
Затверджено Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22.03.2012 № 627 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за N 521/20834 Ці Вимоги встановлюють вимоги до суб'єктів господарювання щодо захисту працівників від небезпеки для їх здоров'я, що існує або виникає внаслідок впливу хімічних речовин, наявних чи таких, що можуть утворюватися на робочому місці в процесі роботи з хімічними речовинами. Ці Вимоги встановл...

НПАОП 0.00-8.18-04 ПОРЯДОК проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 113,25 КБ
 • добавлен 17 января 2013 г.
ПОРЯДОК проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26 травня 2004р. №687 Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які проводять огляд, випробування та/або експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - устатковання), перелік яких визнач...

НПАОП 00.0-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів кранами

Стандарт
 • формат doc
 • размер 9,90 КБ
 • добавлен 28 ноября 2012 г.
НПАОП 00.0-5.06-94. 4 стр. Державний комітет України по нагляду за охороною праці. Наказ N 107 від 20.10.1994 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 р. за N 60/ 596. Загальні положення. Обов'язки та права осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами. Відповідальність осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

НПАОП 00.0-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах

Стандарт
 • формат doc
 • размер 21,94 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
НПАОП 00.0-5.12-01. 19 стор. Міністерство праці та соціальної політики України. Наказ № 255 від 05.06.2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 р. за № 541/ 5732. Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час виконання роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. Обов'язки та відповідальність керівників і виконавців.

НПАОП 00.0-7.03-94 Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідніст

Стандарт
 • формат doc
 • размер 73 КБ
 • добавлен 26 октября 2010 г.
Методика визначає порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне пере-оснащення) виробничих об'єктів, виготовлення і впровадження нових технологій, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх нормативним актам про охорону праці і встановлює взаємовідношення власників з експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці (надалі ЕТЦ)

НПАОП 1.1.23-1.03-2004 Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
1.1. Действие "Правил безопасной эксплуатации магистральных газопроводов" (далее Правил) распространяется на предприятия, организации и учреждения, деятельность которых связана с эксплуатацией, ремонтом и реконструкцией объектов магистральных газопроводов, а также на специализированные организации, которые осуществляют на объектах магистральных газопроводов научно-исследовательские, проектно-конструкторские, строительно-монтажные, пусконаладочны...

НПАОП 1.4.72-1.03-91 Правила защиты от статического электричества

Стандарт
 • формат doc
 • размер 974.5 КБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
Настоящие Правила распространяются на все технологические процессы и оборудование, где возникает статическое электричество (СЭ). Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется администрацией предприятия, санитарно-эпидемиологическими станциями, технической инспекцией труда ЦК профсоюзов.

НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 104,99 МБ
 • добавлен 09 сентября 2012 г.
[Текст]: НПАОП 10.0-1.01-10 / ред. комис.: С.А. Сторчак (пред.) [и др.]. – К.: Госгорпромнадзор Украины, 2010. – 432 с. (украиноязычная часть Правил, С. 1-212) Правила распространяются на действующие и строящиеся, реконструируемые, закрывающиеся и закрытые гидрозащитные шахты, предприятия и организации, которые выполняют работы на угольных шахтах, независимо от форм собственности. Требования Правил обязательны для всех работников, принимающих уча...

НПАОП 10.0-1.01-10. Правила безопасности в угольных шахтах

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 29.74 МБ
 • добавлен 24 ноября 2011 г.
[Текст]: НПАОП 10.0-1.01-10 / ред. комис.: С.А. Сторчак (пред.) [и др.]. – К.: Госгорпромнадзор Украины, 2010. – 432 с. (русскоязычная часть Правил, С. 213-432) Правила распространяются на действующие и строящиеся, реконструируемые, закрывающиеся и закрытые гидрозащитные шахты, предприятия и организации, которые выполняют работы на угольных шахтах, независимо от форм собственности. Требования Правил обязательны для всех работников, принимающих у...

НПАОП 10.0-3.01-90 Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5.08 МБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
Министерство угольной промышлености СССР, Макеевка 1990г. , 103 страницы. НПАОП 10.0-3.01-90 Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов. Области распространения и порядок применения. Принятые понятия. Конструкция, монтаж и компоновка. Ограждения защитные. Тяговые цепи. Освещение. Гидросистемы. Пневматический привод. Система электроснабжения. Предупредительная сигнализация и связь. Техническая диагностика. Средства борьбы с п...

