Дисертация
  • формат doc
  • размер 534,18 КБ
  • добавлен 23 февраля 2015 г.
Дробязко І.М. Маркетингова спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. — Харків, 2008. — 224 с.
Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування
Вступ
Теоретичні основи використання маркетингу в діяльності органів місцевого самоврядування
Маркетингові моделі діяльності органів влади
Сучасні тенденції розвитку маркетингу
Передумови використання маркетингу в органах місцевого самоврядування
Висновки до першого розділу
Діяльність органів місцевого самоврядування: вітчизняний та закордонний досвід
Організація функціонування органів місцевого самоврядування в сучасному світі
Оцінка діяльності владних установ
Якість надання послуг населенню органами місцевого самоврядування
Висновки до другого розділу
Впровадження маркетингових технологій в діяльність органів місцевого самоврядування
Формування управлінської послуги як основа підвищення якості муніципального менеджменту
Використання технологій соціального маркетингу
Застосування маркетингових технологій у стратегічному плануванні розвитку територій
Висновки до третього розділу
Висновки
Додатки
Список використаних джерел