НПАОП 10.0-5.15-04. Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования

Стандарт
 • формат doc
 • размер 521,52 КБ
 • добавлен 05 марта 2015 г.
Утверждено Госнадзорохрантруда приказ №236 от 26.10.04 г., 6 с. Не действующий. Содержание: Ежесменный и еженедельный осмотры. Порядок осмотра. Ежеквартальная ревизия. Порядок ревизии.

НПАОП 10.0-5.18-04 Инструкция по составлению планов ликвидации аварий

Стандарт
 • формат doc
 • размер 188 КБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
Для каждой действующей, реконструируемой, строящейся и закрываемой (ликвидируемой) шахты должен быть составлен план ликвидации аварий (далее - ПЛА). ПЛА разрабатывается на каждые 6 месяцев главным инженером шахты и командиром обслуживающего шахту горноспасательного взвода, согласовывается с командиром государственного аварийно-спасательного отряда (отдельного взвода) ГАСС /ГВГСС/ и утверждается техническим директором организации, в состав которой...

НПАОП 15.9-1.26-84 Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий винодельческой промышленности, размещенных в подземных горных выработках

Стандарт
 • формат doc
 • размер 336.5 КБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Настоящие правила разработаны Всесоюзным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом виноделия и виноградарства «Магарач» и являются дополнением к действующим «Правилам техники безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности», утвержденным пищепромом СССР 30 декабря 1980 г.

НПАОП 23.2-1.10-73 (ПТБ НП-73) Правила безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,56 МБ
 • добавлен 20 сентября 2013 г.
М.:Миннефтехимпром, 1982 г. — 98 с. Настоящие Правила являются обязательными для всех предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов и организаций нефтегазоперерабатывающей промышленности. Правила с момента введения их в действие распространяются на все про­ектируемые и реконструируемые объекты, а в части эксплуатации на все предприятия и действующие установки. Порядок и сроки приведения действующих предприятий в соответствие с на­...

НПАОП 24.1-1.16-75. Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 831,55 КБ
 • добавлен 11 сентября 2015 г.
М.: Недра, 1977. — 55 с. Утверждены Госгортехнадзором СССР 29 июля 1975 г. и Министерством химической промышленности 22 июля 1975 г. Общие положения. Территория, здания и сооружения. Санитарно-технические требования. Технологическая часть. Общие требования. Требования к оборудованию и рабочим местам. Компрессоры и насосы. Требования к трубопроводам и арматуре. Защита от коррозии. Ремонтные работы. Специальные требования по отдельным производствам...

НПАОП 24.14-1.02-78 Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака

Стандарт
 • формат doc
 • размер 69,47 КБ
 • добавлен 11 августа 2013 г.
М.:Недра, 1977 г. — 42 с. Настоящие Правила распространяются на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию складов синтетического жидкого аммиака: - заводских, расположенных на заводах или комбинатах, производящих синтетический аммиак, использующих его в качестве сырья для выпуска товарной химической продукции, применяющих аммиак в холодильных установках химических производств; - перевалочных, находящихся на перевалочных базах же...

НПАОП 24.15-1.18-76 (ПБНП-77) Правила безопасности для неорганических производств азотной промышленности

Стандарт
 • формат doc
 • размер 41,34 КБ
 • добавлен 14 августа 2013 г.
Минхимпром, 1976 г. - 36 с. Настоящие Правила распространяются на производства (цехи, отделения и опытно-промышленные цехи): а) синтетического аммиака и метанола; б) неконцентрированной и концентрированной азотной кислоты; в) аммиачной селитры; г) карбамида; д) натриевой, калиевой, кальциевой селитры, углеаммонийных солей и нитрита натрия, е) катализаторов для получения аммиака, метанола и азотной кислоты. ПРЕДИСЛОВИЕ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2...

НПАОП 25.0-1.02-13. Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами

Стандарт
 • формат doc
 • размер 28,32 КБ
 • добавлен 20 февраля 2013 г.
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 12.12.2012 N 1409 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 р. за N 23/22555 Зміст: Загальні положення. Визначення термінів та скорочення. Основні вимоги до охорони праці. Вимоги до технологічного обладнання. Вимоги до технологічних процесів. Вимоги до розміщення виробничого обладнання і організації робочих місць. Вимоги безпеки до зберігання, транспортування матеріалів...

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охраны труда для работников бетонных и железобетонных заводов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 109,52 КБ
 • добавлен 26 августа 2010 г.
Правила охраны труда для работников бетонных и железобетонных заводов распространяются на все организации и предприятия, которые изготавливают бетонные и железобетонные конструкции и изделия из бетона любого вида. Правила устанавливают требования охраны труда для работников бетонных и железобетонных заводов, притрассовых полигонов, участков и других объектов при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, мостов, промышленных и граж...

НПАОП 27.0-1.01-08 ПРАВИЛА охорони праці в металургійній промисловості

Стандарт
 • формат doc
 • размер 141,96 КБ
 • добавлен 02 декабря 2013 г.
Затверджено:Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 22.12.2008 N 289 Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують проектування, будівництво, реконструкцію, виготовлення, монтаж, налагодження, ремонт, обстеження, технічне діагностування та експлуатацію устаткування на металургійних підприємствах і у виробничих цехах. Правила є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, які...

НПАОП 27.1-1.04-97. Правила безопасности в прокатном производстве

Стандарт
 • формат doc
 • размер 90,33 КБ
 • добавлен 17 октября 2012 г.
Утверждены приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 19.02.97 №34. 42 с. ДНАОП 1.2.10-1.04-97 Содержание: Отрасль применения Нормативные ссылки Общие положения Общие требования по созданию безопасных условий труда Здания и сооружения Склады металла Нагревательные устройства Общие требования Нагревательные колодцы Печи нагревательные Отопление нагревательных устройств газом Отопление нагревательных устрой...

НПАОП 27.4-7.15-86 (ОСТ 48-264-86). Отраслевой стандарт. ССБТ. Ограждения движущихся частей оборудования. Общие технические требования

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.57 МБ
 • добавлен 28 февраля 2016 г.
Государственный нормативно-правовой акт Украины по вопросам охраны труда. Статус: действующий (присутствует в реестре нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда по состоянию на 15.07.2015 года, код КВЕД 27). Утвержден: Министерством цветной металлургии СССР 25.11.1986 года, 19 страниц. Введен в действие: с 01.01.1988 года. Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к защитным ограждениям производственного оборудования...

НПАОП 28.52-1.15-60 Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах

Стандарт
 • формат doc
 • размер 34,65 КБ
 • добавлен 19 декабря 2012 г.
Утверждены Президиумом ЦК профсоюза рабочих машиностроения 8 января 1960 года, 14 с. Содержание: Общие положения. Помещения и основное оборудование. Специальные требования при электросварке. Вентиляция. Индивидуальные средства защиты. Заключительные положения.

НПАОП 28.52-1.26-89 Правила по безопасности труда при электросварочных работах

Стандарт
 • формат doc
 • размер 41,25 КБ
 • добавлен 07 декабря 2012 г.
СОГЛАСОВАНО: ЦК профсоюза Постановление № 37 от 2О ноября 1989 г. УТ'ВЕРЖДЕНО: Заместтитель Министра А.Г. БРАТУХИН 26 декабря 1969 г. НПАОП 28.52-1.26-89 Правила по безопасности труда при электросварочных работах

НПАОП 29.22-1.03-02 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.81 МБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (далее - Правила) устанавливают требования к устройству, изготовлению, установке, монтажу, эксплуатации, ремонту и реконструкции грузо-подъемных кранов и машин, их составных частей, а также грузозахватных органов, приспособлений, тары и люлек. Настоящие Правила распространяются на: а) грузоподъемные краны всех типов, в том числе краны штабелеры мостовые; б) краны-экскаваторы, пред...

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

 • формат doc
 • размер 963 КБ
 • добавлен 14 мая 2010 г.
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 р. № 253. - 105 стор. Правила експлуатації електрозахисних засобів поширюються на електрозахисні засоби, які експлуатуються в електроустановках. В цих Правилах наведено перелік засобів захисту, вимоги до них, обсяги і норми випробувань, порядок застосування, зберігання їх, а також норми комплектуван...

НПАОП 40.3-1.22-72 (ДНАОП 0.00-1.22-72) Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей

Стандарт
 • формат doc
 • размер 861.5 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Настоящие Правила распространяются на персонал предприятий и организаций, связанный с обслуживанием, ремонтом, испытаниями, наладкой теплоиспользующих установок, тепловых сетей и систем теплоснабжения.

НПАОП 45.2-1.01-98. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

Стандарт
 • формат doc
 • размер 106,54 КБ
 • добавлен 04 июня 2012 г.
26 стор. 1998 р. Київ. Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України 27.11. 1997 р № 32/288, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 року за № 423/ 2863. Правила поширюються на обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію існуючих виробничих та складських будівель та споруд різного призначення. Загальні положення. Терімни та визначення. Орга...

НПАОП 55.0-1.02-96 (ДНАОП 7.1.30-1.02-96). Правила охраны труда для предприятий общественного питания

Стандарт
 • формат doc
 • размер 122,56 КБ
 • добавлен 13 июня 2013 г.
Утв. Приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 25.06.1996 г. Правила распространяются на все объекты общественного питания потребительской кооперации Украины. Правила устанавливают основные требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности к устройству и содержанию территорий, помещений, зданий и сооружений, систем водоснабжения, канализации, освещения, электробезопасности, ограничению про...

НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 723 КБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
НПАОП 60.3-1.01-10. 89 стор. Державний комітет України з питань промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Наказ № 11 від 27.01.2010 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 292/ 17587. Сфера застосування. Визначення термінів. Позначення та скорочення. Загальні положення. Лінійна частина магістральних газопроводів. Компресорні станції. Газорозподільні станції. Газовимірювальні станції і пункти вимірюван...

НПАОП 63.12-1.05-79. Правила техники безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта

Стандарт
 • формат doc
 • размер 41,92 КБ
 • добавлен 13 февраля 2016 г.
Государственный нормативно-правовой акт Украины по вопросам охраны труда . Статус: действующий (присутствует в реестре нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда по состоянию на 15.07.2015 года, код КВЕД 63). Утверждены: постановлением Президиума ЦК профсоюзов рабочих и Минэлектронпромом СССР, протокол № 40 от 24.12.1979 года с изм. от 19.08.1981 года, 18 страниц. Настоящие правила обязательны при эксплуатации средств внутризаводского без...

НПАОП 63.12-7.06-80 (ОСТ 22-1407-80). Отраслевой стандарт. ССБТ. Тележки рельсовые тросовые. Требования безопасности при эксплуатации

Стандарт
 • формат doc
 • размер 18,18 КБ
 • добавлен 24 января 2016 г.
Государственный нормативно-правовой акт Украины по вопросам охраны труда. Статус: неизвестен (отсутствует в реестре нормативно правовых актов по вопросам охраны труда по состоянию на 15.07.2015 года). Утвержден и введен в действие: приказ Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР от 28 января 1980 года № 43, 8 страниц. Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности при эксплуатации тросовых рельсовых теле...

НПАОП 63.21-5.01-08. Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 156,29 КБ
 • добавлен 12 июня 2013 г.
15 с. Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 02.09.2008 № 192. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2008 р. за № 894/15585. Зміст: Загальні положення безпеки. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки у аварійних випадках.

НПАОП 63.21-5.03-88 Инструкция по эксплуатации железнодорожных цистерн, предназначенных для перевозки серной кислоты и олеума

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 04 июня 2014 г.
Москва, 1988. — 14с. Настоящая "Инструкция по эксплуатации железнодорожных цистерн, предназначенных для перевозки серной кислоты и олеума" разработана Гипрохимом в соответствии с "Правилами перевозки жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и бункерных полувагонах", утвержденными Министерством путей сообщения СССР в 1966 году с изменениями и дополнениями в 1975 году, "Типовой инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ",...

НПАОП 63.23-1.03-08. Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами

Стандарт
 • формат doc
 • размер 43,36 КБ
 • добавлен 22 августа 2012 г.
2008, 17 с. Затвержено. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гіничого нагляду 19.09.2008 №205. Зміст: Загальні положення. Позначення та скорочення. Вимоги безпеки до об'єктів і споруд складів ПММ. Вимоги безпеки до інженерного обладнання. Вимоги безпеки до технологічних процесів, пов'язаних із застосуванням ПММ і спецрідин. Вимоги безпеки під час проведення вогневих робіт.

НПАОП 9.1.50-8.01-88 Сборник типовых инструкций по охране труда в санаторно-курортной системе профсоюзов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 79,50 КБ
 • добавлен 05 июня 2013 г.
М.: Центральный совет по управлению курортами профсоюзов, 1989. - 63 с. Настоящий сборник подготовлен отделом охраны труда и техники безопасности Центрального совета по управлению курортами профсоюзов. Список инструкций: Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений, кабинетов физиотерапии учреждений санаторно-курортной системы профсоюзов. Типовая инструкция по охране труда для персонала рентгенодиагностических кабинетов учреждений с...

НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.11 МБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, установлення, монтажу, безпечної експлуатації, ремонту та реконструкції атракціонної техніки (далі – атракціони). Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і забезпечення безпечної експлуатації стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів таких типів: катальні механізовані та немеханізовані, у тому чис...

НПОАП 40.1-1.07-01 Правила эксплуатации электрозащитных средств (Украина)

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Госнадзорохрантруда Украины Харьков: Форт, 2008. - 120 с.- ISBN: 966-7097-50-1 Язык: русский Государственный нормативный акт об охране труда НПОАП 40.1-1.07-01 Правила эксплуатации электрозащитных средств. В Правилах приведен перечень средств защиты, требования к ним, объемы и нормы испытаний, порядок использования, хранения, а также нормы комплектования средствами защиты электроустановок и производственных бригад.

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 01 квітня 2013 року

 • формат pdf
 • размер 486,90 КБ
 • добавлен 20 июня 2013 г.
2013, 60 с. Каталог-класифікатор усіх діючих нормативно-правових актів з охорони праці України, станом на 2013 рік. Затверджений наказом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 12.04.2012 № 74 (у редакції наказу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 10.04.2013 № 59) Зміст: Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00) Сільське господа...

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 вересня 2012 року

 • формат pdf
 • размер 446,18 КБ
 • добавлен 08 октября 2012 г.
2012, 55с. Каталог-класифікатор усіх діючих нормативно-правових актів з охорони праці України, станом на 2012 рік. Зміст: Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00) Сільське господарство (код квед 01) Лісове господарство (код квед 02) Рибне господарство (код квед 05) Видобування вугілля і торфу (код квед 10) Видобування вуглеводнів (код квед 11) Видобування металевих руд (код квед 13) Видобув...

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року

 • формат doc
 • размер 134,15 КБ
 • добавлен 03 октября 2012 г.
2009, 50с. Каталог-класифікатор усіх діючих нормативно-правових актів з охорони праці України, станом на 2009 рік. Зміст: Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00) Сільське господарство (код квед 01) Лісове господарство (код квед 02) Рибне господарство (код квед 05) Видобування вугілля і торфу (код квед 10) Видобування вуглеводнів (код квед 11) Видобування металевих руд (код квед 13) Видобув...

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 15 липня 2015 року

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 14 февраля 2016 г.
2015 рік, 57 с. Каталог-класифікатор усіх діючих нормативно-правових актів з охорони праці України, станом на 15.07.2015 року. Затверджений наказом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 12.04.2012 № 74 (у редакції наказу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 21.07.2015 № 41) Зміст: Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00) Сільс...

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 28 грудня 2012 року

 • формат pdf
 • размер 437,23 КБ
 • добавлен 13 февраля 2013 г.
Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 28 грудня 2012 року. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 12.04.2012 № 74 (у редакції наказу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 02.01.2013 № 2).-57с.

Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями нпаоп 0.00-1.30-01

standart
 • формат doc
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 21 апреля 2010 г.
Нормативно правовой акт по охране труда, регламентирующий работу с инструментами и приспособлениями. Используется практически во всех отраслях промышленной деятельности. РАЗРАБОТАН: Институтом электроэнергетики Украинской академии наук национального прогресса. Утверждён приказом Министерства труда и социальной политики Украины 05.06.2001г. под №. 252. Является действующим нормативным актом, внесён в единый межотраслевой государственный реестр Укр...

Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 640,84 КБ
 • добавлен 01 июля 2015 г.
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 № 285 Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з будівництвом, ремонтом, розширенням, реконструкцією, технічним переоснащенням (далі - будівництво), експлуатацією систем газопостачання (далі - експлуатація), а також роздрібною торгівлею зрідженим вуглеводним газ...

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 578,09 КБ
 • добавлен 16 апреля 2015 г.
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19.01.2015 № 21. Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які в процесі своєї діяльності виконують вантажно-розвантажувальні роботи, навантаження (ро-звантаження) або вивантаження. Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, що вико-нують вантажно-розвантажувальні роботи.